·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Steve-Rother
Naam : Steve Rother
Titel : 2007 - Het Komende Jaar
Tekst : De Kristalenergie werd ontworpen om de laatste hand aan planeet Aarde te leggen en te helpen om de eindtijd te vergemakkelijken

November 2006 - Van Steve en de groep

Bij het voorstellen van deze voorspellingen is het altijd belangrijk ons eraan te herinneren dat wij verantwoordelijk zijn voor onze werkelijkheid. De groep zegt dat ze de toekomst niet kan voorspellen, aangezien wij hem nog moeten schrijven. Toch kunnen ze verder kijken in de richting waarin we ons op dit ogenblik begeven, en dat is wat we hier aanbieden.

In het jaar 2000 voorspelde de groep dat een energiestroom, waarnaar ze verwezen als de Kristalenergie, spoedig onze Aarde zou beginnen binnen te komen. De Kristalenergie begon in 2001 onze planeet binnen te komen en heeft sindsdien grote veranderingen en omwentelingen op Aarde veroorzaakt toen we deze nieuwe energie integreerden.

Oorspronkelijk door ons ontworpen om vanuit de Centrale Zon te stralen, zou deze Kristalenergie door onze solaire zon reizen en onze planeet over een bepaalde periode binnenkomen. De Kristalenergie werd ontworpen om de laatste hand aan planeet Aarde te leggen en te helpen om de eindtijd te vergemakkelijken.

Sinds we onze uitkomst veranderd en het spel van vrije keuze uitgebreid hebben, kreeg de Kristalenergie een nieuwe functie. Nu zegt de groep dat ze onze planeet over meerdere jaren zal binnenkomen i.p.v. de laatste verlammende slag die onze planeet naar een rotationele polaire verschuiving zou sturen en het spel doeltreffend beŽindigen.

Deze krachtige energie zal nu gebruikt worden om de mensheid te helpen mannelijke/vrouwelijke energie in evenwicht te brengen en naar een hogere vibrationele status als bekrachtigde mensen te bewegen.

De Kristalenergie begon met de grootste zonnevlam die in April 2001 werd geregistreerd; de vlam mat X20. Wanneer de zon in een zonnevlam uitbreekt stuurt het magnetische energie naar de Aarde, wat onze magnetische structuur met elke golf van energie lichtjes verandert.

De groep zegt dat deze energie nodig is om ons naar onze volgende evolutie als bekrachtigde mensen te verschuiven. De groep voorspelde in 2001 dat de cyclus van zonnevlammen zou voortduren tot het jaar 2006. Wetenschappers waren het oneens met de voorspellingen van de groep, maar zeiden dat de cyclus de volgende drie jaren geleidelijk aan zou afnemen en in 2004 eindigen.

Het blijkt dat de groep het juist had met hun inschatting toen de zonnevlammen nog vier jaar voortduurden. De grootste zonnevlam die ooit in de geschiedenis gemeten werd, was op 28 november 2005 en mat X28. Hierna kalmeerde de zonneactiviteit zich tot een normale cyclus die we tijdens het schrijven van dit stuk ervaren.

De vorige zonnecyclus bevond zich buiten het bereik van wat standaard is voor NASA en ESA; ""Cyclus 23"" had midden 2000 moeten beginnen en geŽindigd zijn in 2004. Hij begon in 2000 maar piekte herhaaldelijk tussen 2001 en in laat 2005. Nooitwerd er bij onze zon zo'n activiteit gezien.

Wetenschappers en astronomen in heel de wereld vroegen zich stilletjes af of onze zon ging uitdoven. De groep legde uit dat de zon eigenlijk niet het lichaam was dat in de ruimte roteerde, maar een dimensionele poort voor energie die ons planetair systeem diende.

De huidige voorspelling van de groep voor de Kristalenergie en de zonnevlammen is, dat zij spoedig weer zullen beginnen. We hadden een kalmteperiode nodig om deze energie te integreren en we hebben dit nu het meest in 2006 gehad. De zonnevlammen zullen weer beginnen in 2007, en de volle (op)lading van de Aarde met Kristalenergie voor onze volgende stap in de evolutie voleinden.

Volgens de groep is de globale opwarming van de aarde drastisch toegenomen door de zonnevlammen tijdens deze periode. Ze zeggen ook dat we met een klein beetje inspanning van onze kant om broeikasgassen te verminderen, eigenlijk een enorme vooruitgang kunnen maken om de deze Aarde te helpen helen.

Het is nu tijd om een persoonlijk interesse te tonen in globale opwarming. Zelfs daarmee staan we voor belangrijke Aardeveranderingen. De groep zegt dat het waterniveau op Aarde stijgt. Een tijd korte tijd geleden zou het water op wereldvlak met 6,7 m stijgen door de smeltende ijskappen. Dit werd reeds verminderd tot minder dan 2,4 m door menselijk besef en bewustzijn.

Wij hťbben de controle over al deze uitkomsten. Gebaseerd op de effecten die reeds in beweging zijn, wordt verwacht dat het water- of zeeniveau de volgende 6 jaar verder zal stijgen. Een hoger zeeniveau zal niet enkel de kustgemeenschappen maar ook de ecosystemen beÔnvloeden, wat in nog meer veranderingen voor onze planeet resulteert.

Vele regeringen en privťbedrijven denken reeds vooruit. Zoals gewoonlijk staat Nederland ver voorop in het spel om in harmonie met het water te leren leven, en heeft het reeds aan oplossingen gewerkt die kunnen helpen om deze aanpassing voor iedereen makkelijker te maken.

Als we op het huidig pad blijven, zegt de groep dat we een mini-ijstijd kunnen verwachten die de volgende 20 jaar begint. Dit hoeft niet zo drastisch te zijn als we denken wanneer we ons een ijstijd voorstellen. In feite vond de laatst geregistreerde plaats in de 13de eeuw, toen de temperaturen in Noord Europa tussen 5 en 15 graden Celsius zakten.

Een andere mini-ijstijd trof ons 150 tot 200 jaar geleden; ze was korter maar met gelijkaardige resultaten. Deze temperatuursveranderingen ontstaan door veranderingen in de oceaanstromingen en resulteren in de verdeling van minder warm water naar gebieden over de hele wereld. De groep zegt om te letten op temperatuursveranderingen in Noord Europa, Canada en zelfs de Verenigde Staten.

De groep zegt dat we dit niet moeten zien alsof we iets verkeerd gedaan hebben, maar eerder als een natuurlijke reeks van gebeurtenissen in de evolutie van de Aarde. Toen we de magnetische patronen van de Aarde met de Kristalenergie (Zonnevlammen) veranderden, heeft de toegenomen straling er ook aan meegeholpen om globale opwarming te bereiken.

De broeikasgasvervuiling heeft volgens de groep de globale opwarming niet veroorzaakt, maar wel het proces meer dan nodig versneld. Nogmaals, het bewustzijn en de huidige handelingen zullen de veranderingen die we in de toekomst zullen ervaren, sterk verminderen. Bovendien vormt de Kristalenergie die de Aarde binnenkomt reeds een nieuw pad voor het warme water om te volgen.

De groep heeft de laatste vijf jaar een vraag gesteld: Wanneer zal liefde luider spreken dan angst? Op dit ogenblik spreekt op Aarde de angst veel luider dan de liefde. Echter, 2007 kan met deze verschuiving beginnen wanneer mensen van overal het einde van hun tolerantie bereiken om door angst gemanipuleerd te worden.

Dit zal gestimuleerd worden door een publiek dat ontsluierd hoe politici hun burgers opzettelijk met angsttactieken gemanipuleerd hebben. Dit zal vooral duidelijk worden in de USA en de het Verenigd Koninkrijk, maar het zal een golf van bekrachtiging sturen naar alle mensen overal. Mensen van alle rangen en standen zullen beginnen manieren te zoeken waar ze allen gelijk zijn i.p.v. waarin ze verschillen.

Een tijdperk van afscheiding zal tot einde komen wanneer de angstmakelaars hun macht beginnen te verliezen. Als resultaat van deze vooruitgang zal 2007 de eerste echte mogelijkheid voor een vrouwelijke president in de Verenigde Staten teweegbrengen.

De diamantindustrie zal spoedig schokgolven voelen wanneer het proces van kunstmatige diamanten een doorbraak in de ontwikkeling bereikt. Al jaren zag het diamantkartel dit aankomen en probeerde het onvermijdelijke te voorkomen door miljarden aan graveeruitrusting voor diamanten uit te geven.

Volgens de groep dient dit om experts te helpen het verschil te zien tussen natuurlijke en kunstmatige diamanten. De kunstmatige diamantindustrie is momenteel meer gefocust op de technologische dan de elektronische toepassingen van hun producten, hoewel ze geleidelijk aan hun weg naar beide markten zullen vinden.

Hun probleem van diamanten produceren voor de juwelenindustrie is dat deze diamanten zo perfect gemaakt kunnen worden, dat ze een manier zullen moeten vinden om willekeurige imperfecties te kunnen introduceren (zie de channelling de Perfecte Imperfectie van augustus 2006).

Daarom zullen de eerste van deze kunstmatige producten als halfgeleiders in de elektronica gebruikt worden, en zelfs geen diamanten genoemd worden. In 2007 zal de technologische doorbraak om deze diamanten te kweken en te produceren zich ontvouwen.

In de komende jaren zullen deze vooruitgangen de leiding nemen, met als resultaat dat de technologie op zal bloeien. Sinds de introductie van computers op Aarde heeft de mensheid niet meer zo'n verandering gezien zoals deze die direct voor ons ligt.

Deze vooruitgang zal de mens in feite dichter bij het punt brengen waarbij de informatietechnologie geen externe apparatuur nodig heeft om toegang te kunnen krijgen tot communicatie en informatie. (Dit is een beetje verwarrend voor mij als non-techie type ;-) Ö zullen er als resultaat hiervan meer draadloze producten komen?)

De Atlantische Kristallen werden door de Kristalenergie geactiveerd die in 2005 de grote orkanen in de USA veroorzaakte. Meteorologen voorspelden dat 2006 het ergste orkaanseizoen in de geschiedenis zou zijn. Jullie verbinding en gebruik van deze energie over het Web van Liefde heeft het aantal en de intensiteit van de orkanen die in 2006 ervaren werden sterk verminderd.

Zoals de groep voorspelde, in tegenstelling tot wat de wetenschappers theoriseerden, was het orkaanseizoen in 2006 praktisch onbestaand. Zolang we deze energie verder gebruiken om globaal harten te verbinden, zal het orkaanseizoen in 2007 gelijkaardig tam zijn.

De groep legt ook uit dat we nu pas met een herbedrading van de mensheid beginnen. (Her-bedraden, zoals her-inneren?) (Zie de Herbedrading van oktober 2006). Deze herbedrading zal zich over de volgende zes jaar uitstrekken en veel veranderen m.b.t. hoe we met onze wereld omgaan. Dit is een natuurlijk proces dat ons fysieke lichaam zal helpen om de Kristalenergie te gebruiken.

Terwijl deze herbedrading doorgaat zullen de mensen meer beginnen te begrijpen over multi-dimensioneel zijn. Er zullen veel nieuwe modaliteiten verschijnen om mensen te helpen deze verschuiving te maken.

De gevallen van premature baby's zullen verder toenemen aangezien zielen aanwezig willen zijn vůůr de volgende verschuiving.

Het frequente voorkomen van Autisme zal eveneens toenemen in 2007 wanneer het herbedradingsproces voortgaat. Toch zullen we voor het eerst beginnen te begrijpen dat deze toestand echt multi-dimensioneel is. Wetenschappers zullen beginnen de multi-dimensionele attributen van degenen met Autisme te begrijpen, en er zal binnen de volgende vijf jaar duidelijkere communicatie mogelijk zijn.

Het internet zal beginnen niveaus van verantwoordelijkheid te integreren, wanneer spam vermindert door de nieuwe identificatieregels die in het internet zelf ingebouwd zullen worden. Dit kan helpen om een vorm van communicatie te beschermen die geplaagd werd door onverantwoordelijkheid, met het gevolg dat het minder nuttig is geworden. Let op deze veranderingen die in laat 2007 eraan komen.

In de wereldeconomie zullen de huidige trends zich voortzetten doorheen 2007 terwijl de Euro verder gestadig stijgt t.o.v. alle munteenheden. Dit komt door de groepering van de Europese Unie met de principes van eenheid, eerder dan afscheiding. De groep noemt deze groepering de Universele Energie. Let op de Russische roebel tegen het einde van 2007.

Als de Russische leiders de rest van de wereld beginnen te verwelkomen en in richting van eenheid, eerder dan afscheiding bewegen, zal Rusland spoedig een sterke economische macht worden. De Verenigde Staten (ergens anders gewoon ""US"") dollar zal standhouden maar met de tijd lichtjes achteruitgaan, aangezien er een hoge oorlogsschuld bereikt zal worden die aan generaties doorgegeven wordt.

Landen die nucleaire wapens winnen kunnen in 2007 angst veroorzaken wanneer ze hun nieuwgevonden kracht rekken. Gesprekken tussen landen kan het onvermijdelijke afwenden, maar toch zullen brute kracht en sancties niet werken. De mensen van Noord Korea zullen uiteindelijk in opstand komen, maar hebben op dit punt weinig motivatie om dit te doen.

We bewegen ons naar een tijd van Geen Geheimen Meer zoals de groep voorspelde, en dit houdt ook nucleaire geheimen in. Globale gesprekken kunnen de deuren voor blijvende verandering openen en verantwoordelijkheid op alle gebieden bevorderen.

In 2007 hebben we allen de keuze om ons van afscheiding te verwijderen en een grote stap in de richting van eenheid te maken. Dit wordt eerst op individuele basis genomen en filtert zich dan naar onze ondernemingen en regeringen. In waarheid hebben wij de leiding over onze werkelijkheid en kunnen we deze planeet een voor een veranderen. Laat ons deze verbintenis voor 2007 aangaan.

Steve Rother - Spreekbuis voor de groep
Vertaling : Ulla Mertens

Website : http://www.
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI