·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Channelingen
Naam : Gabriela Gaastra-Levin
Titel : Openbaring en Gebed van Maria naar aanleiding van de herdenking van 11 - 9 - 2001
Tekst : Maria: “Lieve mensen op Aarde. Ik wil samen met jullie de gebeurtenissen en alle betrokkenen van 11 september 2001 herdenken en ook opnieuw vanuit een spirituele perspectief doorvoelen. Wat er toen met de gehele mensheid gebeurde, heeft een keerpunt betekend op het gebied van bewustzijnsontwikkeling over de hele wereld. Het is te vergelijken met de energetische impact die de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en het gooien van de twee kernbommen op Japan in het bijzonder hebben gehad. De gebeurtenissen van ‘11-09-01’ in de Verenigde Staten laten de zelfvernietigingdrang zien die de mensheid als grote familie op dit moment ervaart. Ook tonen deze gebeurtenissen het onvermogen van de wereldleiders aan om werkelijk met elkaar te willen communiceren.
Door ‘11-09-01’ is het patroon van slachtoffers en daders, dat aan het collectieve bewustzijn van de mensheid ten grondslag ligt, heel manifest geworden. Het is echter ook duidelijk geworden wat voor effect het voor de mensheid als geheel heeft wanneer het zich door dit patroon laat leiden. In elke geweldssituatie, zowel bij een klassieke oorlog als bij een terroristische aanval, zijn er geen echte winnaars of verliezers. Vanuit het menselijke niveau bezien is er voor alle partijen verlies. Op spiritueel niveau openen zich echter nieuwe mogelijkheden voor bewustzijnsontwikkeling voor alle betrokkenen, waardoor we ook van ‘winst’ mogen spreken. Niettemin is het zo dat op welke wijze de slachtoffer- en daderrollen ook gespeeld en ingevuld worden er altijd pijn gecreëerd wordt. En naarmate de betrokkenen elkaar over en weer steeds opnieuw aanvallen er nog meer pijn ontstaat. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de oorlogssituatie in het Midden-Oosten waar schijnbaar geen eind aan!
lijkt te kunnen komen. Het is een uitdaging voor de hele mensheid om uit de gebeurtenissen van ‘11-09-01’ een aantal spirituele lessen te halen. Als Goddelijke Moeder van alle volkeren heb ik de intentie om een bijdrage te leveren aan dit leerproces en wil ik hieronder een aantal aandachtpunten met jullie bespreken. Aandachtspunten die ik overigens ook kan samenvatten in de uitdrukking:

Jullie zijn één grote familie en met zijn allen zijn jullie ÉÉN!

Elk land of elke religieuze of etnische groep is Goddelijk en reflecteert een specifiek aspect van God dat op Aarde een bepaalde vorm aanneemt. Al deze groepen hebben een eigen bestaansrecht. Dit recht kan hen niet ontnomen worden door een andere groep. Geen enkel aspect van God kan een ander doen verdwijnen. Elke groep vertegenwoordigt een bepaalde kwaliteit die een eigen functie heeft binnen de gehele mensheid. Zoals ieder mens heeft ook iedere groep behoefte aan erkenning, waardering en aan ‘het er mogen zijn’. Dit laatste nu kan alleen zo zijn als er wederzijds respect is. Respect bouwt vertrouwen op. En acceptatie van elkaar is de basis voor het ontwikkelen van onvoorwaardelijke liefde.
Veel volkeren op Aarde zijn op dit moment bang voor elkaar. Ze zien de andere groep of het andere land als een bedreiging voor het eigen bestaan. Deze angst speelt voornamelijk als er duidelijk verschillen bestaan op het gebied van normen en waarden in het algemeen en de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen in het bijzonder, denk maar aan de spanningen tussen de islamitische en westerse wereld.

Er ligt een uitdaging voor alle groepen en volkeren om zich te realiseren dat jullie het samen ‘moeten’ doen. Jullie kunnen met elkaar een weg vinden voor jullie gemeenschappelijke problemen. En dat kan eigenlijk alleen als jullie vanuit eenheidsbewustzijn naar jezelf en naar elkaar kijken, vanuit het perspectief dat jullie samen één grote familie vormen. Daarvoor is nodig dat jullie de slachtoffer- en daderrollen en vooral ‘het gelijk willen krijgen’ loslaten. Tot nu toe zijn er verschillende organisaties van mensen die het eigen belang boven het belang van het geheel stelden, zelfs wanneer ze in het openbaar iets anders pretendeerden.
Omdat de mensheid onmiskenbaar steeds meer een ontwikkeling in bewustzijn in de richting van eenheid meemaakt, zal het op den duur steeds minder mogelijk zijn om vanuit de oude patronen te functioneren. Er is op zielsniveau een collectieve beslissing genomen, door alle geïncarneerde mensen en ook door alle zielen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van de Aarde, om samen deel te nemen aan een groeiproces om Eenheid en verbroedering op deze planeet te veroorzaken. En deze beslissing maakt dat alle plannen en activiteiten die bewust het oude paradigma van slachtoffers en daders bevorderen en ook bewust het eigen belang boven het collectieve belang stellen steeds minder ruimte zullen krijgen om zich te ontwikkelen en manifesteren. Het handelen in harmonie met het geheel wordt de beste weg, ook voor het dienen van het eigen belang. Alle geïncarneerde mensen op Aarde zien op zielsniveau hun leven als een stap naar het bewust worden van de eigen Goddelijkheid. Alle belemmeringe!
n en mogelijkheden die zij op deze weg tegenkomen vormen een bijdrage aan dit proces, ongeacht of ze vanuit dualiteit of vanuit eenheid zijn ontstaan. Al jullie handelingen zullen jullie verder brengen om de keuze die jullie op zielsniveau al gemaakt hebben gestand te doen, namelijk het openen van je hart en het je bewust worden van je eigen Goddelijkheid. Ik, Maria, en ook Jezus en Maria Magdalena, staan altijd voor jullie klaar om jullie in dit proces te ondersteunen. Als bijdrage geven wij alvast jullie het volgende gebed:

Lieve mensen op Aarde
Goddelijk groep waar ik een deel van ben
Laat ons ons hart openen
En de schoonheid in elkaar zien
En in alle volkeren en groepen
Die deel van de mensheid uitmaken
Laat ons onze eenheid en onze Goddelijkheid herkennen
En laat het collectieve Hogere Zelf van de mensheid
Ons leiden in de ontmoeting met onze ware kracht
De onvoorwaardelijke liefde van ons Goddelijk hart
Laat ons onszelf bewonderen
En genieten van alle aspecten van God
Die in alle mensen en groepen vertegenwoordigd zijn
Laat ons onszelf openen om de eenheid tussen alle mensen
In ons hart toe te laten
Voor nu en voor altijd
Amen

In liefde en licht
Maria, ook namens Jezus en Maria Magdalena.”

(Deze doorgeving van Maria werd door Gabriela Gaastra-Levin vorige week ontvangen naar aanleiding van de wereldwijde herdenking van de slachtoffers van de terroristische aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten. Voor meer openbaringen kijk op www.openbaringen.com)

Website : http://www.openbaringen.com
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI