·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Ziektes spiritueel gezien
Naam : Webmaster
Titel : In den beginne was het woord.....
Tekst : het creëren van wonderen
door Lilian Ferru

Iedereen is bekend met het fenomeen wonderen, al geven we het soms een andere naam. Als een gebeurtenis niet kan worden verklaard, noemen we het ‘toeval’ of een ‘bijzondere samenloop van omstandigheden..’ Dat wonderen bestaan is inmiddels boven twijfel verheven. Iemand geneest spontaan van kanker terwijl hij terminaal is, of uitzichtloze situaties nemen een onverwacht gelukkige wending. Er zijn ontelbare verhalen over wonderen en ze kunnen op elk moment van de dag gebeuren. Toch hoeven we niet te wachten totdat het ons overkomt. Wie voor wonderen open staat, kan ze zelf creëren.. Door gebruik te maken van de Wet is dat verbazingwekkend eenvoudig. Een verzameling van een aantal richtlijnen:

Volgens de Bijbel zijn we geschapen naar het evenbeeld van niemand minder dan God. Er staat: “toen zei God, laten we mensen maken. Mensen die ons evenbeeld zijn en die op ons lijken. God schiep de mens als evenbeeld van zichzelf,”(Genesis 1:26). Even buiten beschouwing gelaten wie ‘ons’ is, kunnen we uit dit citaat concluderen dat de mens deel heeft aan de goddelijke natuur. We zijn verbonden met dat waar we uit voortkomen en hebben dezelfde eigenschappen. Als dat werkelijk zo is, dan zijn wij minigoden en kunnen we scheppen en creëren wat we willen. Maar hoe doe je dat?
Hier brengt de Bijbel weer uitkomst met het evangelie van Johannes: ‘In den beginne was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door het woord vlees geworden’, (Joh. 1:1). Volgens de Sience of Mind, A Course in Miracles en vele andere theorieën, kun je God ook vertalen als Universele Intelligentie, het Alom Aanwezige Principe, de Ik Ben Aanwezigheid of de Eerste Oorzaak. Welke naam je er ook aan geeft, het zichtbare alsook het onzichtbare universum zijn het resultaat van de zelfbeschouwing van het Goddelijke. Hij sprak en het gebeurde. Daarmee is het Woord het beginpunt van de Schepping. Als God spreekt dan is Zijn Woord Wet. God is niet alleen zuivere Intelligentie, Hij is ook de perfecte onveranderlijke Wet, neutraal en absoluut.. Het woord van God zet de Wet in beweging met de Schepping als resultaat. Dat klinkt misschien moeilijker dan het is en toch is het dat niet. Voordat het Spiritueel Café bestond, was er alleen de gedachte. Voorda!
t iets ontstaat, moet je er eerst aan gedacht hebben en denken doe je in woorden. Het woord is de oorzaak van alles dat bestaat. De Bijbel geeft niet alleen aanwijzingen over hoe te scheppen door de kracht van het woord, maar verhaalt ook over de wonderen zelf. Zo hief Mozes zijn staf boven het water en liet de Rode Zee splijten voor de doortocht van zijn volk (exodus:14:6) . En dat deed hij nadat hij al een aantal staaltjes had laten zien. Ook Jezus verrichtte wonderen. Hij veranderde water in wijn, liet de lamme lopen en wekte de doden tot leven. Niets is onmogelijk. Wat Jezus deed bestempelen wij als wonderen, terwijl hij er toch écht bij vertelde dat wij tot hetzelfde in staat zijn. Natuurlijk had Hij een niveau van geloof waar wij nog steeds naar streven, maar het punt is dat wij dezelfde toegang tot wonderen hebben zoals Hij ons demonstreerde.

Het wonder van de Rode Zee

Ik reed een keer met de auto tijdens het spitsuur Amsterdam uit. De vriendin naast me beklaagde zich bij voorbaat over de eindeloze files waar we ongetwijfeld in terecht zouden komen. Kort legde ik de principes van de Wet uit en ik wilde het meteen bewijzen.. Hardop zei ik dat we ongehinderd konden doorrijden. Ik stelde me voor hoe we zonder obstakels thuis zouden komen. In het volste vertrouwen draaide ik de autoweg op en liet me niet afleiden door de realiteit. Ondanks de enorme drukte kwamen we binnen de kortst mogelijke tijd in Heerlen aan. Mijn vriendin was niet overtuigd, zij zag het als toeval, maar voor mij was het de Wet in werking.
Wonderen hoeven niet groots te zijn, ze laten zich juist in de kleine dingen van alledag zien. Voordat ik naar de videotheek ga, geef ik opdracht welke film ik wil zien. En al is het de nieuwste Lord of the Ring en kom ik tegen sluitingstijd, hij ligt op mij te wachten. Als ik extra geld nodig heb, visualiseer ik de Hoorn des Overvloed en stel ik me voor hoe rijkdom zich in mijn leven manifesteert. De kosmos reageert steeds op miraculeuze wijze en voorziet me van alles wat ik nodig heb. Keer op keer sta ik versteld over hoe een opdracht, in volle overtuiging uitgesproken, tot in de perfectie wordt uitgevoerd. We leven in een intelligent universum dat op onze mentale staat reageert. Het is een fantastische gedachte dat we ons leven kunnen beïnvloeden door de Wet in werking te zetten en zo onze eigen wonderen te creëren.

Gedachtekracht is beweging van bewustzijn, daar komt trilling uit voort en trilling is energie.. Het is wetenschappelijk bewezen dat energie met materie verwisselbaar is. De revolutionaire vergelijking van Einstein E=MC2, betekent in essentie dat energie en massa een en hetzelfde zijn. Atoomgeleerde Danah Zonhar onderzocht de relatie tussen bewustzijn en materie. Haar ‘kwantumvisie’ is gebaseerd op een eenheidstoestand die het Bose-Einsteincondensaat wordt genoemd. Omdat kleine deeltjes atomen (bosonen) bij afkoeling hun eigen energietoestand behouden, gedragen deze deeltjes zich vergelijkbaar met materie. Volgens Zohar is het kwantumveld tussen de kleinste atoomdeeltjes dé plek waar God woont en waar geest en materie met elkaar in interactie zijn. Dit veld wordt ook wel het nulpuntveld genoemd.. Zohar concludeert na tal van experimenten dat onze intenties een direct effect hebben op de materie. Met andere woorden: ieder mens creëert zijn eigen realiteit. Of: wat je denkt, wordt uiteindelijk manifest.

Ondanks wetenschappelijk bewijs, zal niet iedereen bovenstaand verhaal geloven of aannemen en net zoals mijn vriendin sceptisch reageren. Maar om gebruik te maken van de wetmatigheid die geest in materie omzet, moet je eerst de diepe overtuiging hebben dat het werkt.. Het is de reinste alchemie, waar vertrouwen en af en toe flink oefenen de bouwstenen voor het meesterschap zijn. De literatuur heeft er de volgende aanwijzingen voor: Wonderen kunnen niet worden verricht in een sfeer van twijfel en angst. Het is nodig dat je je Zelf herinnert dat de Universele Intelligentie altijd aan het werk is om te manifesteren. De Wet is volledig neutraal. Alles wat je er in plant, komt er ook weer uit, net zoals zaadjes in een tuin. Als je een wens hebt die je wilt manifesteren, concentreer je, stel je focus in , spreek je uit en laat los. Zeg bij voorbaat dank en ga vooral niet op resultaat wachten. Accepteer dat het er al is en voel met elke vezel dat het gewenste in vervulling is gega!
an. Kortom: geef opdracht en heb vertrouwen dat de bestelling is geplaatst.

Als bovenstaand waar is, waarom wordt dan niet elk gebed verhoord en tot wonder omgezet? Het kan toch geen kwestie van willekeur zijn? Immers, alle gebeurtenissen spelen zich binnen het raam van vastgestelde wetten af. Wetenschap en religie geven elkaar zelfs de hand. Dus terug naar de Bijbel. In het verhaal van Job staat: “Gij zult een gebed aan Hem richten en Hij zal U horen. Gij zult iets gebieden en het zal aan U gegeven worden.” Of met de woorden van Jezus: ‘Overeenkomstig uw geloof zal het u gegeven worden.’ Wie met de Wet wil werken, moet dus niet vragen, maar bevelen en geloven.. Het is dus écht een kwestie van ‘mind over matter.’ Patiënten die bijvoorbeeld te horen krijgen dat ze niet lang meer hebben te leven, maken soms een existentiële ommezwaai mee.. En alhoewel ze niet altijd uit zijn op genezing, zetten ze de scheppende kracht spontaan in werking doordat ze zich aan de Goddelijke Intelligentie overgeven door middel van het gebed. Dat bidden heilzaam is, is alg!
emeen bekend. De wetenschap heeft het dan over ‘telesomatische’ effecten.. Er bestaan, volgens wetenschapper Ervin Laszlo, klinische bewijzen die aantonen dat vurig bidden een subtiele maar significante uitwerking heeft. Patiënten die in een gebed zijn opgenomen herstellen gemakkelijker dan in de controlegroep.. Met het gebed kan de menselijke geest tot het Kosmisch Bewustzijn doordringen en de realiteit meetbaar veranderen. De universele principes zijn algemeen geldend, toch is het gebed niet de enige manier om de wet in werking te zetten. Wie een wens heeft kan vragen om bemiddeling van de Heilige Geest, Jezus Christus of de engelen. Engelen staan er om bekend dat ze geen Vrije Wil hebben. Ze komen pas in actie als hun iets opgedragen wordt. Wie in volle overtuiging een opdracht geeft, wetend en dankend dat het wordt uitgevoerd, kan nieuwe instructies geven en vandaag zijn toekomst bepalen.

Het wonder van de tien geboden

Hoe druk het ook in de stad is, ik zit nooit verlegen om een parkeerplaats. Voordat ik me in het centrum begeef, gebied ik mijn engelen de perfecte parkeerplaats voor mij te reserveren. Meestal wil ik een plekje in de Geleenstraat en al is het spitsuur op zaterdag, er rijdt altijd net iemand weg. Met dit simpele voorbeeld kan iedereen de proef op de som en nemen en zijn eigen wondertjes creëren. En zo is het!

Bron: Licht op genezing, Ernest Holmes, Kosmische visie, Ervin Lazlo, Wonderen creëren, Carolyn Miller. De Bijbel: Genesis, het evangelie van Johannes en Job. Magazine Ode, artikel over Danah Zohar, mei 2005 . Meer over het nulpuntveld: lezing Lisette Peulen, 28 september. Ook in de cursus van ArjunA’ komt het creëren van wonderen aan bod, zie www.assayya.com.


Bron: www.spiritueelcafeheerlen.com

Website : http://www.spiritueelcafeheerlen.com
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI