·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : Welkom bij het 27e Bericht van de Hoeders.
Tekst : Bijna twee jaar geleden, op enige dagen na schreef ik het 1e Bericht. Het proces waarin we ons toen bevonden ligt lang achter ons en inmiddels staan we aan de vooravond van een heel nieuw proces.

Ik realiseer me, terwijl ik dit 27e Bericht lees dat er heel wat veranderingen hebben plaatsgevonden in de afgelopen twee jaar, waarvan voor mij toch wel het meest specifieke het feit dat er in dit Bericht zo duidelijk gesproken wordt over onze eigen rol in het in balans houden van de wereld. Al lang waren we verantwoordelijk voor het welzijn van de aarde waarop we leven, maar niet eerder hielden we haar ook met zijn allen in evenwicht.
En er is nog iets anders ontstaan. Groeide voorheen ieder individu op zijn eigen tempo zonder de noodzaak op anderen te wachten, uit dit Bericht blijkt dat er nu gewacht wordt op de rest en dat er pas verder gegaan kan worden als zij er ook zijn. Dit doet verder geen afbreuk aan onze eigen individuele groei of ons Zijn als zodanig, maar is een verdieping van een collectieve Bewustwording dat heel langzaam gestalte begint te krijgen. Het is alsof er langzamerhand duidelijkheid ontstaat hoe alle radertjes in het geheel werken en er een soort overzicht komt van hoe het er zich in het geheel komt uit te zien.

Wanneer ik teruglees in het allereerste Bericht en dan met name het ascentie proces dat daarin genoemd wordt en waarin de Hoeders spreken over een continuatie van onze groei in liefde en harmonie en de veranderingen in onze fysieke vorm die ons toegang biedt tot het opmerken van nieuwe elementen in de wereld om ons heen, dan kan ik niet anders concluderen dan dat dit inderdaad het geval is en hoezeer me dat verheugd.

In liefde, zegening en Eenwording.
Zonnegroet vanuit het ~Hart~
Jullie zielenzuster
Claudia Philippo

27e Bericht van de Hoeders

Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

In het Licht der Hernieuwingen bevindt jullie wereld zich momenteel aan een dun zijden draadje dat in evenwicht gehouden wordt door jullie talloze vormen van meditaties, gebeden, tantra’s en het sturen van energie.

Velen onder jullie hebben in de afgelopen periode een mate van balans gevonden in deze Nieuwe Wereld en vanuit deze positie doen zij er alles aan om de aarde en al wat daarop leeft te ondersteunen in het proces. Het is haast alsof zij aan de eindlijn staan te juichen op de komst van de anderen, hoewel de eindlijn uiteraard geen eindlijn is, doch slechts een nieuw begin vanuit waar jullie je weg mogen vervolgen.

En het is alsof jullie een Innerlijk besef hebben dat het nieuwe begin pas daadwerkelijk kan beginnen indien iedereen aan het beginpunt staat. Het is te vergelijken met een hardloopwedstrijd, deze kan pas van start gaan indien alle deelnemers aanwezig zijn.

Ja, geliefde broeders en zusters, er zullen voortijdig deelnemers zijn die afhaken. Hun blessures zijn te intensief om zich nog in het Spel te mengen en zij mogen samen met ons zich aan de zijlijn scharen om jullie aan te moedigen. Anderen zijn nog onderweg om zich bij jullie te voegen en hebben wat meer tijd nodig. We zullen op hen wachten zolang als dat nodig is.

Terug kijken
Aan hen die al aan het beginpunt staan van een nieuwe periode willen wij vragen de tijd die zij nu hebben niet enkel te gebruiken om op de achterblijvers te wachten, doch ook te gebruiken voor bezinning en beschouwing. Bezinning en beschouwing aangaande de weg die jullie hebben afgelegd en die jullie al zover heeft gebracht. Het is niet nodig hierbij, geliefde broeders en zusters, om opnieuw alle stadia de revue te laten passeren, immers dit hebben jullie reeds gedaan en het heeft jullie geholpen om zover te laten komen.

De tijd is nu rijp om de vruchten te plukken van het zaad dat jullie gezaaid hebben op de lange weg die jullie al hebben afgelegd. Haal ze maar van de bomen, dik, rijp en sappig. Stop ze in jullie zakken. Zij dienen als proviand voor later, want de weg voor jullie is nog lang.

De ervaringen die jullie tot dusver hebben verworven zijn in staat jullie in de volgende fase van jullie reis van dienst te zijn.

Jullie behoeven niet bang te zijn om terug te kijken, geliefde broeders en zusters, immers, jullie hebben alle stadia al doorlopen en de gebeurtenissen uit jullie individuele levens behoren reeds tot ervaringen te zijn verworden. Indien dit niet het geval is, dan is het tijd om een stap terug te doen in je proces en ze alsnog uit te werken, doch ook hierin raden wij jullie niet té lang stil te staan bij de pijn en het smart dat er verscholen heeft gelegen of nog ligt, want zij kunnen een verlammende uitwerking hebben waardoor het blikveld vertroebeld en het risico ontstaat te blijven hangen in het verleden zonder open te staan voor de toekomst.

Gebruik deze periode wijs en verstandig.

Halverwege
Het zou niet terecht zijn indien onze woorden en onze zorg zich enkel zouden richten op diegene die zich reeds aan het beginpunt van de Vernieuwingen bevinden. Immers, zij hebben al alle voorgaande stadia doorlopen terwijl er evenzo velen zich nog middenin het proces bevinden.

Kenmerkende veranderingen
Zij die zich nog altijd middenin het proces bevinden zien zich geconfronteerd met enkele lichamelijke en geestelijke processen die de grondslag zijn voor de veranderingen in jullie individuele energieveld. Dit proces is nodig om jullie uiteindelijk aan te sluiten bij het collectieve veld dat samen de veranderingen draagt. Een aantal kenmerkende veranderingen kunnen zijn:

- klachten aan de luchtwegen
- verhoogde gevoelens van neerslachtigheid
- verkoudheid cq verschijnselen van griep.
- Lichamelijk open verwondingen
- Duizelingen/ misselijkheid/ maagklachten

Geliefde broeders en zusters, het afscheiden van afvalstoffen in een dergelijke periode is een zeer bekend verschijnsel. Jullie kunnen dit proces bevorderen door goed voor jullie zelf te zorgen en te luisteren naar jullie innerlijke stem. Goede voeding, voldoende rust, zorg dragen voor jullie innerlijk stelsel en bovenal: je mee laten drijven op de veranderingen in het energieveld en weten wanneer het tijd is het oude los te laten. En jullie weten het, geliefde broeders en zusters, jullie wéten wanneer het tijd is los te laten. Iedere vezel van jullie wezen geeft signalen af. Zij zijn de wegwijzers, doch alleen jullie kunnen besluiten wanneer het tijd is om af te buigen en de nieuwe weg in te slaan.

Nu
Mogen we jullie voor een kort moment meenemen? Weg van jullie dagelijks bestaan, weg van jullie problemen, jullie zorgen, jullie levens zoals het vandaag de dag is? Voor een kort moment maar lieverds. Een kort moment om de ogen te sluiten, het zonlicht op jullie gezichten te voelen, diep adem te halen en te genieten van het moment zoals hij is.
Frequent zijn jullie reeds bezig het minuut van later te plannen terwijl er in het ogenblik nog zoveel mogelijkheden liggen. De intensiefste gebeurtenissen vinden veelal plaats binnen luttele seconden. Zij gebeuren Nu. Niet volgend jaar of volgende maand, niet over een week of morgen en zelfs niet straks. Zij gebeuren Nu. Het is goed, geliefde broeders en zusters, om daarvan doordrongen te zijn. Wie zich bewust is van het Nu zoals het is, kan iedere situatie ook accepteren als zijnde een situatie van het moment zelf er ook als zodanig mee omgaan.
Het is belangrijk dit te weten. Niet enkel in het Nu, doch ook in de Toekomst en met het oog op toekomstige gebeurtenissen. Doch het is eveneens belangrijk te weten dat alle wegen leiden naar het Nu.
Wees daarom doordrongen van het Nu.

Dit is zowel voor hen die nog volop in het huidige transformatie proces zitten evenals voor hen die reeds aan de vooravond staan van een nieuwe reis en het eerdere transformatie proces reeds afgesloten hebben.

Tot slot
Zoals al gezegd: jullie bevinden je aan de vooravond van Vernieuwingen en het wachten is op de achterblijvers tot ook zij zich zullen scharen bij de met minuut groter wordende menigte. Het is een moment van geduldig wachten tot de volgende reis begint. Het bedroefd ons helaas te zeggen dat nog velen hun huidige reis voortijdig zullen moeten afbreken, doch geliefde broeders en zusters, voor hen wordt, als altijd, gezorgd. Zij wisten reeds bij hun ontstaan dat hun reis tot daar waar zij heden ten dagen zijn zou reizen en weten wanneer het tijd is om afscheid te nemen. Zowel individueel als collectief. Onze droefenis geldt dan ook niet zozeer henzelf als wel degene die zij achterlaten, hun sporen van verdriet zijn diep getekend en zullen diep getekend worden. Wederom wijzen wij jullie erop dat zij die de reis niet op aarde zullen vervolmaken, met alle liefde en zorg omringd worden. Het afscheid van hen is nimmer een afscheid doch een tot ziens in een later stadium en in een and!
ere dimensie. Laat dit, geliefde broeders en zusters, jullie tot Troost zijn.
Zij die verder gaan wisten eveneens al bij hun ontstaan dat hun reis verder zou gaan. Met de vruchten die wij jullie ervaringen noemen zullen jullie binnenkort een nieuwe reis aanvangen.

14 november. Hier kan er sprake zijn van een licht dreigend energetisch veld daar de volle Maan dicht in de buurt staat van de rode planeet.

Dit proces wordt verstevigd doordat op 17 november de Leonidenzwerm voorbij zal trekken. Dit zal zijn weerslag hebben op het magnetisch veld en in het bijzonder kunnen storingen in apparatuur hiervan het resultaat zijn.
Het veld zal zich herstellen rond 21 november indien Saturnus dicht in de buurt van de Maan zal zijn gevolgd door Jupiter op 29 november. Deze beiden houden elkaar in evenwicht.

4 december leent zich uitstekend voor een periode van zuivering indien Venus een lage samenstand met de Maan aangaat. De manlijke en vrouwelijke energie die hierbij vrijkomt gevolgd door een zuiveringsproces kunnen zich hierna stevig verankeren in jullie dagelijkse levens.

9 december staat Juno in het sterrenteken Orion. De energie die hierbij vrijkomt, kan van belang zijn voor de verstoring die optreedt gedurende 11 en 12 december wanneer Maan voor de rode planeet schuift.

De Hoeders.

©Claudia Philippo – 14 november 2005
Verspreid in België en Nederland door ©Helen Maijenburg op 11 oktober 2005

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews

Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI