·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : Welkom lieve vrienden bij het 31e Bericht van de Hoeders
Tekst : En dat opschrijvend kijk ik naar buiten waar het maar geen lente lijkt te willen worden. De afgelopen weken hebben zich gekenmerkt door veel sneeuw en door dagen met temperaturen die óf onder nul bleven of slechts iets erboven. En dat terwijl we zo verlangen naar de lente!

Wie weet staat het symbool voor datgene wat de Hoeders in dit 31e Bericht omschrijven, de nadagen van een periode voorafgaande aan vernieuwing en verandering en de opwachting van een nieuwe periode waarin de koude, de sneeuw en de moeilijke omschakeling naar de lente en naar warmte en zonnige dagen (hoewel de zon zich wel laat zien) zich zullen manifesteren.

Het doet me met een glimlach terugdenken aan mijn kinderen die, wanneer ze op weg naar een nieuw eigen gemaakte ontwikkeling, een tijd zaten in de fase van wisselende stemming en soms van ongeduld. Het is een weten dat de lente er aan komt. Het is merkbaar en voelbaar in de lucht, maar het eigenlijke moment is nog niet aangebroken. Er zijn nog wat obstakels die de weg blokkeren, maar op het moment dat deze uit de weg zijn geruimd ligt er niks meer dat de ontwikkeling kan verhinderen en we met volle teugen mogen genieten van de lente.

En misschien is dat ook wel een mooie omschrijving - Lente in ons leven. En terwijl ik dat opschrijf bedenk ik me dat ik het 30ste Bericht eindigde met de woorden dat de liefde zou zegevieren. Niet slechts op Valentijnsdag, maar op alle dagen van het jaar. Laat het lente zijn in ons leven. Ook alle dagen van het jaar.

Namasté
In liefde, zegening en Eenwording.
Zonnegroet vanuit het ~Hart~
Jullie zielenzuster
Claudia Philippo

31e Bericht van de Hoeders.

Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Ontwikkeling
Het zal jullie niet ontgaan zijn lieverds, dat jullie persoonlijke levens zowel als die in collectieve zin, een intensivering van enkele processen meemaken die gepaard gaan met klachten op diverse niveaus. Zij bieden een uitgelezen kans jullie je bewust te maken van de kern. De kern, ontdaan van alle schillen die zolang als een bal van bescherming rondom jullie en rondom jullie aarde heeft gehangen en wiens lagen één voor één zijn afgepeld om te komen tot het moment waarop jullie in pure Zijn voor de spiegel kunnen staan en zo de laatste hindernissen kunnen nemen.

Verschuiving
Dit proces van verschuiven heeft een lange weg afgelegd, geliefde broeders en zusters en is zichtbaar geweest. Enkele hiervan duidelijker dan anderen.
Indien er een diamant verscholen ligt onder een berg met bladeren dat door de wind op een hoop geblazen is en de bladeren zijn vergaan door de wind en de regen en bedekt met zand en modder waarna er vervolgens wederom nieuwe bladeren op zijn gevallen, dan is de diamant niet van haar plaats geweest.
Zij ligt nog altijd stil onder de hoop bladeren, bedekt en besmeurd met het zand en de modder.
Wie weet hoelang zij daar heeft gelegen. Onaangeroerd en onaangetast door de tand des tijd? Doch hoe ook de bladerenhoop, de modder en het zand haar aan het zicht hebben onttrokken en haar verborgen hebben voor het zonlicht, haar kracht is gelijk gebleven.
Wellicht zijn de facetten van haar wezen aangeraakt door de sporen die de bladeren, het zand en de modder hebben achtergelaten. Lichte krassen kunnen haar deelgenoot zijn, doch haar waarde is gelijk gebleven en indien zij uit de bladeren en modderhoop wordt opgetild, gereinigd en met liefdevolle handen wordt opgewreven zal zij wederom glanzen en dezelfde zijn gebleven die zij ooit was toen zij viel.

Vergelijken
Indien wij haar, geliefde broeders en zusters, vergelijken met jullie, dan zijn jullie de diamant zoals deze ooit op de aarde is terechtgekomen. Vele malen zijn jullie bedolven onder een bladerenhoop en evenzo vele malen bedekt met zand en modder en nu geliefden, nu zijn jullie gevrijwaard van al hetgeen dat zolang een obstructie is geweest en jullie verhinderd heeft te stralen zoals de diamant dit doet. Jullie zijn opgetild, jullie zijn gereinigd. Datgene wat jullie nu nog nodig hebben, geliefde broeders en zusters, zijn liefdevolle handen om jullie op te wrijven en jullie wederom te laten stralen in het zonlicht.

Kenmerkende veranderingen
Juist in deze periode geliefden, zijn er kenmerkende veranderingen die jullie deelgenoot zijn. De diamant, opgetild en gereinigd zal nu duidelijk tonen waar de krassen zitten. Immers, zij is ontdaan van al het vuil en van alle modder dat haar zolang verscholen heeft gehouden. Ook jullie, opgetild en gereinigd, tonen de krassen en zij worden liefdevol opgewreven.
Mogelijk lichamelijke klachten zullen zich daarom voor een ieder individueel concentreren op die plekken die krassen dragen, doch herkenbaar zijn door de verbinding die zij hebben met de samengebundelde energieplekken in jullie lichamen. Wanneer de grootste krassen zich bevinden bij de keel, dan zal hier de plek dof zijn en aandacht nodig hebben. Evenzo op plaatsen die nabij liggen. Zij zijn, geliefde broeders en zusters, aangetast en schijnen daarom minder krachtig.
Wie pijn heeft in nek en schouders voelt zich sterk verbonden met het lot van de wereld en de mensen rondom. Zij nemen als het ware teveel last op hun schouders. Dit, geliefden, is eveneens het symboliek van het dragende kruis dat als een zware last rust op de schouders en nek.
Wie pijn kent in de gebieden van de keel, stembanden, mond voelen zich geremd hun mond te openen en zichzelf hoorbaar te maken en zo hun zorgen, hun angsten, hun verdriet en datgene wat zij waarnemen, uit te spreken en kenbaar te maken.
Wie pijn heeft in de hartstreek en omliggend gebied, draagt zoveel liefde met zich mee dat het pijnlijk geworden is in het onvermogen zichzelf lief te hebben en zichzelf te koesteren als een bloem die langzaam zich uit de knop ontvouwd en haar ware zelf toont aan de wereld die op haar beurt geniet van dit tere schepsel.
Dit, geliefde broeders en zusters, zijn slechts enkele klachten waarmee jullie jezelf geconfronteerd kunnen zien en de krassen van de diamant zullen aandacht en zorg nodig hebben teneinde te kunnen stralen.

Op weg
Al in onze eerdere Berichten hebben wij jullie opmerkzaam gemaakt op het gegeven dat de wereld in beweging is. Hierin zeiden wij dat het jullie als het ware gevraagd wordt jullie uiterlijke mantels af te leggen en de wereld te betreden vanuit een nieuw en veranderd perspectief. Wij zien dat er massaal gehoor gegeven is vanuit een diep geworteld gevoel, een innerlijk weten, dat de diamant niet ver meer verwijderd was. Lang geleden lag zij daar, bedekt onder bladeren en onder zand en modder. Jullie hebben deze lagen opzij geschoven en haar gevonden, haar opgepakt en omhoog gehaald. Jullie hebben haar gereinigd en gezuiverd en velen zijn reeds bezig geweest de krassen met liefdevolle handen op te wrijven.

De Diamant
Geliefde broeders en zusters, wij hebben veel gesproken over een diamant die verscholen heeft gelegen op de grond en die bedekt was met bladeren, modder en zand. Wij hebben jullie verteld dat jullie haar ontdaan hebben van dit al en haar omhoog hebben gehaald en gereinigd en gezuiverd. Wij hebben jullie al aangegeven dat de krassen die zijn ontstaan, haar door de jaren heen hebben verhinderd haar schoonheid te tonen. Doch er is een ander aspect wat wij willen benoemen en hiervoor dienen we het geheel onder de loep te nemen en de diamant niet enkel te zien als de verpersoonlijking van een ieder van jullie afzonderlijk, doch de diamant op te splitsen in haar vele facetten. Wanneer we dit aspect onder de loep nemen dan kunnen we stellen dat ieder mens een facet is van de diamant. En ook hierin zijn de krassen afzonderlijk en is de ene kras dieper en moeilijker op te wrijven dan een ander facet. Doch alle facetten samen vormen een geheel en indien er plekken dof zullen zijn door!
dat de liefdevolle handen niet het geduld hebben gehad deze plekken met meer aandacht te behandelen dan andere plekken, dan zullen het juist deze plekken zijn die telkens de aandacht trekken van degenen die de diamant onder de loep nemen. Betracht daarom geduld, geliefde broeders en zusters. Geduld naar elkaar en geduld in jullie individuele processen. Er is geen haast, immers een ieder zal op Tijd klaar zijn voor het ascentie proces. Er zullen geen laatkomers zijn. Betracht zachtheid voor elkaar en betracht zachtheid in jullie individuele proces.

Tot slot
De verhoogde gevoeligheid, geliefde broeders en zusters, ten aanzien van de krassen op de diamant, naderen voor enkelen onder jullie reeds het einde. Zij zullen zich gezuiverd en vernieuwd voelen en een nieuwe weg inslaan op het pad dat zij hebben gekozen. Zij zijn als het ware de voorlopers. De voorlopers die de wegen plaveien voor hen die achter hen lopen. Zij zijn zowel de meesters, indien het gaat om het plaveien van de weg, als de leerlingen, daar het pad dat zij inslaan een nieuw en nog onbekend pad is waarop veel te ontdekken is op een nieuw niveau en in een nieuwe dimensie. Een pad waarop wij richtlijnen kunnen geven doch nimmer een overtreffende rol kunnen spelen. Dit hebben wij al eerder aangegeven. De vrijheid in het maken van keuzes, zowel individueel als collectief is hierin essentieel en bepalend.

14 maart zal zich kenmerken door een maansverduistering. De energieën die zich tot dusver hebben gemanifesteerd zullen een kernmerkende verandering ondergaan en het veld zal zich verschuiven, zodat er ruimte zal ontstaan voor deze vernieuwende veranderingen in jullie individuele levens evenals in het collectieve geheel.

20 maart zal in het teken staan van de equinox, een schitterend evenwicht van de aarde. Dit gegeven is een benadrukking van de nieuwe weg. Deze zal als het ware aan jullie geopenbaard worden als een niet te misverstaan teken dat als een helder baken getoond zal worden.
Deze balans zal zich continueren door de aanwezige invloed van Venus in samenstand met de Maan op 26 maart.

29 maart zal zich kenmerken door een zonsverduistering. Van oudsher zorgen verduisteringen, zowel die van de maan als van de zon, voor licht magnetische storingen en veranderingen in het veld. Dit wordt versterkt op 3 april door de dichte aanwezigheid van Mars ten aanzien van de Maan, doch de invloed zal slechts van korte duur zijn daar Saturnus slechts drie dagen later evenwicht zal brengen in dit veld, gevolgd door Mercurius op 8 april.

Tot slot is het 13 april Volle Maan.

De Hoeders


©Claudia Philippo – 14 maart 2006
Verspreid in België en Nederland door ©Helen Maijenburg op 15 maart 2006

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews

Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI