·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Channelingen
Naam : Ronna Herman
Titel : Aartsengel Michaëls Maandelijkse Boodschappen: juni 2006
Tekst : ""Leren Leven in een Vijfdimensionale Wereld""
Doorgegeven via Ronna Herman

Geliefde Meesters, dit is een belangrijk jaar aangezien de Aarde en alles wat op haar leeft, zich voorbereiden op de volgende stap in het zich versnellende bewustzijn van de hele Schepping. Zoals we zeiden in onze laatste boodschap, zijn de Lichtsteden nu stevig op hun plaats rond de Aarde, en zijn de portalen tot deze wonderlijke steden open en klaar om jullie te ontvangen. Jullie, het Sterrenzaad, worden aangemoedigd om jullie spirituele grenzen nog verder te verleggen, en om dieper in de kamer van jullie Heilige Hart en de Diamanten Kern van jullie essentie te gaan, naarmate jullie steeds meer van jullie multidimensionale Godzelf integreren. Wij vragen diegenen van jullie die zo ijverig hebben gewerkt om de balans en de harmonie te herstellen, zowel in jullie innerlijk als in jullie uiterlijke wereld, om opnieuw naar voren te komen en deze grote stap te zetten naar de grotere realiteit van de toekomst. Net zoals jullie een klein deel Levend Licht meenamen naar de lagere d!
imensies van de Schepping, krijgen jullie nu de kans om opnieuw grotere hoeveelheden verheven Lichtsubstantie van de Schepper in je op te nemen. Zoals we jullie in het verleden hebben uitgelegd, onthoud dat dit de belangrijkste incarnatie is die jullie ooit op de planeet Aarde zullen ervaren, want jullie hebben toegang tot het hoogste Bewustzijn van jullie Godzelf dat jullie kunnen belichamen; echter, jullie moeten alles wat jullie aanboren en integreren, gebruiken en delen, en dan zal nog meer voor jullie beschikbaar zijn.

In de loop der tijd hebben jullie je op verscheidene manieren voorbereid om de verfijnde instromingen van Levend Licht van de Schepper en van onze Vader/Moeder God te integreren, en het heeft jullie oude, beperkte bewustzijnsstaat “door elkaar geschud en vernietigd” toen jullie geleidelijk aan van binnenuit naar buiten toe een nieuwe realiteit opbouwden. Met jullie voeten en jullie in balans gebrachte drie lagere chakra’s stevig geaard in de hogere niveau’s van een drie-/vierdimensionale realiteit gingen jullie in jullie heilige hart en centreerden jullie je bewustzijn toen jullie langzaam maar zeker het proces aanvingen van het scheppen van een unieke vijfdimensionale wereld: een realiteit voortgebracht door jullie nieuw verkregen wijsheid, gedachtepatronen, intenties en handelingen. Je kunt je dit voorstellen als een bol of een bundel van Licht die je omringt en beschermt (of een microkosmos van de hogerdimensionale Lichtsteden). Dit is een wereld die overeenkomt met je ve!
rfijnde trillingspatronen waarin niets van een lagere trilling kan doordringen, tenzij je de frequenties van je “spirituele harnas” verlaagt en daarmee het vervormde schaduwlicht toestaat je te beïnvloeden.

Wanneer je klaar bent om een innerlijke reis aan te vangen naar jouw dichtstbijzijnde Lichtstad, zul je naar het niveau worden gebracht dat overeenkomt met de huidige “Staat van jouw Wezen”, die voor de meesten van jullie het eerste station of het eerste niveau van de zesde dimensie zal zijn (voor wat betreft dit universum zijn er zeven stations of niveaus in elke dimensie). Voor jullie gemak en om er voor te zorgen dat je alleen de meest bevorderlijke instroming van verfijnde energieën ontvangt, zul je opnieuw worden gehuld in een bol van Licht, en twee prachtige engelengidsen zullen je verwelkomen en bij je blijven gedurende je verblijf in deze verfijnde omgeving. Je zult niet alleen toegang hebben tot en overgoten worden met het Levende Licht van de nieuwe Schepping via de Transformatiekamers, je zult ook een nieuwe Activatie ontvangen in de Diamanten Kern van je Goddelijke Cel. Hiermee zul je geleidelijk aan je Auraveld verfijnen en het proces versnellen van het opnieuw !
opeisen van je prachtige Lichtlichaam opdat je meer van je innerlijke straling de wereld in kunt projecteren. Je zult ook geleidelijk aan toegang krijgen tot de hogere niveaus van de hersenen waar de Lichtpakketten van wijsheid zijn opgeslagen: je kosmische wijsheid, je afstamming alsook je Goddelijke Missie, en een gedetailleerde geschiedenis van je reis gedurende de ervaring in dit universum. Geïnspireerde gedachten, nieuwe creatieve processen en inventiviteiten worden geregeld naar de fysieke wereld gebracht middels het afstemmen op deze Lichtpakketten die in je eigen hersenen zijn opgeslagen.

Je zult niet alleen een persoonlijke instroming van Licht ontvangen, maar ook ontvankelijker worden voor deze hogere trillingspatronen van Licht, en wanneer jullie deze verfijnde frequenties integreren, zullen jullie de Levende Lichtwezens worden van de toekomst: prachtige kristallijnen vormen van hoger bewustzijn die alle eigenschappen, kwaliteiten en deugden bevatten van onze Vader/Moeder God, Goddelijke Zaden vervat in lichamen van vlees, Levend Licht tot manifestatie gebracht. Door middel van je intenties zul je dit Licht ook diep in de Aarde en rond de wereld verankeren opdat de Aarde zal worden overgoten met Goddelijk transformerend Licht van boven en van binnenuit.

Het is heel belangrijk dat je volledig het belang begrijpt van tijd doorbrengen in je Piramide van Licht/Kracht in de vijfde dimensie. Het is niet alleen een plaats die je helpt een meester der co-creatie te worden en die was ontworpen om jullie te helpen in het loslaten, verfijnen en verwijderen van alle drie- en vierdimensionale karmische programmering, het is ook de eerste stap van velen wanneer je geleidelijk aan wordt voorbereid je af te stemmen op steeds hogere frequenties van Licht. Een groot aantal Piramiden van Licht zijn overal in dit universum gestationeerd, zoals veel andere geometrisch gevormde Doorgangen die je hielpen je af te stemmen op de lagere en dichtere niveaus van Licht, toen je je grotere Zelf opsplitste en uitging naar de uiterste rand van de Schepping des Omniversums. Nu is de tijd waarin de oude profetieën zullen worden vervuld; jullie worden nu geroepen om terug te keren naar de rijken van het Levende Licht.

Hoe meer tijd je doorbrengt in je vijfdimensionale Piramide, des te sneller je in staat bent om gebieden binnen te gaan met nog hogere frequentiepatronen en nog grotere aspecten en eigenschappen van Goddelijk Bewustzijn. Je bewustzijn projecteren in je Piramide voordat je gaat slapen is een uitstekende manier om het proces te versnellen van het gewend raken aan het leven in die verfijnde wereld. Er is altijd een beveiliging geweest in deze Piramiden van Licht, waarbij je je niet kunt afstemmen op een frequentieniveau dat hoger is dan wat je veilig kunt integreren. Als je klaar bent om te worden ingewijd tot de hogerdimensionale niveaus van Licht, zullen je engelengidsen erop toezien dat je persoonlijke piramide automatisch wordt gevormd op het dimensionale niveau dat bij je past, en de frequenties zullen geleidelijk aan worden verhoogd of verfijnd wanneer je ze integreert en aanwendt in je fysieke realiteit. We hebben altijd gezegd dat er universele wetten zijn die gelden vo!
or alle aspecten van de Schepping, van de grootste en meest dynamische tot de allerkleinste. Het is altijd ons grootste verlangen geweest om jullie de universele wetten der Schepping bij te brengen en jullie te tonen hoe ze op het fysieke niveau toe te passen teneinde een wereld te creëren van harmonie, vrede, liefdevolle relaties en overvloed. Zolang je je verlangens afstemt op die van je Hogere Zelf voor het hoogste goed van allen, heb je het vermogen om alles te scheppen wat je je kunt voorstellen. Wij kunnen jullie de informatie en begeleiding geven, maar jullie moeten de noodzakelijke stappen zetten om de kennis te integreren en om te zetten in wijsheid, en vervolgens de levende belichaming te worden van die wijsheid.

Kun je je voorstellen wat een glorieus geschenk het zou zijn wanneer de sluier der vergetelheid is opgetrokken en je je ALLES kunt herinneren van je verleden: wie je werkelijk bent, waar je bent geweest, en de vele fenomenale avonturen die je hebt beleefd? Het is tijd, geliefden, maar niet alvorens jullie het verleden hebben geheeld en de pijnlijke herinneringen en ogenschijnlijke fouten hebben geneutraliseerd, opdat je je alleen de geweldige sensaties van het fysieke lichaam kunt herinneren die jullie ervoeren voordat jullie in de dichtheid verzonken, en de enorme vreugde en voldoening die jullie hebben verkregen uit jullie ervaringen in het materiële domein.

Zoals al vele malen is gezegd, ‘Zo boven, Zo beneden’. Anders gezegd, ‘De macrokosmos wordt gerepliceerd in de microkosmos.’ Daarom is het belangrijk dat je het feit begrijpt en accepteert dat ieder van jullie een Goddelijke Vonk in gemanifesteerde vorm is van de Opperste Schepper, ongeacht je rang of stand in het leven of de omstandigheden die je verkoos te ervaren in deze korte incarnatie. Je kwam op Aarde om jouw Goddelijke Missie te vervullen voor de ervaring in dit universum en om verder te gaan met het werk van onze Vader/Moeder God als een medeschepper van nieuwe werelden zonder einde. Jullie hebben in de Diamanten Kern van jullie Goddelijke Zelf het potentieel opgeslagen om te worden of te hebben wat je je maar kunt voorstellen. Wij benadrukken dit keer op keer, maar jullie hebben deze universele waarheid nog steeds niet volledig geaccepteerd.

De Ordes van de Godin, Metatron, Melchizedek en Michaël zijn levend en goed vertegenwoordigd op Aarde. Jullie, de belichaamde Legioenen van Lichtstrijders onder mijn leiding, zijn steeds sterker aanwezig en meer doelgericht actief op elk gebied en op elk niveau op Aarde, naarmate jullie steeds meer Lichtbewustzijn verankeren en jullie fysieke, mentale, emotionele en etherische lichamen regenereren. Er is een enorm legioen Engelenwezens die de aspecten, eigenschappen en deugden dragen van Goddelijk bewustzijn, en er zijn tevens vertegenwoordigers van alle grote Wezens van Licht op Aarde in fysieke vorm (zij het in een grote opgesplitste/afgezwakte toestand), en steeds meer oude en sterke zielen/Wezens worden dagelijks geboren. Er is een grote instroming van Meesterwezens van Licht die wachten om een fysieke vorm aan te nemen want zij willen zelf de ervaring beleven wanneer deze wonderlijke transformatie plaatsvindt op jullie kleine planeet.

Geliefden, wij vragen jullie om uit te stijgen boven de turbulentie en chaos om jullie heen. Richt je blik op de sterren die de verheven doelen vertegenwoordigen die je zoekt. De emoties van verdriet, woede, schuld of angst voegen alleen maar brandstof toe aan het negatieve collectieve bewustzijn van de lagere dimensies; zij komen niemand ten goede. Als eigen meester leer je meedogende empathie gewikkeld in onvoorwaardelijke liefde tot uitdrukking te brengen en te projecteren, wetende dat uiteindelijk het hoogste goed voor allen zal overwinnen.

Dit zijn zeker tijden van grote beproeving voor de mensheid aangezien de elementen der natuur ernaar streven om de Aarde weer in evenwicht en harmonie te brengen, zowel van binnen als van buiten. De planeet Aarde leeft, maar is ziek, want dit grote, gevoelhebbende Wezen heeft eeuwenlang gelijd onder de disharmonieus trillende gedachtepatronen en handelingen van de mensheid. Jullie gastplaneet ervaart ook het versnelde proces van het verbreken en afdoen van de ketenen van haar drie- en vierdimensionale gevangenis. De oude labyrinten en krachtlijnen diep in en om de Aarde worden wederom doortrokken met de helende elixer des Levens, en de lang sluimerende, gevoelhebbende kristallijnen structuren diep binnen de Aarde, zijn wederom in beroering en aan het ontwaken. Jullie zijn de dragers van deze transformerende instroming van Kristallijnen Levend Licht, en jullie, de dragers van het Levende Licht, zullen de locaties bepalen van de nieuwe heilige krachtcentra rond de Aarde, alsoo!
k de locaties van de aardse steden van Licht en de Lichtstations van onderricht en transformatie. Jullie, de collectieve Lichtlegioenen, zijn degenen die zich moeten afstemmen op deze prachtige hemelse Steden en de hogere frequenties van Licht moeten verankeren op en in de Aarde. Als je je afstemt op en overloopt van elk opeenvolgend niveau van Levend Licht, zul je nemen wat nodig is voor je eigen transformatie, en de rest zal worden geschonken aan de Aarde en de mensheid via je Levende Lichtadem. Jullie hebben het belang geleerd van het oefenen van de Ademhaling der Oneindigheid, en diegenen van jullie die dit ademhalingsproces ijverig hebben geoefend, hebben veel te danken aan de Prana des Levens (adem gevuld met het Levende Licht der Schepping).

Het perfectioneren van de Oneindige Ademhaling, de Stille Puntpauze, en de Binaire Sequentiemeditatie zal je helpen door die multidimensionale doorgang diep in je Heilige Hart te gaan, waarbij je snel naar je Piramide van Licht/Kracht kan worden geleid, en worden voorbereid het spiraliserende Lichtportaal binnen te gaan dat leidt naar jouw dichtstbijzijnde Lichtstad.

Het doek valt voor het drama van de vele vroegere tijden op Aarde nu het opwindende, nieuwe Goddelijke plan voor de toekomst zich ontvouwt. Jullie, die het hebben verdiend om wederom te worden aangewezen als medescheppers van aanstaande werelden, worden gevraagd om zonder meer naar boven en naar buiten te reiken wanneer jullie de gaven ontvangen in de grote steden van Licht: deugden, kwaliteiten en eigenschappen die voorzien in alles wat jullie nodig hebben om meesters te worden van het Levende Licht. Wij, jullie broeders en zusters van de hogere rijken, verwachten jullie. Wij hebben jullie heel erg gemist. De straling van onze Vader/Moeder God schijnt op jullie, nu en voor altijd. Wij houden heel veel van jullie.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Doorgegeven via Ronna Herman
© Ronna Herman 1998-2006
http://www.ronnastar.com
vertaald door Frank Hoogerbeets


Bron: www.dewegvanhethart.comWebsite : http://www.dewegvanhethart.com
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI