·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Kristallen-Edelstenen
Naam : ElohimCentre
Titel : Sterrenbeeldstenen
Tekst : Wat zijn sterrebeeldstenen?

Sterrenbeeldstenen versterken de eigenschappen die bij je geboorteteken horen. Ze ondersteunen bepaalde karaktertrekken, maar niet altijd is het goed je sterrenbeeldsteen te dragen, omdat je ook karaktertrekken overheersend kunt maken. Soms is het daarom beter te kiezen voor een meer passende steen. Meestal worden er 3 of meer stenen genoemd bij een sterrenbeeldteken. In verschillende landen worden verschillende stenen vermeld. Dit is niet altijd overzichtelijk.

Zo is, om een voorbeeld te geven, de Citrien een steen van de Leeuw. Een echte leeuw durft er wel te zijn en heeft leidinggevende kwaliteiten. De Citrien versterkt dit. Ben je nu een verlegen leeuwtje dan is dit een goede steen voor je, maar ben je al zelfverzekerd en ondernemend of leidinggevend, dan kan het zijn dat je te dominant wordt van Citrien en kun je beter een keuze maken die je zwakke kanten versterkt. En daarbij komt dat ook niet elke leeuw hetzelfde is. Immers er spelen zoveel facetten een rol bij je sterrenteken, denk maar aan je acendant, je maansknoop, enz. Laat je daarom liever adviseren door een toegewijde kristalmaster die ook kan kijken naar je pad van ontwikkeling. Om kies op je eigen intuitie je juiste kristal/steen. Over de intuitie: Je kiest vaak een kristal die juist je zwakke punten versterkt, of je kiest een kristal omdat je jezelf er onbewust in herkent en waarbij je dus je al sterke punten nog nmeer gaat versterken.
Kreeft 21 juni - 21 juli

Als we naar de kreeft kijken dan zien we een waterdier, dat een heel goed pantser heeft en een hele weke, zachte binnenkant. Spitsen we dit toe op de mensen met het sterrenteken KREEFT, dan zien we eigenlijk dezelfde eigenschappen terug. Het water staat hier voor het gevoel. Kreeften zijn gevoelsmensen, maar door hun gevoeligheid (zachte kern, weekhartig) hebben ze wel een goede bescherming nodig. Dat is de soms harde, koele afstandelijke buitenkant. Spiritueel gezien is de kreeft een psychisch teken en veroorzaakt daardoor een neiging tot occultisme. Ze zijn volhardend, wanneer zij zich iets voorgenomen hebben te volbrengen. Ze gaan evenmin overijld te werk; soms zijn ze zelfs te omzichtig.Boogschutter 21 november - 21 december

Het teken BOOGSCHUTTER maakt dat je al het nieuwe en al de mogelijkheden nodig hebt, dat je enerzijds als een ram overal op af kunt stormen en anderzijds als een leeuw ook innerlijk bezig kunt zijn. Dit kan wel eerzucht met zich meebrengen.Waterman 21 januari - 19 februari

De WATERMAN is van nature erg mentaal (geestelijk) ingesteld. Je bekijkt de wereld vanuit een beredenerend, analyserend, logisch en denkend bewustzijnsproces. Feiten plaats je in een theoretisch verband, patronen die je ontdekt en interacties die je doorziet worden door jou bekeken op hun samenhang en/of samenwerking. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je geen gevoelens hebt. Je hebt ze wel degelijk, maar je weet er alleen soms geen raad mee omdat je eigenlijk altijd maar geestelijk bezig bent. Maar toch kun je niet zonder deze gevoels-impulsen, want die zorgen er juist voor dat je aan het denken gezet wordt. Daar komt nog bij dat je het pas de moeite waard vindt om ergens over te denken als je gevoel wordt geraakt. Je kunt dan ook erg lang aan zo`n idee, theorie of onderwerp blijven hangen. Dit geldt ook voor personen met wie je een bepaalde band hebt. Je kunt daar moeilijk van loskomen. Jouw gevoelens vanuit het onbewuste overspoelen je steeds als je probeert je ergens gee!
stelijk in vast te bijten en kunnen je zuivere denkvermogen tijdelijk helemaal aan de kant schuiven. Dit gevoelsleven kan voor een denkend type als jij vaak erg beangstigend en bedreigend overkomen, juist omdat je die gevoelens niet in woorden of gedachtenstructuren kunt vangen.Schorpioen 21 oktober - 21 november

Kijken we naar het beeld van de SCHORPIOEN, dan zien we een dier die extreme temperaturen kan doorstaan. Een dier dat goed gepantserd is. En een dier dat scherpe scharen en een venijnige staart heeft. Een staart waarmee de doodsteek gegeven kan worden! De SCHORPIOEN-mens benadert de wereld vanuit het gevoel en oordeelt op die manier over situaties, gebeurtenissen en mensen. De psychische energie van dit SCHORPIOEN-mens is naar binnen gericht op het onbewuste: en alle inhouden uit het onbewuste worden telkens naar boven gehaald, herkauwd en verwerkt. In dit verwerkingsproces speelt gevoel een hoofdrol.Stier 21 april- 21 mei

Een stier is ook een aards type. Op spiritueel gebied is het vaak iemand die graag omgaat met tastbare elementen, werkt bijvoorbeeld; Kristallen, voetreflex, olie. Hij houdt van het oude vertrouwde en heeft het vaak best wel moeilijk om met de nieuwe tijd mee te gaan. Want het liefst wil hij vasthoudend aan oude gewoontes. Grote filosofen zijn onder dit teken geboren. In de regel wil hij graag met rust gelaten worden, beheerst hij zijn gevoelens goed en zoekt . Hij zal veelal een goede vriend zijn die op zijn beurt zekerheid en geborgenheid nodig heeft. Het is in de regel een harde werker. Soms is hij wel wat conservatief, maar als hij eenmaal op zijn spirituele pad is, en voor een bepaald doel gaat, blijft hij trouw tot in de dood. De stier gaat praktisch om met de kosmische energie en zal deze zeker niet verspillen. Hij begint pas aan een ontwikkeling als deze nuttig is.De tweeling 21 mei-21 juni

Bij nervositeit kan de tweeling gevoelig zijn voor hart, maag of longproblemen. Spiritueel gezien is de geest van de tweeling helder hebben zij vaak behoefte aan nieuwe uitdagingen en zijn vaak opzoek naar nieuwe spirituele ervaringen. De tweeling praat vaak vlot , is veelzijdig en heeft vaak een goed organisatie vermogen. Hij is ruimdenkend en kan zich goed in anderen inleven maar verliest daarbij niet zichzelf. Hij is een verstandelijk, kritisch en leergierig iemand. Graag wil hij overal bewijzen voor hebben. Kortom een prettig iemand in de omgang, maar soms wel wat nonchalant.De Leeuw 21 juli - 21 augustus

Als je naar de leeuw kijkt, zie je de koning der dieren. Een trotse en ingetogen houding, Actief als het nodig is en rustig als dat kan in een situatie. Eigenlijk maakt hij zich niet onnodig druk. Wel wil hij erkend worden in zijn positie; als dat niet gebeurt kan hij uit zijn slof schieten.De Maagd 21 augustus - 21 september.

De maagd is een aarde-teken. Deze mens is voornamelijk gericht op de tastbare en concrete werkelijkheid. Het meest is hij/zij vertrouwd in de wereld waarin men de dingen kan zien, horen, ruiken, voelen en proeven. Alles, wat niet zintuiglijk is waar te nemen, kan worden ontkend of zo concreet mogelijk gemaakt. Als de maagd in het leven dingen tegenkomt, wil hij/zij dit praktisch oplossen en verwerken. Dingen, handelingen, gevoelens moeten al gauw een doel dienen. Een maagd zal zich dienstbaar opstellen, situaties willen redden. De maagd probeert niet alleen begrip te kweken, het de anderen te laten begrijpen, maar de maagd werkt ook naar concrete vormen toe, naar een reële en praktische basis. Deze mens kan zich daarbij zo neutraal opstellen dat hij/zij zichzelf haast vergeet. Als de maagd niet regelmatig de gelegenheid krijgt zich te verbinden met anderen, zich te verplaatsen in anderen en met de aldus verkregen informatie op een concrete, oplossende manier aan het werk kan!
gaan, zal hij/zij zich niet lekker voelen. Dienstbaarheid is voor de maagd geen opoffering, maar ""ik""-bevestigend. Door op die manier bezig te zijn voor anderen, vindt de maagd zichzelf. Leert hij/zij. Bij de anderen komt de maagd soms fantasieloos, neutraal, of onpersoonlijk over. De maagd zal steeds zoeken naar nieuwe prikkels. Deze mens doet dit vooral met oog voor detail en praktische methodes. De maagd kan ook vlot overspringen van het ene naar het andere onderwerp of detail.Weegschaal 21 september - 21 oktober

Het beeld van de WEEGSCHAAL laat al zien wat bij dit teken het meest essentieel is: balans. Balans in jezelf en balans in contact met de buitenwereld. De WEEGSCHAAL valt onder het element lucht. Dit wil zeggen dat dit teken het sterkst ontwikkeld is om op een mentale manier in het leven te staan. In aanleg heeft de WEEGSCHAAL-mens veel contacten nodig en moet je een duidelijke rol kunnen hebben in je omgeving die je het gevoel geeft gewaardeerd te zijn. Je hebt veel behoefte aan communicatie en het uitwisselen van gedachten, ideeën. Je bent je erg bewust van je omgeving en erg gevoelig voor wat er zich daar afspeelt. Verstoringen in die omgeving kunnen verstorend werken op je bewustzijnsontwikkeling. Dit is dan ook de reden dat je alles in vrede wilt houden. Deze vredelievendheid komt niet voort uit een innerlijke overtuiging, doch meer om harmonie en een goede sfeer te ervaren in alles om je heen. De WEEGSCHAAL-mens is daarom ook zo snel bereid tot een compromis. Je bent di!
plomatiek, tactvol en gericht op harmonie en schoonheid, en dan vooral om zelf niet uit je evenwicht te raken.Steenbok 23 december - 20 januari

Het dier steenbok is een klimmer; hij vertoeft het liefst boven op de kale rotsen en loopt en springt met een zekerheid op smalle richeltjes en over diepe kloven. De mens STEENBOK is ook een klimmer; hij is ambitieus. Hij heeft de behoefte dingen op te bouwen via de weg van zekerheid en tastbaarheid. De concrete werkelijkheid dient bij jou, STEENBOK, als uitgangspunt. De manier waarop je deze stoffelijke/aardse zaken aanpakt is naar buiten gericht, je hebt anderen nodig om zekerheid in de buitenwereld te scheppen. Je neemt niet zo snel het initiatief, je blijft liever wat op de achtergrond totdat je door stimulatie van buitenaf geactiveerd wordt om tot actie over te gaan. Om zekerheid in de buitenwereld te brengen, het liefst zo concreet en vastomlijnd mogelijk, kun je (vaak in stilte) hard en volhardend werken aan wetten, regelingen, structuren, voorstellen, enz., die als doel hebben de buitenwereld te structureren, te regelen, in stand te houden en te ordenen. Je bent daar!
bij erg doelgericht, al kan dit doel misschien pas na jaren bereikt worden. Voor jou is er niets idealer dan je eigen zekerheden op te bouwen en je kunt daarbij heel volhardend te werk gaan en de gelegenheid voor een stap in die richting geduldig afwachten. Je bent niet direct een vernieuwer, maar eerder een persoon die orde op zaken stelt binnen bestaande zaken. Je lijkt hierin dan vrij individualistisch en onafhankelijk, maar dat is slechts gedeeltelijk waar. Je bent niet gericht op een veelheid aan vrolijke contacten en je zult daarom wel eens als een eenling overkomen. Maar je bent wel afhankelijk van de mensen en dingen om je heen en je bent op dit punt dan ook erg gevoelig. Daarom zal je ook proberen een rol te spelen in de gemeenschap waarin je bevestigd wordt. Dit maakt dat je soms wel erg streberig, ambitieus kan zijn. Pas wanneer je jouw (maatschappelijke) positie op een concrete en tastbare manier veilig hebt gesteld heb je jouw doel bereikt. Als jij hierin gerem!
d of geblokkeerd wordt kun je, uit pure onzekerheid, keihard w!
orden en
een mentaliteit ontwikkelen die bereid is `over lijken te gaan`, of je trekt je terug en wordt helemaal neerslachtig en melancholiek.Vissen 20 februari - 20 maart

Als we naar het beeld VISSEN kijken dan zien we twee vissen zwemmen. In tegengestelde richting. In de symboliek en astrologie staat water voor het onbewuste. Bij VISSEN-mensen zien we dat ook terug. Ze hebben geen vaste identiteit, ze zijn erg gevoelig: ze `zwemmen"" in hun gevoel als het ware. Dus het is moelijk voor jou om een bewustzijn op te bouwen. Er is bij jou een sterke nadruk op jouw gevoel, waardoor je erg sterk reageert op impulsen uit jouw omgeving. Je gaat dan niet meteen de diepte in om alle indrukken te verwerken, maar ook niet door je meteen op die ander te richten. Je hangt er als het ware een beetje tussenin, je kunt beide kanten op, maar ook in het midden blijven hangen.De ram 21 maart - 21 april

De ram is een sterke persoonlijkheid. Hij heeft kracht, pit en moed. Hij is heel trouw. Soms kan hij wel wat achterdochtig of zelfs jaloers zijn. In de regel is de ram iemand die ‘recht door zee` is. Hij is kritisch betreffende ideeën van anderen. Vaak vindt hij dat hij gelijk heeft. Soms is hij zelfs wat bazig. Er is niet altijd ruimte voor gevoelens ondanks dat de ram veel warmte kan geven. Dit sterrenbeeldtype eet niet altijd goed. De lichamelijk zwakke punten kunnen de maag, lever of nieren zijn. Verder kan de ram voor anderen wat saai overkomen.


Bron: http://www.elohim-centre.org/Website : http://www.elohim-centre.org/
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI