·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Channelingen
Naam : Ronna Herman
Titel : Aartsengel Michaëls Maandelijkse Boodschappen: mei 2006
Tekst : ""Het ""levende licht"" aanspreken
van de hogerdimensionale lichtsteden""
Doorgegeven via Ronna Herman

Geliefde meesters, vele jaren geleden, gaf ik een boodschap door getiteld “OPROEP TOT VERANDERING”. De eerste alinea begon met “Ik wil aan jullie een oproep doen voor de komende maanden en voor het nieuwe millennium. Pas op, want dit zijn een van de meest kritieke en belangrijke jaren die jullie ooit op de planeet Aarde zullen ervaren. Ik heb jullie verteld dat dit jaren zijn van integratie, integriteit en van het transcenderen van de illusie van de derde en vierde dimensie.”

Velen van jullie, zoekers van het Licht, namen deze boodschap ter harte en hebben er ijverig naar gestreefd om oude, beperkende gedachtepatronen en jullie kortzichtige realiteit van het verleden te transmuteren of te elimineren. Jullie hebben geleerd om jullie bewustzijn terug te brengen naar jullie hartcentrum en in het NU-moment te leven, waarbij jullie je eigen krachtveld in evenwicht en harmonie brengen en geleidelijk aan jullie Heilige Ruimte steeds verder de wereld inbrengen.

Gedurende heel lange tijd hebben wij jullie voorbereid op jullie spirituele reis terug naar hoger dimensionale gewaarwording en op jullie reïntegratie van jullie grotere Goddelijke Zelf. Wij zijn verheugd jullie te kunnen vertellen dat alles nu gereed is voor de volgende fase van het versnelde opstandingproces. Wij zullen een klein deel samenvatten van de belangrijke informatie die wij hebben gegeven opdat jullie begrijpen wat er aan het plaatsvinden is en ook om jullie voor te bereiden op deze gedenkwaardige tijden:

Wij hebben jullie het gezegende geschenk gegeven hoe je Piramide van Kracht/Licht in de vijfde dimensie te bouwen en binnen te gaan. Dit was om jullie te laten zien hoe gemakkelijk jullie je verlangens kunnen manifesteren wanneer jullie niet langer worden beïnvloed door het collectieve bewustzijn en de vervormingen van de derde/vierde dimensies. Wij leerden jullie verouderde afspraken en potentiële karmische “waarschijnlijke toekomsten” los te laten, terwijl jullie je frequentiepatronen verhoogden en in evenwicht brachten, en het proces doormaakten van het verlaten van het karmische wiel en het omarmen van een staat van gratie. Jullie leerden snel het verleden te helen en met behulp van jullie engelenvrienden jullie toekomst te schrijven; maar het belangrijkste aspect van tijd doorbrengen in jullie vijfdimensionale piramide was helpen jullie te wennen aan het functioneren in een vijfdimensionale omgeving.

Diegenen van jullie die standvastig zijn gebleven, zijn hard op weg een “levende meditatie” te worden en zelfmeesterschap te bereiken. Als medescheppers van vrede, vreugde en overvloed, zijn jullie veel gedisciplineerder geworden in jullie gedachten en handelingen. Wanneer jullie “hart-gecentreerd” en “ziel-gefocust” zijn, gaan jullie snel door de beproevingen, tests en kansen voor jullie, terwijl jullie ze verwerken, en zetten de kennis van de ervaring om in de wijsheid van een meester.

Wederom hebben wij onze boodschapper gevraagd om een passage uit een recente boodschap te nemen die je een beter begrip geeft van het proces dat zich aan het ontvouwen is op jullie planeet in dit belangrijke jaar:

“Wij hebben vaak gesproken over de portalen en Lichtsteden; echter, jullie begrijpen nog niet helemaal wat wij jullie proberen te vertellen. Wij hebben jullie ook verteld dat er prachtige Wezens van Licht zijn uit het hele Omniversum die naar jullie melkweg/zonnestelsel/planeet zijn gekomen om het fenomenale transformatieproces te observeren dat nu aan de gang is. In het verleden stuurden deze Wezens kleine delen van zichzelf omlaag, maar omdat dit een kritiek en belangrijk tijdperk is in de evolutie van jullie universum, en met name van de Aarde en haar zonnestelsel, werd hen gevraagd om zich geheel te tonen in al hun grootsheid. Wanneer je de processen van het universum begrijpt, dan weet je dat het voor geen van de Grote Wezens mogelijk is om in hun volle schittering en grootsheid naar de lagere dimensies te komen waarin jullie verblijven. Onthoud dat wij jullie hebben verteld dat alle grote meesters, avatars en boodschappers van de Schepper slechts een klein deel van hun!
ware pracht in het fysieke voertuig brachten waarin zij incarneerden om zich bij jullie te voegen.

Om af te dalen uit de hoogste rijken van de Schepping, vormden deze afgezanten van de Schepper grote hemelse sferen van Licht uit de dimensies waarin zij verblijven. Hun Zonnen van Licht bevatten alle deugden, eigenschappen en aspecten van hun thuisomgeving, alsook de wijsheid, kennis en informatie die zij op de mensheid willen overbrengen. Elk van deze grote Wezens heeft specifieke gaven en talenten ontvangen uit het hart van de Opperste Schepper, waarvan sommigen voor jullie beschikbaar zijn gesteld via de piramiden van Licht die jullie hebben gecreëerd in de vijfde dimensie. Deze grote Lichtschepen of steden van Licht zijn nu goed verankerd in de hogere dimensies in jullie hele melkweg, met veel van deze prachtige bouwwerken op veel sleutelposities rond jullie Aarde. De Portalen met onbeperkt potentieel waarvan jullie hebben gehoord en die jullie hebben helpen openen, zijn openingen naar deze steden van Licht waarmee jullie toegang hebben tot al hun pracht, en voor het ee!
rst sinds jullie je verheven woning tussen de sterren verlieten, kunnen jullie in contact treden met deze grootse Wezens.

Veel steden en plaatsen op Aarde zijn Lichtsteden waar grote kolommen van Licht door jullie inspanningen vanuit de hogere rijken omlaag stralen. Duizenden mensen migreren naar deze steden, gedreven door een onverklaarbare drang of impuls. Er zijn andere plaatsen die zijn aangemerkt als Lichtstations waar centra voor onderwijs, healing en spirituele wijsheid worden gevormd. Duizenden liefdevolle zielen zullen naar deze plaatsen worden getrokken om kennis op te doen, om te helen en om zich te verenigen met hun zielfamilies of metgezellen op de reis. Zij zullen de zaden van de nieuwe Schepping en wijsheid mee terugnemen naar hun woningen en zij zullen deze transformerende frequenties uitstralen vanuit de Rijken van Licht naar iedereen om hen heen.”

Wij zullen jullie nu een meer gedetailleerd overzicht geven van hoe ontzagwekkend deze steden van Licht zijn, wat zij bevatten en wat hun doel is. De Lichtsteden zijn enorme bollen die worden omgeven en beschermd door een gouden band van Licht van de Schepper. Zij belichamen trapsgewijze dimensionale bollen waarbij elke bol is gescheiden van de volgende door membranen van Licht. De centrale bol bevat een deel van de Diamanten Kernessentie van de Opperste Schepper die het krachtveld genereert voor elke Lichtstad. De volgende concentrische, binnen-dimensionale cirkel rond de binnenste bol bevat de Trillingsessentie van onze Vader/Moeder God voor dit universum, en in die cirkel bevindt zich het Goddelijke thema/plan/overzicht voor dit universum, samen met het Goddelijke schema voor de toekomst dat nu actief wordt uitgestraald over alle multidimensionale niveau’s van het universum, en in het bijzonder naar de Aarde en haar zonnestelsel.

Er is hier onvoldoende ruimte om in detail uit te leggen waar elk van de andere dimensionale niveau’s uit bestaan; het volstaat om te weten dat de Lichtsteden een microkosmos bevatten van de dimensies zes tot en met twaalf van dit universum, samen met de algehele uitstraling van de Opperste Schepper als de centrale zon/kern. Elke Lichtstad heeft vertegenwoordigers van de Elohim, de raden van twaalf-vier, twaalf en negen van de Schepper. Er zijn vertegenwoordigers van de Ordes van Metatron, Michaël en Melchizedek, alsook zonen en dochters van de Schepper (die in de toekomst God’s medescheppers zullen zijn van nieuwe universa, melkwegen, sterrenstelsels, zonnestelsels en planeten). Er is een menigte aartsengelen en engelenwezens in elke Lichtstad, vertegenwoordigers van de divisies van de Seraphim en de vele andere engelenordes. Bij velen van jullie die een bepaald niveau van verLICHTing hebben bereikt, heeft jullie IK BEN-aanwezigheid een krachtig aspect van jullie “Goddelijk!
e Zelf” naar jullie dichtstbijzijnde Lichtstad gebracht opdat die voor jullie makkelijker toegankelijk is zodra jullie deze wonderlijke steden van Licht bezoeken en aan hen gewend raken via de vele portalen of doorgangen. Zoals jullie weten werden de hogere frequenties van Licht in steeds grotere hoeveelheden over de Aarde verspreid tot aan de Harmonische Convergentie van 1987. Toen werd bepaald dat de frequentiepatronen een niveau hadden bereikt waarbij veel te veel chaos zou ontstaan voor de Aarde en de mensheid wanneer zou worden geprobeerd om hogere frequentie-infusies te integreren en te verwerken. Daarom werd een groot klaroengeschal voortgebracht en jullie, “de sluimerende Sterrenzaden”, begonnen te ontwaken. Jullie werden wat wij noemen de transformators van Licht, de omvormers en lichtende scepters van de Geest, die het Levende Licht inademden, en het naar de kern stuurden van jullie gezegende planeet om te worden vermengd en versmolten met haar Essentie alvorens h!
et uit te stralen in de wereld via jullie hartchakra/Zonnekrac!
htcentru
m. Door jullie zuivere intenties en zonder de details of wetenschappelijke reden te kennen achter de begeleiding van jullie Hogere Zelf, begonnen jullie, de Lichtwerkers, het Kristallijnen raster van Licht rond de wereld op te bouwen en te verspreiden, en het stevig te verankeren met de oude reeds bestaande rasters en leylijnen in de Aarde.

Jullie zijn ook degenen die de wereld zijn rondgereisd en de heilige plaatsen en belangrijke krachtcentra hebben bezocht onder leiding van de Geest, toen jullie hielpen met het activeren van veel grote, deels sluimerende, bewust zijnde kristallijnen structuren diep in de Aarde. Jullie hebben veel van de informatiehoudende kristallen en rotsen verankerd en geactiveerd en zijn zelf door hen bekrachtigd. Jullie hebben zelf enkele “Sterrenzaad-activaties” ervaren alsook het opnieuw herinneren van sommige van jullie belangrijkste levens op de planeet Aarde. Nu is het tijd voor jullie volgende opdracht, geliefden. Jullie, de strijders van het Licht, zijn degenen die omhoog moeten gaan langs de opgaande kolom die een dubbele helixspiraal van Licht bevat, waarbij jullie toegang kunnen krijgen tot de buitenste bol van een Lichtstad (de rechter, rechtsdraaiende spiraal zal jullie omhoog voeren naar de Lichtstad, en de linker, linksdraaiende spiraal zal jullie terugleiden naar jullie A!
ardse niveau). Echter, elke keer dat je een Lichtstad bezoekt, integreer je weer wat meer verfijnde Lichtfrequenties die je mee terugneemt naar de Aarde en die de Goddelijke blauwdruk bevat voor de toekomst van de mensheid en de Aarde. Jullie zullen ook toegang hebben tot de trillingspatronen van jullie geperfectioneerde Lichtvoertuig, wanneer jullie ernaar streven terug te keren naar de gezondheid, vitaliteit en hoge ouderdom die jullie oorspronkelijk bedoeld waren te genieten.

De portalen zijn nu open, maar jullie moeten opstaan en binnentreden, want dit grote geschenk van stralend Licht is alleen toegankelijk voor diegenen die zich standvastig op het pad van opstanding bevinden en in staat zijn om te worden “Gedoopt in het Levende Licht” van de nieuwe Schepping. Heb geen angst, geliefden, want net zoals een acoliet in een ashram of in een inwijdingsschool, moeten jullie jezelf langzaam een weg banen door de verschillende bewustzijnsniveaus. De sleutel tot elk hogerdimensionaal innerlijk heiligdom is trilling, elk verfijnder en prachtiger dan het vorige. Wanneer je onze boodschappen van de afgelopen jaren hebt gelezen en moeite hebt gedaan om zelfs maar een klein deel van onze leringen te integreren, ben je klaar om deel uit te maken van deze grootse missie en een Lichtstad binnen te gaan.

Als je nog steeds twijfelt, ga dan in je piramide van Licht en strek je uit op de kristallijnen bank. Vraag je engelenvrienden je te helpen met het harmoniseren van je frequentiepatronen zowel binnen als buiten, en stel je dan, terwijl je in meditatie bent en zuivere intenties hebt, de dubbele helixspiraal van Licht voor. Zie jezelf omhoog gaan langs de rechter spiraal en sta je Hogere Zelf toe je naar de Lichtstad te voeren. Stel geen voorwaarden op je reis en verwacht geen resultaat. Sta de Geest toe je gids te zijn en je zult niet verdwalen. Je zult worden gevuld met de juiste hoeveelheid Licht van de Schepper, zoveel als je kunt integreren, verwerken en naar de wereld kunt projecteren. Niet meer en niet minder.

Geleidelijk aan zul jij, het verrijzende Sterrenzaad van de nieuwe Schepping steeds verder gaan naar het innerlijke heiligdom van Licht naarmate je meer van het verheven Licht van de Schepper en van het Goddelijke Schema van de toekomst mee terugneemt naar de Aarde. Zoals al heel vaak is gezegd, “Als je wordt verheven, worden de Aarde en al haar bewoners dat ook.” Daarom dringen wij er bij jullie, de boodschappers, Lichtwerkers en Hoeders van de Aarde, op aan om samen te komen om deze steden van Licht binnen te gaan en deze opstandingportalen synergetisch te verankeren op Aarde. Wij concentreren ons eerst op grote portalen, die die zijn afgestemd op strategische krachtpunten rond de Aarde, opdat de oude rasters en leylijnen kunnen versmelten met het kristallijnen raster dat de nieuwe rasterlaag is voor de opstanding van de Aarde en de mensheid. Uiteindelijk zal elk gebied op Aarde worden “aangesloten” op deze opstandingkrachtbron. Volg de aanwijzingen van je hart/ziel, gelie!
fden, en je zult worden geleid in de rol die je speelt in dit grote toneelstuk dat zich ontvouwt. Elke positieve inspanning, ongeacht hoe klein, zal bijdragen aan het geheel, wanneer wij samen voorwaarts marcheren naar de glorieuze Nieuwe Tijd. Ik ben altijd bij je om je te beschermen.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Doorgegeven via Ronna Herman
© Ronna Herman 1998-2006
http://www.ronnastar.com
vertaald door Frank Hoogerbeets


Bron: www.dewegvanhethart.comWebsite : http://www.dewegvanhethart.com
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI