·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : Welkom lieve vrienden bij het 35e Bericht van de Hoeders
Tekst : Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Essentie is Bezieling
Nu jullie verder reizen op het pad van de nieuwe dimensie, geliefde broeders en zusters, zal het jullie wellicht zijn opgevallen hoe verschillend jullie kijken naar de wereld rondom jullie in verhouding tot hoe dit is geweest. Een nieuwe visie. Een nieuwe visie waarin meer ruimte is ontstaan met betrekking tot oog voor het detail of oor voor de juiste afstemming op de geluiden rondom jullie. Jullie zijn in staat de essentie te ‘vangen’ vanuit jullie omgeving. Het was reeds aanwezig, zoals het altoos aanwezig is geweest, geliefden, doch jullie waarneming is veranderd door de veranderingen in het trillingsniveau.
Zij die blind zijn leren een fijngevoeligheid te ontwikkelen op andere vlakken zodat zij zich bewust worden van andere details die de ziende kan zien. Zij die doof zijn ontwikkelen een soortgelijke fijngevoeligheid zodat het gehoor gecompenseerd wordt op andere vlakken.
Een dergelijke ontwikkeling, geliefde broeders en zusters is vergelijkbaar wanneer we spreken over de visie waarmee jullie gezegend zijn waar te nemen.
Het stelt jullie in staat de essentie te zien en daarmee de bezieling van wat jullie waarnemen.
Want essentie is bezieling, geliefde broeders en zusters. Het bezit de ware kracht tot schepping.
Wie essentie en dus bezieling geeft aan al hetgeen hij/ zij doet, verheft hetgeen hij/zij doet tot de allerhoogste vorm van creatie.

Overgang
Geliefde broeders en zusters, daar waar jullie de overgang gemaakt hebben of middenin het proces zitten deze te maken, daar zijn het andere, wereldse zaken, die nog lichte aanpassingsproblemen kunnen ondervinden.
In persoonlijke sfeer kunnen deze aanpassingsproblemen van lichamelijke aard zijn. Het lichaam is bezig een transformatie te ondergaan en zal ‘oude’, niet langer noodzakelijke stoffen afstoten en ruimte creëren voor nieuwe stoffen. Jullie kunnen dit proces ondersteunen door het lichaam te voeden met datgene waar het naar verlangd en het lichaam te zuiveren. In de loop van de komende tijd zal het lichaam zich stabiliseren in het nieuwe energieveld.
Doch niet enkel in persoonlijke sfeer is een dergelijke transformatie noodzakelijk, geliefde broeders en zusters. Dit veld, voorafgaande aan het ascentie proces waarover veelvuldig is gesproken, zorgt voor veranderingen die meetbaar zijn op jullie aarde. Extreme uitersten zullen geen onbekend verschijnsel zijn en een toename van een diversiteit in temperaturen, doch ook op andere gebieden zullen in de komende periode frequenter voorkomen dan jullie gewend zullen zijn.
Geliefden, wij begrijpen dat dit niet altijd een gemakkelijk gegeven is, doch veelvuldig is er gepoogd uitleg te geven aan het proces waarin de geboorte van de Nieuwe Aarde centraal staat. Het transformeren naar een hoger of anders gezegd, veranderd energieveld brengt de nodige veranderingen met zich mee waarbij het noodzakelijk is een scheiding aan te brengen in hetgeen er nodig is mee te nemen naar de Nieuwe Aarde en dat wat achter kan en mag blijven. Zoals ook jullie in de loop der tijden een diversiteit aan ervaringen achter jullie mogen laten en ze mogen laten zijn voor wat ze zijn, eenzelvig geldt voor de aarde en alles wat haar bezield.

Ondersteuning
Doch gelijk jullie het proces kunnen ondersteunen waarin jullie verkeren, eenzelvig kunnen jullie het proces ondersteunen waarin de aarde zich momenteel bevindt. Zowel door middel van meditatie, gebed als anderszins kunnen jullie Haar Kracht geven en Zij zal dankbaar zijn voor jullie liefdevolle ondersteuning.

Herontdekken
Separaat van de noodzaak Haar te ondersteunen in het transformatieproces is er nog een ander aspect waardoor wij het nodig vinden jullie opmerkzaam te maken op het proces.
In de komende periode zullen jullie, geliefde broeders en zusters, meer en meer in contact komen met de essentie van de natuur. Dit, geliefden, is een onmiddellijk resultaat van de fijngevoeligheid waarmee jullie behept zijn. Wie dichter in contact komt met de essentie van zijn of haar eigen zijn, zal onherroepelijk de noodzaak aanvoelen zich meer in verbinding te stellen met de aarde energie en dat deze aarde energie zich zal aanpassen aan de nieuwe dimensie hebben wij reeds aangegeven.

Balans
Wanneer wij lichaam, ziel en geest gescheiden zien en in de voorgaande berichten regelmatig hebben gesproken over het hervinden van de balans, dan geldt eenzelvig voor de aarde. Het lichaam is in deze de aarde, de ziel het universum en de geest, dat zijn jullie, geliefde broeders en zusters. Lang hebben jullie getracht beiden anderen te analyseren en te onderwerpen aan jullie wensen en verlangens, doch er zijn verschuivingen aan het optreden. Verschuivingen waarin de Aarde, het Universum én de mensheid zoals jullie deze vandaag de dag kennen, dichter bij elkaar zullen komen en er een ruimte zal ontstaan voor een nieuwe wisselwerking die niet langer geënt is op analyses noch op onderwerping, doch een wisselwerking geënt op Universele Liefde, Bezieling, Licht en Energie.
Wie in staat is dit te visualiseren zal een wereld zien waarin de energie in één harmonieuze verbondenheid zal zijn met het Universum en jullie hiervan een wáárlijk onderdeel zijn. Wat een rijkdom zal dit zijn, geliefde broeders en zusters.

Openingen
Geliefden, het is niet nodig aanpassingen te maken ten aanzien van jullie energieveld zoals het op dit moment is. Het verhogen van persoonlijke vibraties kon jullie tot dusver van dienst zijn op verschillende manieren, doch onder invloed van het huidige veld is het wenselijk dat jullie je bewust zijn van iedere verandering die plaats zal vinden. Er zullen meer en meer openingen komen. Vortexen, waarnemingen van buiten jullie melkwegstelsel, ogenschijnlijk onnatuurlijke waarnemingen. In de komende tijd zullen deze zich verveelvoudigen en jullie helpen meer inzicht te verkrijgen in de dimensionale wereld, de structuur en de hiërarchie, in zoverre je hierover kunt spreken.

Ook het waarnemen van deze openingen zijn inherent aan de fijngevoeligheid waarover wij al hebben gesproken. Er gaat, als het ware, een nieuwe wereld voor jullie open, geliefde broeders en zusters. Wij vragen jullie dit proces in alle Liefde en Eenvoud en met respect voor mens, dier, natuur en aarde, deelgenoot te laten zijn van jullie ware Zelf.

Tot Slot
Het transformatieproces van de aarde zal zich in de komende tijd continueren evenals het transformatieproces dat een ieder van jullie afzonderlijk meemaakt op lichamelijk niveau. Dit zal voor turbulentie zorgen, doch wij vragen jullie om naast de ondersteuning gericht op de vernieuwingen, begrip te hebben voor het proces dat nodig is.
Naast dit transformatieproces zullen er, zoals reeds eerder bericht, openingen ontstaan zodat één en ander natuurlijk kan overvloeien naar de volgende stap in het proces.

Een samenstand van de sikkelmaan en het zevengesternte zal op 20 juli het nieuwe veld meer in balans brengen gevolgd door een wijde samenstand van de sikkelmaan en de planeet Venus. De energie tussen deze beiden zal een integratie brengen in het manlijke en vrouwelijke energieveld waarbij de vrouwelijke energie zoals deze in de afgelopen periode kenmerkend is geweest, zal worden opgeheven. Dit zal mede onder invloed gebeuren van de planeet Mars in het sterrenbeeld Leeuw.

De eerste aanzet tot vernieuwingen zullen plaatsvinden wanneer Sirius zich wederom zichtbaar aan de wereld toont en op 25 juli wanneer er een nieuwe Maan zal zijn.

Dit zal zich continueren door een zeer nauwe samenstand tussen de planeet Mars en de nieuwe Maan op 27 juli. Er ontstaat, als het ware, een integratie tussen beiden. Dit zal voortduren tot het einde van de maand juli. De daaropvolgende periode leent zicht uitstekend voor een periode van zuivering wanneer de ster Spica in het sterrenbeeld Maagd zal staan.

Begin augustus zal er een mogelijkheid ontstaan voor de eerste waarneembare openingen wanneer de maan en de ster Antares in het sterrenbeeld Schorpioen zullen staan.

Op 9 augustus is het Volle Maan.

De balans van vernieuwing zal zich nóg duidelijker manifesteren op 11 augustus. Gedurende die dag zullen zowel Venus als Mercurius dicht bij elkaar staan geflankeerd door de sterren Castor en Pollux in het sterrenbeeld Tweeling.

De Hoeders.

©Claudia Philippo – 20 juli 2006
Verspreid in België en Nederland door ©Helen Maijenburg op 20 juli 2006

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw


Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI