·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Astrologie
Naam : Manuela van der Knaap
Titel : Samen Schepper-ZIJN, Astrologisch jaarartikel 2006
Tekst : Geschreven door Manuela van der Knaap

Vanuit de basis van een onrustig 2005 gaan wij verder. De horoscoop van 2006 laat opnieuw veel onrust zien. 2006 Een jaar vol met kansen, transformatie momenten, omslagpunten en de start van nieuwe cycli. De grote lijnen voor 2006 laten zien dat het vruchtbaar is om op een open maar actieve manier, je eigen bijdrage te leveren in de relatie met de ander. (Noordelijke maansknoop in Ram in het 7de huis) Het is het zoeken naar de centraliteit van het IK in contact met de ander. Het creëren van dat ‘WIJ’ gevoel en ook het planten van zaadjes voor de nieuwe cyclus.

2001 -2010 tijdperk van de Maan
Vanaf 2001 tot 2010 leven wij in een periode waarin de krachten van de Maan maximaal beleefd kunnen worden; soms zelfs in extremen. Astrid Fallon beschrijft in haar artikel The Soli-Lunar Match1 dat je tijdens ‘Out of Bounds’ perioden van de Maan (de zogenaamde OOB Maan), meer kleur en meer vrouwelijke waarden in het modebeeld vindt. Maar niet alleen in de mode is dit te merken. Een OOB Maan brengt ons dieper in contact met onze innerlijke wereld en ons gevoel. De vrouwelijke krachten worden in deze periode meer gewaardeerd en krijgen meer invloed en er is een tendens waar te nemen, waarin we zien dat we in de omgang minder rationeel zijn. Ook het onderbewuste en de wereld van het onzichtbare hebben meer onze belangstelling, maar kunnen soms ook de aandacht opeisen. De OOB periode van de Maan zijn vaak periode die verandering en geven tijdens het maximum een omslagpunt aan. Dit kan gevoelens van grote onzekerheid tot gevolg hebben, waarin de emoties hoog op lopen en chaos en!
extreme uitbarstingen niet van de lucht zijn. Rond de 2006 zomerzonnewende (zomersolstitium) is deze gebeurtenis het meest krachtig., doordat rond 19 juni 2006 de Noordelijke Maansknoop op 0º Ram staat. In maart en september bereikt de Maan haar maximum in “De grote Maanstilstand”(Max. Noorder en Zuiderbreedte van de Maan).

Astrologische uitleg
Ieder jaar staat de Zon even stil op het punt van de Steenbok en Kreeftskeerkring en is dan maximaal verwijderd van de evenaar, tenminste, vanuit de Aarde bezien. Want de Aarde draait natuurlijk om de Zon en niet anders om. Vanuit de Aarde bezien lijkt het dan alsof de Zon keert en weer richting de evenaar gaat. Dit noemen wij de winter of zomer zonnewende(Solstitium). De Zon en Maan hebben een gezamenlijke cyclus van 18,5 jaar, waarin zij steeds ieder iets meer dan 9 jaar de heerschappij hebben. Op het moment dat de Maan keurig binnen de Steenbok en Kreeft keerkring blijft, heerst de Zon, met het dagbewustzijn. Maar als de Maan buiten de keerkringen van de Zon gaat, dan is de Maan buiten het (declinatie)bereik van de Zon gekomen en is zij vrij om te functioneren vanuit haar eigen Maan-bewustzijn. Waarden als gevoel, de innerlijke wereld, het vrouwelijke in de mens, het onderbewuste en het onzichtbare behoren o.a. tot het Maan-bewustzijn. Buiten het gewone vlak van het dagbe!
wustzijn van de Zon kan de Maan dus extreme krachten ontwikkelen in de vlakken van haar eigen bewustzijn. Dit geldt trouwens ook voor andere planeten die buiten het bereik van de declinatie-baan van de Zon komen, die kunnen dan ook functioneren vanuit het eigen bewustzijn, buiten de kaders die het dagbewustzijn van de Zon vertegenwoordigen. Dit noemen we in de astrologie ‘Out of Bounds’(OOB) gaan van planeten. (Declinaties van de planeten, voorbij 23N27 en 23Z27) Al vanaf 2001 functioneert de kracht van de Maan vanuit haar eigen Maan-bewustzijn en kan zij krachten ontwikkelen die extreem zijn, dit duurt nog tot 2010. De Maan bereikt in 2006 haar maximale OOB stand, hier staat zij even stil in haar klimming, (Maanwende of Lunistice) voordat zij weer onderweg gaat om zich weer binnen de kaders van de Zon te voegen, in 2010. De stand van de Longitude Maan en zijn Heer geven veel informatie over het gedrag van de OOB Maan. In de jaarhoroscoop voor 2006 staat de longitude Maan i!
n Steenbok, conjunct Venus en Cheiron; alle drie verder majeur!
ongeasp
ecteerd. De Maan in Steenbok is normaal gesproken eenvoudig vorm te geven, maar in deze context met Heer Saturnus op de Apex van een Yod is ook deze kracht moeilijk te vatten. En alleen vanuit kosmische, spirituele niveau te begrijpen en te besturen.

Uitleg op persoonlijk niveau
Voor ons persoonlijk is het dus van belang dat we in de gaten hebben dat onze emoties plotseling met ons op de loop kunnen gaan en dat re-ageren je eerste impuls kan zijn. Je kunt dan het gevoel krijgen alsof het je overkomt, het overvalt je. Dit veroorzaakt mogelijk een gevoel van grote onzekerheid. Het is in deze periode van een OOB Maan eenvoudiger dan normaal om een diepe verbinding tot stand te brengen met ons innerlijk en alles wat zich diep in ons afspeelt. Als je door de eerste lagen van de impuls tot reageren heen gaat, dan kom je vervolgens in contact met wat zich diep in jou afspeelt. Dit kan grote heling opleveren, doordat je dan gaat begrijpen wat zich diep in jou in deze kwetsbare delen afspeelt. Dit zijn vaak afgescheiden aspecten in jou, die normaal gesproken verborgen blijven in het onderbewuste. Nu kun je daar weer een liefdevolle verbinding mee aangaan en zijn er mogelijkheden schadelijke patronen in je gedrag te doorbreken. In 2001 is dit proces begonnen !
en dit bereikt dus zijn maximum in juni 2006 en neemt weer af tot in 2010.

Uitleg op persoonlijk op kosmisch / spiritueel niveau
Op de momenten waarin je een OOB Maanstand in je eigen (progressieve) zielshoroscoop hebt, kunnen de waarden van jouw Maan-bewustzijn buiten het gewone kader functioneren. (Het dagbewustzijn van de Zon) In sommige gevallen is het zelfs mogelijk zeer bijzondere innerlijke ervaringen te hebben, waarin je vaardigheden van jezelf naar boven kunt halen vanuit andere existenties, ook existenties van buiten ruimte en tijd. Je kunt je dan HER-INNEREN wie jij in Wezen bent. (Dit is vooral tijdens de periode OOB zuid) Ik heb zo’n vermoeden dat dit met de collectieve OOB Maanstand op dezelfde manier zou kunnen werken. Het zou dan mogelijk zijn dat ieder mens naar eigen vermogen -maar sneller en eenvoudiger dan normaal- in staat is zich te HER-INNEREN wie hij/zij in Wezen, diep van binnen is. Wat tot gevolg kan hebben dat hij/zij zich dus ook oude vaardigheden kan her-inneren van buiten ruimte en tijd en vanuit andere realiteiten. Dit is dus functioneren buiten de bestaande kaders in zi!
jn pure vorm.

Uitleg op collectief niveau
Doordat de onderbewuste drijfveren van de mens meer worden aangesproken in deze 9 jarige periode, met het maximum in 2006, zien we dus extremere uitwassen. Een ouder die zichzelf en zijn kinderen van het leven berooft, extremisme of nationalisme, de uitbarstingen van de jongeren in Frankrijk, waarvan hele families al een aantal generaties werkeloos zijn. Dat wat onderdrukt is of zich onderdrukt of afgescheiden voelt, kan zich melden in deze periode. Vandaar dat de extremisten van verschillende bevolkingsgroepen zich melden, waaronder moslims, maar ook nationalisten. Dit geldt dus voor allerlei levensgebieden. Ook intuïtie, spiritualiteit en de innerlijke wereld krijgen meer aandacht. We zien dat de innerlijke, vrouwelijke waarden, als intuïtie en gevoel zelfs in het zakenleven steeds meer aandacht en erkenning krijgen.

Een keerpunt in evolutie?
Sinds 2005 vormen zich in de declinaties van de planeten, een zeldzame astrologische stand. Deze samenstand van de buitenplaneten, Neptunus en Pluto (15º Z 54 parallel), wordt op 29 januari 2006 exact en komt maar een keer in de ongeveer 100 jaar voor. Op die dag is het nieuwe/donkere Maan in Waterman. De nieuwe/donkere Maan is de kraamkamer van het universum, waarin nieuwe kosmische informatie geboren wordt. Wat deze stand nog eens extra bijzonder maakt is dat de samenstand plaats vindt rond een krachtpunt -16º20 declinatie ook wel de Manifestation Degree’2 genoemd, een vinding van Leigh Westin - en dat komt maar één keer in de ongeveer 493 jaar voor. In 2006 is de samenstand zeer dichtbij dit krachtpunt, waardoor de uitwerking extra sterk kan zijn.

De laatste keer dat deze samenstand van Pluto en Neptunus optrad in de buurt van dit krachtpunt was in het jaar 1514. Rond deze tijd begon Luther met zijn Reformatie en waren de Europeese ontdekkingsreizigers de wereld aan het ontdekken (Noord-Amerika). Dit had tot gevolg dat er epidemieën en nieuwe ziektes uitbraken bij de lokale bevolking van de ontdekte gebieden, door contact met nieuwe virussen en bacteriën. Maar ook strijd, oorlogen en (e)migratie waren gevolgen. Deze periode heeft de basis gelegd voor onze huidige moderne wereld. Als Neptunus en Pluto samen resoneren, dan geeft dit een aandrang om een groter geheel te omarmen en dus meer te omvatten en te ontdekken. Op het evolutieniveau van 1514 werkte dit uit als een drang om vanuit het eigen continent contact te maken met het grotere geheel om daarmee de eigen wereld te transformeren. Maar ook transformatie van het geloof, het zendelingenwerk voor het christendom was een gevolg.

Astrologische overwegingen
Hoe de parallel van Neptunus-Pluto stand dit keer uit zal werken is de vraag en het is zelfs mogelijk dat we hiervan helemaal niets bijzonders gaan zien in deze periode, maar evt. wel op een later tijdstip de gevolgen. Samenstanden in Declinaties geven volgens mij vooral perioden of fasen aan in evolutie, waarin bepaalde situaties kunnen ontstaan. (evolutie in de mens en in de wereld) De samenstand vind nu wel plaats heel dicht bij een krachtpunt (16º20 in declinaties ook wel “The Manifestation Degree”2 genoemd), waardoor de uitwerking extra sterk kan zijn. Jupiter begeleidt de samenstand, door op dezelfde graad te resoneren, waardoor alles uitvergroot wordt. Alsof het nog niet genoeg is, komen de Zon, Mercurius en Venus er ook nog eens bij, waardoor het dagbewustzijn ook wordt aangesproken. Dit speelt zich allemaal af eind januari tot begin februari 2006. Al deze planeten staan rond de 15º declinatie begin februari exact parallel en met de Maan contraparallel. De 15º declin!
atie valt in de Schorpioen-Waterman declinatie. Dit staat ook weer voor transformatie en vernieuwing.

Als ik deze informatie verbind met de jaarhoroscoop voor 2006, dan valt op dat transformatie van verborgen zaken (Jupiter-Pluto receptie in verbinding met Groot Vierkant met Mars, Saturnus en Neptunus) betreffende cultuur en geloof / spiritualiteit het aandachtsgebied is. Maar ook de wereld van onzichtbare energetisch dimensies, de geestelijke wereld, kan mogelijk een andere plek krijgen in ons bestaan. (Neptunus-Pluto parallel)

Uitleg op Persoonlijk kosmisch / spiritueel niveau
Als ik bovenstaande declinaties in verbinding met de jaarhoroscoop van 2006 uitleg op persoonlijk kosmisch niveau, dan geeft deze stand de mogelijkheid aan om evolutionair een transformatie door te maken in de beleving van eenheid, spiritualiteit en de onzichtbare energetische dimensies. Wij zijn vanuit de eenheid bezien niet afgescheiden, maar delen van een groter geheel.

Vanaf 6 maart tot 18 mei komt Mars OOB Noord. Dit geeft een fase aan, waarin de krachten van het Marsbewustzijn -het handelen, wilskracht en andere mannelijke waarden in ons- de mogelijkheid heeft, zich tot extremen te kunnen ontwikkelen en uiten. Zowel positief al negatief dus wees daarvan bewust als je keuzes maakt. In deze periode is er ook een totale Zonsverduistering op 29 maart 2006 (Sarosserie 8 Noord) die staat voor geniale intuïtieve sprongen, die sociaal en relationeel spanningen kunnen geven 3. Deze Zonsverduistering is te zien in Turkije, Egypte en Libië. De volgende totale zonsverduistering is pas weer 1 augustus 2008 te zien op de Noordpool en Noord-Azie.

Nieuw begin
2006 heeft een nieuw begin in zich van een aantal grotere cycli. De Maansknopen hebben een cyclus van 18,5 jaar en deze cyclus zal het komende jaar op het punt van 0º Ram komen rond de zomerzonnewende (ong.19 juni 2006) en daarmee een nieuw begin initiëren, samen met ‘De Grote Maanstilstand’ (in maart en september de Maanwende). Deze graad in de astrologische dierenriem betekent volgens de ‘Sabian’ symbolen 4:
Het beeld: Een vrouw die zojuist uit zee is opgerezen, een zeehond omhelst haar.
De zee staat voor de baarmoeder; het collectieve onbewuste, waaruit wij ieder moeten verrijzen om een individueel bewustzijn te creëren en wat in beginsel vatbaar is voor mislukking.
De Grondtoon: Het bovenkomen van nieuwe vormen en van de mogelijkheid van bewustzijn.

Maar 2006 heeft nog meer in petto. Pluto komt in dezelfde graad te staan als het Galactisch centrum, op 29 december 2006.(26.55 Boogschutter) Wat dit astrologisch precies inhoudt, is niet bekend. Maar Pluto staat voor transformatie en ik kan mij zo voorstellen, dat de transformerende werking van Pluto een nieuwe afstemming van de Aarde met dit Galactisch Centrum teweeg kan brengen en daarmee een nieuwe cyclus initieert. Pluto werkt op het niveau van het atoom en brengt ons in contact met hoe het IS, als het ware een soort neutraal 0 punt creërend, waaruit het oude losgelaten moet worden en het nieuwe kan ontstaan. De werking van Pluto op een punt in de astrologische dierenriem is altijd langdurig en beslaat een periode die tot eind oktober 2007 zal duren (2de keer: 18-7-2007 Pluto Retrograde en 3de keer: 27-10-2007 ). Het Galactisch Centrum is het middelpunt van vele zonnestelsels en laat zien, dat ieder middelpunt weer om een ander middelpunt draait. Dit Galactisch middelp!
unt bestuurt en omvat dus een groter geheel. Zoals wij ieder het middelpunt zijn van onze wereld en de ander van zijn/haar wereld. Er is dus steeds een zichtbaar groter organiserend principe aanwezig. Zou de Aarde een nieuwe afstemming krijgen op een groter geheel van de Schepping, een meer omvattend bewustzijn?

Bron: www.inzichten.com
Website : http://www.inzichten.com
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI