·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : Namasté en welkom bij het 37e Bericht van de Hoeders
Tekst : In het 36e Bericht schreef ik dat Helen en ik het tijd vonden om de Berichten in nog een ander vorm te gieten dan zoals ze tot dusver zijn verspreid, namelijk in boekvorm. Ik kan jullie inmiddels melden dat we hier druk mee bezig zijn en de eerste 36 Berichten naar een uitgever zijn toegestuurd. Het was een aardig werk om alle Berichten dusdanig achter elkaar te plaatsen zodat het overzichtelijk zou blijven en leesbaar in de zin van hoofdstukken en tussenstukken.
We houden jullie op de hoogte.

Ik wens jullie veel leesgenoegen bij het 37e Bericht.

Voor nu alle liefs
In liefde, Zegening en Eenwording.
Claudia Philippo

37e Bericht van de Hoeders

Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Innerlijke Bron
“In roerige periode waarin het lijkt alsof er veel buiten jullie zelf plaatsvindt, is het nodig terug te keren naar jullie Innerlijke Bron”. Met deze woorden, geliefde broeders en zusters, sloten wij het voorgaande Bericht af. Sommigen van jullie hebben zich vanuit deze Innerlijke Bron gadegeslagen en de weefseldraden herkent waarmee jullie levens tot dusver gesponnen zijn vanuit de perspectieven zoals ze zijn aangereikt. Jullie hadden hier niemand voor nodig om tot dit besef, dit inzicht te komen. Uiteindelijk blijft er niets anders over dan de weefseldraden zoals die waren vanaf het moment van jullie geboorte.

Wanneer jullie zouden kijken naar de weefseldraden die nog de sporen zouden dragen van wat er zich in genesteld heeft, dan geliefde broeders en zusters, zouden deze sporen ook in de volgende stap nog altijd restanten zijn van hetgeen dat is geweest en jullie zouden niet de bevrijding voelen om deze stap vol overgave te maken vanuit jullie Innerlijke Bron.
Immers, jullie zouden dit doen met altijd een blik over jullie schouders, geremd door deze restanten. Jullie kunnen ze een plek geven in het web. Jullie kunnen het zelfs buitenspel zetten door het niet toe te laten in je bewustwording, je kunt verkiezen het niet te horen, niet te willen zien, het geen deelgenoot van je te laten zijn, doch lieverds, wanneer men iets diep begraaft onder het zand, betekend dit dan dat het niet langer aanwezig is? Wanneer iets niet zichtbaar is, betekend het dan ook dat het er niet is?
Of ligt het te sluimeren tot de tijd daar is om zich kenbaar te maken?

Spinnenweb
Geliefde broeders en zusters, wie een ogenblik de tijd neemt om een spinnenweb van dichtbij te bekijken, die ziet dat deze is opgebouwd uit meerdere patronen. Soms blijven er veren of bladeren in hangen, uiteindelijk echter zullen deze bevrijd worden door de wind hetzij weggespoeld worden door de regen of verteren. Ook andere restanten zullen verdwijnen, al dan niet tot voedsel dienend voor de spin.
Wat overblijft, zijn de patronen en de spin en wie goed gekeken heeft zal het zijn opgevallen dat de spin zich meestal bevindt in het centrum van zijn web. Van daaruit zal het een goed overzicht hebben op wat er om hem of haar heen afspeelt en alert kunnen reageren. Dit zou onmogelijk zijn wanneer hij/zij over allerlei restanten een weg zou moeten banen. Soms zal het nodig zijn dat de spin een nieuw web maakt. Vernieuwing is ook onderdeel van zijn bestaan. Nieuwe webben zullen worden geweven, doch het patroon zal zich herhalen en herhalen en herhalen. Waarom spint de spin geen rechthoekig web kunnen we ons afvragen, of een vierkant, waarom spint de spin geen prachtig symbool binnen in zijn of haar web dat er anders uitziet dan het voorgaande patroon dat hij of zij geweven had.
Omdat, geliefde broeders en zusters, dit het enige patroon is dat hij gekend heeft, kent en ooit zal kennen.
Het is hem niet gegeven het patroon te wijzigen. En dat is, lieverds, in tegenstelling tot de mogelijkheden die jullie bezitten.
In tegenstelling tot de spin wiens natuur het is om het patroon te spinnen zoals hij altijd doet, is jullie patroon ontstaan en voortgekomen uit vorige generaties en het leven zoals jullie dat geleefd hebben. Het is geen natuurlijk proces ook al lijkt het verweven te zijn met jullie levens dusver.

De kracht van Heling
Wanneer we kijken naar de spinnenwebben, de weefseldraden waarin jullie je bevinden zien we evenzeer patronen als wanneer we de spin in ogenschouw nemen. Het kostte jullie tijd te beseffen dat de restanten opgeruimd dienden te worden. Sommigen, evenals bij de spin, werden opgeruimd door de wind en de regen. Anderen werden door jullie zelf opgeruimd, doch het patroon bleef gelijk en wanneer jullie de keuze maakten om een nieuw web te weven, liepen jullie tegen dezelfde patronen aan als die van het web dat jullie dachten achter jullie te hebben gelaten. Wel nu, geliefde broeders en zusters, het is tijd dit patroon te doorbreken en keuzes te maken gericht op de toekomst en gevrijwaard van de patronen.

De kracht van Heling schuilt in de mogelijkheid overzicht te verkrijgen. Het eerste overzicht is dat van het vervolg van het eerste web. Doorbouwen op een reeds bestaande muur hoe broos deze ook mogen zijn. De muur is vertrouwd, eigen. En terugkomend op het web, ondanks de vernieuwing is het patroon bekend en hebben jullie geleerd adequaat te handelen wanneer er gebeurtenissen plaatsvinden binnen het web. Jullie zijn als het ware als de spin en jullie hebben een goed overzicht verkregen van wat er zich binnen jullie web afspeelt. Echter, herhalingen van deze gebeurtenissen zullen zich talloze malen blijven afspelen. En, wederom als de spin, zullen jullie comfortabel vanuit het midden toe blijven kijken en afwachten tot het tijd wordt om in actie te komen. Indien het dit is wat je verkiest, laat er dan geen twijfel over bestaan dat het goed is. Dit is dan jouw keuze en alleen jij draagt er verantwoordelijkheid voor.

Doch, geliefde broeders en zusters, wij zeiden reeds, ‘de kracht van Heling schuilt in de mogelijkheid overzicht te verkrijgen.’
Dit impliceert tevens dat er nog een andere keuze is.
Het leven dat je op dit moment leidt, voortkomend uit patronen en gebouwd op bestaande fundamenten en het leven zoals je dat zou kúnnen leiden, vrij van patronen en waarvan de vroegere fundamenten zijn afgegraven en waar er nieuwe stevigere fundamenten zijn neergezet die gebaseerd zijn op jullie Innerlijke Kracht.


Visualisatie
Geliefde broeders en zusters, dit gedeelte is dan ook tweeledig te gebruiken. Ten eerste voor een ieder van jullie afzonderlijk, immers een ieder bezit de gave vooruit te kunnen kijken en zich voor te stellen hoe zijn of haar leven eruit zou kúnnen zien. Jullie zouden het als het ware kunnen visualiseren. Verwacht hierbij geen helder zicht geliefden. Het is slechts aan enkelen voorbehouden de toekomst te voorspellen en zelfs hun mogelijkheden zijn beperkt en gebonden aan Universele Wetten. Echter een voorstelling ervan zouden jullie kunnen maken wanneer je dit zou wensen en wanneer jij je hiervoor open zou stellen. Het mag ook getoond worden, geliefde broeders en zusters. Het is geen diep en duister geheim dat verborgen dient te worden in diepe nevelen tot men als het ware op de deurmat staat. Jullie mogen vragen of dit duidelijk mag worden, aan jullie Innerlijke Bron, aan de helpers die jullie terzijde staan, aan een ieder die jij wenselijk acht. Jullie mogen vragen helderh!
eid en inzicht te verkrijgen zowel in de weg die voor je ligt indien je het oude patroon blijft volgen, als wel in de weg die voor je ligt wanneer je deze patronen doorbreekt.

Evenwel zeiden wij dat dit deel tweeledig zou zijn. Wij hebben al gesproken tot een ieder van jullie als individu en wij richten ons nu op de Lichtwerkers en de Helers onder jullie. De kracht van Heling schuilt in de keuze tot het vervolgen van de weg zoals reeds afgelegd hebben en die in het licht der vernieuwing. Deze prachtige gift is aan jullie door te geven aan hen die bij jullie komen.
Het is aan jullie gegeven dit aan hen te tonen.
Een kleine waarschuwing is echter op zijn plaats geliefden, indien jullie deze keuze tonen gedurende jullie liefdevolle behandelingen, gesprekken, in gebed, meditatie of anderszins dan mag het nooit zo zijn dat jullie je mengen in de keuzes die deze personen maken. Jullie dienen er te allen tijden van doordrongen te zijn dat deze keus aan hen is te maken.

Verlicht
Geliefde broeders en zusters. Dit is de werkelijke Kracht van Hen die jullie verlicht noemden. De gave tot genezing voortkomend uit de gave twee wegen te tonen die beiden aan de horizon gloren voor een ieder die tot hen kwam. Het vervolgen van het pad zoals zij dat tot dusver belopen hadden en het pad dat zij konden verkiezen te gaan.

Tot slot
Het is aan jullie de volgende stappen te bepalen. Reeds nu zijn velen onder jullie zich er van bewust dat er gebeurtenissen zijn die jullie tegenkomen waarin zich een patroon lijkt te bevinden en lijkt het alsof er keuzes gemaakt moeten worden die van invloed zullen zijn op jullie individuele toekomst doch ook collectief. Het aloude aardse gezegde: De geschiedenis herhaalt zich, lijkt in deze tijd een zeer waar gezegde te zijn. Het is aan jullie of deze geschiedenis meer vervolgen zal krijgen of dat jullie de loop ervan zullen wijzigen en een nieuw patroon zullen gaan weven.

In het licht van deze veranderingen c.q. vernieuwingen zal op 26 september de maansikkel zichtbaar zijn samen met de planeet Jupiter, gevolgd door een samenstand van de ster Antares in het sterrenbeeld Schorpioen op 28 september. De jonge maansikkel en de ster in dit sterrenbeeld geven aan dat het tijd is voor daadkracht en lenen zich uitstekend voor een overzicht in keuzes zoals reeds aangegeven.

7 oktober is het volle Maan. Deze Maan wordt niet ten onrechte ook wel Oogst Maan genoemd. Geliefde broeders en zusters, oogst wat jullie hebben gezaaid tot dusver. De tijd van nieuwe zaaiing nadert met rasse schreden.

Deze periode zal zich continueren daar op 10 oktober de Maan voor het Zevengesternte (De Pleïaden) langs zal gaan en pas minder worden op 14 oktober wanneer Pollux in het sterrenbeeld Tweeling te zien zal zijn. Hierna zal het veld zich stabiliseren, doch de daadkracht zal zich staande houden door de planeet Mercurius op 17 oktober en op dezelfde datum de planeet Saturnus in het sterrenbeeld Leeuw.

Op 21 oktober kan er een lichte magnetische storing ontstaan door de Orioniden.
22 oktober is het Nieuwe Maan.

De Hoeders.

©Claudia Philippo – 25 september 2006
Verspreid in België en Nederland door ©Helen Maijenburg op 25 september 2006

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw/

Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI