·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Channelingen
Naam : Gabriela Gaastra-Levin
Titel : Kerstopenbaring van Maria, Jezus en Maria Magdalena over klimaatsverandering
Tekst : Kerstopenbaring van Maria, Jezus en Maria Magdalena over klimaatsverandering

Maria, Jezus en Maria Magdalena: “Lieve mensen, met het oog op de kerstviering willen wij jullie de volgende openbaring ter overdenking aanbieden. Jullie zijn als bewoners van de Aarde op een cruciaal transformatiemoment aangekomen. Jullie relatie met de Aarde is op elk moment in de menselijke geschiedenis op Aarde beďnvloed geweest door jullie individuele en collectieve bewustzijnsniveau’s. De relatie van de verschillende beschavingen van de mensheid met haar planeet heeft zich ontwikkeld vanaf een diepe verbondenheid, toen men één was met de natuur, tot een quasi-onverschillige houding in deze tijd waarin jullie meer gericht zijn op technologie en de mentale aspecten van het leven. Het minder verantwoord met de Aardse bronnen omgaan, maar ook de spanningen in jullie collectieve bewustzijn hebben een rol gespeeld in de klimaatsveranderingen die zich nu aandienen.

Jullie hebben in de loop der tijd een beweging gemaakt ‘van de buik naar het hoofd’. In jullie nieuwsgierigheid maakten jullie vaak de volgende stap in jullie ontwikkeling zonder dat jullie voor een stabiele basis hadden gezorgd. Als zodanig weerspiegelen de Aardse processen de relatie met jezelf. Want zo gaan jullie ook vaak met je eigen leven om. Als er disbalans ontstaat, roept jullie lichaam jullie als het ware ter verantwoording om zo weer aandacht te krijgen. Het lichaam doet dit door middel van een fysieke klacht. Hoe langer het duurt voordat jullie naar jullie lichamen luisteren, des te meer de klacht zich ontwikkelt tot een echte ziekte. Thema’s die jullie op subtiele niveau’s van bewustzijn niet oplossen en niet helen, verplaatsen zich als van nature naar een grover niveau. Zo verschaft het fysieke lichaam jullie de laatste mogelijkheid in jullie leven om een bepaalde emotionele blokkade uit te werken. Als jullie meer bereid zijn om naar je lichaam te luisteren, de!
s te gemakkelijker kunnen de klachten geheeld worden. Ditzelfde proces speelt zich ook af in jullie relatie met de Aarde.

Er zijn allerlei vormen van spanning en weerstand die jullie met elkaar in de laatste eeuwen aan het uitwerken zijn. Een belangrijk kenmerk van deze menselijke processen is het blijven functioneren vanuit afgescheidenheid. Dit functioneren is gebaseerd op het gevoel en de overtuiging dat jullie geďsoleerd zijn van het grote geheel. De daaraan gekoppelde onderliggende emotie is angst. Angst om het leven te verliezen, om niet gezien of erkend te worden, om alleen te zijn, om er niet bij te horen, om arm te zijn, enzovoort. Deze angsten houden jullie op een niveau van armoedebewustzijn. Hoe rijk jullie dan ook mogen zijn, toch is het armoedebewustzijn het dominerende bewustzijn op Aarde. Er zijn relatief weinig mensen die zichzelf echt waarderen om wie zij zijn en de Aardse zaken waarderen die hen ter beschikking staan. Er zijn dan ook relatief weinig mensen die zich waarlijk tevreden en gelukkig voelen. Bij een grote groep mensen zijn angst en ontevredenheid de overheersende e!
moties die het gedrag bepalen. Angst reflecteert het sluiten van het hart en houdt jullie in de illusie van afgescheiden te zijn van het Universum en van elkaar. Angst maakt het jullie onmogelijk om liefde te ervaren. Toch zijn jullie op onbewust en ook soms bewust niveau klaar met het leven vanuit angst. Op zielsniveau hebben jullie besloten om verder te gaan naar de volgende fase in jullie evolutie als geďncarneerde mensen. De belangrijkste eigenschap van deze fase is verbinding. Verbinding met elkaar, met alle levende wezens, met de Aarde, met het Universum en met jullie Goddelijkheid. De meest primaire verbinding tussen jullie - die boven alle verschillen in ras, geslacht, welstand, status, ontwikkeling, leeftijd, religie en nationaliteit uitgaat - is het gegeven dat jullie zonder uitzondering bewoners van de Aarde zijn. Jullie hebben vanaf jullie conceptie een fysiek lichaam van de Aarde geleend en jullie zullen na afloop van je leven dit lichaam aan de Aarde teruggeve!
n. Net zoals het bovengenoemde voorbeeld van het functioneren !
van jull
ie lichaam in geval van ziekte of disbalans, heeft de Aarde in deze fase van de menselijke ontwikkeling op Aarde ook een rol om jullie te doen ontwaken en jullie bereidwillig te doen zijn om de volgende fase van de mens op Aarde in te stappen. Jullie volgende fase heeft met het openen van je hart te maken, met het ontwaken van het Christusbewustzijn in je hart en met het aanvaarden van de eigen Goddelijkheid. Deze opening zal met name plaatsvinden door de bewustwording van jullie eenheid met elkaar. Het ervaren van jullie eenheid begint met het voelen van jullie gemeenschappelijke verbinding. Dat brengt jullie terug naar de basis, terug naar Moeder Aarde.

De Aarde speelt een belangrijke rol bij het jullie openstellen naar elkaar. Het geringe belang dat jullie aan Haar in jullie beslissingen en handelingen in de laatste paar eeuwen hebben toegekend, reflecteert zich in de klimaatveranderingen die nu gaande zijn. Deze veranderingen zijn niet te stoppen en terug te draaien op basis van het bewustzijnsniveau van waaruit jullie op dit moment functioneren. Namelijk vanuit angst, armoedebewustzijn, afgescheidenheid, onverschilligheid en machtswellust. Deze klimaatsveranderingen kunnen, als zij niet op tijd getransformeerd worden, leiden tot ingrijpende verschuivingen in het leven op Aarde zoals jullie dit nu kennen. Hoewel dit niet prettig moge klinken, biedt Moeder Aarde toch op die manier jullie de mogelijkheid om samen als menselijke familie hier op te reageren. De klimaatsveranderingen maken dat jullie samen, boven alle verschillen uit, kunnen gaan opereren. Moeder Aarde confronteert jullie met een fundamenteel aspect dat nog ni!
et voldoende ontwikkeld is op collectief niveau, namelijk het openen van jullie harten naar onvoorwaardelijke liefde. Het stromen van liefde zal ongekende mogelijkheden losmaken die jullie in staat stellen om het evenwicht in het klimaat en in jullie relatie met de Aarde te herstellen. Er zullen holistische ontwikkelingsprocessen ontstaan als gevolg waarvan de balans op Aarde teruggevonden kan worden. Het is niet een rationele oplossing, maar het openen van het hart dat een antwoord kan geven op de uitdaging waar jullie op ecologisch niveau nu voor staan. Vertrouwen en overgave zijn de principes die jullie kunnen leiden in dit proces om je hart naar elkaar en naar de Aarde te openen. Wij, Maria, Jezus en Maria Magdalena, stellen ons beschikbaar om jullie te begeleiden. Bid of spreek tot ons en wij zullen jullie hierin ondersteunen. Met liefde en licht, Maria, Jezus en Maria Magdalena.”

Deze openbaring is in de week voor Kerst 2006 ontvangen door Gabriela Gaastra-Levin. Samen met haar echtgenoot Reint schreef zij de drie boeken ‘Over de Goddelijkheid van de mens – Openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena’ (Uitgeverij Follow Your Heart – Apeldoorn) . Voor meer informatie kijk op www.openbaringen.com

Website : http://www.openbaringen.com
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI