·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Bewustwording
Naam : SpiritualWisdom
Titel : Integratie
Tekst : Lang geleden wisten we veel over onszelf dat we sindsdien totaal vergeten zijn. Geometrische energievelden rondom onze lichamen zijn nu nog steeds verstoord. Deze velden draaiden vroeger vrijwel met de snelheid van het Licht. Als dit veld weer op gang is gebracht, wordt het weer onze eigen werkelijkheid. Het geeft ons dan een verruimd gewaarwording van wie we zijn. Het verbindt ons met onze hogere bewustzijnsniveaus, herstelt herinneringen aan oneindige mogelijkheden.
Het kan ons innerlijke waarheden laten zien, dat deel van jou dat je je innerlijke God noemt, dat deel van jou is veel groter dan je op dit moment kunt zien. Het is je ware identiteit en ook je erfgoed en deze innerlijke kracht ligt in jezelf.

In je hart ligt de verbinding met je Hogere Zelf. Wij zijn één geheel van God, deze Goddelijke Intelligentie, neemt individuele vormen aan, druppels, waarbij Hij zijn macht reduceert tot deeltjes individuele bewustzijn. Het is een enorme reductie van macht, en toch is de macht in dat druppeltje nét zo groot als zij in het geheel is. Is onsterfelijk, creatief en expressief, maar in veel kleinere vorm is haar energie tot overeenkomstige proporties teruggebracht. Naarmate die kleine vorm groeit in macht, in eigenheid, en bewustzijn van zichzelf, wordt het meer Goddelijk. Dit is een proces dat parallel loopt aan het proces van je persoonlijkheid, het proces van je ziel die groeit uit tot je Hogere Zelf, en zo tot volledige macht van je geïncarneerde ziel geraakt. Het loopt ook parallel aan het proces waarbij je persoonlijkheid en Hogere Zelf weer terugkomen bij je vólledige ziel, wanneer je de Aarde verlaat.

Als wij kunnen begrijpen dat wijzelf Goddelijke krachten in onze eigen biologie dragen. Dan gebruik die kracht ook, om je eigen werkelijkheid te creëren en dit is niet zelfzuchtig. Je kunt alleen anderen helpen, als je eerst je eigen werkelijkheid hebt gecreëerd. Als jij je eigen begint te zien als onafhankelijk en in je éigen kracht staand wezen, zullen vele oude patronen snel wegvallen. Dat is nodig en laat die oude oordelen los en je zult de waarheden zien.

Deze hogere alomvattende werkelijkheid, is een ander aspect waarop we ons zullen concentreren en heeft vele benamingen. In de werkelijkheid van het Hogere Zelf bestaan we letterlijk in anderen werelden, naast deze ene. Maar op dit moment is je derde dimensiebewustzijn waarschijnlijk afgesneden van je hogere aspecten en dus ben je je alleen bewust van wat zich hier op Aarde afspeelt. Dit is niet het geval bij diegene die weten dat er Hogere waarheden bestaan. Naarmate we doorgroeien zal onze bewustzijn uiteindelijk alles omvatten, waar dan ook en groeien wij door naar de volgende vierde dimensie.

De belangrijkste Hindoeïstische filosofie die ervan uitgaat dat het hoogste zelf van de mens identiek is met het allerhoogste dat er bestaat. De essentie van spiritualiteit streeft naar bevrijding. Het is een staat van bewustzijn, die in het Westen Verlichting wordt genoemd. Het bereiken van deze staat van bewustzijn is het doel van elk spiritueel pad. Het heeft niets te maken met religie. Het is een 100% pure ervaring met het bestaan.

In het Westen kunnen zij geen onderscheid maken tussen begrijpen en weten. Begrijpen doe je met je verstand. Maar het is onmogelijk spiritualiteit te kennen met het verstand. Het gaat hier om kennis die alleen door ervaring overgedragen kan worden. Als je tevreden blijft met begrijpen, zul je nooit wéten. Verlichting heeft niets met je lichaam te maken. Als je een crisis overwint, word je opnieuw geboren. De God in mij eert de God in jou.

Hoewel er een breuk kan zijn tussen deze dimensie en die anderen. Deze breuk is te herstellen, als je in verbinding treedt met je Hogere Zelf. Daarna begin je je hogere niveaus bewust te worden. Het H.Z. is niet fysiek en toch is 't de levende mal van je volledig ontwaakte persoonlijkheid. Dit is het begin van communicatie! De verbinding met je H. Z. is waarschijnlijk het belangrijkste dat in je leven kan plaatsvinden. Als jij je met je H. Z. verbindt, zul je de meest zuivere informaties doorkrijgen. Je leert jezelf terug te leiden naar huis, naar het volledige Gods bewustzijn. Je bent in feite je eigen hogere zelf. Je bent je eigen innerlijke essentie. Als je verbinding maakt met je H. Z. zal de rest automatisch gebeuren.

Dit plaatje bevat nog één ander facet. We hebben óóit onszelf verdeeld in twee hoofdcomponenten, die we mannelijk en vrouwelijk noemen. Nu zullen wij eens kijken hoe belangrijk het is om die twee componenten in balans te brengen. De rechterhersenhelft, beheerst de linkerkant van ons lichaam en deze is onze vrouwelijke component. (In werkelijkheid is het echter noch vrouwelijk of mannelijk het kan ook Yin en Yang worden genoemd.) Daar bevindt ons psychische en emotionele centrum. Deze vrouwelijke component weet dat er slechts één God is en dat er niets anders is dan éénheid. Zij kan het niet echt uitleggen, maar weet gewoon dat dit dé echte waarheid is. Want het vrouwelijke component heeft dit altijd ál geweten en daarom zijn er niet veel problemen mee.

De linkerhersenhelft beheerst de rechterkant van het lichaam, is de mannelijke component. Daar zit het probleem, op grond van de manier waarop het mannelijke brein, het spiegelbeeld van het vrouwelijke is georiënteerd, staat de logische component voorop ( dominant en overheersend.) Bij het vrouwelijke blijft de logische component juist meer op de achtergrond. De linkerhersenhelft ervaart ook geen éénheid wanneer hij naar de Werkelijkheid kijkt. Alles wat hij ziet is verdeeldheid en afgescheidenheid. Daarom heeft ons mannelijke aspect 't hier op Aarde moeilijk. Zelfs de grootste Heilige boeken zoals de Koran en De Bijbel hebben álles al opgesplitst in paren van tegenstellingen. De linkerhersenhelft ervaart dat God bestaat, maar er is ook de duivel, misschien niet zo sterk als God, maar toch met 'n krachtige invloed. Dus zelfs God wordt gezien in termen van dualiteit. Als één pool van tegengestelde krachten van duisternis en Licht!
( Niet in alle religies).

De linkerhersenhelft zal moeten leren de éénheid te zien, die door alles loopt. Zolang de linkerhersenhelft aan die eenheid blijft twijfelen zal je afgescheiden blijven van jezelf, van je heelheid, van je volmaaktheid van je Hogere zelf. Zelfs als er maar een geringste twijfel aan die eenheid bestaat zal de linkerhelft ons tegenhouden. Degenen wáár de rechterhersenhelft dominanter is, voelen zich waarschijnlijk geneigd om dit hersenhelft materiaal maar over te slaan. Toch is het van het allergrootste belang om niet af te haken. Want alleen dóór evenwicht in onze hersenen keert de spirituele gezondheid terug. Wanneer de linker hersenhelft absoluut eenheid ziet; begint je ware reis naar ontspanning.

De werkelijke waarheid is ""evolutie"". Zoek naar je eigen hoogste waarheid. Velen komen er achter dat waarheden die je enkele maanden geleden nog omarmde; die niet meer dezelfde betekenis hebben. Als je terugkijkt op de gebeurtenissen die tot dusver je leven vorm hebben gegeven, zul je zien dat je veel gebeurtenissen in eerste instantie als tegenslag hebt beoordeelt. Als gebeurtenissen zich in je leven voordoen, is je natuurlijke eersten reacties om te beoordelen of ze goed of slecht zijn. Dat is een gevolg van de polariteit en een natuurlijke menselijke reacties. Dit is heel vaak 't begin van de cirkel waaruit moeilijk te ontsnappen is. Wat eerst begon als een misvatting is nu opeens werkelijkheid geworden. Als we steeds dingen op de oude manier blijven doen, zullen we tot de ontdekking komen dat die oude manier niét langer werkt. Veranderen moeten wijzelf en bij die verandering hoort ook vernieuwingen bij, sluit niet je ogen daarvoor.

De sleutel tot vooruitgang ligt in je vermogen om waarheden die je Niet langer dienen, Los te laten. Het is dan ook moeilijk om de waarheden die eens belangrijk voor je waren, los te laten. Doen we dat niet, zit je gevangen en je hebt 't gevoel, vast te komen zitten. Dan kom je in een vicieuze cirkel terecht. Het lóslaten van oude gehechtheden en overtuigingen is de enige sleutel. Maak ruimte en laat die die nieuwe veranderingen toe en je zult jezelf in de Universele Levens Energie stroom doorstromen. Als je ertegen ""Verzet"", zul je merken dat bij elke poging om vooruit te komen, je weerstand ondervindt. Je ziet dat je eigen oordeel de vooruitgang die je zoekt, tegenhoudt. Dat soort energieën worden dan echt. Het zijn in feite (creaties) van je eigen gedachten. Dit is de manier waarop angsten manifesteert. De emotie van angst is de minst begrepen emotie en is vaak het krachtigst. Het tegenovergestelde van liefde is geen haat maar angst. Duisternis is een gebrek aan licht, an!
gst is slechts een gebrek aan informatie. Zo gauw je in je eigen kracht staat en je punt van waarneming verandert, verandert je angst.

In plaats van te kijken naar al onze verschillen, zouden wij moeten zoeken naar al onze overeenkomsten. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor al onze handelingen. Heb geduld met jezelf en zoek niet te ver naar antwoorden. Want deze zijn vaak dichterbij dan je denkt en ze zijn eenvoudiger dan je denkt. Als wij onze ego los laten, zul je ook meer van je eigen zien, want dan laat je je te grote IK los.

Het natuurlijke proces is het vinden van evenwicht. Als dátgene wat je doet je constant uit je evenwicht haalt, dan is het zéér waarschijnlijk dat je aan je oude gewoonten vást blijft hangen. Er zijn geen fouten er bestaan geen mislukkingen, er zijn alleen maar terugkoppelingen. Goed of fout zijn slechts onze eigen illusies van polariteit, die ouders en leraren en kerk ons vroeger wilden laten geloven. Soms willen we aan alles een diepere betekenis geven en dit is echt niet nodig.

Wij zijn de laatste vijf jaar méér veranderd dan in de vorige vijftig levens. In het jaar 2012 is er een poolomkering van de Zon óm de Nieuwe Aarde te creëren. De Aarde verhoogt haar temperatuur opnieuw, terwijl zij dit doet zal verbinding met haar opnieuw worden aangepast om energetische volledig in stand te komen. Deze aanpassingen zijn alreeds begonnen. Onze menselijke biologie is nu aan het veranderen en DNA strengen verbinden zich weer. Die veranderingen hebben wij met zo'n allen gedaan, dóór meer energie 'Licht' te laten schijnen óp Aarde. Dus herschrijf je eigen levenscontract, zet daarop wat je nu verder met je leven wilt doen, creëer nú je eigen werkelijkheid. Het is je eigen erfdeel en daar heb je ook recht op. Inspireer jezelf door dát te doen, wat je altijd hád willen doen.
Creëer je eigen hemel op aarde, die tijd is nu aangebroken om zelf te creëren.

Bij kopiëren van deze informaties vermeld a.u.bl deze BRON www.spiritualwisdom.nl

Website : http://www.spiritualwisdom.nl
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI