·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Channelingen
Naam : Ronna Herman
Titel : Aartsengel Michaëls Maandelijkse Boodschappen: april 2006
Tekst : ""Een Formule Creëren voor de Toekomst""
Doorgegeven via Ronna Herman

Geliefde Meesters van het Licht, ik verwelkom de gelegenheid om wederom mijn bewustzijn te versmelten met die van jullie, om jullie hart en ziel te vullen met liefde en inspiratie, en om jullie aan te moedigen en te steunen in deze sidderende tijden. Middels deze boodschappen is het mijn verlangen dat jullie voelen en weten dat ik werkelijk bij jullie ben, en met jullie permissie zal ik mij met jullie Hogere Zelf verbinden en mijn energie vermengen met die van jullie op elk denkbaar niveau.

Met de boodschappen van hoop, inspiratie en wijsheid die wij jullie geven, en de seminars die onze boodschapper op ons verzoek geeft, is het onze bedoeling om een gevoel van harmonie, vreugde en een vermenging van energieën te scheppen op het allerdiepste niveau in deze tijden van onzekerheid en beproeving voor alle Wezens op Aarde. Jullie bevinden je in een tijd waarin vele lagen van negatieve energie worden opgelost, inclusief energiebarrières die in vervlogen tijden om het hart waren geplaatst om jullie emotionele en fysieke lichamen te beschermen en te isoleren tegen de pijn en het lijden van de derde en vierde dimensie. De sluizen van het emotionele lichaam barsten open naarmate deze energieën geleidelijk aan worden opgelost, en het waardevolle geschenk van jullie Heilige Geest neemt wederom plaats in de kamer van jullie Heilige Hart.

Wanneer jullie, de vertegenwoordigers van het Sterrenzaad, vanuit de hele wereld samenkomen, zullen jullie een gelegenheid hebben om een deel van ""de formule voor de toekomst"" te creëren. Jullie, de Lichtdragers, zullen de zaden meedragen van zelfmeesterschap en van een nieuw bewustzijn, wanneer jullie terugkeren naar huis. En vergis je niet, diegenen van jullie die zich thuis of op andere bijeenkomsten afstemmen op deze prachtige energie van de hogere rijken, worden ook gezegend met een infusie van de verfijnde energieën van Nieuwe Creatie. Jullie worden nu opgeroepen om je af te stemmen op een verheven dimensionaal niveau waar geen tijd- en ruimterestricties bestaan, noch enige andere barrières om je tegen te houden, aangezien iedereen geleidelijk aan tot een Eenheid in de Geest wordt gebracht. Het is een tijd om je te onderhouden met de meesters en om een zegen te ontvangen van onze Vader/Moeder God. De Aarde wordt werkelijk tot in de kern ondergedompeld in een glorieuze !
deken van Goddelijk Licht en elk schepsel zal worden gezegend en kennis ontvangen. Uiteindelijk bevindt iedereen zich op het pad van evolutie en transcendentie, niemand wordt achtergelaten.

Weet dat iedereen een verschil kan uitmaken en dat iedereen wordt opgeroepen om een Drager te worden van het Licht. Het is belangrijk dat iedereen zich ervan bewust wordt dat diegenen die in de schijnwerpers staan of in de publieke arena, niet anders zijn dan jullie. Ja, zij zijn bijzonder, uniek en gezegend, maar dat zijn jullie ook, ieder van jullie. Zij hebben elk de beproevingen en tests van initiatie ondergaan en zijn via de donkere nacht van de ziel naar het Licht van Verlichting gegaan. De eigenschap die zij allemaal delen is hun vasthoudendheid, want ongeacht hoe pijnlijk de ervaring, hoe eenzaam zij zich hebben gevoeld, of hoe slecht de toekomst er ook uit leek te zien, zij GAVEN NOOIT OP. Zij volhardden net zolang tot zij triomfantelijk de eenheid en harmonie met de Geest hadden gevonden, klaar om hun Goddelijke Missie te accepteren en te vervullen.

Velen van jullie die een hoger bewustzijn hebben geïntegreerd, vergaren nu nieuwe wijsheid en ervaren diep van binnen een gevoel van harmonie. Maar jullie hebben nog steeds twijfels en zijn terughoudend in het delen van jullie inzichten met anderen omdat jullie bang zijn dat jullie jezelf belachelijk maken wanneer jullie doorgeven wat jullie hebben geleerd.

Er is een universele wet die stelt dat je niet alleen een voorbeeld moet zijn van je nieuwe verlichte hoedanigheid, maar dat je ook de wijsheid en de inzichten moet doorgeven die je hebt vergaard, zodat je kunt voortgaan naar het volgende niveau. Jullie zijn studenten op het pad van inwijding, jullie zijn beoefenaars van spiritueel meesterschap en co-creatie, en tegelijkertijd zijn jullie leraren met een boodschap die jullie delen via jullie woorden en daden.

Naarmate jullie je verder begeven in jullie nieuwe, grotere realiteit en hoedanigheid, veranderen vele van jullie gedachtevormen, gewoonten, culturele taboes, geconditioneerde handelingen en aanvaarde gedragspatronen. Vele gebruiken van de oude realiteit zullen worden beschouwd als barbaars en voor wat ze zijn: leringen van de onverlichte massa, bedoeld om te controleren, overheersen, onderdrukken en veroveren. Wij vragen jullie om open te zijn en innovatief, om achter jullie schild van middelmatigheid vandaan te komen, om een pionier te zijn die anders durft te zijn. Dit is een van de vele facetten en fasen in het proces van het accepteren en hanteren van je macht, geliefden. Het is gemakkelijk om de massa te volgen, om binnen de structuur van populaire en geaccepteerde geloofsovertuigingen te blijven, binnen de grenzen en regels gemaakt door diegenen die de afgelopen eeuwen aan de macht waren. Het is duidelijk dat hun macht ten einde is, dat hun macht afneemt, dat hun dage!
n van overheersing geteld zijn. De angstzaaiers proberen verwoed hun macht over jullie en de massa te handhaven, want hun macht is gebaseerd op angst en intimidatie.

Daarom is het essentieel dat er meesters van het Licht zijn, strijders van de Geest, klaar om leiderschap op zich te nemen, diegenen die klaar zijn en bereid om een voorbeeld te zijn wanneer zij helpen en richting geven, om de focus op het nieuwe visoen vast te houden, het nieuwe plan voor de Hemel en de Aarde, en erop toe te zien dat het wordt gemanifesteerd voor het hoogste goed van allemaal. Jullie hebben allemaal een belangrijke rol te vervullen. Jullie zullen niet langer in staat zijn om afstand te doen van jullie autoriteit of om passief te volgen waar anderen jullie leiden. Jullie moeten een actieve rol spelen, de rol die jullie kregen toebedeeld door jullie Goddelijke Zelf om datgene te verwezenlijken wat jullie geschenk en aandeel is aan het geheel.

Onthoudt, geliefde strijders, jullie moeten jullie mantel van onzichtbaarheid omdoen en jullie voornemen sterken en jullie bewustzijn verhogen boven de klauwen, zaden van twijfel en kritiek die op jullie geprojecteerd zullen worden. Wanneer de massa in beroering komt en de kloof tussen het drie-, vier- en vijfdimensionale bewustzijn groter wordt, zullen de energieën van weerstand, wrok en rebellie uitgespuwd worden door diegenen die nog steeds in de greep van de illusie van het schaduwland van afscheiding en negativiteit verkeren. Zij zullen grote angst ervaren door de veranderingen die plaatsvinden, zij zullen gebelgd zijn wanneer zij uit hun comfortabele zone worden geduwd, zelfs al is het een realiteit van beperking en lijden. Zij zullen proberen jullie in diskrediet te brengen en jullie schade te berokkenen, maar jullie moeten standvastig blijven. Jullie moeten in jullie integriteit staan, zonder te oordelen, en liefdevolle energie uitstralen naar iedereen door de houdin!
g aan te nemen van een meester en hen te zegenen en voort te gaan naar meer vruchtbare velden. Jullie moeten niet proberen hun denken te veranderen, maar onderwijzen door jullie voorbeeld, jullie waarheid uitspreken op hun begripsniveau en hen vertellen dat er vele wegen zijn die leiden naar de Eenheid van de Schepper. Wees zachtaardig, maar sterk in je overtuigingen. Wees gepassioneerd, maar raak niet gevangen in hun drama, hun kleine verhalen over ellende; blijf vreugdevol en enthousiast zodat zij zich gaan afvragen waarom jij zo anders bent. Werkelijk, zij zullen het opmerken en het zich afvragen en op een dag zullen zij oplettend zijn, want jullie zullen de zaden hebben gezaaid van verandering in hun aura en in hun hart. Deze zaden zullen niet worden genegeerd, zij zullen groeien, en op een dag zullen zij openbarsten en bloeien tot een Goddelijke ontevredenheid wat hen zal aansporen om het pad van discipelschap te betreden.

En zo, geliefde meesters, wil ik jullie op deze dag zegenen met een nog grotere infusie van de machtige Eerste Straal van Goddelijke Kracht, Wil en Autoriteit als voorbereiding op de beproevingen in de dagen die komen. De tijd is nu, het is begonnen, datgene waarover jullie hebben gedroomd, naar hebben verlangd en waarop jullie je hebben voorbereid vanuit het diepste niveau van jullie Wezen. Jullie hoeven niet langer te leven met de hoop en de verlangens, want het bewijs en de tastbaarheid van 's mensen evolutie naar een hogere staat van bewustzijn is op een bepaald niveau bij iedereen en overal op Aarde zichtbaar.

Jullie leren jullie lessen uitstekend lieve vrienden. Jullie zijn uitstekend op weg om jullie ego in het gareel te brengen en af te stemmen op jullie Hogere Zelf en op de wonderlijke eigenschappen en gaven van jullie Godstraal en Goddelijke Zelf. Jullie streven naar het beheersen van jullie gedachten en naar het in evenwicht houden van jullie emoties. Jullie hebben geleerd dat liefde moet voortkomen uit de bron van het hart en dat het eerst moet doordringen tot het Zelf voordat het naar buiten kan stralen als een geschenk aan anderen. Jullie zijn hard op weg om onbevooroordeeld en objectief te worden naarmate jullie meer de gebeurtenissen en interacties met anderen om jullie heen laten stromen terwijl je gecentreerd blijft in het hart. Jullie beginnen de geheimen te begrijpen die jullie schatkist met wijsheid zal openen, en jullie leren dat het geschenk van manifestatie voortkomt uit het leven in het NU. Jullie hebben de sereniteit en de magische eigenschappen van de hogere !
dimensies ervaren terwijl jullie op en neer bewegen op de verschillende frequentieniveaus van hoger bewustzijn, en jullie weten dat het daar is waar jullie willen vertoeven.

Ja, er zijn nog steeds enkele lessen te leren, en die zullen er altijd zijn, maar nu hebben jullie het inzicht om de rechtvaardigheid en de perfectie te zien in de dans en het drama van het leven dat jullie elke dag ervaren. Jullie worden erop voorbereid om een grote stap voorwaarts te zetten, geliefden, en de tijd is voor jullie gekomen om jullie juiste plaats in te nemen in deze grote gebeurtenis, de verrijzenis van de Aarde en van de mensheid. De hoeveelheid Licht in jullie wordt steeds groter en wanneer het zich verbindt met andere ver-LICHT-e Wezens, verkrijgt het kracht en snelheid en doordringt het het Gouden Etherische Web van jullie thuisplaneet. Jullie bewegen je allemaal naar de volgende sport van de opstandingsladder. Er wachten veel leiderschapposities om te worden vervuld wanneer het ontwaken van de massa versnelt en de velen de stap zetten op het pad van inwijding.

Ik voel dat er in sommigen van jullie nog steeds twijfel en terughoudendheid is omdat jullie ego blokkades van angst en onvolkomenheid opwerpt in jullie gedachten. Terwijl het probeert de controle over jullie te behouden, hoor ik de stem van jullie ego-zelf binnenin zeggen: ""Wat kan ik doen? Hoe kan ik helpen? Wat heb ik te bieden?"" Ik zeg jullie dat jullie niet zwak van hart en timide in de Geest kunnen zijn, want als jullie deze komende jaren voorwaarts gaan naar volledige zelfmeesterschap, zal jullie wereld en jullie beeld van de realiteit ingrijpend veranderen. De tijd is daar om moedig en vastberaden voorwaarts te stappen als jullie je Goddelijke erfenis opeisen. Het wacht op jullie in de niet al te verre toekomst, moedige strijders, maar uit de universele Lichtsubstantie moeten jullie de energie opwekken die jullie zullen gebruiken om jullie nieuwe, wonderlijke wereld te scheppen wanneer jullie de katalysator en de regisseur worden van het volgende avontuur in jullie b!
ewustzijn. Jullie moeten jullie visie voeden met jullie emoties van opwinding en lef; jullie moeten recht door zee en moedig zijn als jullie ingaan tegen de vloed van de gevestigde orde en jullie je bevrijden van de wurggreep van het collectieve bewustzijn. Jullie moeten woorden spreken die resoneren met de trillingen van succes, en jullie moeten opstaan en handelen als een triomfantelijke winnaar. Jullie moeten alles op het spel durven zetten als jullie voor jezelf aantonen dat wanneer jullie in harmonie zijn met de Geest, jullie tienvoudig terugkrijgen wat jullie met liefdevolle intentie vrijelijk hebben gegeven.

Nu meer dan ooit hebben jullie het gereedschap van de schepping ter beschikking. Jullie moeten tevoorschijn komen uit jullie comfortabele omgeving en alles loslaten wat jullie niet langer dient. Jullie weten allemaal voor welke dingen dat geldt, want het heeft jullie maanden en zelfs jaren aangestaard en het zal nog ondraaglijker worden totdat jullie tenslotte toegeven en loslaten wat jullie tegenhoudt.

Geliefden, in deze tijden van grote verandering heb ik jullie gegeven wat jullie zo lang geleden is afgenomen, waar jullie diep van binnen zo naar hebben verlangd, datgene wat jullie verbinding met de energieën der Schepping opnieuw tot stand zal brengen: de Eerste Straal van Goddelijke Wil, Macht, Waarheid en Moed. Wij hebben jullie de wijsheid en de middelen gegeven om jullie te helpen op jullie reis naar de toekomst. Maken jullie gebruik van deze wonderlijke zegeningen? Zo niet, waar wachten jullie op?

De sluier der vergetelheid wordt snel van jullie geheugen verwijderd en het is onze wens dat jullie zo snel mogelijk die stralende kroon terugkrijgen die zo mooi gesymboliseerd wordt door het Vrijheidsbeeld. Velen van jullie hebben de eigenschappen en deugden van de zeven grote Stralen geïntegreerd, ontstoken en in harmonie gebracht, en jullie zijn goed op weg om de vijf hogere Stralen van Verlichting die jullie worden aangereikt, volledig op te eisen. Wederom zal deze stralende kroon schitteren vanuit jullie voorhoofd en zullen jullie voor altijd worden herkend als Goddelijke Wezens, een vertegenwoordiger van het Licht op een missie van onze Vader/Moeder God en de Opperste Schepper.

Ik ben vereerd om een beschermheer te zijn van de mensheid en een drager van de Goddelijke Waarheid. Willen jullie je niet bij mij voegen als een drager in deze hogere fase van expressie en leren op de planeet Aarde nu jullie je voorbereiden om terug te keren naar de rijken van hoger bewustzijn en je Goddelijke geboorterecht opeisen? Reik naar buiten, geliefden, en reik ook naar binnen. Wij wachten om alle liefde en zegeningen van de Schepper die jullie kunnen absorberen over jullie uit te storten.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Doorgegeven via Ronna Herman
© Ronna Herman 1998-2006
http://www.ronnastar.com
vertaald door Frank Hoogerbeets


Bron: www.dewegvanhethart.comWebsite : http://www.dewegvanhethart.com
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI