·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : Namasté en welkom bij dit 36e Bericht van de Hoeders
Tekst : Na een roerige maand in mijn persoonlijk leven, vond ik heel veel herkenning en putte er troost uit toen ik het 35e Bericht nog eens las. Ik herken ook veel in dit 36e Bericht. Veelal in toekomende tijd, sommigen nog in de afgelopen tijd.

Wederom spreken de Hoeders over de veranderingen die plaatsvinden en waarvan wij allen getuigen kunnen zijn en de transformatie. De uitleg betreffende de verloren werelden als ware het een puzzel waarvan de puzzelstukjes enkel nog in elkaar geschoven dienen te worden en over veranderingen in de huidige hiërarchie, het leidersschap. Dit lezend ben ik me er van bewust dat dit niet enkel de leiders van verschillende landen impliceert, maar op vele niveaus en op vele manieren.
Hierbij let ik eveneens op datgene wat mijn gids Hebrefraïm al eerder hierover heeft gezegd.

Eveneens wil ik jullie erop attent maken dat Helen en ik de tijd vinden dat de Hoeders ook op andere wijze toegankelijk worden namelijk in boekvorm. In de komende tijd gaan we dan ook kijken in hoeverre het mogelijk is de Berichten tot dusver als boek te laten verschijnen. We houden jullie op de hoogte.

Voor nu alle liefs
In liefde, Zegening en Eenwording.
Jullie zielenzuster
Claudia Philippo

36e Bericht van de Hoeders

Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Overgang 2
Het zal jullie niet ontgaan zijn, geliefden, dat de afgelopen tijd een roerige tijd is geweest. Zowel op het collectieve als het individuele vlak hebben er zich diverse processen afgespeeld waar jullie deelgenoot van zijn geweest. Zoals al aangekondigd in het voorgaande bericht waren deze processen inherent aan de verschuivingen in het energieveld.
Wij kunnen dit het beste vergelijken met een wervelwind dat alles meeneemt dat het tegenkomt op zijn weg en het laat vallen zodra de rust hersteld is en de wind gaat liggen.
Tijd voor wederopbouw. Tijd van besef dat alles met elkaar verbonden is, dat niets op zichzelf staat en dat ieder proces deel uitmaakt van een groter geheel, ook al lijkt het soms een op zichzelf staand feit te zijn.
Dat zou het kúnnen zijn, wanneer dit het enige proces is dat zich op een bepaald moment afspeelt, doch jullie weten dat het een proces is dat samenvloeit met talloze andere processen en er hierdoor een bepaalde mate van energie nodig is om andere processen hetzij te keren, hetzij af te ronden.
In feite, geliefde broeders en zusters, zouden wij jullie kunnen bedanken voor al jullie inspanningen gedurende de afgelopen periode. Zij zijn een welkome kentering geweest in meerdere processen en waarvan de uitwerking in meer of mindere mate nog altijd plaatsvindt.
Het is alles één.

Aardverschuiving
In jullie wereld zijn er talloze verklaringen voor de verdwijning van diverse plaatsen waarvan jullie het bestaan niet langer kennen, anders dan in jullie Her-inneringen. Zij vinden hun oorsprong voornamelijk in de logica van jullie gedachten. Iets dat heeft bestaan kan uitsterven, doch spoorloos verdwijnen zonder ook maar een enkel spoor na te laten is een zeldzaamheid. Waar zijn zij gebleven? De werelden die spreken tot jullie verbeelding?
Wel nu, geliefden, op het moment dat wij hierover spreken, zijn de verloren werelden bezig zich opnieuw te verenigen met elkaar evenals zich te verenigingen met jullie aarde.
In werkelijkheid zijn zij nooit verloren geweest. Doch onttrokken aan het menselijke oog waren zij slechts niet zichtbaar.

Wanneer men een puzzel maakt, dient men vooreerst alle stukjes separaat met elkaar te verbinden alvorens er een geheel kan ontstaan dat zichtbaar wordt en waarin men de afbeelding kan herkennen zoals deze op de doos van de puzzel heeft zien staan. Sommige stukken blijven op hun plek liggen tot men deze oppakt en op de juiste plaats legt, anderen worden talloze malen opgetild en weer anderen raken voor korte of langere tijd zoek. Doch ook wanneer deze stukken zoek zijn, betekend dit niet dat ze niet bestaan. Zij zijn er nog altijd, doch de vraag is waar ze zijn en wanneer ze zijn gevonden kan men verder gaan om de puzzel te vervolmaken.

De energie van de aarde dient zich te transformeren tot deze gelijk is met de energie van de andere werelden alvorens zij zich kunnen verbinden en er een geheel kan worden gevormd.

Het zijn roerige tijden, geliefde broeders en zusters. Wij vragen jullie - indien mogelijk - je geest tot kalmte en rust te brengen en stabiliteit aan te brengen in jullie individuele levens en jullie te realiseren dat jullie Licht Zijn en door dit Licht te laten schijnen diep van binnen deze gloed zal oprijzen en zich zal verspreiden in de wereld en ver daarbuiten en geen hoekje ongemoeid zal laten.

Transformatie
En met het glorieuze Licht dat zich door de wereld verspreid zullen jullie niet enkel op individuele wijze verder gaan in jullie transformatie, doch eveneens het transformatie proces van de wereld ondersteunen, binnenin beginnend in een ieder van jullie afzonderlijk en zich uitbreidend tot ver buiten de begrenzingen zoals jullie deze reeds nu nog kennen.

Hiërarchie
De begrenzingen, de barrières, zij zullen vervagen in de komende tijd. De hiërarchie zoals deze nu nog op aarde verworven wordt zal een verschuiving kennen. Niet langer is het voorbehouden aan het ‘recht van de sterkste’ de leiding te nemen. Macht zal worden vertaald naar woorden als Liefde en Compassie en zij die dit beseffen tot in de Kern van hun Wezen en Liefde prediken als ware het voedsel dat zij uitdelen aan de hongerige en vocht aan de dorstige, zullen de wegen openen. Zij, geliefde broeders en zusters, zullen de werkelijke leiders zijn doch gij allen zult hen kennen als Vriend en hen bij name noemen.
De dagen van de leiders, zoals jullie de term nu nog gebruiken, zijn geteld en zij die zullen verrijzen, zullen geen leiding nemen door te schermen met titels, noch met talenten, noch met tirannie of dominantie.
Zij zullen verrijzen met ogen gevuld met Liefde en met Compassie. Met Inzicht en Moed.
Zachtmoedig, doch hun woorden kunnen niet worden misverstaan en een ieder van jullie die leeft vanuit het ~Hart, vanuit de Bron, zal intuïtief weten welke woorden dit zijn en wanneer zij voor jullie zullen staan.

Vertrouwen
Geliefden, het zou dwaas zijn wanneer zij van jullie zouden verlangen hen te vertrouwen. Immers, zij zouden in dien geval weinig beter zijn dan de huidige leiders die een eenzelvig verlangen hebben verwacht door de eeuwen heen. Neen, zij zullen jullie vragen jezelf te vertrouwen en op ontdekkingstocht te gaan, opdat jullie zelf het pad kunnen betreden en precies datgene mee kunnen nemen wat jullie mee wíllen nemen.
Niets meer en niets minder.
Soms doen zij een handreiking, zoals ook wij dit doen evenals de liefdevolle lichtvrienden die jullie terzijde staan. Doch zij kunnen nimmer een bepalende factor zijn. Raadgevers, aangevers, desgewenst vertrouwenspersoon, begeleiders, leraren. Jullie mogen hen alle namen geven die denkbaar zijn, doch bovenal zijn zij Vrienden en Broeders en Zusters.

Tot slot
In het voorgaande bericht spraken wij van een continuering van het transformatieproces alsmede over een turbulente periode en vroegen wij dit te ondersteunen gericht op de vernieuwingen en begrip te tonen. Ook in dit bericht doen wij deze oproep, daar er nog veel verschuivingen plaats zullen vinden.

Voor dit moment is er echter een korte periode van rust en bezinning aangebroken welke jullie de kans geeft jullie individuele veld te stabiliseren en jezelf te reinigen in fysieke en psychische zin. Positieve veranderingen zullen bijdragen aan deze stabilisatie. Vertrouwd raken met jullie innerlijke gids is vertrouwd zijn met jullie innerlijke zelf. In roerige periode waarin het lijkt alsof er veel buiten jullie zelf plaatsvindt, is het nodig terug te keren naar jullie Innerlijke Bron. Kijken vanuit een ander perspectief zullen de gebeurtenissen nog altijd hetzelfde zijn, doch de kijk die jullie werpen op deze gebeurtenissen, zal verhelderend blijken en leiden tot nieuwe inzichten.

Dit zal ondersteund worden door de samenstand van de Maan met Venus waarbij de energie zich zal integreren. Deze gebeurtenis zal plaatsvinden op 22 augustus in bijzijn van Mercurius en Saturnus, gevolgd op 27 augustus door een samenstand van Venus en Saturnus.

De periode van vernieuwing wordt ondersteund door de Nieuwe Maan op 23 augustus.

29 augustus zal zich kenmerken door een samenstand van de Maan en Jupiter. De eerder vrouwelijke energie, vrijgekomen door de planeet Venus zal in deze tijd zich wijzigen naar haar manlijke opponent. Dit zal zich verder continueren door de aanwezigheid van het sterrenbeeld Schorpioen in de ster Antares op 31 augustus en 1 september.

7 september is het Volle Maan. Mede door een gedeeltelijke maansverduistering kan dit zorgen voor lichte beroeringen in het magnetische veld.

12 september is een uitgelezen dag om de energievelden in balans te brengen. De manlijke energie dat vrijkomt door de samenstand van de ster Aldebaran in het sterrenbeeld Stier wordt gebalanceerd door de aanwezigheid van het Zevengesternte gevolgd door de sterren Castor en Pollux in het sterrenbeeld Tweeling op 17 september.

Deze balans kent een lichte kentering wanneer op 19 september de maansikkel in samenstand is met de planeet Saturnus in het sterrenbeeld Leeuw.

De Hoeders.

©Claudia Philippo – 20 augustus 2006
Verspreid in België en Nederland door ©Helen Maijenburg op 20 augustus 2006

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw

Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI