·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Lichtwerkers
Naam : Ronna Herman
Titel : Het Portaal naar je Heilige Hart Openen
Tekst : Aartsengel Michaël via Ronna Herman
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
4 januari 2007

Geliefde meesters, jullie reis in de dichtheid is nogal een reis geweest, en heeft volgens jullie tijdrekening miljoenen jaren geduurd. Wij hebben uitgelegd hoe jullie, terwijl jullie steeds verder doordrongen in de grote leegte en duisternis van de ruimte, hielpen deze leegte te vullen met Licht, substantie, kleuren en vormen die jullie grootste voorstellingsvermogen te boven gaan. En vervolgens, overeenkomstig het Goddelijke plan, begaven jullie je in elke nieuwe realiteit die jullie hielpen vorm te geven opdat jullie de schepping in al haar prachtige, verschillende vormen konden ervaren. Aldus begon de manifestatie van vaste materie door middel van de zuivere gedachte die voortkwam uit de Geest van de Opperste Schepper, en later uit de geest van de Vader/Moeder God van elk universum, en uiteindelijk door middel van jullie eigen gedachten naarmate jullie je steeds verder verwijderden van de zuivere Bron van de hele schepping.

Nadat jullie in jullie geïndividualiseerde bewustzijn kwamen en beseften dat jullie een Goddelijke Vonk waren van de Opperste Schepper, het AL WAT IS, wisten jullie dat jullie waren voorbestemd om de reis aan te vangen door de grote ongemanifesteerde leegte als een afgezant van het Licht, want het was diep in jullie onsterfelijke ziel en in jullie heilige hartcentrum gecodeerd. Jullie, samen met alle andere “ontwaakte Vonken van bewustzijn”, waren voorbestemd om de prachtige diversiteit van de schepping te ervaren voor de Schepper, onze Vader/Moeder God, en alle grote Wezens van Licht die in de verheven rijken verbleven.

Wij vertellen jullie dit omdat wij jullie duidelijk willen maken hoe oud en complex jullie zijn. Jullie kwamen in deze incarnatie met heel veel kennis en een rijke, complexe afkomst gecodeerd in jullie DNA, jullie cellulaire structuur, jullie mentale en emotionele lichamen en jullie uitgebreide chakrasysteem van bewustzijn. Jullie vragen je vaak af waarom de leden van een familie zo van elkaar verschillen terwijl zij, vanuit een beperkt gezichtspunt, van dezelfde ouders en hetzelfde geslacht afkomstig zijn. De afstamming van jullie aardse familie in deze incarnatie is slechts een klein deel van jullie grootse en onschatbare afkomst.

Jullie hebben je bewustzijn afgescheiden, jezelf miljoenen keren gefragmenteerd, om de grote diversiteit van de Schepping te ervaren, en vaker dan jullie kunnen tellen hebben jullie jezelf ook herenigd met vele van de verschillende facetten van jullie zelf. Elke keer dat jullie dat deden voegden jullie complexere informatie en unieke ervaringen toe aan jullie geheugenbank. Hoe verder jullie je verwijderden van de perfectie van de Opperste Schepper, en hoe dieper jullie de multidimensionaliteit ingingen, des te dichter en minder perfect jullie creaties werden omdat jullie minder zuivere Lichtsubstantie hadden om mee te werken. Daarom is er geen sprake van schuld en zouden er geen gevoelens van schuld of falen moeten zijn. Het was een leerzame ervaring; echter, nu is het tijd voor jullie om jullie zelfmeesterschap terug te winnen en het vermogen om dingen te scheppen van schoonheid en harmonie overeenkomstig het oorspronkelijke Goddelijke plan. Nu jullie je ervan bewust zijn d!
at jullie het vermogen hebben om te putten uit een onbeperkte hoeveelheid zuivere oersubstantie des levens en Liefde/Licht van zuiverheid en perfectie, waar wachten jullie dan op? De afwijzing van jullie Goddelijke geboorterecht is een travestie, en jullie Hogere Zelf zal niet stoppen met zijn zachte duwtjes om jullie te helpen ontwaken en jullie koninklijke afkomst op te eisen.

Wij hebben uitgelegd hoe het spectrum van Licht en schaduw was gecreëerd in dit universum opdat jullie dualiteit en polariteit konden ervaren. In de hogere dimensies, dicht bij onze Vader/Moeder God en de Grote Centrale Zon, is het spectrum van dualiteit heel smal; echter, met de vorming van elke dimensie werd het breder en duidelijker totdat het de maximale dualiteit bereikte die kon worden ervaren. Jullie weten dat het niet was voorbestemd of de bedoeling was dat de mensheid zo diep in de dualiteit en polariteit zou zakken waardoor zoveel pijn en lijden werd veroorzaakt. De tijd is gekomen dat de vervormingen en excessen van het verleden weer in harmonie worden gebracht en het is ons grootste verlangen jullie te helpen om gemakkelijk en elegant door dit proces heen te gaan.

Willen jullie alsjeblieft acht slaan op onze woorden: Niemand veroordeelt jullie en geen enkel Wezen van het ongeziene of van de hogere rijken, heeft dat ooit gedaan; JULLIE VEROORDELEN ALLEEN JULLIE ZELF! Onder de universele wet van oorzaak en gevolg worden al jullie gedachten, intenties en daden opgeslagen in jullie auraveld en chakrasysteem, en stralen jullie de trillingspatronen uit die daardoor worden gecreëerd, die van jullie uitgaan in een oneindig patroon en naar jullie terugkeren met dezelfde frequenties en in gelijke mate. In het verleden waren er vaak veel levens voor nodig om de beloningen te oogsten van positieve, liefdevolle daden, of om de gevolgen te ervaren van negatieve of schadelijke handelingen. Daardoor was het meestal niet duidelijk dat de “goedaardigen” daadwerkelijk worden beloond en dat de “kwaadaardigen” eveneens hun overeenkomstige beloning ontvangen. Nogmaals, geen groot of klein Wezen deelt beloningen of straffen uit. De universele wetten zijn st!
evig op hun plaats en jullie eigen Hogere Zelf houdt jullie vooruitgang of gebrek daaraan in de gaten, en maakt daarmee óf de weg vrij en zegent jullie met grote en kleine wonderen, óf plaatst meer hindernissen in de hoop dat jullie zullen ontwaken en op de spiraal van ascensie stappen.

Geliefden, te veel van jullie dragen grote lasten uit het verleden, fouten die jullie hebben gemaakt in dit leven, en ook van oude conditionering en weggestopte herinneringen van pijnlijke gebeurtenissen of daden uit al jullie vroegere levens. Vasthouden aan deze herinneringen of het dragen van de “lasten van onrechtvaardigheid” dient jullie niet langer. Het wordt tijd dat jullie ons laten helpen jullie pijnlijke herinneringen van het verleden te helen, net zoals wij de vervormingen van de drie- en vierdimensionale collectieve geloofspatronen in jullie bewustzijn opruimen en die dimensies terugbrengen naar hun oorspronkelijk ontworpen spectrum van dualiteit.

Toen jullie afdaalden in de beperkte en begrensde rijken van bewustzijn, werden membranen van Licht rond de strengen van jullie DNA geplaatst waardoor er slechts twee toegankelijk en actief bleven. Er werden ook membranen van Licht over jullie geheugen geplaatst en rond de Lichtpakketten van wijsheid die zijn opgeslagen in jullie hogere hersenstructuur. Een sluier werd over jullie geheugen geplaatst waardoor jullie meestal geen herinneringen hadden van jullie vroegere levens, want het zou een te grote last zijn om al jullie vroegere fouten en onvolkomenheden te herinneren. Het was een daad van barmhartigheid, want het bleek al moeilijk genoeg voor jullie om jezelf de fouten en vergissingen in dit leven te vergeven, laat staan al jullie vroegere misstappen. Deze beperkende membranen van Licht zijn langzaam aan het oplossen naarmate jullie meer in evenwicht en harmonie komen en verder komen op de spiraal van ascensie en hereniging. Een membraan van Licht was over het portaal a!
an de achterkant van jullie Heilige Hartcentrum geplaatst totdat het voor jullie tijd was om de reis terug naar de hogere dimensies en de rijken van Licht aan te vangen. Echter, jullie, en alleen jullie plaatsten een membraan van bescherming over de spiraal aan de voorkant van jullie Heilige Hartcentrum omdat jullie zo vaak werden gekwetst, teleurgesteld en gedesillusioneerd. Langzaam maar zeker, door middel van de technieken die wij jullie hebben gegeven, hebben jullie die beperkende membranen opgeruimd zodat Liefde/Licht vrijelijk van en naar jullie kan stromen zoals het was bedoeld. Om de alsmaar toenemende frequenties van Licht te bereiken en uit te stralen, moeten jullie in staat zijn om jullie Wezen te vullen met deze hoge trillingspatronen, en jullie moeten bereid zijn om ze naar beneden te stralen in de kern van de Aarde en ze vervolgens naar buiten de wereld in te stralen via jullie Heilige Hartcentrumportaal, van zowel de voorkant als de achterkant.

Wij vertelden jullie dat toen jullie voor het eerst naar de Aarde kwamen jullie een glinsterende kristallijnen Pilaar van Licht waren. Toen jullie langzaam in de dichtheid zakten begonnen jullie een kruis van materie te bouwen dat steeds onhandelbaarder werd naarmate jullie spectrum van Licht en schaduw groter werd. Met liefde brengen jullie nu die fragmenten die jullie hebben gecreëerd terug in balans en harmonie naarmate jullie steeds hogere frequenties van Licht zoeken en bereiken. Jullie bevinden je in het proces van een kruis van Licht worden, geliefden, aangezien jullie chakrasysteem langs jullie ruggengraat wordt geactiveerd en jullie Liefde/Licht uitstralen vanuit jullie Heilige Hartcentrum voor en achter jullie.

Wij hebben jullie herhaaldelijk verteld om ‘het verleden te helen, jullie toekomst in eigen hand te nemen en vervolgens in het moment te leven,’ want het moment is het Rustpunt of het krachtcentrum van de Schepping. Waarom niet in het centrum van die spiraal gaan staan, in het oog van de dualiteit en polariteit waar alles kalm en vredig is en gevuld met zuivere, rijke, oersubstantie van de levenskracht die erop wacht te worden gekneed overeenkomstig jullie visie van de toekomst? Dit ene moment, waarop je in je Heilige Hartcentrum gaat, kun je de diepe liefde en compassie ervaren van onze Vader/Moeder God en de Opperste Schepper, en weet dat je een kostbare zoon/dochter bent op een belangrijke missie, en niets wat je zegt of doet kan die liefde verzwakken.

ONTHOUD, JULLIE EMOTIONELE, MENTALE EN ETHERISCHE LICHAMEN KUNNEN TERUG WORDEN GEHEELD EN GETRANSFORMEERD NAAR HEELHEID VIA HET GESCHENK VAN VERGEVING. Kijk in de spiegel, in je eigen ogen of ga in je Piramide van Licht op de kristallen tafel liggen. Zeg tegen jezelf: “Ik vergeef mijzelf elke handeling, gedachte of daad in het verleden, heden of de toekomst, in deze of een andere realiteit, die niet is voortgebracht door de frequenties van Heilige Liefde. Ik vergeef iedereen die mij naar mijn gevoel onrechtvaardig heeft behandeld in dit of een ander leven en ik retourneer hen, omgeven door een bol van liefde, alle negatieve herinneringen, schadelijke energieën en waarschijnlijke toekomsten die wij samen hebben gecreëerd. Ik vraag de engelen der vergeving om alle facetten van mijn Wezen te doordringen met frequenties van Liefde/Licht opdat ik ‘gefocust op de Ziel en gecentreerd in het Hart’ ben als een Drager van Licht en als een eigen meester.”

Haal diep adem terwijl je in je Heilige Hartcentrum gaat. Laat Liefde/Licht vanuit je Hogere Zelf door je heen stromen. Voel de expansie in je hartcentrum terwijl dit Goddelijke elixer van liefde de diepten van je Wezen doordringt. Heilige Liefde bevrijdt je van de ketenen die je om je heen hebt geweven en die je binden, beperken en verstrikken in karmische interacties. Als je deze liefde ontkent dan ontken je je afkomst en je Goddelijke geboorterecht. Doe deze oefening zo vaak als nodig totdat je voelt dat je de waarheid hebt geaccepteerd dat je vergeving waardig bent.

Vergeving van het Zelf die alle anderen vergeeft is een integrale stap in het proces van het openen van het portaal naar je Heilige Hartcentrum, en je hartportaal moet open zijn om je succesvol met je Tweelingvlam te verbinden. Je moet een eensgezinde poging doen om terug te keren naar harmonie en evenwicht in je eigen Wezen om er klaar voor te zijn jezelf te verbinden met je Goddelijke tegenpool. Jullie pijnlijke, onbevredigende aardse relaties zijn een gevolg van innerlijke gevoelens van niet waardig zijn, schuld, faalangst en afwijzing. De strijd van de seksen is werkelijk een innerlijke strijd met het Zelf, omdat jullie je “behoeften en verlangens” buiten jullie zelf projecteren naar anderen in de hoop dat zij tegemoet kunnen komen aan wat er binnenin ontbreekt. Jullie relaties weerspiegelen beslist de negatieve energieën die jullie moeten overwinnen, en ook positieve kenmerken die jullie voor jezelf wensen. Beiden kunnen pijnlijk of bevredigend zijn, afhankelijk van hoe!
jullie “het spel van relaties” willen spelen. Negatieve fysieke relaties zijn gebaseerd op angst, zijn verstijfd, egocentrisch en beperkend. Heilige relaties zijn gebaseerd op liefde en worden door de Geest geïnspireerd, en staan beide partijen toe om de positieve eigenschappen te integreren en uit te drukken van hun innerlijke mannelijke en vrouwelijke aard. Zij zijn gericht op heelheid en eenheid en zijn niettemin flexibel en staan vrijheid van expressie toe.

Wanneer je je bewustzijn verhoogt en terugkeert naar innerlijke harmonie, dan straal je meer verheven frequentiepatronen uit en zul je diegenen aantrekken die hetzelfde niveau van het Lichtspectrum uitstralen en die zich daarbij prettig voelen. Het proces van één worden houdt in de hereniging van meervoudige facetten en niveaus van je zielfamilie bestaande uit je aardse, je solaire, je galactische en je universele familie, en van de vele facetten van het “Zelf” inclusief je Goddelijke Tweelingvonk, en tenslotte de eenheid van je IK BEN Aanwezigheid.

Geliefden, willen jullie het proces van vergeving niet NU beginnen, en een eendrachtige poging doen om het portaal van jullie Heilige Hartcentrum te openen opdat jullie kunnen worden overladen met deze wonderlijke gaven? Roep ons en sta ons toe jullie te helpen. Onthoud dat wij slechts een hartslag en een gedachte van jullie verwijderd zijn. Wij hullen jullie in heilige, onvoorwaardelijke liefde.

IK BEN Aartsengel Michaël

© 2007 Ronna Herman, Star Quest All Rights Reserved
775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502

Website : http://www.
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s) Naam : til janssen
dit us een krachtige oefenung. dank hiervoor.  

 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI