·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Astrologie
Naam : Webmaster
Titel : Astrologie en karma
Tekst : De inspiratie om dit stuk te gaan schrijven is uit een aantal punten voortgekomen. Als eerste de herinneringen en ervaringen tijdens het lezen van het boek Het twaalfde huis van Karin Hamaker en Astrologie, Karma en Transformatie van Stephen Arroyo. Tevens ontmoet ik de laatste tijd steeds nieuwe mensen die mijn interessegebied delen. Het gesprek komt met hen iedere keer weer op veranderingen, bewustwordingsprocessen, vaak in relatie tot karma, dit lijkt me absoluut geen toeval. Door het lezen van dit boek en de gesprekken voelde ik de noodzaak om het begrip karma te onderzoeken en dit in relatie tot astrologie te brengen. Er komen vele vragen met betrekking tot karma naar boven, zowel bij mijzelf als vanuit anderen. Wordt karma weergegeven in horoscoop? Is het ontwikkelingsstadium van de ziel zichtbaar? Welke vorm van karma staat er dan in de horoscoop? Hoe is dit dan zichtbaar?

De indruk die ik tot nu toe, voornamelijk vanuit mijn astrologielessen had, was dat karma in de horoscoop wordt weergegeven door de positie van de Maansknopen, de Retrograde planeten en eventueel het Dag- en Nachtpars. Hierbij struikelde ik in mijn begrip over het feit dat vele mensen tegelijk worden geboren/incarneren met de knopen in hetzelfde teken. Dit zou mijns inziens kunnen impliceren dat vele zielen uit dezelfde groep in ongeveer dezelfde tijd (leeftijdgenoten) incarneren als het ware vertegenwoordigers van een groepskarma. De positie van de Maansknopen in de huizen geven op grond van deze stelling het individuele levensgebied aan waarop het karma van de groep verwerkt of verwezenlijkt dient te worden; verpersoonlijking van het groepskarma. In het geval van de Noordelijke Maansknoop het proberen te integreren van de betreffende energie op een specifiek levensgebied naar het persoonlijk karma, de reden waarom de ziel gekozen heeft om weer te incarneren.


Het persoonlijk karma lijkt mij te veel omvattend om alleen door de Maansknopen te worden weergegeven. De ervaringen en psychische confrontaties die met het gepaard gaan moeten mijns inziens door veel meer factoren worden weergegeven, evenzo als de indicatoren van karmische belasting. Ik ga ervan uit dat niemand meer te verwerken krijgt dan dat hij aan kan en dat hij voldoende aan potentieel in hulpmiddelen in zich aanwezig heeft dat hij zijn karma kan verwerken. De vraagstelling wordt dan; wat is karma, wat zijn de indicatoren en wat zijn de middelen om tot bewustwordings- en veranderingsprocessen te komen?


Karma omvat voor mij de resultaten vanuit handeling, wetten van oorzaak en gevolg. Niet alleen uit dit leven maar ook uit voorgaande levens met daaraan gekoppeld de mogelijkheid van de ziel zich te ontwikkelen en zijn inzichten te verruimen, om na verloop van vele incarnatie door al deze ontwikkelingsfases weer een te worden met het al. Inzicht in het eigen karma is voor mij belangrijk zowel om de (potentieel) aanwezige talenten en eigenschappen te herkennen, maar ook om lijden en tegenslagen te accepteren en begrijpen. Karma is niet iets vastgelegd en fatalistisch, de verantwoordelijkheid van de individu voor zijn eigen leven wil ik vooropstellen als mogelijkheid om zijn karma te ontgroeien.


Er zijn naar mijn idee een aantal vormen van karma te onderscheiden welke niet allen in de horoscoop af te lezen zijn. Arroyo bevestigde mij in mijn gedachten. Het karma dat wij opdoen in dit leven door de vrije keuze en het onderliggende karma wat niet in dit leven werkzaam is, maar wat de ziel ooit nog te verwerken heeft kan mijns inziens niet in de horoscoop zichtbaar zijn. Ik ga ervan uit dat in de geboortehoroscoop het karma wordt weergegeven dat in dit leven belangrijk is, wat in dit leven uitgewerkt dient te worden.

De geboortehoroscoop van een ziel bij een volgende incarnatie zal naar mijn idee geheel afwijken van de huidige door de twee andere, bovengenoemde vormen van karma. Helaas is dit niet te onderzoeken. Er vanuit gaande dat de zielen op velerlei niveaus met elkaar verbonden zijn, zullen er ook vele gradaties van karma zijn, welke in de horoscoop aan te wijzen zouden moeten zijn. De vele vormen van karma waar ik op duidt zijn het persoonlijk karma, het familiekarma, het groepskarma en volks- en wereldkarma.

Als kenmerkende factoren voor karma in de horoscoop geeft Arroyo aan Saturnus, spanningsaspecten, de karmische tekens Maagd, Vissen en Schorpioen, de waterhuizen 4, 8 en 12 en de Maan. Hulpmiddelen om met karma om te gaan, de transformatie geeft hij de planeten Zon, Maan, Uranus, Neptunus en Pluto en aspecten met de transsaturnalen aan. Het koste me enige moeite om te ontdekken waarom Maagd een karmisch teken is. Maagd staat historisch gezien analoog staat aan oogsten en zuivering, op persoonlijk niveau gericht, de afsluitende fase van de persoonlijke motieven .


Saturnus, van oudsher de heer van het Karma, de beproeving. De positie in het huis geeft aan waar een belangrijk deel van de energie beknelt zit of is vastgelopen. Maar Saturnus geeft ook de talenten aan welke door de druk en inspanning kunnen worden ontwikkelt. Saturnus confronteert evenals Schorpioen en huis 8 met de eigen beperkingen en vraagt de persoon om diepgang en inzet om oude patronen te ontmantelen en nieuwe opgang te brengen. Een stuk persoonlijk karma. De positie van de maan en bezetting van huis 4 kunnen mijns inziens een van de indicatoren zijn van het familiekarma, evenals spanningsaspecten met Zon, Maan en Saturnus.


Het grove idee dat ik heb is dat het karma van een generatie voornamelijk wordt aangegeven door de positie van de transsaturnale planeten in de tekens. Het karma van de groepszielen (binnen deze generatie) wordt aangegeven door de positie in de huizen. Het individuele karma wordt weergegeven door de combinatie van persoonlijke planeten in aspect met de transsaturnale planeten in huis en in teken. Ideeën over volks- en wereldkarma heb ik op dit moment niet echt. Ik denk dat de relatie met dit karma gezocht moet worden in het twaalfde huis en het teken Vissen. Vissen vanuit de behoefte aan opoffering en zuivering van alle gedachten en gevoelens die in de eeuwigheid zijn ontstaan en gevoel van eenheid. Het twaalfde huis in verband met de behoefte aan zielsvrede en het collectief onderbewuste, opslagplaats van alle herinneringen van de wereld, in contact met het wereldgeheugen.

Het lijkt me wat cru om te zeggen dat een nadruk op al deze factoren in de horoscoop kan duiden op een ziel in de afrondingsfase van een incarnatiecyclus. Maar ik denk wel dat hij in dit leven ervoor gekozen heeft een flinke hap karma te verwerken en waarschijnlijk een ziel met een ruime ervaring is. Anderzijds kan je van een horoscoop waarin deze punten niet zo sterk zijn benadrukt, niet zeggen dat er weinig karma is. Het karma is deze horoscoop is voor de persoon voldoende in dit huidige leven. Een van mijn uitgangspunten blijft dat niemand meer te verwerken krijgt dan dat hij aan kan en dat je aan een horoscoop zeker geen waardeoordeel mag hangen in de trant van een zware karmische belasting.


Door het lezen van boeken en discussie met anderen kreeg ik enerzijds een bevestiging van een aantal denkbeelden en andere beginnen zich nu langzaam aan uit te kristalliseren. Door het schrijven door dit stuk dacht ik mijn gedachten meer te kunnen ordenen, ik krijg echter steeds meer vragen dan antwoorden. Het heeft mij duidelijk tot denken aangezet.

De voorlopige conclusie die ik uit voorgaande beschouwingen moet trekken is dat eigenlijk alle factoren zoals ze in de horoscoop staan zijn te betrekken op karma, zowel persoonlijk als groepskarma. De horoscoop is een blauwdruk van alle facetten van de persoonlijkheid op welk terrein dan ook. Het beschouwen van de horoscoop op karmische aangelegenheden is een vak apart; Karmische astrologie. In een horoscoopduiding kun je een stukje van meepakken, maar een volledige duiding is een specialisatie. Mijns inziens interessant genoeg om er een verdere studie van te maken.


©Janneke Maat, 1997

Bron: www.astro-spirit.nl

Website : http://www.astro-spirit.nl
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI