·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Boekbesprekingen
Naam : Ans Corbee
Titel : EGYPTISCHE Wijsheid & Reïncarnatie 2001
Tekst : Egyptische wijsheid is meer dan 17000 jaar oud en toch verrassend actueel. Wij liepen hier nog in dierenvellen toen Alexander de Grote Egypte veroverde en hij verbaasde zich al over de Egyptische annalen. Die 15.000 jaar in tijd terug gingen. Hoe oud is de Egyptische beschaving? Is de kracht van de piramiden buitenaards? En waar komen Egyptian Healing en het Egyptische Orakel opeens vandaan? Vanwaar die plotselinge aantrekkingskracht? Waarom juist nu?

Er zijn gewone stervelingen die bewust door het leven gaan, intelligenties die ontwaakt zijn én dragers van zelfbewustzijn en lichtschepsels, bekleed met macht. Deze modern aandoende taal komt uit het Egyptische Dodenboek, een verzameling teksten uit tempels en piramiden. De basis van het Egyptische geloof is de mystieke band die de mens verbindt met zijn omgeving, de natuur. Het menselijke leven en kosmische leven zijn één. Ook deze holistische kijk op het leven klinkt ons heel eigentijds in de oren.

Geen wonder dat Egypte zo populair is. Zouden dit onze eigentijdse gedachten zijn van dit oeroude gedachtegoed? Volgens de soefi -mysticus Inayat Khan was zijn leer en daarmee ook de thans zo populaire gnostiek die 'new age' doordrenkt en afgeleid van de Egyptische inwijdingsmysteriën.

Zijn zoon Hidayat Khan deed onlangs een boekje over soefi zaken die voorheen uitsluitend voor ingewijden bestemd waren (Soefi wijsheid, Ankh - Hermes). Engelen dominee Hans Stolp zegt in zijn lezingen dat veel van vroeger via inwijdingen geopenbaard werd, nu door de evolutie van ons karma publiek is geworden. We leven blijkbaar in een tijd van openheid. De geschiedenis lijkt Khan en Stolp gelijk te geven. Het Egyptische Orakel, kan het populairder en in nuchter Noord Holland woont Nel Schilder: Grootmeester in Egyptian Healing.

Reïncarnatie & Egyptian Healing:
Nel Schilder koos negen jaar geleden, niet gehinderd door enige kennis van Egypte en gedreven door een onstuitbare drang voor een Egypte reis onder leiding van Anneke Koning. Die reisleidster introduceerde na een inwijding door Walter Walgrave ' Egyptian healing' in Nederland. Het veranderde haar leven en maakte haar zachter. Het opende haar vrouwelijke kant die gepantserd was door het harde leven in de horeca. Bij meer mensen valt te beluisteren dat een behandeling het begin was van een ommekeer in hun leven.


Egyptian healing is, zo stelt men is geen healing maar een pad. Nel: ' Doordat je emoties loskomen en je daaraan kunt werken, is het mogelijk dat je anders in het leven komt te staan. Je gaat op zoek naar wie je bent. Je komt tot de ontdekking dat je niet alleen het product van je opvoeding bent, maar ook anders kunt leven. Vanuit jezelf. Dat is niet gemakkelijk, want je ziet je schaduwkant. Dat is nu eenmaal de enige kant waarvan je kunt leren.' Nel Schilder is het met Stolp en de overleden antrophosofische psychiater dr. Bernard Lievegoed eens: "" Egyptian healing"" werkt met inwijdingen. Het heeft niets met hoogte of resultaat te maken, maar is gewoon een patroon met een logisch vervolg. Als je goed bij jezelf blijft, kun je de inwijdingen, uit Egyptian healing zelf uit de kosmos krijgen. In de praktijk hebben veel mensen nog de materie, de ""inwijder"" nodig. Ik ben als inwijder de poort, de persoon waar langs het loopt. Het kan zonder, maar is de grote massa er nog niet aan!
toe.

Overigens is voor mij Egyptian healing niet dé weg, maar een weg. Het is een makkelijke weg die vertrouwen wekt, omdat de begeleiding vanuit de kosmische wereld zichtbaar wordt. Het hoeft niet voor iedereen op deze manier. De huidige populariteit van Egypte verklaart Nel vanuit de vele reïncarnaties die terugkeren naar de aarde om slecht karma uit de Egyptische tijd te helen. De tijd blijkt daar nu geschikt voor te zijn: mijn gevoel zegt, dat er nu veel reïncarnaties op aarde zijn, die ooit in Egypte een leven hebben gehad. In deze levens moet veel rechtgezet worden, want in de loop der eeuwen trad het verval in de priesterorde op. Een gigantische machtsstrijd was het gevolg. In deze periode (13e eeuw voor onze jaartelling, na de regering van Echnaton) ging Egyptian healing dan ook ondergronds.

Egyptian healing komt pas sinds kort naar buiten. Tot een jaar of anderhalf geleden werd het ' van bovenaf ' tegengehouden. Nel: 'Alles liep via mond tot mond reclame. Zo gauw we een advertentie zetten, liep het spaak. Nu werken advertenties wel. Ik denk dat de tijd rijp is voor deze openheid'. Daar is niet iedereen het mee eens, want 'Onkruid' ( daar heb ik dit stukje uit) ontving naar aanleiding van het mini-interview met Nel Schilder in nummer 124 een brief van Clementine Kuenen:

' Voor Egyptian healing wordt géén reclame gemaakt. Het is een mondelinge overdracht vanuit een oude mysterieschool. Het komt op je pad….of niet.' Helaas wil de brief-schrijfster verder niets loslaten over haar achtergronden. Wat zij onder Egyptian healing verstaat is esoterisch en daar praat ze dus heel consequent niet over.

WAAROM JUIST NU?
Waarom incarneren die oude Egyptenaren juist nu? Daarvoor moeten wij terug naar het Egyptische Dodenboek. Dat is volgens de mythologie geschreven door de Egyptische god Thot. De geheimhouding die deze god (Hermes in het Grieks) afdwong was letterlijk hermetisch. Het Egyptische Dodenboek omschrijft zich zelf als ' een waar mysterie, laat geen vreemde er kennis van dragen en spreek er met niemand over'. Dat is maar een van de vele vaak dreigende vermaningen. Toch is het nu overal in de winkel te koop.

De anthroposoof Bernard Lievegoed levert de oplossing voor deze openheid. In de oude tijden waren meesters nodig voor de inwijdingen, tegenwoordig is men zover geïndividualiseerd dat de mens zelf verantwoordelijk is voor zijn stappen. Wat ooit esoterisch was, is nu voor onze 'volwassen' geest beschikbaar. We hebben onze stap gezet. Over de drempel van het klassieke materialisme heen naar een ' spiritueel realisme, waarin materie en geest beide reëel zijn en in een voortdurende wisselwerking staan.' Onderwerping aan een goeroe of inwijder past niet in deze tijd, dat is zoveel als terugval naar oude 'onvolwassen' stadium.

Iets anders is natuurlijke leiding van wijzen en ingewijden. B. Lievegoed: de volgroeide creatieve mens is ten opzichte van zijn omgeving nog steeds de ketter van de innerlijke stem. Plastische woorden waarmee deze antroposofische denker, aangeeft, dat er nog een hele weg af te leggen is voordat we ' onze innerlijke stem, van het hogere ik, in rustige zekerheid kunnen openbaren.'

Lievegoed geeft een uitgebreide beschrijving van de Egyptische mysterieweg naar binnen. De weg van het 'dieper ontwaken' die inwerkt op ons fysieke, astrale en etherlichaam ons lichtlichaam en onze vorige levens doet herinneren. De terminologie is anders, Nel Schilder zou tevreden zijn met deze theoretische onderbouwing.

De Egyptische cultuur was een scharnier, de overgang vaneen oude, helderziende mensheid naar de moderne mens met een individueel zielenleven. Deze tijd van individualisatie loopt nu ten einde en daarom is de tijd daar om te integreren, alles samen te voegen. Om dit te kunnen dienen, kunnen we vanuit ons huidige nieuwe bewustzijn eerst de verschillende mysteriescholen hernieuwd doorlopen. Geen wonder dus dat juist nu de oude Egyptische mysteriën openbaar worden en de oude Egyptenaren reïncarneren!.

HET OOG VAN HORUS

De echo van het oude Egypte klinkt nog op meer manieren door. Egypte is de bakermat van tarot en andere waarzegsystemen. Misschien zelfs wel de zigeuners, de waarzeggers bij uitstek. De Egyptenaren raadpleegde bij elke gelegenheid een orakel. Gek waren ze erop. Benoemingen van priesters, ambtenaren en zelfs een troonopvolging werd bij orakel geregeld. Ze orakelden met kalksteenscherven of stonden tijdens een processie bij een godenbeeld stil en stelden hun vraag aan de godheid.

De beweging van de gedragen processieboot gaf het antwoord, ongeveer net zoals wij tegenwoordig pendelen. Een modern Egyptisch orakel kon niet uitblijven, want orakel zijn tegenwoordig weer helemaal in. Ze komen je op een speelse en vaak zachte manier wat wijsheid over jezelf brengen door licht te werpen op je verleden, je opvoeding en verborgen bronnen en helpen je bij het nemen van een beslissingen voor de toekomst. Orakels maken gebruik van archetypen.

De Egyptische archetypes zitten ook al vol mysteries. Egypte kan blijkbaar niet zonder. Egyptische goden hebben vaak het hoofd van een dier. Dat doet denken aan totemisme. Maar dat klopt niet volgens de wetenschap die totems ziet als primitieve godsdienstvorm die verdwijnt bij het voortschrijden van beschaving.

Dieren waren wijs in hun stomheid, onfeilbaar in hun zekerheid en vooral onveranderlijk in hun realiteit, aldus de Egyptoloog prof. Vergrote.

Het Egyptisch Dodenboek weet het ook heel mooi te zeggen: ' alle dieren verzinnebeelden menselijke faculteiten in een universeel systeem. Ze vormen een werkingveld dat zowel in de ziel als in het lichaam tot uitdrukking komt.' Het leven is een fysieke en geestelijke reis en op reis stonden god en dier het Egyptische volk bij.

Nu is er dus het moderne Egyptische orakel - een mooi boek met echte stenen fiches - Dat ons bij kan staan. Dit orakel volgt niet het oude Egyptische pad, maar gaat natuurlijk wel uit van de archetypische Egyptische Goden en de dierenwereld. 'Het Oog van Horus' zoals het heet, richt zich alleen op de geestelijke kant van de oude Egyptische archetypen.

Lawson, is profeet van de positieve gedachte. Dus bij elke archetype hoort ook een mooie spreuk voor tussen de oren. De Egyptische goden hebben daarmee een uiterst modieus en goed in de markt liggend Amerikaanse psychologisch jasje aangetrokken. Nu maar hopen dat de archetypes ook in deze outfit hun werk naar behoren blijven doen.

HET OOG VAN HORUS EN EGYPTIAN HEALING


Ook de Egyptische geneeskunst komt bij Hope aan bod. Wat blijkt? Egyptian healing, tot op heden een Vlaams - Nederlandse aangelegenheid, is met enige goede wil terug te vinden in Hopes bronnen. Ziekte werd gezien als een strijd tussen Horus en Seth, de orde die tegen chaos strijdt. Egyptische priesters en artsen ondergingen initiaties die hen allereerst zelf heelden: zelfgenezing was noodzakelijk om anderen te helpen. Het belangrijkste helende symbool was het zogenaamde Oog van Horus. Dit oog stelt de maan voor. Het maanoog werd ernstig beschadigd in de strijd met Seth, symbool van de duistere, zwarte krachten. De wisselende maanstanden herinneren ons hier nog aan. De god Thot
( in andere verhalen Hathor, de koe- godin) herstelt het oog. Zij maakt het vol en heel, waarna het als udjat, 'ongedeerd' zijn symbolische en magische werking krijgt als symbool van heling.

Het oog van Horus wordt ook nu nog als symbool gebruikt in moderne sieraden, kunst en design. Veel mensen voelen zich er volgens Lawson toe aangetrokken. Waar hij een eerste bewustwording in ziet van hun eigen band met de oude Egyptenaren en hun goden.

De Egyptische helingkoek is hiermee nog niet op. Want naast de helende werking van de scarabee of inwijding, hebben we natuurlijk ook nog de piramiden zelf.

Koningsgraven, tijdmachines of inwijdingstempels? Wie het weet mag het zeggen. Dat het bouwwerken zijn waar een helende energie van uitgaat, lijkt niet meer te ontkennen.
.
EGYPTIAN HEALING VOLGENS NEL SCHILDER

'Egyptian healing werkt door energieoverdracht vanuit de kosmos en tast de energie van de healer niet aan. Vanaf je jeugd bouw je blokkades op en de emoties daarvan worden opgeslagen in je chakra's. De inwijdingen trekken de chakra's open om de rommel los te maken. Daarna kun je het verwerken.
Een verschil met Reiki is, dat Egyptian healing via de energiebanen werkt, rechtstreeks op de chakra's. De onderste drie chakra's zijn erg belangrijk. We moeten aarden het hier doen. Anders hadden we net zo goed boven kunnen blijven.
Daarna komt het hartchakra, de spil tussen de aardse en kosmische chakra's. Deze methode werkt diep in op het emotionele lichaam. Ik werk ook met kleuren en muziek op de chakra's. De kleur of klank kan ik niet bepalen voor iemand, dit doet iedereen zelf. Muziek is een dialoog met je chakra's en werkt daarom helend of wekt juist irritatie op. Het luisteren naar je eigen toon verandert je chakra, waardoor op een gegeven moment ook de bijbehorende toon verandert.

Als ik behandel, moet ik mijn 'ik' uitschakelen. Als healer mag mijn persoonlijkheid er niet tussen komen, dan ben ik geen doorgeefkanaal meer.
Ik mag vanuit mijn persoon niet ingrijpen in iemands karma. Iedereen heeft recht op zijn of haar eigen karma en dat mag ik niet beïnvloeden.

Egyptian healing is heel oud. Je komt het al op heel oude muurschilderijen tegen. Egytian healing kwam in deze tijd via de Belgische Bisschop in de oud-katholieke kerk Walter Walgrave, een reïncarnatie van Eje, hogepriester onder Echnaton.
Na deze Farao trad het verval in, want toen namen de priesters de macht van de farao over. Egyptian healing werkt zonder winstoogmerk en alle behandelingen of inwijdingsgraden zijn even duur.'

SIRIUS

Volgens David Lawson zijn sommige Egyptische goden wellicht hoogontwikkelde wezens uit een andere beschaving of zelfs wezens van een andere planeet. Het zijn in ieder geval krachtige menselijke en spirituele archetypen. Voor Murry Hope, begint met dit soort toespelingen het verhaal pas goed. De overstroming van de Nijl viel elk jaar op de dag dat de Hondster Sirius, (Sothis in Egyptisch) samen met de zon oprijst. Het gaf de Egyptenaren een gevoel van regelmaat en veiligheid. Het gaf Murry Hope een levenstaak, want ze ploos alles rond Egypte uit, en kwam tot opzienbarende en vooralsnog zeer controversiële conclusies.
Op zoek naar de oorsprong van de mensheid; onderzocht en rubriceerde ze twintig jaar lang gegevens en feiten over Egypte en Sirius.

Het bracht haar ook bij de dodon, een Malinees volk dat rechtstreeks afstamt van de predynastieke Egyptenaren en nota bene al eeuwen lang sterren in Sirius stelsel vereren, die pas kort geleden zijn ontdekt. Dan het, totemprobleem, waarbij de geschiedenis een omgekeerde loop lijkt te nemen. Klopt, stelt Hope, want de Egyptische cultuur begon op haar hoogtepunt om daarna te vervallen.

Het enige dat je hoeft aan te nemen is, dat de bewoners van Sirius hun hoge cultuur in Egypte achterlieten, waarna alles langzaam maar zeker verviel en afgleed naar aardse normen. Met de Farao's duidelijk van een ander ras dan de inheemse Egyptenaren ontstond ook de verering van Sirius, Hondenster.

Dat kan geen toeval zijn. De bouw van de piramides is tot op de dag van vandaag een onopgelost raadsel. Over de fabelachtig nauwkeurige wiskundige opbouw van de piramides zijn we nog steeds niet uitgerekend. Het kan niet anders: de oude Egyptenaren hadden connecties met leven vanuit het Sirius -stelsel.

Misschien was de Grote Piramide wel geen graftombe, maar een tijd capsule. Komt dat niet opvallend overeen met het katachtige uiterlijk van een der rassen van Sirius? Al met al lost Hope veel raadsels op. Meer dan zes miljoen ton steen vormen de geometrisch perfecte grote piramide. Volgens Hope zit de' truc' in een dematerialisatiemethode die verdacht veel lijkt op het overstralen uit Star Trek. Of de sfinx hiermee haar diepste geheim heeft prijsgegeven……

Er zijn boeken van David lawson: het Egyptisch Orakel. Het Oog van Horus. Orakel met stenen. Uitgevery De Kern fl. 75. =
Paul Liekens: Piramideenergieën in de praktijk. Uitgevery Schors 1997 fl 29,95
Bernard Lievegoed: mens op de drempel, mogelijkheden en problemen bij innerlijke ontwikkeling. Vrij Geestesleven, 6de druk 1993 fl. 37.50
Bernhard Lievegoed: mensheidsperspectieven, oude mysteriën en de cultuur van de toekomst. Vrij Geestesleven 2de druk 1991 fl 24,90
Het Egyptisch Dodenboek. Ankh-Hermes 4de druk 1992 fl. 39,70.

( P/S Egyptian Healing is een aftreksel van Reiki. De inwijdingen zijn hetzelfde als van Reiki.)


Bij kopiëren van deze informaties vermeld a.u.bl deze BRON:
www.spiritualwisdom.nl

Website : http://www.spiritualwisdom.nl
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI