·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : Welkom bij het 28e Bericht van de Hoeders.
Tekst : ""In het Licht der Hernieuwing"" is een zin uit het 27e Bericht van de Hoeders waarin zij spraken over de dunne draad die onze wereld in evenwicht hield.
In het Licht der Hernieuwing kijk ik naar het afgelopen jaar en naar alles dat daarin heeft plaats- gevonden of zelfs nog plaatsvindt en kijk ik niet alleen naar de afsluiting van het huidige jaar dat niet zo heel ver meer van ons verwijderd is, maar ook met open blik naar wat er voor ons ligt. De naderende feestdagen, de afsluiting van 2005 en de overgang naar 2006.

2005 is een belangrijk jaar geweest. Belangrijk in de zin van groei. Iedereen op zijn eigen tempo en toch ook weer samen. In beschouwende zin vind ik dat 2005 een voorbereidend jaar is geweest en in welke zin of vorm dat is, dat is voor ieder mens afzonderlijk om te bepalen en daar zijn of haar weg in te vinden. En nu we, zo aan het eind van het jaar, hierop terugkijken en vervolgens kijken naar het hier en nu, dan kan ik niet anders zeggen dan dat ik met heel veel plezier uitkijk naar wat komen gaat.

Ik wens en hoop voor ieder afzonderlijk dat het zal zijn zoals je verwacht en ik wens en hoop dat het vanuit het ~Hart~ beleefd zal en mag worden.

Fijne en gezegende dagen.
Namasté

In liefde, zegening en Eenwording.
Zonnegroet vanuit het ~Hart~
Jullie zielenzuster
Claudia Philippo

28e Bericht van de Hoeders.

Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Effecten
Nog altijd, geliefde broeders en zusters, worden er intensieve processen uitgewerkt, zowel individueel als collectief. Het vernieuwingsproces waarover wij het in onze eerdere Berichtgevingen hebben gesproken, is nog altijd in volle gang hoewel steeds meer van jullie zich scharen bij hen die reeds de processen voltooid hebben en aan de eindstreep staan en bemoedigende woorden spreken tot het adres van hen die zich in de laatste meters voor de eindstreep bevinden.

Doch de effecten missen hun uitwerkingen niet. De energie die afkomstig is van de intensiteit waarmee men probeert de eindstreep te behalen, heeft betrekking op meer dan hen zelf alleen. Ook jullie die al achter de eindstreep staan ondervinden hier de gevolgen van. Hoe kan het ook anders, wanneer jullie je geliefden zien worstelen. Jullie proberen geen bezorgdheid te laten blijken, doch zijn bezorgd. Jullie trachten je gedachten geordend te houden en licht te denken, doch jullie harten zijn in dergelijke perioden bezwaard en vol angst voor hun welzijn.

Vertrouwen
Geliefden, wij vragen jullie; doe geen afbreuk aan hen die nog onderweg zijn. Ook jullie hebben dit proces doorlopen, sommigen intensiever dan de ander, doch niemand heeft de plaats waar je nu staat cadeau gekregen. Het was een lange en zware weg waarin de ervaringen jullie gebracht hebben tot de plek waar jullie vandaag de dag zijn. Jullie mogen er op vertrouwen dat ook zij hun bestemming zullen vinden. Het is hun weg en het is noodzakelijk dat zij hun weg aflopen zoals zij dit verkiezen. Wederom geliefde broeders en zusters, moedig hen aan, juich hen toe en begeleid hen in het proces. Indien nodig vertel hen over jullie ervaringen, indien het hen tot steun is in hun proces. Troost hen, koester hen en zorg voor hen.
Doch heb vertrouwen in de uitkomst van hun individuele proces ook indien het niet is wat jullie ervan verwacht of gehoopt hadden. Niets is zonder reden.


Puzzel
En zo, geliefde broeders en zusters, schuiven uiterst langzaam de puzzelstukjes der mensheid in elkaar en verbinden de werelden zich wederom. Onzichtbaar, gesluierd, gehuld in en achter nevelen die ontoegankelijk lijken en voor velen ook zijn.
Zij zijn niet voorgoed verdwenen zoals velen menen, zij werden simpelweg ontoegankelijk voor de wereld daar het trillingsniveau waarop jullie je bevinden op geen enkele wijze het mogelijk maakte toegang te verkrijgen tót deze werelden zodat deze continenten voorgoed verborgen bleven en slechts voor een enkeling het mogelijk was ze te zien door middel van energiepoorten.

Trap
Indien jullie de de toegang tot de vele werelden als ook de toekomst en het verleden en zelfs meer dan dat konden visualiseren als een trap en iedere tree bood de mogelijkheid jezelf toegang te verschaffen tot een andere wereld, zouden jullie je dan, geliefde broeders en zusters, in staat zien de wereld achter die trap te betreden? En indien je deze wereld betreedt deze kunnen zien als een dimensionale trap waarbij het simpelweg een kwestie is van het verhogen van je eigen trillingsniveau? Je eigen energieveld?
De verbinding die momenteel tot stand komt, geliefden, oriënteert zich niet enkel op het proces waarin jullie je bevinden als individu zijnde. Jullie hebben het werkelijk in handen. Het geheel. En dit geheel kan pas tot stand komen indien jullie alle losse stukken als geheel kunnen gaan zien. Wanneer jullie zien dat de vele scheidingen die er zijn, er eigenlijk helemaal niet zijn, doch aangebracht zijn door jullie zelf, en jullie je tegelijkertijd realiseert dat het niet langer nodig is om deze scheidingen aan te brengen, dan ontvalt de noodzaak en vallen de barrières weg en ontvouwt zich een compleet andere wereld.
De werelden liggen dan niet langer afzonderlijk en zijn niet slechts voor enkelen toegankelijk, doch zij zullen zich samenvoegen en wederom toegang verlenen tot zovelen die het verkiezen deze werelden te bewonen. En zo is het eerder geweest. Het is niet voor het eerst in de geschiedenis dat zij bewoont en bevolkt werden.

Oefening
Wees jullie ervan bewust geliefde broeders en zusters dat het voor de meeste van jullie oefening vergt om de dimensionale trap te beklimmen. Slechts een enkeling heeft hiervoor een aangeboren talent, net zoals de een beter kan tekenen dan een ander. Doch wie een dergelijk talent heeft doet er evenwel goed aan zichzelf te onderwijzen en te oefenen, immers ook hen ontbreken de technieken die aan de basis staan. Meditatie, mantra’s, gebed, visualiseren. Al dergelijke technieken kunnen behulpzaam zijn. Wees niet bang voor wat je mogelijkerwijs zult zien indien je in een dergelijke staat verkeert. Vertrouw op het Licht dat in jullie schijnt en vertrouw evenzeer op de begeleiding die aan jullie zijde is. Voor velen van jullie is terrein dat jullie betreden onbekend, doch wie zijn geest vrij houdt en de ervaringen tot zich zal laten komen vanuit vertrouwen en vanuit liefde, die behoeft geen angst te kennen voor deze andere wereld en deze andere werelden. Zij bevinden zich in de naa!
mloze staat van het universum en kunnen zich dienovereenkomstig toegang verschaffen tot andere delen die tot dan toe voor hen gesloten bleven. Heden, verleden, toekomst, werelddelen die jullie enkel van naam kennen en die in de uithoek van jullie Her-innering levend zijn gehouden en een vonk hebben gevormd waaruit door de overdracht van kennis en Her-innering een vlam ontsproot. Doch evenzeer toegang tot het Universum. Niets zal verborgen blijven. Doch het is aan jullie en aan een ieder van jullie afzonderlijk te bepalen wanneer de toegang hiertoe geopend zal worden.

Ontsluierd
Een stukje van het vervolg van de vernieuwing is hiermee ontsluierd geliefde broeders en zusters. Nu de perioden van bezinning en beschouwing zich in de afrondingsfase bevinden en de groep wachtenden aan de eindstreep steeds groter en groter wordt, mogen en kunnen wij jullie een klein stukje laten zien van hetgeen er komen zal. En dat het komen zal is boven iedere vorm van twijfel verheven, doch het tijdstip kunnen, noch willen, wij bepalen. Het is, lieverds, jullie weg.
Vele visies vormen één unieke kijk en het is deze unieke kijk dat toegang biedt tot een nog niet eerder zichtbare weg in de vorm zoals deze nu zichtbaar wordt.

Tot slot
Vele visies vormen één unieke kijk. Geliefde broeders en zusters onthoud dit wanneer jullie jezelf geconfronteerd zien met uitdagingen die moeilijk zullen lijken om te begrijpen. Respect hebben voor de keuzes die jullie broeders en zusters maken op welk niveau dan ook, is niet altijd even gemakkelijk wanneer jullie voorbij de scheiding kunnen kijken en de gevolgen ervan zien. Gevolgen waarin sommigen van jullie zelfs een rol spelen. Beoefen de dimensionale trap en plaats dergelijke gevolgen op energetisch niveau waardoor jullie in staat zijn er een ander licht op te werpen en het vanuit een ander perspectief te zien. Wees je bewust van de rol die jullie zelf spelen en handel dienovereen- komstig.

14 december is er een samenstand van de Maan en Aldebaran in het sterrenbeeld Stier. Dit zorgt voor een sterk aanwezig mannelijk energieveld dat versterkt wordt door de bijna volle maanstand.
Deze periode houdt aan tot 18 december met een piek op 15 december wanneer de Maan vol is.

Op 18 december zal het veld zich stabiliseren onder invloed van het op één lijn liggen van de Maan met de sterren Castor en Pollux in Tweelingen. De aanwezigheid van Saturnus zorgt ervoor dat dit proces vloeiend verloopt daar zij in samenstand staat met de Maan.
Gelet op de kortste dag viering is dit noodzakelijk om dit energetische proces waarbij de zon de meest zuidelijke stand bereikt pal boven de Steenbokskeerkring en de energie die daarbij vrijkomt, is dit een noodzakelijk proces, aangezien er een sterke aantrekkingskracht is tussen de manlijke en de vrouwelijke energie.

Naast de korte dag viering is er eveneens een samenstand tussen de Maan en de ster Regulus in het sterrenteken Leeuw.

Doch deze periode herstelt zich wanneer op 25 december Spica in het sterrenbeeld Maagd staat. Als altijd leent deze periode zich uiterst goed voor zuivering en meditatie.

27 december zal Jupiter licht invloed hebben op het energetisch veld, doch dit zal nauwelijks effect hebben.

1 januari zal zich schitterend kenmerken door de aanwezigheid van Venus. Dit, geliefde broeders en zusters, is werkelijk een teken van vernieuwing.

3 januari kan er een lichte storing optreden door de aanwezigheid van de Boötidenzwerm. Dit heeft effect op het heersende veld, echter onder invloed van Venus begin januari en de nadering van de planeet Mars op 8 januari in samenstand met de Maan kan het echter zijn dat zij de invloed van deze zwerm in evenwicht zullen houden.

De Hoeders

©Claudia Philippo – 15 december 2005
Verspreid in België en Nederland door ©Helen Maijenburg op 15 december 2005

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews


Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI