·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : 39e Bericht van de Hoeders
Tekst : Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Vrij!
Wees vrij, geliefde broeders en zusters. Wees vrij te denken, te handelen, te leven en actief te zijn vanuit het Hart. Het is jullie geboorterecht vrij te zijn zonder enige beperking. En er zijn geen beperkingen lieverds, anders dan de beperkingen die jullie jezelf hebben opgelegd en die ontstaan zijn in de loop van jullie levens. Het is aan jullie te verkiezen hoelang jullie deze beperkingen nog de controle willen geven en jullie ervan weerhoudt waarlijk het Licht te zijn en te laten schijnen dat in jullie Harten leeft.
En wie de keuze gemaakt heeft, zal de wereld met andere ogen aanschouwen.

Zien
Wie de keuze gemaakt heeft en waarlijk leeft zoals het Hart het bedoeld heeft, maakt de keus zorgvuldig om te gaan met alle facetten van het dagelijks leven en daarbuiten. Het verborgene zal zichtbaar worden, het ongetoonde zal getoond zijn. De wegen zullen zich openen en de sluiers zullen optrekken en de mist zal verdwijnen. Er zal geen ruimte meer zijn voor verdriet, voor boosheid, voor zorgen. Er zal geen noodzaak meer zijn te kwetsen, valse getuigenissen, voor oorlogen of welke andere vorm van duisternis dan ook. Licht zal schijnen als een baken en overal ter wereld zullen deze bakens worden aangestoken en zichtbaar worden voor de mensheid. Geheimen zullen zich ontvouwen. Geheimen die nooit geheim zijn geweest, doch slechts verborgen onder de oppervlakte van troebel water. Wachtend, sluimerend tot het zonlicht het opnieuw bereiken kon, zoals het eens was aan het begin des Tijd.

Scheiding
De scheidingen zullen vervagen en de grenzen zullen opengaan. De grenzen die jullie jezelf hebben gesteld. En met een innerlijk weten en innerlijk bevattingsvermogen zullen de verbanden duidelijk worden. Verbanden tussen de werelden, verbanden tussen de diverse dimensies, verbanden tussen het dierenrijk en de aarde. Verbanden die al sinds de oorsprong van Tijd deelgenoot waren van jullie. Geen uitspan zal onbekend en onbetreden zijn want het is aan jullie ze te kennen en te betreden en zorg te dragen vanuit jullie Harten. Omdat jullie de keus gemaakt hebben.


Aarde
De aarde zal bloeien onder de keus die jullie gemaakt hebben. De zorg die jullie haar geven, geliefde broeders en zusters, zij zal jullie dankbaar zijn. Het is zoals een lichaam dat jarenlang te maken krijgt met een ongezond leefpatroon zowel in gedachten als in gedragingen. Het lichaam wordt moe en de cellen breken af. Het doet pogingen zijn weerstand te houden en doet nauwelijks nieuwe energie op. Het kan zich niet ontplooien. Alle cellen gooien zich in de strijd om het lichaam te behouden en jullie lichamen in stand te houden. Immers zonder dit lichaam zouden jullie niet stoffelijk aanwezig kunnen zijn en zonder dat, geen vernieuwing op aarde zelf kunnen voortbrengen.
Wie meent dat het leven niet kostbaar is omdat zijn of haar ziel na zijn of haar heengaan verder zal reizen en opnieuw geboren zal worden, doet er goed aan te onthouden dat deze kringloop slechts zinvol is wanneer dit geschiedt met een bewustzijn dat ieder moment zijn eigen betekenis heeft en het een zonde is wanneer dit niet met heel het Hart wordt beleefd. Ieder moment is uniek, ieder moment heeft een waarde en een betekenis.

Scheppers
Jullie, geliefde broeders en zusters zijn hierin de scheppers. Nu, indien het lichaam vermoeid is en het alle moeite moet doen zichzelf staande te houden, dan is het niet moeilijk te bedenken dat het uiteindelijk gebreken zal gaan vertonen.
Indien we de aarde vergelijken met jullie lichamen, lieverds, is het dan zo verwonderlijk dat haar lichaam gebreken vertoont? Indien jullie de flora en fauna op aarde zien als de cellen die in jullie lichamen werken en continu proberen weerstand te bieden aan de roofbouw die wordt gepleegd op Haar lichaam, zien jullie dan de symboliek, geliefde broeders en zusters? Zien jullie dat, ondanks het harde werk wat de dieren en planten verrichten om ál het leven op jullie aarde in stand te houden, Haar weerstand meer en meer verzwakt en nauwelijks de kracht heeft om te bloeien

Kringloop
En indien een kringloop, geliefde broeders en zusters, een immer voortdurende spiraal is van geboorte en wedergeboorte, hoe weerhoudt zich dit gegeven dan indien de kwaliteit van de wedergeboorte almaar zwakker wordt? Uit niets ontstaat niets.
Noem ons een dier, noem ons een plant dat wat zij doet niet uiteindelijk in volledige samenwerking en harmonie is met de aarde. Let wel, geliefden, de aarde zelf. Indien gij meent dat wanneer een ander dier gedood wordt geen goede samenwerking is met het andere dier, dan vragen wij jullie te kijken naar de symboliek.
Met zijn of haar dood voorkomt zij overbevolking. Met zijn of haar dood voedt zij niet een, noch twee, doch talloze andere grote én kleinere dieren. Met zijn of haar dood, voedt zij organismen. De bodem wordt vruchtbaarder en vruchtbaarder en uit hem of haar zal nieuwe oogst voortkomen. Krachtig en sterk en deze oogst zal wederom voedend en scheppend zijn.

Keuze
Dit is de keus die zíj gemaakt hebben, geliefde broeders en zusters. Zorg dragen voor de aarde. Op hun eigen wijze met zachte hand en in volledige overeenstemming met hun Zijn. Doch indien hun keuze uitmondt in een overlevingsgevecht zoals de cellen in een lichaam vechten zodat het in leven blijft en de mens roofbouw blijft plegen op de kringloop zoals eerder genoemd, wie zal dan het onderspit delven?
Wie waarlijk Vrij vanuit het Hart leeft en werkt zal eenzelvig de keus maken zoals de dieren reeds lang hebben gedaan. Zorg dragen voor zichzelf in volledige samenwerking met alles wat de aarde omvat.


Verbonden
Eens kenden jullie deze verbondenheid, geliefde broeders en zusters. Eens kenden jullie de dieren bij naam. Zij zijn niet altijd geweest wie ze vandaag de dag zijn. Lang geleden maakten zij de keus, deels gedwongen vanuit de evolutie zoals deze plaatsvond, deels uit vrijheid. Geliefden, wat zou het alternatief zijn geweest, indien zij verkozen hadden anders te evolueren? Doch in het rijk van de Bron der Almachtigheid is geen plaats voor als. Het is!

Vrij!
Daar waar wij dit Bericht mee begonnen. Wie de keus heeft gemaakt en waarlijk vrij vanuit het Hart gaat leven, begint met de wederopbouw. De cellen zullen in beginsel onwennig reageren op de vernieuwing, doch bekend met dit verschijnsel en het zich Her-innerend zal het slechts een korte ontwenningsperiode zijn en het zal zich verheugen en opbloeien als een bloem die na een lange winterperiode de eerste zonnestralen van de lente op haar gezicht voelt en groeien tot zij in de zomer volledig tot bloei gekomen is. En indien de keus gemaakt is en jullie vrij zijn en tot bloei komen, zullen jullie niet anders kunnen dan zorg dragen. Zorg dragen voor jullie eigen groei, zorg dragen voor jullie broeders en zusters, zorg dragen voor de aarde en al wat zij herbergt.

Tot slot
25 november zal Mercurius zichtbaar voor de wereld, doch dit zal nauwelijks van invloed zijn. De periode van zuivering, gekenmerkt door de eerdere stand van de ster Spica in het sterrenbeeld Maagd zal zich handhaven.

3 december zal zich kenmerken door een bijna volle maan in combinatie met de Zeven zusters, door jullie het zevengesternte genoemd. Deze overheersend vrouwelijke energie dient als tegenhanger voor de invloed van de ster Aldebaran in het sterrenbeeld Stier op 4 december. Dit is nodig om de balans te bewaren die reeds eerder in gang is gezet. Evenwel kunnen er lichte storingen ontstaan, doch dit is slechts van korte duur door de aanwezigheid van de volle maan op 5 december.

Ook de volgende dagen zullen hun balans kunnen handhaven door de aanwezigheid van de sterren Castor en Pollux in het sterrenbeeld Tweeling.

Deze periode zal echter onderbroken worden wanneer op 10 december de planeten Mars, Mercurius en Jupiter in dichte samenstand komen met de aarde. Een korte periode van beroering en onzekerheid zal volgen, versterkt door de aanwezigheid van Saturnus in het sterrenbeeld Leeuw op 10 en 11 december. Wij wijzen jullie in deze op de kracht die dit veld uitstraalt.

15 december zal wederom de ster Spica in het sterrenbeeld Maagd staan in samenstand met de Maan. Deze samenstand zorgt voor een afname van het eerder aanwezige veld.

20 december én 21 december worden gekenmerkt door allereerst de Nieuwe Maan, gevolgd door de kortste dag en langste nacht.

De Hoeders

©Claudia Philippo – 25 november 2006
Verspreid in België en Nederland door ©Helen Maijenburg op 26 november 2006

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw

Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI