·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Astrologie
Naam : Manuela van der Knaap
Titel : De constellatie van waarheid en inzicht
Tekst : 24 juli 2004.

Vanaf de Zon-Venus eclips, ervaar ik een bijzondere helderheid in de atmosfeer. En ik ervaar in en om mij heen, dat zaken die niet in eenheid zijn met de waarheid en het ""dag-licht"" niet kunnen verdragen naar de oppervlakte komen. (omhoog uit het onderbewuste)
Gelukkig maar, eindelijk. Daarom ging ik opzoek in de horoscoop, de aangever van de huidige energieën, om te zien wat deze omwentelingen en helderheid zou kunnen veroorzaken.

Natuurlijk kwam ik uit bij Uranus, de enige planeet in ons zonnestelsel die het lef heeft dwars om de Zon te draaien, dus met zijn polen naar de Zon gekeerd.
Uranus is de brenger van inzicht, helderheid, eerlijkheid, waarheid, vrijheid, vernieuwing en soms zelfs (bovenmenselijke) genialiteit. Het is een elektrische geladen energie en is verbonden met het zenuwstelsel. Uranus wordt ook wel eens de energie van een blikseminslag genoemd. Hij brengt als een donderslag bij heldere hemel, met een flits van inzicht de waarheid.

Het gaat dus om een langdurige inwerking van dit aspect. De werking van dit aspect is al gestart vlak na de Zon-Venus eclips van 8 juni 2004 en gaat door tot het einde van dit jaar.
De kosmische energie (Zwarte lichten) heeft zich dus verbonden met Uranus, waardoor er helderen inzichten kunnen ontstaan over het grote kosmische plan en waar bepaalde zaken in de realisatie hiervan in de weg staan. Dit hele gebeuren is verbonden met het verleden d.m.v. de Zuidknoop. (Astrologisch: groot driehoek van Uranus naar Zwarte Maan kanaal naar Zuidknoop) Verder maakt Uranus bijna geen aspecten, waardoor zijn werking extreem zuiver en dus oorspronkelijk is.

De energie die nu dus inzicht en waarheid brengt, in zowel het collectief als op het persoonlijke vlak, is dus verbonden met het verleden (zuidknoop). En het is dus heel goed mogelijk, dat deze energieën die verbonden zijn met het kosmische niveau (Zwarte Maan) een grote schoonmaak gaan houden de komende maanden. Vooral zaken uit het verleden komen omhoog. De eerste inzichten zijn waarschijnlijk al naar boven gekomen.

Op het persoonlijke vlak
Je kunt dus plotselinge flitsen krijgen, waarin je duidelijk wordt waar het niet klopt in je leven of waar je steken laat vallen. Maar ook inzicht in waar je werkelijk goed in bent en wat jou het meeste dient. (kosmische gezien)
Mensen die vanuit hun persoonlijke horoscoop verbonden waren met de Zon-Venus eclips, zien de veranderingen in hun leven waarschijnlijk al ontvouwen. Maar ook mensen die een sterke verbinding met Uranus en Waterman hebben, zullen deze energie van inzicht sterk ervaren. Deze inzichten brengen je naar jouw aandeel in het grote kosmische plan. (Verbonden met Zwarte Maan) Dat plekje waar jij het best tot je recht komt en je kosmische levensopdracht/plan tot ontplooiing en volle bloei kan komen.
De inzichten waar ik het over heb, kun je herkennen aan hun grote diepte, die van een zodanig grote schoonheid en zuiverheid zijn, dat je weet dat het de waarheid is. En je zult dan op zo'n moment waarschijnlijk zeggen; 'Waarom heb ik dat nooit eerder gezien, het is zo eenvoudig'. Daarna zul je zelf moeten werken aan de intergratie van deze helderheid en moeten handelen om dingen in je leven te veranderen en recht te zetten waar dat nodig is.
De inzichten vinden plaats in het element Water, wat aangeeft dat mensen zullen worden getroffen in hun gevoel en het onderbewuste. Je voelt dus de inzichten, de waarheid die in je is, komt dus gewoon uit het onderbewustzijn omhoog.

'De constellatie van waarheid en inzicht', is verbonden met het verleden (zuidknoop)
en de inzichten zullen dus ook verbonden zijn met het verleden. Dit kunnen o.a. de 'gewonde' patronen van voorouders betreffen, die je in je DNA meedraagt en je steeds afhouden van het leven van je kosmische levensopdracht/plan. Maar ook inzichten van gave, talenten uit je voorouderlijke lijn horen hierbij. Dus waar zit de angel / het haakje waardoor je steeds bepaalde situaties aantrekt, waar je maar niet van los lijkt te kunnen komen, zowel positief als negatief. Deze inzichten laten je dus o.a. zien wat je op te lossen hebt, om werkelijk in je kosmische levensplan (je hoogste goed) te gaan staan en hoe je dus werkelijke vrijheid kunt verwerven. (vrijheid is ook een aspect van Uranus) Dus let goed op in deze periode. Deze inzichten kunnen je bevrijden en zijn de leidraad voor de grote schoonmaak in jouw systeem.

Op het collectieve vlak
De grote schoonmaak, zal o.a. doorwerken vanuit het persoonlijke vlak naar het collectieve.
Als je grote schoonmaak houd in je eigen leven, dan wordt je natuurlijk ook steeds gevoeliger voor de verdraaiingen van de waarheid in het collectief.
Deze constellatie van waarheid en inzicht (Uranus driehoek Zwarte Maan driehoek Zuidknoop) maakt dat zichtbaar wordt waar in onze maatschappij zaken niet kloppen.
Ik verwacht eigenlijk vooral dat de mensheid gaat 'in'-zien, waar werkelijk verbondenheid en zorg is en hoe bijvoorbeeld bestuurders in hun ambt staan. Is er zorg en verbondenheid met een groter belang of is er alleen maar eigen belang of misschien wel nog een ander belang? (Zwarte Maan in Kreeft) Werken onze bestuurders vanuit het belang van het hoogste goed voor de totale maatschappij of alleen voor het hoogste goed van een subgroep? Hoe hebben wij onze maatschappij vormgegeven? Dienen de maatschappelijke processen nog steeds de behoeftes in de huidige realiteit? Want de huidige systemen zijn in het verleden (zuidknoop) ontstaan en hebben soms vernieuwing en aanpassing nodig.(vernieuwing is ook een aspect van Uranus) Waarschijnlijk zullen de zorgsector en onderwijs extra onder de loep komen, maar ook onze veiligheid. (Zwarte lichten in Kreeft)

De energie werkt in het collectief als een aanname. Mensen zien bepaalde zaken ineens, alsof ze er altijd al geweest zijn. Het komt dus in het daglicht als een vanzelfsprekendheid. Alles komt dus in het licht/het bewustzijn en de mensen zullen dus gaan handelen en omgaan met de dingen vanuit het totale veld waar deze inzichten dus een deel van zijn geworden door de helderheid die er is ingebracht tijdens deze 'constellatie van waarheid en inzicht'. Daardoor zullen er veel dingen veranderen in hun eigen tempo. Gewoon omdat het is zoals het is en de waarheid nu dus ook waargenomen wordt door de mensen. Dat de inzichten er dus gewoon zijn waar bepaalde zaken niet kloppen en dus veranderd dienen te worden of vaak alleen al door het inzicht vanzelf veranderen. Ook inzichten over ons gezamenlijk hoogste goed en het kosmische levensplan, het grote plan van de Schepper voor ons collectief behoren tot de mogelijkheden.

Belangrijke data
Tijdens deze periode waarin Uranus zijn kosmische energie van 'waarheid en inzicht' laat indalen, zijn er een aantal periode waarin de energie door samenstand met andere planeten een extra tintje in een bepaalde richting meekrijgt. Ga alsjeblieft niet te krampachtig om met data, dit is een langlopend proces verbonden met kosmische energie. Verder zijn er meerdere aardings momenten per maanfase, wanneer de Maan dus een aspect maakt met de constellatie. (Groot driehoek in Water, Zwarte lichten driehoek Zuidknoop driehoek Uranus.)
Het is dus mogelijk om rond deze data diepe inzichten te krijgen.
juni en juli 2004 vanaf de Zon-Venus eclips.
Verantwoordelijkheid nemen in het leven en neerzetten van je kosmische levensopdracht/plan en verbinding met je Hoger Zelf/ God-Zelf op een ongeconditioneerde manier.
(rond 25 juni was er een sterke versnelling van de inzichten door Zon driehoek Uranus)
25 juli 2004 Dag buiten de tijd van de Mayakalender.
Precies op deze belangrijke dag voor de Mayakalender(start van verschillende laatste cycli), wordt de energie van waarheid en inzicht geaard via de Maan, die een samenstand heeft met de constellatie van 'waarheid en inzicht' d.m.v. het verleden. (zuidknoop) De Maan maakt tijdens een maanfase meerdere verbindingen met deze huidige 'constellatie van waarheid en inzicht', maar omdat dit gebeurt in een sterke samenstand, geeft de energie van deze 'Dag buiten de tijd' iets heel bijzonders mee.
Rond deze dag, maakt ook de Zon een verbinding met de constellatie van waarheid en inzicht.
Door de huidige zonnevlammen is de Zon op dit moment extra actief en energetische aanwezig en zorgt er dus voor, dat de constellatie van waarheid en inzicht op een enorme manier extra wordt geactiveerd. De vraag; Waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe zal belicht worden. (Zon T-vierkant zuid en noordknoop) En de verbinding met de Maan zorgt dus voor de aarding van het geheel op deze dag. 'De dag buiten de tijd' heeft dit jaar dus een hele bijzondere lading, de lading van waarheid en inzicht van het kosmische pad van de mens.
Vanaf 8 augustus 2004 komt Venus weer in het Zwarte Maan kanaal en dit betekend
dat de energie van liefde en het 'goddelijke vrouwelijke' weer een extra kosmisch duwtje krijgt. Rond 21 augustus is deze impuls in zijn volle kracht.
Deze impuls is ook verbonden met 'de constellatie van waarheid en inzicht' van Uranus en zal dus weer inzichten en vernieuwing verschaffen (zoals ik al bij de alinea persoonlijk en collectief beschrijf), maar dan specifiek op het 'goddelijke' vrouwelijke in ieder mens en op het vlak van de liefde. Ook collectief zal er langzaam aan begrip en meer behoefte, waardering en inzichten ontstaan richting, liefde, gevoel, rust, ZIJN (groot water driehoek) en het 'goddelijke' vrouwelijk (ZIJN) als onderdeel van wat wij ZIJN. Vele eeuwen is dit deel van ons verguisd door de kerk, maar in de harten van de mensen (man en vrouw) begint zij weer voelbaar te worden en dus maatschappelijk ook niet meer te ontkennen.
6-10-2004 is de kosmische impuls extra sterk. (Maan en Zwarte Maan en Zwarte Zon
conjunct in Groot driehoek met Uranus en Zuidknoop) Het is een soort samen ballen van de kosmische energie, die door de Maan geaard wordt. Er zijn dus extra mogelijkheden in het ontvangen van de waarheid over je kosmische levensopdracht, zowel persoonlijk als van het collectief. Collectief is er ook een mogelijkheid dat er dingen aan het licht komen, die de waarheid en de ontwikkeling van het grote kosmische plan in de weg staan.
24-10-2004 is onze Zon betrokken bij deze grote schoonmaak.
De Zon staat samen met de energie van het verleden en maakt een positieve verbinding met de kosmische energie en Uranus de brenger van de waarheid. (de constellatie van waarheid en inzicht) Dit is opnieuw een goede stand zijn voor het zichtbaar maken van de waarheid. De Zon brengt de energie van 'waarheid en inzicht' in het daglicht. (boven bewust-zijn).
De enorme toename van zonnevlammen de laatste tijd zullen dit aspect extra voelbaar maken.
In december neemt de werking van 'de constellatie van waarheid en inzicht' weer af.
Ik wil nog wel even melden, dat de energie van deze grote schoonmaak verbonden is met harmonie (Groot driehoek) en de manier waarop de energie inwerkt een hele rustige bijna onmerkbare manier is, waaruit plotselinge inzichten voort komen.
De flitsen van inzicht, waarheid en helderheid, zullen dus waarschijnlijk ervaren worden als plotselinge gebeurtenissen. Maar zo duidelijk, dat zij niet te missen zijn. De inzichten zullen in het collectief gewoon aangenomen worden als feiten, die iedereen gewoon in eens ziet, alsof ze er altijd al geweest zijn. Het werkt dus als een aanname vanuit het onderbewuste.

Voor meer informatie: www.inzichten.com

© Copyright 2004 Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Mocht je geïnteresseerd zijn om deze informatie te publiceren, dan is daar niets op tegen, mits er toestemming is gevraagd aan de auteur. Vermeld ook altijd de auteur als bron van het artikel. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail naar Manuela5@planet.nl


Website : http://www.inzichten.com
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI