·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : Voor jullie ligt het 25ste bericht van de Hoeders.
Tekst : Naar aanleiding van een aantal gebeurtenissen in de afgelopen periode spreken zij over de redenen waarom deze gebeurtenissen plaatsvinden en onder welke invloed zij staan en alsmede over het erkennen en herkennen van signalen die als voorboden gelden voor zowel deze als wel andere zaken die betrekking kunnen hebben op onze eigen levens, maar ook in meer algemene zin.

Al lezend werd me opnieuw duidelijk hoe naadloos dit aansluit op de eerdere Berichten en eveneens hoe dit 25ste Bericht een vervolg is op het 24ste. Dit houdt voor mij in, gelet op het feit dat een aantal gebeurtenissen nog op het punt stonden om aan te vangen, dat het inderdaad het zo is dat er voorboden zijn en dat we, eveneens in vervolg op het 24ste Bericht, in staat zijn om veranderingen te creëren daar waar nodig.

Bijzonder vind ik ook het stuk waarin zij spreken over het aangeven van onze benodigdheden en het niet zover te hoeven laten komen dat er sprake is van lichamelijke pijn, ziekte of anderszins. Indien je hier iets dieper over nadenkt en je visie iets verbreedt dan kom je verrassend genoeg tot nieuwe inzichten. Veelal vallen er met één woord of één zin, meerdere schaakstukken van het Spel op hun plaats en brengt het nieuwe inzichten met zich mee.

Misschien geheel ten overvloede wil ik jullie er nogmaals op wijzen dat de oude site van de Hoeders niet meer bestaat. Namens de Hoeders en mijzelf bedanken we in dit bericht onze broeder die het zolang voor ons mogelijk gemaakt heeft om gebruik te maken van zijn faciliteiten.

Het nieuwe adres voor de site is: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews
Hier kunnen jullie je aanmelden voor het uitwisselen met elkaar en het delen van nieuws en andere zaken, er is een mogelijkheid om met elkaar te chatten en ook vindt je hier alle oude Berichten in het Nederlands, Engels, Italiaans en Zweeds en natuurlijk ook dit Bericht.

Wil je zelf actief meedoen aan de site? Dat kan. We zijn op zoek naar capabele vertalers die bereidt zijn de Berichten te vertalen in ondermeer Frans/ Duits/ Spaans en eventueel ook andere talen. Waneer jij goed bent in één of meer van deze talen en bereidt bent de Berichten zo eens per maand te vertalen. Laat het ons dan weten.

In liefde en zegening en eenwording
Jullie Zielenzuster
Claudia Philippo25e Bericht van de Hoeders

Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Verstoring
Het zal jullie niet ontgaan zijn geliefde broeders en zusters, jullie bevinden je middenin een verstoring van het heersende energieveld en niets lijkt gespaard te blijven in deze wervelende wirwar van energiespiralen dat aan alle kanten lijkt te zijn los gelaten op de aarde. Een kentering.

Er zullen vele theorieën zijn aangaande de oorzaak van hetgeen er zich afspeelt maar feitelijk lieverds, is het heel eenvoudig. Her-inneren jullie je nog de zeebeving? Her-inneren jullie je de lichte kanteling van de aarde die hiermee gepaard is gegaan? Het zou gemakkelijk zijn wanneer de gevolgen hiervan slechts van korte duur zou zijn geweest en de aarde en alles wat zich hierop voortbeweegt zich direct zou herstellen. Doch, zoals wij reeds in eerdere berichten hebben aangegeven, is dit niet het geval. De aarde heeft tijd nodig om de balans te herstellen. Zij is, als het ware, uit haar natuurlijke baan gebracht.

Jullie kunnen dit het vergelijken met jullie eigen levens, geliefde broeders en zusters. Indien jullie op één of andere wijze uit het veld geslagen lijken te worden of van jullie stuk te worden gebracht, dan kost het tijd en hard werken om het natuurlijk evenwicht in jullie zelf te herstellen.

Reeds na de zeebeving en de kanteling hebben wij jullie opmerkzaam gemaakt dat het effect op velerlei wijze merkbaar zou worden zowel op het individuele als op het collectieve vlak en eveneens hebben wij jullie geïnformeerd dat de gevolgen ervan niet te verwaarlozen zijn.

Dat de gevolgen hiervan niet enkel merkbaar zijn in de natuur, doch ook in jullie individuele levens zal jullie niet onlogisch voorkomen immers, van nature zullen zij die gevoelig zijn voor veranderingen in het energetisch veld, dit haarscherp weten op te pikken. Immers, zoals een dier reageert minuten vóór er een gebeurtenis plaatsvindt in de natuur, evenredig reageren mensen op dergelijke gebeurtenissen.

Het is daarom niet vreemd dat enkelen van jullie hinder ondervinden van lichamelijke en eveneens psychische klachten. Zij zijn een soort van waarschuwingssignaal dat er veranderingen ophanden zijn. Een menselijk instinct dat jullie niet altijd als zodanig herkennen en erkennen.

Herkennen en Erkennen.
Een dier zal, wanneer zijn instinct hem waarschuwt, direct reageren. Hij zal zonder enige aarzeling handelen. Een hert dat in het bos een twijgje hoort knappen of een geur ruikt dat hij niet kan thuisbrengen of dat gevaar aanduidt, zal direct wegspringen en zichzelf in veiligheid brengen.
Het ligt in de aard van het beest om direct te luisteren naar zijn Innerlijke Stem. Het is zijn natuur.
Er is voor hem geen alternatief denkbaar.

Voor jullie echter, geliefde broeders en zusters, liggen de zaken anders. Jullie zijn het ontwend om te handelen naar jullie instincten en te luisteren naar hetgeen jullie intuïtie je vertelt en zelf indíen jullie hebben leren luisteren naar jullie intuïtie, is er de stem van jullie redeneringvermogen dat direct in actie komt. Jullie zijn gewend dergelijke gevoelens diep weg te stoppen en ze niet te willen horen.
Een stem echter, die gehoord wil worden, zal zelden zwijgen totdat het gehoord is.
Met andere woorden, geliefde broeders en zusters, jullie instinct, jullie intuïtie zal op andere wijze zich manifesteren in een poging gehoord te worden en zal zich vertalen in de wijze waarop het weet dat er aandacht aan geschonken zal worden. Lichamelijke en psychische klachten zijn hiervoor de meest voor de hand liggende opties, immers, jullie is geleerd om aandacht te krijgen en te geven aan zaken als pijn of ziekte.
Eenzelvig geldt voor zaken die meer betrekking hebben op jullie individuele gevoelens.

Ziekte, pijn, klachten van psychische aard zijn allen een uiting van verwaarloosde gevoelens. Indien zij daarom eerder worden herkent en érkent worden dergelijke uitingen overbodig en zullen zij ophouden te bestaan.
Indien jullie bereid zijn te luisteren naar jullie Innerlijke Stem, zoals willekeurig ieder dier dit doet en herkennen en erkennen wat er gaande is zonder dit noodzakelijk te willen vertalen naar verstandelijk te willen begrijpen, dan geliefde broeders en zusters, herhalen wij wat wij zo-even hebben gezegd, namelijk dat uitingen als pijn, ziekte, klachten van psychische aard op zullen houden te bestaan.

Duidelijk
Begin bij je zelf lieverds. Wees duidelijk in het aangeven wat je nodig hebt. Indien je eenzaam bent, laat dit je omgeving weten en vraag om hun liefdevolle steun. Indien je angst kent, ga deze angst aan en schudt het de hand. Eveneens hier kun je een beroep doen op de mensen die naast je staan. Heb je verdriet en heb je een luisterend oor nodig, zoek een oor en vraag of je dat oor een tijdje gebruiken mag om tegenaan te praten.

Één van de grootste krachten van de Bron der Almachtigheid, geliefde broeders en zusters, is de gave tot luisteren zonder te willen antwoorden, zonder te willen helpen, zonder te willen troosten, zonder advies te willen geven. Niets zo groot als de Kracht een ander zijn zegje te laten doen zonder iets te willen aanbieden. Er te zijn zonder er te zijn is een zeer hoog goed.
Hervinden
De natuur is druk bezig om haar balans te hervinden en te werken aan het herstel, echter dit heeft tijd nodig en het zal jullie nog niet vrijwaren van nieuwe gebeurtenissen op termijn.
Jullie kunnen dit proces ondersteunen geliefden, jullie kunnen je energie als een koepel rond de aarde projecteren en actief bijdragen in haar herstel. Laat deze koepel gevuld zijn met liefdevolle en helende energie en bedenk geliefden, dat niet alleen de aarde direct effect bemerkt van jullie liefdevolle daad, doch ook alles wat zich ín de koepel bevindt. Aarde, natuur, dier, mens. Alles en iedereen ondersteunen elkaar op collectieve wijze door middel van meditatie, gebed, het reciteren van mantra’s, het sturen van licht de wereld in.

Tot slot
Zoals reeds eerder genoemd zal het proces waarin jullie je bevinden voortduren, echter het is aan jullie hoe om te gaan met deze veranderingen en op welke wijze laten jullie deze veranderingen van invloed zijn in jullie individuele levens en hoe gaan jullie om met hetgeen je zelf nodig hebt voor je eigen ontwikkeling in het proces. In hoeverre zijn jullie in staat terug te keren naar jullie eigen Innerlijke basis om vanuit daar te kijken, te voelen en te handelen en in hoeverre kunnen jullie, eveneens vanuit jullie eigen Innerlijke basis een Bron van inspiratie en van Kracht zijn voor je naaste broeder en zuster. Is het je gegeven er te kunnen zijn voor de ander zonder er te zijn.

7 september zal Venus links van de sikkelvormige maan zichtbaar zijn aan de rechterkant geflankeerd door Jupiter. Deze stand zorgt voor een relatief betrekkelijke rust in het heersende energieveld.

10 september is er een samenstand van Antares en de maan in het sterrenbeeld Schorpioen. De invloed hiervan zal minimaal zijn en gevolgd worden door volle Maan op 18 september.

21 september zal echter de invloed van de samenstand van Antares en de maan in het sterrenbeeld Schorpioen verstevigd worden doordat de planeet Mars duidelijk onder de maan zichtbaar zal zijn. De manlijke energie zal hierdoor verstevigd worden en kan duiden op conflict situaties zowel collectief als individueel.

Dit zal zich herstellen op 27 september wanneer Castor en Pollux beiden in het teken van het sterrenbeeld Tweeling zullen staan. Van nature betekent dit een herstel van de balans.
Dit beeld wordt verstevigd door de aanwezigheid van de planeet Saturnus die zowel op 27 september alsmede op 28 september zichtbaar zal zijn.

Dit veld zal zich helaas niet kunnen handhaven daar op 30 september Regulus in het sterrenbeeld Leeuw zal komen te staan en hierdoor er nieuwe manlijke energie vrij zal komen.

Het veld zal versterkt worden door een zonsverduistering op 3 oktober die in vele delen van jullie wereld zichtbaar zal zijn. Van oudsher komt er bij een zonsverduistering veel energie vrij en zal de natuur hier op haar eigen wijze op reageren.

De Hoeders.

©Claudia Philippo – 07 september 2005
verspreid in België en Nederland door ©Helen maijenburg op 9 september 2005

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews

Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI