·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Steve-Rother
Naam : Steve Rother
Titel : Shala's Kosmische Hartslag
Tekst : Datum: Juni 2006

“Nu” vormgeven aan ons ascenderende zelf

Ben je klaar voor de energie van juni? Dat was de vraag waar ik mee wakker werd op de dag na de Nieuwe Maan van 26 mei. Ik was me bewust dat er in de nacht een verandering had plaatsgevonden en ik voelde me niet zo lekker. Deze nieuwe frequentie veroorzaakte “golven” en ik probeerde “mijn hoofd boven water” te houden en kalm te blijven.

Weer gaan we een heel krachtige maand in vlak na een katalytische Nieuwe Maan. Haar energie in combinatie met de “hogedrukpanenergie” waar we het in mei over hadden, was een beetje ontmoedigend. Veel mensen waarmee ik heb gesproken voelen zich erg moe, geïrriteerd, nerveus en ongeduldig en vlak onder de ingehouden ego’s ligt drama op de loer.

Er heerst een gevoel van opgeblazen te worden tot op het punt waarop je uiteen zou willen spatten. Je hersenen hebben het gevoel geen enkele informatie meer te kunnen opnemen noch te kunnen werken met wat er al in zat. Maandagochtend werd ik wakker en ik had goed geslapen maar drie kwartier later had ik het gevoel terug te willen naar bed! Dit is voor mij een duidelijk teken dat er grote veranderingen op komst zijn – vandaar de eerder gestelde vraag: Ben je klaar voor de energie van juni?

Klaar of niet, juni is begonnen en zal ongetwijfeld heel intens worden en ons ontelbare mogelijkheden bieden om een scala aan emoties en herijkingen te voelen. We zijn geleidelijk naar een hogere frequentie en vibratie gegaan tot op het punt waar we ons ascenderende zelf “vorm kunnen gaan geven”. Toen ik deze woorden doorkreeg, vroeg ik wat dat betekende.

In maart tijdens de Equinox schreef ik over holografische genezing en zuivering, krachtige instrumenten die onze geliefde Arcturiaanse gidsen met ons deelden. Het gebruikmaken van dit gereedschap, naast de zuivering van de planeet en het individu, zou de energie intensiveren tot aan de zonnewende in juni.

Ik denk dat ik gerust kan zeggen dat de zuivering zowel planetair als persoonlijk vol was met talloze ervaringen die we al besproken hebben. Juist vorige week liet een aardbeving in Indonesië ons zien dat onze geliefde Moeder haar pad van zuivering en herijking voortzet.

Wanneer we gewerkt hebben met de Holografische Genezingskamer leerden we hoe we verloren of afgescheiden delen van onszelf konden terugbrengen. Spannender nog, we kunnen vooruit projecteren naar ons ontwaakte ascenderende zelf en die energie-essentie nu in ons huidige bewustzijn brengen.

Geleidelijk aan zijn we de 3D illusies gaan loslaten die ons “levensverhaal” waren en hebben we grote stappen gezet om meer authentiek te worden en verantwoordelijk te zijn voor onze waarheid en die in eigendom te nemen. We zijn emotioneel aangeraakt door ons “toekomstige zelf” in onze meditaties of stille tijden in het hologram. Nu de energie opbouwt naar het midden van dit cruciale jaar, kunnen we beginnen met het vormgeven of tonen van de kwaliteiten die we als “ontwaakt ascenderend zelf” naleven.

De werkelijkheid die we ons vaag bewust zijn als ons toekomstige zelf, is uniek voor elk individu – hoewel dat wat we graag vorm willen geven, de algemene kwaliteiten zijn die bestaan in ons dagelijkse vijfdimensionale leven.

We weten dat de belangrijkste kwaliteit voor elke vijfdimensionale burger “liefde” is en het absolute besef en weten dat “we één zijn”. Eenheidsbewustzijn is de basis en liefde de scheppingstraal.

We weten dat het lichaam heel licht is en ons voedsel een bron van vloeibaar licht. Er worden geen dieren gedood voor hun vlees, geen land wordt uitgeput voor de oogst, geen vervuiling van de lucht voor misplaatste vooruitgang. Het lichaam wordt geëerbiedigd en is heilig als een tempel van licht.

We weten dat er geen onderscheid is in wat je doet of wie je bent – elke daad, elke gedachte is een expressie van Eenheid. Er bestaat geen drama, geen behoefte aan ego, geen behoefte om te wedijveren om de aandacht van god. Er bestaat slechts een gezegende, met elkaar gecreëerde synergie van eenheid die het individu zijn unieke vermogens tot uitdrukking laat brengen terwijl hij/zij “één” is met alles.

Toen ik bij het afstemmen deze woorden doorkreeg, klonken ze prachtig maar ik vroeg me af hoe dit vormgegeven kon worden. Het antwoord dat ik kreeg was dat de Moeder dit op haar eigen unieke wijze al vormgeeft en ons kalm leidt om hetzelfde te doen.

Als we verder kijken dan de krantenkoppen en de drama’s die deel uitmaken van de polarisatie op deze planeet, kunnen we voelen dat de energie is veranderd en dat wij mee veranderen. Wanneer er grote veranderingen in de energie zijn, hebben we daar vaak een voorgevoel van, en dan kort na de integratie of de herijkingsfase begint datgene wat fysiek, emotioneel en mentaal problematisch kan zijn.

Vormgeven aan ons toekomstige zelf betekent het elk moment bewust zijn van je gedachten en hoe je die deelt of onder woorden brengt. Creëer je voortdurend drama in je leven? Heb je het altijd over jezelf om aandacht te krijgen? Hoe zijn je relaties? Ben je een baken van licht dat schijnt om jezelf en degenen die je pad kruisen te steunen?

Het is het nemen van stappen om de lichaamslast te verminderen waardoor het meer licht kan bevatten. Alleen dit al is voor velen een grote stap omdat het verandering betekent van lang vastgehouden overtuigingen over voedsel en wat nodig en noodzakelijk is – het is een uitdaging van het dogma en de angst rond ziekte en genezing. Hoe lichter en schoner het lichaam, des te gemakkelijker het is om door de frequentieverhoging van de komende 6 maanden te navigeren. Hoe minder energie het lichaam hoeft te besteden aan het verteren van zwaar voedsel of het bestrijden van ziekte, des te meer energie is er beschikbaar om toegang te krijgen tot de energie van een hoger rijk. Je zult je minder vermoeid voelen tijdens elke energieverandering en je zult ontdekken dat je visie van rustige innerlijke aard is – waarbij het naar binnen gaan je de meeste vreugde en vrede geeft.

Het betekent ook bewust worden van elke stap die je zet op het lichaam van onze Moeder Aarde en net zo’n een hoeder en beschermer te worden van haar huid, longen en organen, als je dat bent van je eigen lichaam.

De komende 6 maanden zullen we de kans en de keuze hebben om meer vorm te geven aan ons vijfdimensionale zelf. Onze cellen zullen blijven veranderen – ons bewustzijn zal verschuiven en we zullen een hogere lichtfrequentie vasthouden.

Het zal uithoudingsvermogen vragen en ons op de proef stellen. Het is net zoiets als het omhoog draaien van het geluidsvolume van 110 naar 1110 – bij elke draai aan de knop moeten er aanpassingen worden gemaakt en er zullen vele fysieke en emotionele symptomen worden ervaren.

Juni begint met een sterke downloading van galactische codes op 6 juni 2006 of de “060606”. Eens per jaar hebben we een drievoudige cijfercode gebaseerd op dag, maand en jaar. Dit jaar markeert het halverwege teken naar 12:12:12 of 12 december 2012, het opengaan van onze ascensiecorridor.

De heilige geometrie van de codes wordt door ons DNA als een unieke set instructies ontvangen en is een portaal of doorgang naar informatie uit de hogere rijken. De codes kunnen zijn in de vorm van numerieke volgordes, geometrische vormen, geluid, kleur, licht of een combinatie hiervan. Onze zesde chakra is ons derde oog en laat ons “zien” met onze innerlijke blik en opent vergezichten in hogere dimensies. De codes op 6 juni zullen deze zintuiglijke chakra activeren en ons vermogen verhogen om verder te “kijken” dan het verhaal of de werkelijkheid die we tot nog toe accepteren. Dat zal ons helpen om ons ware ontwaakte zelf vorm te geven.

De afgelopen weken heb ik onderzoek gedaan naar de ongelooflijke gezondheidsvoordelen van het drinken van hexagonaal water met daarin Taoistische versterkende kruiden. Circa twee weken geleden werd ik in een meditatie in de vroege uurtjes wakker gemaakt en werd me een beeld getoond van een hexagoon. De hexagoon is een zeskantige geometrische vorm – gelijk aan alle zijden.


Ik zag deze vorm zich samenvoegen tot een patroon van aan elkaar vastzittende sneeuwvlokken. De met elkaar verbonden sneeuwvlokken vormden zo een prachtig netwerk met een hexagonale vorm. Ik werd wakker en voelde dat een volgende diepgaande verandering in de planetaire energie had plaatsgevonden en ik voelde de energie als golven tegen mijn lichaam – sommige groter met een sterke onderstroom en andere zachter.

Het hexagonale netwerk is verbonden met de netwerken van onze aarde en zal ons persoonlijk, en onze geliefde planeet overlichten en ondersteunen de komende maanden van veranderingen in en op de aarde en de vibratie. Het netwerk zal ook vele heilige punten op de planeet met elkaar verbinden via het bewustzijn van water.

Ongeveer een week later, terwijl ik bezig was met een ceremonie voor de Nieuwe Maan realiseerde ik me wat de draagwijdte was van de hexagoon en de komende codes die op 6 juni gedownload worden.

Bij later onderzoek ontdekte ik dat het water in ons lichaam bij de geboorte hexagonaal is. In de loop van de tijd verandert het tengevolge van giffen. Het water in organisch fruit is hexagonaal. Vele heilige bronnen op de planeet bevatten hexagonaal water. Dit water bevat een hoogenergetisch zèta potentieel en bij het drinken ervan kunnen onze cellen zich reinigen en efficiënter en gemakkelijker met elkaar communiceren. Ons lichaam en onze planeet bestaan voor circa 75 % uit water – het is een verbazingwekkende communicator van wijsheid, frequenties en codes.

Een ieder van ons heeft zijn eigen DNA blauwdruk en goddelijke verbindingen met andere planeten en dimensies. We hebben ons eigen unieke netwerk en we trekken als een magneet bepaalde codes naar ons toe die ons vermogen versterken om via ons netwerk te communiceren met onze hogere aspecten.

De codes die op 6 juni gedownload worden, zullen de unieke configuraties die een ieder van ons heeft om ons op de hexagonale manier te verbinden en te communiceren, versterken. Deze geometrische vorm en de codes zullen een synergie creëren die de komende 6 maanden gedownload zullen worden en een nieuw individueel netwerk gecreëerd zullen hebben tegen de tijd van de zonnewende van december 2006.

11 juni Volle Maan – deze volle maan zal een heel sterk potentieel geven van het vrouwelijke godinnenlicht en het ontwaakte licht dat de groei van het hexagonale netwerk om en in het individu en de planeet verder zal activeren. Het vrouwelijke licht kent geen geslacht en zal een ieder van ons helpen om vorm te geven aan onze ontwaakte cellen en het zelf.

25 juni Nieuwe Maan – De nieuwe maan zal ons onderdompelen in het mysterie van het nieuwe kleed dat we nu dragen. We zullen ons soms ongemakkelijk voelen met de pasvorm en de integratie zal langzaam zijn soms met gevoelens die ons overweldigen.

De energie van juni zal elke dag anders aanvoelen – net zoiets als de energie tegen het einde van mei. Ik houd van de analogie van golven. De zee kan kalm zijn maar heel vaak zullen er grote golven zijn die op het strand en op de kust slaan, gevolgd door weer een serie golven die rustiger en zachter zijn. Of ze nu zacht of sterk zijn, elke golf brengt het water tijdens de vloed omhoog of tijdens de eb omlaag. Elke golf werkt samen met de andere, uniek in zichzelf maar deel van het geheel.

De afgelopen vijf maanden waren hoofdzakelijk gericht op reiniging en zuivering. De energie van juni is een mix van voortgaande fysieke en emotionele reiniging, maar ook van “wederopbouw”, wat nog belangrijker is.

Ons fysieke lichaam wordt gevraagd om vooruitkijkend door deze energie te navigeren en om dat te doen zonder dat het ons bewust maakt van enige belemmering, verandering of verschuiving. Het lijkt gek, maar hoewel we allemaal kansen willen om hogere frequenties te ervaren, willen we absoluut niet dat ons lichaam enig ongemak vertoont. We willen ons goed voelen, goed slapen, geen pijn hebben en als dolfijnen door en over de golven surfen!!

Dat is de aard van ons mensen – ons lichaam verricht echter elke dag een herculische taak om gecentreerd te blijven in deze energie en we moeten vriendelijk, zacht en toegevend zijn aangezien het soms moet vechten om zijn evenwicht te vinden. Natuurlijk willen we deze tijd allemaal met gemak en gratie ervaren. Sta er echter niet van te kijken als je enkele slapeloze nachten hebt, levendige dromen, hoofdpijn, speciaal aan de basis van de nek of lage rugpijn die uitstraalt naar de benen. Er kunnen irritaties voorkomen, moeheid, depressie, ongeduld, niet kunnen denken, verkoudheidssymptomen, buitensporige honger, snakken naar zoet en toename van lichaamsgewicht.

Mineralen spelen een essentiële rol in het in evenwicht houden en het heel voelen van het lichaam. Ze nemen snel af in tijden van stress – ze aangevuld houden helpt bij veel van deze beschreven “ascensie” symptomen.

Het opwindende deel ervan is dat we bijkomen van al het werk van de afgelopen vijf 5 maanden. En hoewel er nog veel voor ons ligt, zal de energie van juni lichter aanvoelen en zullen we het gevoel hebben alsof we door een initiatie gegaan zijn, wat we natuurlijk ook gegaan zijn. Er zijn deze maand planetaire en hemelse alignementen die het opslaan van energie zullen voortzetten, speciaal nu we naar de Zonnewende gaan. Er waren verschillende zonnevlammen en magnetische stormen en die zullen de komende weken nog toenemen. Kalm blijven en dagelijks liefde sturen naar onze geliefde Moeder zal heel goed helpen.

18 juni – Vaderdag. Het eren van het heilige mannelijke en degenen die de rol van vader gespeeld hebben in onze levens.

21 juni de Zonnewende. Dit markeert een centrale tijd waarbij de Zon stil staat, opkomt en ondergaat in het verste noorden (zomer zonnewende) en het verste zuiden (winter zonnewende) van de horizon. Het is een seizoenportaal en een tijd van oude ceremonieën en het eren van onze geliefde Moeder Aarde en haar gulle gaven.

Geniet van de komende maand, de golven van energie en de intieme bewuste verbinding met je geliefde ascenderende zelf.

Liefde en Zegeningen,
Shala

Bron: www.Lichtwerker.com
Website : http://www.Lichtwerker.com
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI