·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : Welkom bij het 26ste Bericht van de Hoeders.
Tekst : Een paar dagen geleden realiseerde ik me dat het inmiddels alweer bijna twee jaar geleden is dat ik het 1e Bericht van hen mocht ontvangen en ik nu, twee jaar verder het 26ste Bericht heb mogen doorgeven. Voor mij blijft het nog altijd een hele bijzondere en liefdevolle bezigheid om te mogen doen. Natuurlijk zijn de momenten die de Hoeders verkiezen om van zich te doen spreken, gunstig voor mij als moeder met een gezin, maar toch merk ik altijd weer dat hoe langer ik wacht met het `ervoor gaan zitten´, hoe minder noodzaak er komt voor mij om er tijd voor te maken en de Berichten door te geven. Haast als vanzelf ontstaat er dan tijd en is het slechts nog een kwestie van het doorgeven zelf. Ook dat laatste is vaak niet meer dan een kwestie van een kort tijdsbestek.

Ik wil jullie nog eens wijzen op de site http://groups.msn.com/TheGuardiansNews en jullie er tevens opmerkzaam op willen maken dat jullie hier de Berichten ook in het Engels, Italiaans en Zweeds kunnen vinden. Eveneens biedt de community ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en indien er voldoende belangstelling is wekelijks een chat-sessie organiseren.

In liefde, zegening en Eenwording
Jullie zielenzuster,
Claudia Philippo

26e Bericht van de Hoeders

Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

De aarde tracht nog altijd de balans te hervinden en zich aan te passen aan het, door de kentering in gang gezette, nieuwe energieveld. Wanneer jullie de dimensies zouden vergelijken met een trap geliefde broeders en zusters, dan bevinden jullie je nu tussen twee treden en zowel aarde als jullie als mensen zijn bezig met een aanpassingsproces teneinde dit zowel op lichamelijk als zielsniveau naar goed behoren af te ronden en zich op te maken voor het volgende proces. De volgende traptrede. Het kan niet meer worden zoals het was. Het zal altijd anders zijn. Wat gisteren is geweest komt niet meer terug en vandaag zal niet hetzelfde zijn als gisteren evenmin zoals morgen gelijk zal zijn aan de dag van vandaag. Feitelijk maken jullie elke dag aanpassingen zij het dan op kleine schaal en slechts voor weinigen waarneembaar. Al wat achter jullie ligt mag en kun je achter je laten met medeneming van de ervaring die het met zich meedroeg en die jullie uit kunnen bouwen en van toepass!
ing kunnen laten zijn in de dag van vandaag, doch ook in de dag van morgen en van de toekomst. Jullie mogen ze van toepassing laten zijn zonder de zware beladenheid van de gebeurtenissen die er voor jullie wellicht aan gekoppeld is en je vrijmaken van de gebeurtenis teneinde zo verder te kunnen.

Vergeving
Wat is vergeving geliefde broeders en zusters? Wat houdt vergeving daadwerkelijk in? Is het de daad van een ander dat hem vergeven wordt waardoor jullie iemand ontlasten van mogelijke gevoelens van schuld? Kan een ander daadwerkelijk deze last van iemands schouders afnemen? Kunnen de woorden: ik vergeef je jouw daden, daadwerkelijk iemand anders ontlasten?
Ja en nee geliefde broeders en zusters.
Jullie zullen begrijpen dat het gesproken woord hierin van weinig toegevoegde waarde is indien de woorden niet uitgesproken worden vanuit het bijbehorende gevoel van vergiffenis.
Vergeving is niet het ontlasten van de schuld van een ander, geliefde broeders en zusters. Vergeving is loslaten. Vergeving is afscheid nemen. Afscheid nemen van pijn, van verdriet, van boosheid of willekeurig welke blokkerende emotie dan ook en die het jou, als mens en als ziel, verhoeden verder te groeien in liefdevolle Eenwording met jezelf. Vergeving is afscheid nemen van een situatie door een ander gecreëerd en dat jou als mens en als ziel verwond heeft waardoor er een blokkade is ontstaan.
Vergeving is voorbij de blokkade, vergeving is voorbij de wond, voorbij het verband dat de wond bedekt, voorbij de korst waaraan je merkt dat de wond aan het helen is en voorbij het litteken dat de wond veroorzaakt heeft en dat veelal vele jaren zichtbaar is als een merkteken achtergelaten op de huid alsof het wil zeggen: “deze mens heeft een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt dat hem of haar zodanig heeft verwond dat ook al is de wond geheeld ik hier nog altijd als duidelijk signaal achter ben gebleven.”
Enkelen onder jullie koesteren deze littekens.
Sommigen dragen ze mee als eretekens van de strijd die zij hebben geleverd. Anderen maken gebruik van hun littekens. Sommigen door hun littekens te gebruiken in andere gevechten die zij of anderen in hun omgeving leveren en weer anderen zien ze als zwaar beladen merktekens waarachter zij zich kunnen verschuilen en waarvan zij zeggen: zie, ik kan niet meedoen aan het leven want mijn wonden zijn nog te duidelijk zichtbaar en mijn verdriet en pijn is nog te zwaar voor mij om te dragen. Ik blijf aan de zijlijn staan daar waar het veilig is. Weer anderen houden hun littekens voor zich als een schild waarachter zij zich veilig weten.
Doch voor een ieder geliefde broeders en zusters, komt er een moment waarop het tijd wordt dat jullie geconfronteerd worden met jullie littekens en dan is het aan jullie de keus in hoeverre jullie er meerdere littekens bij laten komen of oude wonden laten helen.
Vergeving, geliefde broeders en zusters, is Heling.

Vooruit
Indien de Heling volledig is geïntegreerd in jullie Zijn, is de volgende stap mogelijk. Gevrijwaard van oude pijn, oud verdriet, oude boosheid, is jullie lichaam en jullie ziel in staat om de volgende traptrede op te gaan zonder dat zij hinder ondervindt van oude processen die jullie groei belemmeren en afremmen.

Dit is een keus, geliefde broeders en zusters. Een keus die Wij, de Hoeders, niet voor jullie kunnen maken en wat wij ook niet zouden willen teneinde het proces waarin jullie je bevinden afbreuk te doen of te verstoren door inmenging. Doch jullie mogen je ervan verzekerd weten dat jullie dit proces niet alleen doorlopen en Wij, evenals jullie liefdevolle Lichtbegeleiders, naast jullie zullen staan en jullie te allen tijden zullen ondersteunen.

Tijd
Neem de tijd geliefde broeders en zusters. Neem de tijd alvorens de volgende stap op de trap te zetten en in het Hart te voelen en te ervaren. Neem de tijd te ontdekken welke situaties je achter je wilt laten en waarin je vergiffenis wilt schenken. Neem de tijd afstand te doen van oude wonden en oude pijn.
Nu is het daar de tijd voor nu zo velen onder jullie zich geconfronteerd weten met lichamelijke klachten die, zoals in eerdere berichten aangegeven, duidelijk zijn in wat jullie op ziels en op menselijk niveau nodig hebben om verder te kunnen gaan en verder deel te nemen aan het Spel des Levens. Maar niet alleen jullie, geliefde broeders en zusters, hebben zich hiermee geconfronteerd gezien. Recente gebeurtenissen op aarde maken wederom duidelijk hoe ook de natuur bezig is met een enorm transformatie proces dat zijn weerga niet kent in de historie van jullie aarde. Ook Zij is bezig de volgende trap te beklimmen en dit gaat gepaard met de nodige zuchten van Haar kant, Haar last immers, is zwaar te dragen want ook Zij wordt afgeremd in Haar proces door de vele industriële, technische en energetische veranderingen die Haar ten deel zijn gevallen in de afgelopen eeuw.
Ook Zij draagt ervaringen met zich mee die door invloeden van buitenaf bepaald zijn en ook Haar littekens zijn zichtbaar.
Doch Haar geheugen is korter van memorie en indien Zij de nodige liefdevolle zorg en ondersteuning ontvangt zullen ook Haar littekens verdwijnen en plaats maken voor vernieuwing in de habitat van jullie Zijn. In Harmonie geliefde broeders en zusters.

Harmonie
In harmonie met elkaar. In harmonie met het dieren en plantenrijk. In harmonie met de aarde. In Harmonie met jezelf en met het Universum. Eenheid. Je draagt uit wat je van binnen bent. Dat is wat mensen aantrekt. Niet je littekens, noch je zichtbare verwondingen, je pijn, je verdriet, je verhalen.
Al deze zaken kunnen je aantasten. Zij kunnen diep doordringen tot de kern van je ziel en hun sporen achterlaten, toch zijn zij niet wie jij bent. Zij zijn de ervaringen die je vormen. Zij zijn de ervaringen die je met je meedraagt. Het zijn deze ervaringen die onderdeel uitmaken van wie jij bent. Het is aan jou om in harmonie te zijn met de ervaringen die je met je meedraagt. Vrij van pijn, vrij van verdriet, vrij van littekens. En indien zo, geliefde broeders en zusters, indien zij zijn gevrijwaard van deze pijn, van het verdriet en de littekens dan kunnen ze uitgedragen worden als ervaringen en op die manier van nut zijn voor anderen.

Tot slot
17 oktober zal er een lichte storing zijn in het energieveld door een gedeeltelijke verduistering van de maan. De natuur kan hier enige hinder van ondervinden doch voor jullie geliefde broeders en zusters zal dit nauwelijks waarneembare gevolgen hebben op individueel vlak.

19 oktober zullen de Rode Planeet en de bijna volle Maan een samenstand bereiken waardoor er een lichte overheersing is van manlijke energie doch dit zal zich stabiliseren door de Orioniden op 21 oktober. Het natuurlijke evenwicht zal zich moeiteloos weten te herstellen.

Het evenwicht zal zich hierna verankeren door de aanwezigheid van Saturnus op 25 oktober en de sterk afnemende afwezigheid van de planeet Mars die aan het eind van oktober zijn kleinste afstand tot de aarde bereikt.

2 november is het nieuwe maan en de stabiele periode zal zich continueren door de aanwezigheid van zowel Mercurius als Venus.

Pas rond 7 november kan er een lichte verstoring optreden door de hernieuwde kracht van de planeet Mars vanuit het sterrenbeeld Ram. Deze combinatie zorgt voor een storing in het heersende energieveld.

De Hoeders.

©Claudia Philippo – 11 oktober 2005
Verspreid in België en Nederland door ©Helen Maijenburg op 11 oktober 2005

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews


Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI