·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Spirituele-verhalen
Naam : Praktijk Orfilan
Titel : Een van de vele wijze lessen....
Tekst : ....Voordat ik er erg in had, liepen we door een haag van doornstruiken en ik bemerkte ineens dat ik alleen was. Een lichte paniek beving mij even, maar er bleef wel een vage indruk achter van de aanwezigheid van mijn geliefde. Om mij heen was een landschap, woest met vervallen huizen en modderige uitgesleten wegen alsof grote wielen het pad hadden uitgesleten. Om mij heen aan de horizonten weerlichtte het en er hing een licht paarse lucht alsof deze ene wereld was ingesloten door een barmhartig toezicht en dat gaf een geruststellend gevoel.

Ik was alleen en toch samen, want twee jonge mannen hadden zich bij mij gevoegd. Ik weet niet in welke relatie zij tot mij stonden: het leek mij eerder twee begeleiders van geesten, die onbewust geestelijk deze wereld nog in zich hadden en nu moesten proberen een uitweg te zoeken uit dit doolhof.
Ik hoorde woorden in mijn innerlijk, dat als een harmonieuze tweeklank muzikaal in mijn geest omhoog bruiste. De tweelingzielen, die hier dus mijn tijdelijke begeleiders waren spraken tot mij in de volgende woorden:

Voordat jij je initiatie gaat beleven, moet je eerst klaarheid in je eigen geest bezitten. Je weet dat je echte begeleiders op je wachten en toezien hoe je dit ondergaat. Zij kunnen je echter niet helpen, alleen met liefde en kracht bijstaan. Deze kleine wereld is het persoonlijkheidsbeleven van de materiele geest: de geest van de tegendelen en hoewel in absolute zin niet positief of negatief toch een obstakel om te overwinnen. Je kent de drie chakra's, die de mensen hebben geëvolueerd op het dierenrijk. Het blijven echter animale energieën, die ons wel puur menselijk houden, maar die onze geestelijke weg via de vierde hartchakra in de weg staan. Die weg is voor Gunawan en zij hoeft deze weg echter niet te gaan tenminste in dit opzicht, omdat zij als vrouw de eerste drie chakra's anders beleeft.
Ik zal deze wereld in jullie aardse termen uitleggen, hoewel dat niet exact overeenkomt met de werkelijkheid.

De eerste chakra is het landschap, de basis van deze wereld, diep doorgroeft zoals je ziet in de sporen die je in al je menselijke levens hebt opgebouwd. De aarde is verwond, maar is in geestelijke zin nog vol energie en prachtig van leven. Want deze wereld is dezelfde als die waar je met Gunawan aan het water zat. Dus ook dit landschap kan er zo uitzien , want het kan worden geschapen door jou net zoals onze schepper de hele wereld geschapen heeft. Het is om zo te zeggen jullie geboortegrond, jullie geestelijk leven en het ziet eruit zoals jullie eruit zien.
Dat is dan tevens de tweede chakra, want die laat het leven groeien: het is de scheppingsdaad of de geboorte van nieuw leven. Wanneer de twee één zijn zal het leven hier ook als tweestrijdende tegendelen één zijn en uitbloeien tot één natuur.
Het blijft echter natuur zolang Gunawan en jij, want dat gebeurt samen, niet jullie energie erin laten stromen: de gevoelsenergie van de derde chakra. De ene verbonden met de ander. Het geven en nemen van energie van twee geesten, die met elkaar verbonden zijn. In het paradijs, hoewel dit een symbolisch verhaal is en nooit in die zin werkelijkheid is geweest gebeurde dit net zo. Het paradijs is in potentie geschapen naar Gods Beeld. De mens moet dit Beeld echter werkelijkheid maken. Dat is het eten van de boom van Goed en Kwaad: de vernietiging van de eeuwigdurende strijd tussen de twee (hoewel noodzakelijke) tegendelen.
Terug in de mensenwereld op aarde zal je het leven, nu je dit weet dan ook heel anders gaan beleven, maar dat terzijde.

Ik stond perplex van deze woorden, want ze hielden in feite het omgekeerde in, van wat ik ooit geleerd had en die mijn menselijk leven en handelen bepaalden. Ik aanschouwde deze wereld en ging maar ter plekke op de grond zitten, want het duizelde in mijn hoofd van deze openbaring. Mijn wereld of liever onze wereld. Ja de aarde of Moederaarde is een onpersoonlijk gegeven, zolang je als mens nog als strijdende helft leeft. Je strijdt met je evenbeeld en deze energie, deze beelden laten de natuur voor dat wat ze is. Mijn wereld is onze wereld en in een nog groter verband de wereld van alle mensen en entiteiten. De schepping is nog niet voltooid alleen nog in het Beeld van God of in het Beeld van de heilige samensmelting van twee zielen, waar in de hereniging pas iets kan opbloeien, omdat de twee-eenheid samen met Moederaarde een drie-eenheid vormt, die samen uiteindelijk weer één zijn. Tijd en ruimte vormt de drempel en de energie van Moederaarde, de Guna's zorgen voor het midd!
el om deze overgang te bewerkstelligen. En zoals altijd vormt de angst de poort tot deze bewustzijnsovergang. Dus deze wereld, waar ik nu zit is de angst, geschapen volgens mijn angst en inzichten....

....De hele wereld hier is bouwvallig en niet goed onderhouden. De wereld hier is het uiterlijke leven, zoals het bij jullie is: het leven en werken en wat daar zoal niet bij komt kijken. Bomen, planten kortom de hele natuur gaat steeds verder kapot en niet alleen van de milieuverontreiniging, echter voor een belangrijker deel door de intentie waarmee mensen leven en aan het werk zijn. Dit huisje, waar wij nu zitten in het dorre landschap, is het innerlijk en evenals het uiterlijk onderhevig aan de intentie waarmee de mens met de dingen omgaat. Het is echter niet het aardse lichaam; daarover kunnen we echter dezelfde vergelijking opstellen. Dit huis is zogezegd al het denken, waarmee je overspoeld wordt, zonder dat je er altijd erg in hebt. Dit proces en tevens belemmering moet je stopzetten en daarmee bedoel ik het stopzetten van alle negatieve gedachten, die vernietigend werken. Dat is de eerste les die we leren. Dit vernietigende denkproces is de tegenhanger van de basis !
of het eerste chakraleven in deze wereld. In wezen zonder oordeel, maar elkaar wel bestrijdend. Om deze twee tegendelen tot eenheid te smeden is intentie nodig. De intentie tot bloei te komen en daardoor te groeien. De aarde, deze wereld wek je daarmee tot leven, maar tevens de energie van je lichaam: de kundalini van je eerste chakra. Dit zit nu gevangen....

....Daarmee hebben we de eerste vergelijking opgelost. Het probleem van Moederaarde, die onophoudelijk bestookt wordt met negatieve energieën en daarmee als het ware zich terugtrekt in haar eigen schoot. Met intentie, ik zeg het nogmaals om te groeien wekken we haar weer tot leven. En deze intentie is nog geheel van individuele aard, want het gaat nu alleen nog het eigen ik of de aardse persoonlijkheid aan. Met het aardse ik begint de ""nieuwe hemel en de nieuwe aarde"", zoals onze schepper het uiteindelijk bedoeld heeft. Hij zegt: in beginsel schep ik hemel en aarde en de geest zweefde over de wateren en wordt langzaamaan gematerialiseerd in de elementen aarde, water, lucht en vuur. En hiermee zijn de eerste persoonlijkheden geïncarneerd met nog de onbewuste intentie om te groeien en nader te komen tot hun God: De Vader....

....De strijd is ook met een andere symboliek van de draak te beschrijven. Niemand kan de draak als zodanig bestrijden en allemaal delven zij het onderspit. Alleen de hoofdpersoon, jij dus: de held met liefde gevuld om zijn vrouw of gemalin kan de draak overwinnen. In de overleveringen staat echter altijd: hij doodt de draak; alleen nergens dat hij hem met zijn intentie ( de verborgen plek) doodt en de draak vindt het goed en daarmee wordt het gevaarlijke kundalinivuur ( de draak met zijn hele schat) gewekt en zo vindt transformatie plaats. Enkel en alleen met de intentie....

....Ik zal vervolgen met de tweede en derde les, want er waren drie chakra's te overwinnen om de vierde hartchakra te bereiken. Intentie om te groeien, om het groeiproces op gang te brengen is één. De tweede chakra is het principe van de geboorte van het zelf, de openbaring van het bewustzijn. Het is de transformatie van jullie seksuele energie of van de voortplantingsdrift. En geboorte en dood zijn ook één. Als de oude persoonlijkheid ophoudt met zijn nutteloze strijd en verspilling van deze energie, laat hij deze als vanzelf los en zo ontstaat er ruimte om bewust te leven. Om met de oude Chinezen te spreken: op de holle ruimte van de naaf berust de werking van de as. Met andere woorden: op de ruimte die ontstaat na deze transformatie berust de werking van het principe van de derde chakra....

Bron: www.orfilan.nl


Website : http://www.orfilan.nl
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI