·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: 4de-en-5de-Dimensie
Naam : SpiritualWisdom
Titel : Afstemmen óp het vierde dimensie van bewustzijn
Tekst : Bedenk wel: dat 51% van je karma moet worden voltooid vóórdat je vrij bent van het Rad van Karma. Dan heb je je contract nageleefd en dat moeilijke deel opgeruimd, zodat je al het overbodige nú los kunt laten en dan begin je aan je innerlijke reis. De reis naar de vierde dimensie van bewustzijn, waar je jouw geboorte recht kunt opeisen en je spiritueel Pad steeds beter gaat begrijpen.

Kijk naar je 'angsten', want dat zijn juist die emoties die je moet aanvaarden, die je tegemoet moet treden. Angsten houden je nog gevangen in de derde dimensie van de Aarde. Angst uit zich in vele vormen van woede, ontkenning, ziekte, lusteloosheid, depressie en verdriet. Angst, is beperkend, verlammend en beschadigd en voedt zichzelf wanneer hij naar binnen is gericht en jij die angst voed. Nooit tevoren heb je zoveel hulp gehad als nu, er zijn zoveel bronnen waaruit je wijsheid; bemoediging en steun zou kunnen putten. Maar je moet wel zélf de eerste stap doen, van, ik zal mijn angst nú aanpakken en met mijn innerlijke kracht deze obstakel zal overwinnen. Je bent zelf uniek en je werd ook voorzien van unieke krachten, je bent een facet van de stralende sfeer van de Goddelijke Geest en je hebt een specifieke taak te vervullen. Hoe moeilijk die taak ook is. Hoe méér kracht en bekwaamheid in je geheugen van je ziel zijn vastgelegd.

Als jij je 'emoties' gaat beheersen en zo je 3 lagere chakra's in evenwicht en onder controle brengt. Door objectief naar jezelf te kijken, je emoties in evenwicht brengen, dit is heel belangrijk. Hiermee wordt bedoeld, dat je liefde moet voelen en moet uiten. Maar, dat je emotionele gevoelens onder controle móet houden, want dit is een heel belangrijk deel van je wezen. De mensen om je heen denken dan misschien? Dat je hard of gevoelloos bent, als je geen droefheid toont, in situaties die je aandacht trekt of in je omgeving voorkomt. Dat is niet zó het geval, je moet hét verheven standpunt van de Grote Meesters innemen; van kalm, teder, liefdevol klaar staan, helpen als dat mogelijk is, maar toestaan en niet oordelen, want je wéét, dat alles een reden en een doel heeft. Zó begin je, je bestaan te creëren, in je eigen wereld, als medeschepper met de Gods Kracht, die wij allemaal hebben gekregen. Daarom het zo belangrijk, alle facetten van je wezen in eenheid en liefde onder !
controle te brengen.

Als je een 'relatieprobleem' niet op fysiek niveau kunt oplossen, keer je dan naar binnen, zoek je innerlijke kracht, het wezen van je ziel, in de tempel van je hart en breng de persoon in kwestie in je gedachten. Spreek tot degene op het niveau van de ziel, net zoals je dat persoonlijk zou doen. Vraag om vergiffenis (zelfs als je voelt dat jezelf geen schuld hebt) en stuur liefde. Dit werkt véél beter dan jij je kunt voorstellen. Het werkt verruimend, omdat jij je boosheid, los kunt laten.

Bevrijd jezelf van dé bekrompen beelden van je werkelijkheid, ga jezelf en je wereld bezien vanuit het standpunt van een Meester in breder overzicht. Je hebt onderzoek naar en gegraven in je verleden en ervaringen op gedaan om jezelf beter te leren kennen en om jezelf te helpen bij 't oplossen van de laatste negatieve restjes. Nu moet je je bevrijden van dát kleine stukje van je grote en veel omvattende historie. Al je ervaringen op Aarde waren 'n deel van een groeiproces, een ontwikkeling die bedoeld was om je voor te bereiden op deze tijd. Zie áf van kleine details en concentreer je op hét grotere dat zich nú ontplooit. Je opdracht was datgene wat je elke dag voorgespiegeld kreeg. Het is nú tijd om je wereld en de gebeurtenissen daarin te zien vanuit een gezichtspunt van een hogere bewustzijn dimensie. Er zijn nú verscheidene processen aan de gang in je geestelijke en je etherische lichaam, je bewustwording heeft zo'n grote sprong voorwaarts gemaakt, dat lagere lichamen ti!
jd nódig hebben om de achterstand in te halen. Je bent bezig om oude, geblokkeerde, verouderde energie die zijn opgeslagen in je cellen en organen los te laten, ook ben je nog bezig met 't loslaten van oude patronen vanuit het verleden, die in je geheugencellen zijn opgeslagen.

Je kosmische geestelijk bewustzijn wordt steeds Lichter. Het wordt versterkt en de afstemming wordt verfijnd en gekristalliseerd, zodat allen die uit de pas lopen, ontevreden en gefrustreerd zijn. Zij mogen niet langer er omheen draaien en zullen alle gelegenheid krijgen, de weg van Licht en Waarheid te aanvaarden, de wet van de vrije wil is geldig en iedereen moet zijn eigen keuzen gaan maken. Daarom zullen de komende jaren grote verschillen in mensen levens komen. Van diegene die de weg van het Licht en het leven hebben gekozen, zullen bij zichzelf en om zich heen wonderlijke dingen zien gebeuren. Maar diegenen die kiezen om in de driedimensionale 'gevangenis van duisternis' te blijven, zullen ervaren dat alles donker en beperkter gaat worden. Sommige zullen er dan toch nog voor kiezen zich over te geven en hun zal de weg gewezen worden en zij zullen vanuit de duisternis, weer naar het Licht worden geleid.

Er is je verteld dat er wonderen inzicht zijn, en dat is waar. Dit gebeurt doordat het Licht de derdedimensie kan transformeren en er zo 'n zuivering plaatsvindt. Velen van ons ervaren de laatste, resterende opruiming van disharmonie, want zij ondergaan de laatste beproevingen vóórdat zij beginnen te stijgen naar de vierde dimensie hier op Aarde. Wéét dat alle hulp, leiding en ondersteuning te beschikking staat, als je dit toelaat. Laat angst je niet beperken en tegenhouden, laat je negatieve emotionaliteit niet onbesuisd te werk gaan en een negatief krachtveld om je heen slaan. Zodat wij uit de Kosmos niet kunnen doordringen om genezende energie en zuiverende levenskracht, evenwichtige, harmoniserende trillingen te sturen, om je door al je beproevingen te begeleiden.

Als je elk onvolmaakt deel van jezelf verandert en loslaat, als je in evenwicht en harmonie bent en je verenigt je met je volmaakte Hoger zelf, dan hoef je nooit meer pijnlijke gebeurtenissen mee te maken. Ze zijn opgelost en voor eeuwig verdwenen en komen nooit meer terug. Dit is de betekenis van het bestaan in de vierde dimensie. Je zult voortgaan met groeien, leren en evolueren, maar zonder de pijn en lijden die je in je beperkte derde dimensionale wereld hebt ervaren. Als je deze staat bereikt zul je in harmonie leven. Je bewustwording en inzicht van wat er om je heen en in andere sferen en dimensies gebeurt neemt elke dag meer toe. Je begint op een hoger dimensionaal niveau te functioneren. Dit maakt het opnemen van gedachtevormen en inbreng van de hogere sferen mogelijk. Je krijgt direct toegang tot informaties en je hoef niet meer te steunen op bronnen van buitenaf, dan werk je vanuit je Geest. Je gaat opmerken hoe het voelt als je geconcentreerd bent in je hartcentru!
m en openstaat voor de leiding van je hogere bewustzijn of je Hogere zelf. Als je het niveau bereikt hebt waarop je toegang hebt tot je Hogere Zelf. Je begint dan meer van het bewustzijn van je ziel in jezelf op te nemen en bouwt zo een wonderbaarlijk nieuwe energiecentrum op, dat zich vastzet tussen je hart en je keel het gebied van de thymus. Je gaat dan werken vanuit het niveau van de ziel, niet van uit het niveau van je eigen persoonlijkheid of je ego. Hierdoor kun je een hoger vierdimensionaal bewustzijn ontplooien ( er zijn zeven niveaus en subniveaus binnen elke dimensie.) Zodat je je emotionele en mentale lichamen tot eenheid en evenwicht brengt, als voorbereiding op het uiteindelijk bereiken van een frequentie van de vijfde dimensie.

De Aarde heeft nu de hogere frequentie van de vierde dimensie vastgelegd ter voorbereiding van haar wedergeboorte, dit is een groot geschenk omdat nieuwe bewustzijn, nu een nieuw universeel bewustzijn binnengaat. Het is hier en nu, niét ergens in de toekomst. De evolutie en de zuivering van de Aarde verloopt snel, en als je deelneemt aan deze zeer gezegende transformatie moet je je frequentie zó verhogen, dat je in harmonie bent met de Aarde en de evoluerende mensheid. Op elke manier waartoe dit leidt, hetzij fysiek, menstaal of geestelijk, blijf in de werkelijkheid van je vierde dimensie geloven. Het is belangrijk dat wij helder gaan denken. Hoe je de energie van de emotionele centrum, solar plexus, reinigt en zuivert en in evenwicht brengt en alle opgehoopte herinneringen oplost. Weet, dat het emotionele centrum nu van het hoogste belang is, want het emotionele lichaam moet geheel in evenwicht en onder controle komen. Een Meester beheerst ter allen tijden alle energiecentr!
a. De evolutie naar en door de vierde bewustzijn dimensie is als een voorbode tot het meesterschap in ALLES WAT IS te zijn, een wezenlijk erfdeel van je is. Het gaat er om naar binnen te keren en de kracht en de waarheid in jezelf te zoeken, dit wacht om opgewekt te worden.

Het gaat zogezegd om het vrijmaken van kanalen die zó lang geblokkeerd zijn geweest, zodat je opnieuw kunt communiceren met je thuisbasis. Je bent zó lang afgesneden geweest, je herinnert je de tijd niet dat dit een natuurlijk onderdeel van je zintuigen was. De vierde dimensie staat op het punt je Goddelijkheid te aanvaarden, waarbij je weer aansluit bij die krachten van dé God in jezelf. Als in plaats van de beperkte driedimensionale wereld te blijven zitten. In de vierde dimensie begin je eendrachtig samen te werken met alle natuurkrachten, je kostbare Moeder Aarde en de afgezant uit de hemel, om terugkomst van de Hof van Eden tot stand te brengen. Schep je volmaakte werkelijkheid. Word je bewust van het feit dat jij je eigen werkelijkheid elk moment creëert. Begin eerst bij jezelf. Lijkt dit vreemd, egoïstisch of zelfzuchtig? Nee: hoe kun je 'n volmaakte wereld voor jezelf en je omgeving opbouwen, vóórdat je een volmaakt zelf bent?

Licht energie dat je lichaam binnenkomt activeert en versterkt de gecodeerde Lichtkristallen die lang geleden werden geplaatst in je lichaam, toen je voor het eerst naar dit zonnestelsel kwam. Zij hebben daar geslapen en worden nu weer geactiveerd. Er worden ook nieuwe chakra' s geactiveerd, zodat je tenslotte 12 primaire chakra's hebt en de dubbele DNA spiraal wordt aangevuld (deze worden nu manifest in je etherische lichaam.) Dat zal de transformatie van je fysieke lichaam in gang zetten en samen met het toegevoegde Licht vibreren. Eerst moet je geest en lichaam zich aanpassen. Dan wordt je elke dag krachtiger en vitaler, zelfs terwijl je door je groeiproces worstelt. De tijd van bespiegelingen en theoretiseren is Nú voorbij, want de tijd zoals jij die kent loopt ten einde. Het is de tijd om je erfgoed op te eisen, en verder te gaan met de beste intentie en zonder emotionele bagage, deze barrières moeten worden afgebroken.

Doordat je nu in de vierde dimensie bent aangekomen kunnen Begeleiders, Gidsen en Engelen wéér met je communiceren. Dit was moeilijk toen je nog in de MIST en de DICHTHEID van de derde dimensie verkeerde. Want de sluier van illusie wordt ijler en lost voor velen van zelf op. Je kunt nu beseffen dat je niet hoeft te lijden, dat de schepper nóóit bedoeld heeft dat je in strijd en pijn zou leven. Je begint een beetje in te zien hoe groot de schepping is en hoe geweldig en machtig je werkelijke zelf is. Je bent een Geest met een Vonk van de Goddelijke Schepper. Je wordt teruggebracht naar de bewustwording van, en het verbonden zijn met deze Waarheden. Wees je ervan bewust als je in evenwicht bent je kunt integreren met je Hogere zelf, die op een hogere frequentie vibreert. Daarom zijn velen van nu in harmonie en communiceren met hen Hogere Zelf. Meestal door intuïtie of telepathisch komt contact met je Hogere Zelf. Dat komt omdat je alles, waarvan je dacht dat het in je bestaan !
in de derde dimensie belangrijk was, hebt losgelaten.

Eveneens je beeld dat je had over wat en wie je was heb je losgelaten, toen je in harmonie kwam met je Hogere Zelf en je daarop afstemde. Geleidelijk krijg je toegang tot fijnere energieën, hogere frequenties, nieuwe informaties en hogere wijsheid. Dan voel je je op je gemak in je werkelijkheid van de vierde dimensie.

Zij, die de wegwijzers en Lichtwerkers zijn, hebben de grenzen van deze basis frequentie ver overschreden en werken vanuit een veel hogere resonantie. Zij concentreren zich op het etherische lichaam van de Aarde dat naar 't middelste niveau van de vierde dimensie is gegaan. Maar onze planeet vordert ook snel. En terwijl zij dat doet, moet je je werkelijkheid steeds blijven veranderen. Alles waarvan je dacht dat het je waarheid was, je nieuwe manier van doen en zijn, smelten snel weg. Besef dat datgene waar je vandaag zo zeker van bent, ongetwijfeld morgen of volgende week zal veranderen. Alles verandert nu zo snel.

De zeven energie centra in je lichaam of de zeven chakra's heb je bestudeerd en er van geleerd, je hebt deze kennis opgenomen in je dagelijks leven en bewustzijn. Het is nu de tijd om deze lessen verder mee te nemen in je toekomstige leven. Je moet je niet concentreren op maar één gebied, maar dat alle facetten van je natuur in evenwicht brengt. Als je deze energieën laat samenkomen en zich vermengen, activeren zij de chakra's in je lichaam tot zij samensmelten tot een wervelend Licht, dat de achtste, negende en hogere energiecentra activeert en daarbij de weg vrij maakt voor je volmaakte vijfde dimensionale Licht lichaam en de bewustwording van je Christenbewustzijn, de IK BEN AANWEZIGHEID. Je bent dan bezig een realiteit in de vijfde dimensie op te bouwen en dat begint in je diepste kern en verspreidt zich naar buiten. Het is zeer belangrijk dat wij helder denken. Want als je gaat leven in de hogere vierde en vijfde dimensie bewustzijn zullen zij zich sneller manifesteren.!
Creëer schoonheid, en harmonie.


Vele ''Tweelingzielen'' worden op wonderbaarlijke wijze verenigd om samen hun laatste stoffelijke leven op Aarde te voltooien. Tenslotte komen zij samen in hun heelheid en zoeken niet naar hun ontbrekend deel, maar Versterken hét geheel.
Begin hulp te vragen met je innerlijke eenwording, hoe hulpeloos je ook voelt. Er zijn Helpers om je heen geplaatst, zodat je maar je wens hoeft te uiten. Dan wordt de weg geopend, je pad zal je duidelijk gemaakt worden. Er is geen tijd meer om te aarzelen. Want de meeste spirituele mensen, zijn of gaan naar de vierde of de vijfde dimensie en beginnen Nu uit te kristalleren.

Uit een prachtig boek: Op vleugelen van Licht… De Aartsengel Michael spreekt via Ronna Herman I.S.B.N. 90-72676-08-4 en kost € 18.00


Bij kopiëren van deze informaties vermeld a.u.bl deze BRON www.spiritualwisdom.nl

Website : http://www.spiritualwisdom.nl
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI