·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Channelingen
Naam : Ronna Herman
Titel : Aartsengel Michaëls Maandelijkse Boodschappen: juli 2006
Tekst : fragment van de boodschap gegeven op Yellowstone park Montana
""de volgende stap op je heilige zoektocht""
Doorgegeven via Ronna Herman


Geliefde meesters, wij verzoeken jullie dringend om ons niet “daarbuiten” te plaatsen in een ververwijderd wazig rijk. Voel ons alsjeblieft met jullie hart en met jullie geest, en sta ons toe met jullie te versmelten, want wij trachten onze essentie met die van jullie in jullie Aardse omgeving te vermengen. De eenheid, de harmonie en de schoonheid van jullie thuisomgeving in de hogere dimensies gaat jullie bevattingsvermogen te boven. Diegenen van jullie die zich hebben afgestemd op de gelukzaligheid van de hogere rijken, hebben een vaag idee van hoe kostbaar, mooi, uniek en geweldig het is in jullie thuisland tussen de sterren. Eén van onze grootste verlangens is de werelden van de hogere rijken van Licht voor jullie werkelijkheid te maken. Wij willen jullie een gevoel geven van zelfbeschikking, een gevoel van hoe groots jullie zijn, het vermogen dat jullie in jullie hebben, en de kostbare gaven die zo lang in jullie hebben gesluimerd. Jullie hebben geslaapwandeld. Jullie h!
ebben gesluimerd. Jullie hebben schilden en sluiers die illusies en vervormingen hebben gecreëerd in de realiteit van jullie aardse wereld. Jullie zijn temidden van een groot drama geweest waarin jullie verschillende rollen hebben gespeeld. Jullie zijn gewend geraakt aan het drama van overdreven polariteit en dualiteit, en er was veel inspanning, vasthoudendheid en wijsheid voor nodig om jezelf terug te brengen naar het centrum, en controle te krijgen over het begeertelichaam van het ego om zelfmeesterschap opnieuw eigen te maken.

Het is tijd om een nieuw, spectaculair scenario naar voren te brengen, een ander programma of andere realiteit voor jullie om te ervaren, namelijk die van meesterschap, het beleven van jullie goddelijkheid, het rechtop staan, het stralend en vibrerend zijn wanneer jullie contact hebben met andere meesters. Ja, dat is jullie potentieel, en het schrikt jullie een beetje af, niet? Je zegt, “wie, ik?” Ja, jij en jij, jullie allemaal. Jullie zouden niet hier zijn of jullie zouden niet deze boodschappen lezen als jullie er niet klaar voor waren, en wij eren jullie voor het beantwoorden van de oproep om een nieuwe spirituele zoektocht aan te vangen. Het klaroengeschal dat nu door het universum klinkt, brengt impulsen naar boven, herinneringen en een urgentie die verder gaat dan alle herinneringen uit het verleden. Het is de belangrijkste oproep om je te voegen bij de Krachten van het Licht die jullie hebben beantwoord sinds jullie overeen kwamen om naar beneden te komen langs de ve!
le dimensies en om deze mandala der Schepping op de planeet Aarde te ervaren.

Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat dit tijdperk van Creatie bijna ten einde is. De Mensheid is aan het veranderen. De Aarde is aan het veranderen. Veel dieren en planten verlaten deze domeinen van expressie, maar zij zijn niet verloren. Er gaat nooit iets verloren. Zij keren terug naar hun staat van perfectie in een domein met een hogere resonantie die voor de meesten van jullie niet zichtbaar is. Binnen het drie- en vierdimensionale massabewustzijn is er een algemeen geloof dat alle planeten in jullie zonnestelsel dor en onvruchtbaar zijn, en in de derde en vierde dimensie zijn zij dat ook. Maar hoe zit het met de vijfde en zesde dimensie waar zij wonderlijk leven en vitaliteit herbergen? Is het te veel voor jullie bevattingsvermogen om het feit te accepteren dat jullie naar deze unieke en uiteenlopende plaatsen gaan tussen jullie Aardse levens in?

Wat denken jullie dat jullie tussen jullie Aardse levens in doen, rondzweven op wolken? Wandelen op gouden straten? Oh, wat saai! Jullie gaan naar vele wonderlijke plaatsen, naar andere melkwegen, naar de universiteiten en andere plaatsen voor onderricht waar jullie je geheugen opfrissen, en jullie je voorbereiden op jullie volgende aardse opdracht. Jullie hebben ook adviserende taken, want zie je, jullie zijn degenen die ons leren hoe het is om in een fysiek lichaam te zijn, en om de beperkingen te ervaren van de verdichte, lagere rijken der Schepping. Jullie zijn degenen die het voor de Opperste Schepper mogelijk maken om het Levende Licht van transformatie op de Aarde te verankeren. Jullie bewerkstelligen het proces van opstanding, en zonder jullie zou dat niet kunnen gebeuren. Jullie zijn degenen die het meest weidse spectrum van polariteit en dualiteit hebben ervaren, en jullie zijn degenen die moeten terugkeren naar jullie centrum van harmonie opdat al het overige weer!
in evenwicht kan worden gebracht.

Onthoud, wij vragen jullie niet om iets te doen wat jullie niet eerder hebben gedaan. Jullie hebben alle componenten, alle wijsheid, alles wat jullie van binnen nodig hebben om te zijn of te worden wat je je maar kunt voorstellen. Als je je een realiteit kunt voorstellen die overeenkomt met je Goddelijke missie, voor het hoogste goed van allen, KUN JE HET MANIFESTEREN. Wij benadrukken dat keer op keer, maar jullie accepteren dat nog steeds niet als jullie waarheid. Waar wachten jullie op? Jullie zijn degenen die de wonderlijke steden van Licht zullen creëren op het aardse vlak. Jullie zijn degenen die de nieuwe heilige krachtcentra zullen vestigen waar de mensen van de Aarde naartoe kunnen komen om te worden genezen, gevoed en getransformeerd. Jullie zijn degenen die de Aarde zullen helpen te genzen en terug te keren naar haar oorspronkelijke schoonheid. De Opperste Schepper, onze Vader/Moeder God en wij voorzien jullie van het scheppende vuur van transformatie, maar jullie,!
de Sterrenzaden op Aarde, zijn degenen die deze formule voor verandering moeten integreren en uitstralen naar de mensheid op Aarde.

Wij hebben vaak gesproken over de terugkeer naar Eenheid; echter, wij weten dat jullie je nog niet bewust zijn van hoe belangrijk dit concept is. Jullie kunnen deze stromen van Licht niet zien, maar niettemin zijn jullie verbonden met elke ziel op deze planeet door een energetische stroom van Licht die heel, heel fragiel is, en heel minuscuul, en daarom zeggen wij, “wat er gebeurt met één, gebeurt met iedereen.” Op een bepaalde manier, hetzij positief of negatief, beïnvloedt alles wat op Aarde gebeurt, de hele mensheid, en weerklinkt tevens in het universum in afgezwakte of versterkte vorm (afgezwakt als het een negatieve, en versterkt als het een positieve energie is). En terwijl je je energie rustig verhoogt en verfijnt en voorwaarts gaat, straalt je Licht in elke richt oneindig naar buiten toe. Jullie openen de weg geliefden. Jullie zijn de wegwijzers, en wij vragen jullie om naar voren te komen en de weg te openen naar de Steden van Licht die op jullie wachten. Wij vrage!
n jullie je te verenigen met jullie broeders en zusters van het Licht, diegenen van jullie die klaar en bereid zijn om samen te komen om deze volgende fase van het Goddelijke Plan voor het verheffen van de mensheid te vervullen. Hoe meer van jullie de roep beantwoorden en leren toegang te krijgen tot de Hemelse Steden van Licht om het Levende Licht van opstanding in jullie zelf en in de Aarde te verankeren, des te sneller de transformatie naar de vijfde dimensie de Aarde zal schoonvegen. Het Eenheidsbewustzijn van de Lichtlegioenen zal exponentieel worden versterkt wanneer jullie ons toestaan jullie te overladen met Licht en jullie te begeleiden door deze grote opening naar de rijken van Licht. Zoals altijd worden jullie door ons begeleid en beschermd.

IK BEN Aartsengel Michaël.

BEANTWOORD ALSJEBLIEFT DE ONDERSTAANDE VRAGEN VOORDAT JE DE LICHTSTAD-MEDITATIE DOET:

Ben je klaar om alle overgebleven negatieve energieën van het verleden die je nog steeds in je draagt, geleidelijk en op het juiste moment los te laten? *** Ben je bereid om een Lichtdrager te zijn, een voertuig voor de hogere frequenties van Licht? *** Zul je ernaar streven om gecentreerd te blijven in het hart, en je inspannen om je mentale en emotionele lichamen in harmonie te brengen? *** Zul je je inspannen om de grootst mogelijke hoeveelheid Licht van de Schepper te belichamen, zoveel als je veilig aankunt? *** Stem je ermee in dat je zelf datgene gebruikt wat je nodig hebt en het overgeblevene doorgeeft naar de Aarde, en naar de mensheid (door middel van de heilige ademhalingstechnieken)? *** Ben je klaar en bereid om het pad van versnelde opstanding te betreden onder leiding van de aan jou toegewezen engelengidsen en leraren? *** Ben je bereid om jouw wil af te stemmen op die van je god-zelf voor het hoogste goed van allen? *** Perfectie is niet noodzakelijk. Alles w!
at van je wordt gevraagd is dat je je zult inspannen om naar beste vermogen te handelen. (Vraag altijd om verlichting en gratie).


PORTALEN EN HEMELSE STEDEN VAN LICHT – MEDITATIE

Haal een paar keer diep adem en adem langzaam uit (of, als je bekend bent met het proces, doe een aantal oneindigheidsademhalingen). Stel met elke ademhaling voor dat je snel en diep naar je Heilige Hartcentrum gaat. Stel je een prachtige, grote kamer voor met je Diamanten Goddelijke Celkern op een voetstuk in het midden van de kamer. Het straalt alle kleuren van de Twaalf Stralen uit in de kamer op het niveau en met het patroon dat voor jou geschikt is. Zie een stralend Wezen van Licht dat achter jouw Goddelijke Cel staat; dit is de Essentie van jou in etherische vorm. Kijk hoe je Diamanten Celkern en je etherische vorm zich samenvoegen. Voel jezelf nu versmelten met je etherische vorm. Neem even de tijd om de wonderlijke sensaties te voelen van de versmelting van dit Hogere Zelf.

Stel je een prachtige bol van Licht voor die afdaalt in je persoonlijke Lichtkolom, en zie hoe hij je kruinchakra binnendringt en vervolgens steeds verder afdaalt naar de heilige kamer van je hart. Zie hoe hij je omgeeft in je etherische vorm. Deze bol van Licht is speciaal voor jou ontworpen, en geeft je de zekerheid dat je veilig kunt reizen in de hogere rijken zonder “overbelast” te raken. Steeds wanneer je naar de hogere dimensies reist zal hij worden verfijnd en aangepast opdat je altijd gehuld zult zijn in een atmosfeer van trillingsfrequenties die precies bij jou passen.

Voel jezelf nu in het omhulsel van Licht, terwijl je naar de achterkant van de kamer wordt getrokken, en zie hoe plotseling een doorgang zich opent en je er doorheen getrokken wordt naar de hogere dimensies. Je wordt nu meegenomen naar een persoonlijke Piramide van Licht op het vijfdimensionale niveau dat voor jou van toepassing is. Er zijn daar twee engelenbegeleiders die je bijstaan, en zij helpen je op de kristallen tafel te gaan liggen. Zie nu hoe een grotere bol van Licht jou omgeeft, en je wordt langzaam opgetild naar en door het dubbel-gefacetteerde kwartskristal dat boven de tafel hangt totdat je boven de top van de piramide verschijnt. Je beweegt op een kloksgewijze spiraal van Licht en je wordt steeds verder opgetild. Plotseling bevinden zich voor je twee grote stralende gouden bogen: één is de ingang en de andere de uitgang van de Lichtstad. Je wordt uitgenodigd om door de rechter boog te gaan. Er zijn twee nog stralender Engelenwezens die jou begroeten: de één he!
eft zeer krachtige, dynamische mannelijke energie, en de ander straalt zachte, liefdevolle vrouwelijke energie.

Je bevind je nu op het buitenste niveau van de zesde dimensie (er zijn zeven subdimensies of niveaus in elke dimensie). Kijk om je heen en zie de ongelofelijke schoonheid van deze plaats. Er zijn zachte lichten die uit de muren stralen zoals een rijk gekleurd noorderlicht. Er zijn kristallen in vele vormen, maten en kleuren die vanaf het ronde plafond gedeeltelijk op de muren stralen. De corridor is vrij breed en op beide muren van de doorgang bevinden zich vrij dicht naast elkaar nissen met kristallen stoelen erin. Je kunt honderden van deze nissen zien in de muren want zij vormen de hele omtrek van dit eerste niveau van de Lichtstad. Je hoort overal muziek, zoeter en inspirerender dan alles wat je ooit hebt gehoord. Er is een zachte bries en een geur die je niet kunt beschrijven, maar je weet dat je het eerder hebt geroken, en het brengt herinneringen terug van een wonderbaarlijke wereld, lang geleden. Je wordt naar één van de nissen geleid om in de kristallen stoel te gaa!
n zitten. Onmiddellijk schieten stralen van Licht met alle denkbare kleuren naar voren van het plafond, de zijden van de ronde nis, en van de vloer, die je omsluiten in deze Opstanding-Acceleratiekamer. Keer je naar binnen en observeer de sensaties die je voelt. Neem even de tijd. Het is net alsof je op twee plaatsen tegelijk kunt zijn. Je kunt voelen hoe de energie je etherische lichaam doordringt in de bol, en dan, als je je bewustzijn verplaatst, kun je de gewaarwording in je fysieke lichaam voelen dat in de fysieke wereld op een stoel zit. Neem opnieuw even de tijd opdat je het gevoel volledig kunt ervaren. Weet dat je wordt gebaad in de juiste en perfect aangepaste combinatie van Lichtfrequenties, en de maximale hoeveelheid die je op dit moment veilig kunt belichamen.

Adem diep, terwijl je het Levende Licht opneemt en doordrenkt bent met de Goddelijke Elixer des Levens. Je kunt zoveel tijd doorbrengen in de kamer als je wilt. Wij verzekeren je dat er een beveiliging is in dit proces, en het wordt je nooit toegestaan om hogere frequenties te belichamen dan welke voor jou geschikt zijn.

De Lichtgolven nemen langzaam af en stoppen tenslotte geheel. Je wordt uit de kamer geleid door je twee engelengidsen, en het lijkt alsof zij hun Lichtbol gedeeltelijk met die van jou versmelten zodat je tussen beiden in evenwicht bent, terwijl zij je snel rondleiden langs de buitenkant van dit eerste niveau. Je ziet en voelt vonken van Licht die jij uitstraalt in de grote hal als je de cirkel rond bent. Zie je, je laat je energetische handdruk achter aangezien je harmonieuze aardse trillingsfrequenties worden toegevoegd aan de Goddelijke blauwdruk van dit niveau. Je hebt een kostbaar geschenk gekregen en je laat ook een persoonlijk geschenk achter. Een geschenk dat zal worden toegevoegd aan de kosmische opslagplaats van kennis voor toekomstig gebruik. Nu wordt je teruggebracht naar de ingang, en je neemt afscheid van je engelenvrienden. Zij leiden je naar de boog die tegenover de boog staat waar je binnenkwam. En terwijl je verder gaat begin je je afdaling tegen de wijzers !
van de klok in terug naar je persoonlijke piramide van licht. Na een korte rust op je kristallen tafel word je naar de uitgang geleid en ga je snel terug naar je aardse wereld. Adem diep terwijl je het Licht je fysieke lichaam voelt binnendringen. Voel een tinteling alsof een stroom energie de kern van je Wezen doordringt en je in Licht baadt. Laat het Licht je vullen en overspoelen. Als je het gevoel hebt dat je alles hebt geabsorbeerd wat je kunt vasthouden, laat het Licht dan afdalen via je wortelchakra diep in de kern van de Aarde. Onthoud dat je diep blijft ademen want de ademhaling is de leider van deze energie. Als je het gevoel hebt dat het klaar is, voel dan hoe het Levende Licht vanuit je zonnekrachtcentrum zowel naar voren als naar achteren straalt. Adem het Licht korte tijd uit naar de wereld. Breng je ademhaling nu langzaam terug en richt je bewustzijn nogmaals op je hartcentrum. Voel je voeten op de grond, beweeg je handen en draai je schouders terwijl je opni!
euw de gewaarwording voelt van het fysieke lichaam. Adem rusti!
g door t
erwijl je terugkeert tot vol bewustzijn, en als je klaar bent, open dan je ogen.


Doorgegeven via Ronna Herman
© Ronna Herman 1998-2006
http://www.ronnastar.com
vertaald door Frank Hoogerbeets

Bron: www.dewegvanhethart.com


Website : http://www.dewegvanhethart.com
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI