·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Channelingen
Naam : Ronna Herman
Titel : Aartsengel Michaëls Maandelijkse Boodschappen: maart 2006
Tekst : ""hoge functies vacant - solliciteer binnenin""
Doorgegeven via Ronna Herman

Geliefde meesters, tijdens deze verschuiving van de tijdperken, ervaren jullie een grote verscheidenheid aan transformerende veranderingen. Jullie verzamelen alle persoonlijke fragmenten van energie- en gedachtevormen die jullie creëerden tijdens jullie lange reis in de fysieke uitdrukking van de werkelijkheid. Jullie herenigen je met de vele Bewustzijnsvonken die jullie Goddelijke Zelf en jullie zielfamilie vormen en jullie streven er tevens naar om een spirituele/menselijke volwassene te worden in een multidimensionale fysieke werkelijkheid.
Sinds de val in bewustzijn op Aarde zo lang geleden, leefde de mensheid met beperkte Levensenergie en beperkte fysieke vermogens en kennis. Dit komt omdat jullie je bestaan hadden in een schijnwereld en in beperkte mate beschikten over de bronnen van jullie Hogere en Goddelijke Zelf. Net zoals het traumatisch en “zielstrekkend” was om je prachtige Zelf te beperken om te kunnen afdalen in de lagerdimensionale realiteiten, is het ook traumatisch en vereist het tevens een standvastig en moedig hart om je in het onbekende te wagen en je opnieuw te verenigen met je omvangrijkere Zelf zodra je ernaar streeft om terug te keren naar je werkelijke staat van Zijn.

Als je in deze realiteit bent geboren als een lid van het menselijke ras, ben je volledig afhankelijk van je ouders en van degenen om je heen die voor je zorgen en die je bijbrengen wat je moet weten om veilig te zijn opdat je kunt functioneren in de wereld waarin je leeft. De eerste twintig levensjaren worden besteed aan leren, observeren en het opnemen van informatie van degenen om je heen, aangezien je leert om een medeschepper te worden in de fysieke wereld. Hopelijk begin je dan aan het levensdeel waarin je ernaar streeft om je in de wereld te onderscheiden. Met datgene wat je van anderen hebt geleerd ga je geleidelijk aan je eigen inzichten vormen en de normen die je in je leven zult hanteren, en zo vervolg je je reis om te genieten van het avontuur van het aardse bestaan. Je bent naar buiten gericht en gestimuleerd door het materiële omdat je streeft naar erkenning en naar je eigen unieke identiteit. De jaren van ongeveer twintig tot zestig of vijfenzestig zijn doorga!
ans de jaren waarin je bent gemotiveerd om je “indruk achter te laten” in de wereld, en dit zijn de jaren waarin je de realiteit schept van je persoonlijke wereld. Het is vaak een “nauw-gerichte” realiteit tenzij je al een zekere graad van spirituele verlichting hebt bereikt. Je bent gericht op persoonlijke prestaties en herkenning, op het vinden van een partner, op je familie en op je vriendenkring, je carrière en het plezier van fysiek genot. Dit is de tijd waarin het ego begeertelichaam de grootste invloed op je uitoefent waarbij je voortdurend buiten jezelf op zoek bent naar een gevoel van geluk en voldoening, naar iets of iemand anders, of naar een gebeurtenis die je die korte sensatie of “emotionele euforie” geeft.

Wij hebben jullie eerder gezegd dat het ego een belangrijk deel is van je fysieke persoonlijkheid, maar het ego was bedoeld om de dienaar van de Ziel te zijn en niet de dominerende kracht in je leven. Het beteugelen van het ego is één van de eerste stappen op weg naar zelfmeesterschap en het veroorzaakt vaak een grote innerlijke emotionele en mentale strijd wanneer je ernaar streeft om de hogere waarheden en de verfijnde frequentiepatronen van je Ziel te accepteren en te integreren. Als je eenmaal een zogenaamde “Zielversmelting” ervaart en begint te luisteren naar de fluisterende woorden van de Geest, dan gaat je aandacht naar binnen en begin je de wereld vanuit een heel ander perspectief te bekijken.

De dierbare zielen die niet een zielversmelting hebben ervaren als ze de middelbare leeftijd bereiken, raken gewoonlijk gedesillusioneerd door de werkelijkheid die zij hebben gecreëerd, hoe succesvol en rijk ze ook zijn geworden. Zij kunnen fysieke tekenen van stress of ziekte krijgen als gevolg van de innerlijke verwarring en frustratie door het leven die in de loop der jaren zijn toegenomen. Veel dierbare zielen verkiezen over te gaan voordat hun verkozen missie is voltooid vanwege de wanhoop en desillusie die met het ouder worden toenemen, en het lijkt erop dat zij naar iets verlangen wat onbereikbaar is. Het is hun Ziel die roept en alles wat zij hoeven te doen is zich naar binnen richten voor de troost, de vreugde en de vrede die zij zoeken.

Diegenen van jullie die de basis hebben gelegd en goed op weg zijn naar zelfmeesterschap zijn nu klaar voor het volgende niveau van spirituele bewustwording. Jullie, het Sterrenzaad, de moedigen die hebben geleden door en triomfantelijk zijn verrezen uit vele “donkere nachten van de ziel” om zichzelf te ontdoen van oude, zelfbeperkende concepten en energiepatronen, zijn nu gereed om op de voorgrond te treden als zijnde de voorhoede van de evoluerende mensheid en de bewoners van de Verlichte, heldere en nieuwe Aarde.

De Opperste Schepper stuwt de schepping door naar de grote leegte. Nieuwe melkwegen worden geformeerd, samen met de wonderbaarlijke Gouden Melkweg waarover we eerder hebben gesproken. Deze melkweg heeft een bijzondere betekenis voor het menselijke ras, want het zou niet mogelijk zijn zonder jullie, het Sterrenzaad, en jullie hartstochtelijke toewijding voor jullie missie voor onze Vader/Moeder God. Dit avontuur is de volgende fase van het creatieproces voor ieder van jullie die hun missie op de planeet Aarde succesvol hebben voltooid. “Vacatures” worden nu vervuld, want er zijn vele prachtige posities beschikbaar. Dit zal plaatsvinden in jullie verre toekomst, maar onthoud dat tijd zoals jullie die kennen in de hogere rijken geen betekenis heeft, en jullie zullen versteld staan van wat er gebeurt waar wij verblijven en van de geweldige kansen die jullie te wachten staan. Jullie zullen een lange en moeilijke trainingsperiode ondergaan, maar wij weten, geliefden, dat jullie er!
tegen opgewassen zijn, want in het verleden hebben jullie dit proces vele malen ervaren.

Alle vermommingen en rollen die jullie in het verleden hebben geaccepteerd, alle ervaringen, of die nu pijnlijk, vreugdevol of verlichtend waren, hebben jullie voorbereid op deze tijd en voor wat er komen gaat. Jullie hebben dit universum en al haar grootsheid ervaren, de diversiteit en de belichaming van co-creatieve inspanningen, en jullie hebben het brede spectrum van miscreatie ervaren en de pijn die het bij de mensheid teweeg heeft gebracht. Wij hebben jullie een gefacetteerde juweel genoemd in het tapijtwerk van het leven, en jullie zijn gedraaid, geslepen en gepolijst opdat jullie jullie grootse daden en jullie Licht in dat tapijtwerk mogen plaatsen dat zich uitstrekt tot in de onvoorziene toekomst. Weet dit: het tapijtwerk van de schepping zou zonder jullie niet compleet zijn. Zelfs nu wachten er grote kansen voor diegenen van jullie die klaar zijn om naar voren te stappen en het nieuwe klaroengeschal te beantwoorden. Velen van jullie worden naar vreemde en ongewone !
plaatsen getrokken om het Licht en de verfijnde frequentiepatronen van de toekomst te aarden. Nog veel meer van jullie begrijpen niet waarom zij op een plaats verblijven die niet meer geschikt lijkt, maar het mysterie zal spoedig worden opgelost en jullie opdracht zal op het juiste moment kenbaar worden gemaakt. Het gouden raster en de krachtplaatsen waar de leylijnen samenkomen, ofwel de bloedstroom en de zenuwcentra van de Aarde, zijn vloeibaar en zijn in de afgelopen twintig jaar verschoven en hebben daarbij een verfijnd, krachtig rastersysteem gevormd dat de juiste trillingspatronen reflecteert voor de vijfdimensionale aardse omgeving. Vele van de geweldige gevoelige kristallen worden gedeactiveerd, schoongemaakt of opnieuw afgestemd. Anderen op belangrijke plaatsen op Aarde worden opgevoerd totdat zij op volle kracht functioneren om de nieuwe coderingen en het verfijnde Goddelijke plan van de Opperste Schepper te kunnen ontvangen. Deze wachters sturen ook boodschappen !
de kosmos in om de toestand aan te geven van de Aarde en de me!
nsheid.

Zijn jullie klaar om als bewoners van het universum jullie nieuwe opdrachten te ontvangen? Jullie aardse opdracht komt teneinde en zodra jullie van een derde en vierde dimensionale realiteit naar een vijfdimensionale omgeving gaan, staat jullie een nieuwe wereld vol kansen te wachten. Het doet er niet toe wat je kosmische afkomst is; alle grote Wezens van het Licht, en wij van de engelenkrachten, vragen jullie om onze afgevaardigden te zijn in dit nieuwe avontuur dat zich op dit moment aan het vormen is. Alle grote meesters die op Aarde zijn geweest en alle aartsengelen of engelenkrachten waarmee jullie vertrouwd zijn, en zelfs degenen van wie jullie niet hebben gehoord, staan klaar en te popelen om jullie te overstralen met hun kwaliteiten, vermogens en deugden. Het is zo makkelijk als je bedoeling kenbaar maken en wat je wilt bereiken. Doe vervolgens de oproep en de geschikte leraar en de hemelse helpers zullen naar je toekomen en je inspanningen gadeslaan. Jullie piramide!
van Licht in de vijfde dimensie is een prima plaats om dit te bereiken.

Zouden jullie willen samenwerken met de geweldige gevoelige kristallen en helpen met het aarden van Licht in de nieuwe spirituele krachtcentra die op belangrijke plaatsen op Aarde worden geplaatst? Stel je een kolom voor van Licht die van de Scheppingsbron op je neerdaalt en zich langzaam verbreid totdat het de omgeving vult waarin je woont. Als genoeg van jullie zich verenigen in deze inspanning dan hebben jullie het vermogen om voldoende Levenskracht te scheppen om de Aarde te doordringen en te transformeren.

Zouden jullie je willen verenigen met de Elohim, de scheppers van de vorm, wanneer jullie opnieuw leren jullie gedachtekracht te gebruiken om prachtige dingen te scheppen door primaire levenskrachtsubstantie te vormen tot een grote verscheidenheid van fysieke uitdrukkingen? Zouden jullie vervuld willen worden van de straling van de Goddelijke energie die naar ons toe wordt gestuurd door onze geliefde Moeder God, en een projector willen zijn van deze energie voor de wereld? Alle Wezens, ongeacht hun bewustzijnsniveau, verlangen naar de helende, transformerende kracht van onvoorwaardelijke liefde. Zouden jullie toegang willen hebben tot de kosmische archieven en nieuwe prachtige uitvindingen, technieken en hoogontwikkelde gedachteprocessen willen voortbrengen ten gunste van de Aarde en de mensheid? Zouden jullie jullie grootste creatieve vermogens willen aanspreken en jullie diepste hartverlangens willen verwezenlijken, hoe onmogelijk die ook lijken?

Geliefden, wat zijn jullie verwachtingen van de toekomst? Stel je voor hoe jullie perfecte nieuwe wereld eruit zou zien. Plaats je stralende Zelf in deze nieuwe wereld en vul haar dan met mensen die de nieuwe straling die jij belichaamt naar jou terug reflecteren. Maak van deze voorstelling je sterkst mogelijke en onfeilbare toekomstbeeld wanneer je je toekomst gedachte voor gedachte en stap voor stap schept.

Eén van de meest krachtige en gezegende geschenken die aan de mensheid zijn gegeven, is de Violette Vlam van Transmutatie. De Zevende Straal straalt vanuit onze Vader/Moeder God de hoedanigheden van vrijheid, verlossing en reiniging. Het is de Vlam van vergeving en de Goddelijke Alchemie die de misvormde energie die de mensheid heeft voortgebracht, opnieuw opbouwt en harmoniseert. Heer Zadkiël en Vrouwe Amethyst zijn de aartsengelen die de trillingspatronen van de Zevende Straal uitstralen naar ieder van ons onder de leiding van onze Vader/Moeder God. De Zevende Straal van Transformatie wordt op Aarde geaard door de geliefde Saint Germaine, en zal de volgende 2000 jaar van toenemende evolutionaire veranderingen, de overheersende Straal op Aarde zijn. De Eerste Straal van Goddelijke Wil om opnieuw te scheppen, wordt eveneens met grote kracht uitgestraald in deze overgangstijden. Vrouwe Faith en Ik zijn vereerd om de dragers van deze Straal te zijn.

Om de kracht van deze geweldige Stralen te kunnen begrijpen, willen wij dat jullie weten dat er universele wetten zijn die het gebruik van “Stralingskrachten” regeren die, wanneer je ze misbruikt, zeker chaos teweeg zullen brengen in je leven in plaats van de realisatie van je verlangens. Nooit meer zal het de mensheid worden toegestaan om de Eerste Straal van Goddelijke Wil en Kracht op een destructieve manier aan te wenden, want het is een aan twee kanten snijdend zwaard dat zich richt tegen iedereen die zijn macht misbruikt. Je moet altijd vragen om je hoogste goed en het hoogste goed van iedereen om zijn Goddelijke Kracht te belichamen en de gewenste resultaten te verkrijgen.

Je intenties zijn ook heel belangrijk als je de Violette Vlam van transmutatie aanroept. Besef dat de Violette Vlam doordringt tot in de kern van je Wezen als hij eenmaal is aangeroepen, en dat alle misplaatste trillingspatronen geleidelijk aan naar je bewustzijn worden gebracht om te worden geheeld en geharmoniseerd. Als je de Violette Vlam aanroept en vervolgens doorgaat met je negatieve of schadelijke gewoonten en gedachtepatronen, dan zul je beslist meer chaos teweegbrengen in je leven en niet de hulp krijgen waar je om vraagt. De mensheid was gezegend met de vrije wil en dus konden jullie de energieën van de grote Stralen altijd op een positieve en negatieve manier aanwenden. Wees ervan verzekerd dat elke negatieve intentie in zeer versterkte mate en zeer snel zal terugvallen op degene die ze heeft uitgezonden.

Tijd is essentieel, geliefde harten, nu de mensheid en de Aarde dieper doordringen in de trillingspatronen van verandering. De meesten van jullie voelen de stress en de spanning in jullie fysieke voertuigen wanneer jullie meer harmonie nastreven. De Aarde ontdoet zich van de zware gedachtevormen en van het verschrikkelijke misbruik waaronder zij duizenden jaren heeft geleden. Wij smeken jullie om gebruik te maken van alle middelen en giften die jullie worden aangereikt. Vraag ons om jullie te helpen bij jullie inspanningen en zoek onze begeleiding, want wij zijn hier om jullie op alle mogelijke manieren bij te staan.

Misschien lijkt het erop dat alle dingen die wij beschrijven en waarvan wij zeggen dat ze voor jullie beschikbaar zijn, onmogelijk zijn om te verwerven, maar wij zeggen jullie dat nu de tijd is om jullie gaven van meesterschap op te eisen. De sleutels tot het koninkrijk bevinden zich in jullie Heilige Hartcentrum onder de hoede van jullie Goddelijke Zelf. Keer je naar binnen, geliefden, en eis de schatten op die op jullie liggen te wachten. Wij zijn er altijd om jullie te begeleiden en te beschermen.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Doorgegeven via Ronna Herman
© Ronna Herman 1998-2006
http://www.ronnastar.com
vertaald door Frank Hoogerbeets


Bron: www.dewegvanhethart.com


Website : http://www.dewegvanhethart.com
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI