·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : 40 Bericht van de Hoeders
Tekst : In liefde, zegening een Eenwording en met voor allen een liefdevol en gezegend 2007, wens ik jullie veel leesgenoegen en alle liefs,
Claudia Philippo

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Veranderingen
Tijden veranderen, geliefde broeders en zusters. Doch zijn het wel Tijden of is het de energie die constant in beweging is en daardoor zorgt voor de veranderingen die zowel individueel als wel collectief plaatsvinden? Hoe gaan jullie om met deze veranderingen en hoe weerhoudt dit zich met het grotere geheel? Trekken jullie je terug van al het wereldse om jullie heen, bewust van wat er binnen in jullie zich afspeelt of stellen jullie je juist open, ervaringen en kennis delend met elkaar. Laten jullie dit afhangen van datgene dat aan verandering onderhevig is of zijn er patronen te herkennen waar jullie je al dan niet bewust van zijn? Waar brengen zij jullie naar toe en zijn jullie in staat het pad te herkennen?

Wanneer je jezelf de vraag stelt: wat is het pad dat ik bewandel en waar voert het mij? Wat is dan je eerste gedachte? En hoe voelt deze gedachte nu het pad tot op heden gevrijwaard bleef van de emoties die jullie hierbij hebben gevoeld? Hoe is de communicatie met jezelf hierin?

Communicatie
Dit, geliefde broeders en zusters, zijn indringende vragen met antwoorden die enkel jullie kunnen invullen. Wij kunnen jullie niet vertellen of de antwoorden de juiste antwoorden zijn, immers dit is niet aan ons voorbehouden. Wel kunnen wij jullie wijzen op de diverse mogelijkheden van communicatie en de onuitputtelijkheid ervan. Wij bedoelen hierin niet het vermogen te spreken zoals mensen dat onderling doen met woord en gebaar, doch de intensievere vorm die jullie toegang bieden tot een manier van communiceren op een dieper niveau. Een andere dimensie.

Onderschatten
Deze wijze van communiceren wordt veelal onderschat. Dit komt voort uit een niet begrijpen van de ratio, hoewel indien wij jullie zouden uitleggen dat deze vorm van communiceren vrijwel gelijk is als de mogelijkheid van het gebruik van radiofrequenties, dan zouden jullie hierin meer inzicht verkrijgen. Met nadruk benoemen wij het woord vrijwel, immers, het gebruik van een frequentie in radiotermen is slechts een éénrichtingsverkeer, zender en ontvanger. Doch een ieder van jullie bezit de mogelijkheid tot beiden en zonder beperking.

Hierin is de communicatie met jullie individuele Zijn het gemakkelijkste te verwezenlijken. Jezelf afstemmen op deze frequentie is slechts inherent aan de bereidwilligheid om alle kakofonie en omringende gedachten uit te bannen. Niet alleen dat maar ook de bereidwilligheid te hebben om te willen luisteren naar jullie Innerlijke Stem.
Al is dit voor velen onder jullie geliefden, één van de moeilijkste processen, doch wie zich eenmaal weet af te stemmen kan dit vrijwel probleemloos verder ontwikkelen.
Meditatie gericht op het hart en de keel chakra kunnen jullie helpen dit te ondersteunen en er zijn geen uitzonderingen waarin jullie deze communicatie techniek met jullie Innerlijke Zelf kunnen gebruiken. Het zal jullie verrijken indien jullie dit toepassen en helpen Inzichten te verkrijgen.

Communicatie met anderen
Gewend als jullie zijn aan de mogelijkheid in woord en gebaar te communiceren, wordt deze mogelijkheid al een ander verhaal. Jullie kennen wellicht, geliefde broeders en zusters, de expressie: In het beginne was er het Woord en het Woord werd bewaarheid? Doch essentieel hierin zou zijn: In het beginne was er de Gedachte en het Woord volgde de gedachte en werd bewaarheid.
Indien wij de gedachte omzetten tot een frequentie waarin jullie de mogelijkheid hebben tot het uitzenden van deze gedachte over de genoemde frequentie is het dan zo ondenkbaar, geliefden, dat de frequentie ergens wordt opgepikt? Immers, gedachten zijn niet gebonden aan taal, plaats of tijd. Wanneer een tweede persoon zich op dezelfde frequentie bevindt is het dan niet een logisch gevolg? Doch in deze gaan wij er van uit dat deze persoon zich inderdaad op dezelfde frequente bevindt zonder zich te hoeven afstemmen.

Dat laatste geliefde broeders en zusters is nu juist het kernwoord. Afstemmen. Wanneer wij dit terugbrengen naar het Woord, hoe vaak overkomt het jullie dan niet dat iemand je iets verteld en je ongeduldig luistert en tegelijkertijd denkt dat je nog zoveel te doen hebt of weg moet, of aan een oplossing denkt in plaats van echt te luisteren?
Luisteren, geliefden, gebeurd maar al te vaak met een half oor en een half oog. Jullie verdelen je tijd naar best vermogen, doch behouden je het voorrecht controle te houden op de tijd in plaats van deze weg te geven. De vraag die wij jullie stellen geliefde broeders en zusters is deze: Wat geef je dan exact aan de ander? Op welke frequentie geschiedt deze dialoog?
Juist ja, jullie eigen frequentie.
Het is een verwachting dat de andere partij zichzelf transformeert naar hetzelfde frequentie niveau als dat jullie gebruiken doch hierin realiseren jullie je niet dat er storing veroorzaakt wordt waardoor de ontvangst van mindere kwaliteit is en jullie niet werkelijk diepgang krijgen in wat er zich afspeelt bij de ander. Er is sprake van ruis op de zender. Hierdoor, geliefden, ontstaat miscommunicatie en deze miscommunicatie zal gevolgen kennen die onnodig zijn.
Indien jullie met elkaar in woord communiceren, geef hem of haar dan je onverdeelde en objectieve aandacht. Je richten op het derde oog chakra en de keel chakra van je medemens kunnen je behulpzaam zijn dit verder te ontwikkelen.
Wij zien en zijn ons bewust van het tijdsgebrek waarmee jullie soms lijken te kampen, doch ook dit kunnen jullie ondervangen door aan te geven dat jullie op dat moment niet de mogelijkheid hebben om de ander de aandacht te geven die hij of zij vraagt. Spreek dan af op een ander tijdstip waarin jullie wel deze mogelijkheid hebben.
Eenzelvig voor de communicatie door middel van het Woord, geldt dit voor de communicatie door middel van de Gedachte. Leren jezelf af te stemmen op een andere frequentie waarbij jullie een verbinding leggen tussen de harten van de ander en jezelf, zal een storingsvrije en haast transparante verbinding opleveren. Jullie kunnen dit oefenen, geliefde broeders en zusters door met elkaar afspraken te maken waarbij één van jullie een gedachte uitzend en de ander zich met hem of haar verbindt.
Jullie kunnen dat in één ruimte doen of op verschillende plekken. Daar waar het Woord de beperking kent dat het slechts verstaanbaar is wanneer men contact heeft met elkaar op één plaats, zijn gedachten overal verstaanbaar en kent geen beperking.


Communicatie met het dierenrijk
Gelijk overal op aarde jullie mensen verschillende talen spreken al gelang waar jullie geboren zijn, tot welke land jullie behoren en zelfs uit welke streek jullie afkomstig zijn, communiceren ook de dieren onderling alleen is hierbij geen onderscheid tussen geboorte, land of streek, doch gebonden aan de diersoort. Gelijk honden elkaar verstaan, zo verstaan ook paarden elkaar of welk ander diersoort dan ook.
In de ontwikkeling van dieren, geliefde broeders en zusters zou men kunnen spreken van een vorm van dialect indien dieren wel behoren tot hetzelfde ras, doch de onderlinge verschillen te groot zijn. Zij lijken slechts nog in vorm op elkaar.
Voor mensen is deze vorm van communicatie moeilijk te begrijpen. Het frequentie verschil is groot en maakt de mogelijkheid tot communicatie in Woord tussen Mens en Dier een zeer lastig proces.
Doch indien jullie dit terugvoeren tot de Gedachte, de Gedachte zoals eerder benoemd, waarin er geen beperkingen zijn en alle talen Één, dan is dit zeer wel mogelijk en kan zowel Mens áls Dier behulpzaam zijn op meerdere vlakken.

Gelet op onze voorgaande Berichtgeving kan het jullie helpen inzicht te verkrijgen in het welzijn van zowel Dier als wel het welzijn van het plantenrijk en de Aarde. Doch vooreerst is hierin noodzakelijk vertrouwen te ontwikkelen tussen Mens en Dier. Jullie, geliefde broeders en zusters, kunnen hierin een belangrijke bijdrage zijn. Wederom is het van belang dat jullie je hiervoor openstellen en jullie bereidheid te luisteren. Het geven van energie (evenals het ontvangen hiervan) aan het dier waarmee je wilt communiceren en een verbinding maken tussen jullie beiden gericht op het hart chakra kan jullie hierbij tot ondersteuning zijn. Beoog geduld, geliefden, indien dit niet direct geschiedt, doch geef niet op. Het is niet zo dat het dier niet bereidwillig is contact te maken. Integendeel! Het zal niets liever willen. Doch zowel Dier als Mens zijn vrijwel vergeten hoe ze deze techniek kunnen gebruiken. Voor beiden is het een zaak van Her-innering.

Tot slot:
Één andere vorm van communicatie hebben wij hierin nog niet benoemd. Hierover zullen wij later spreken. We willen jullie, geliefde broeders en zusters, vertrouwd maken met deze eerste mogelijkheden en verlangend naar jullie ervaringen hierin.
Na een periode die gekenmerkt wordt door zuivering waarbij lichamelijke klachten geen uitzondering zijn geweest, breekt er een nieuwe periode aan. Een periode die gekenmerkt wordt door Innerlijke Kracht en met mogelijkheden tot vernieuwingen.
Deze periode begint vandaag wanneer de Ster Regulus uit het Leeuwenteken, zich voor de Maan zal bewegen.

11 en 12 januari zullen gekenmerkt worden door de ster Spica in het sterrenbeeld Maagd. Anders dan gewoonlijk waarin dit een periode van zuivering vertegenwoordigd zal het deze maal een periode zijn van openingen en het creëren van ruimte. Een en ander hangt samen met de hiervoor genoemde ster Regulus en de daarop volgende aanwezigheid van de ster Antares in het sterrenbeeld Schorpioen op 15 januari.

De daadkracht die hieruit eveneens voorvloeit zal gekenmerkt worden door vernieuwing door de Nieuwe Maan op 19 januari.

De invloed hiervan zal versterkt worden door de aanwezigheid van de Zeven Zusters, ofwel het Zevengesternte. De vrouwelijke energie zal in balans gebracht worden doordat zij in het teken zal staan van het sterrenbeeld Stier op 27 januari.

De balans zal bewaard blijven wanneer op 31 januari Castor en Pollux beiden zichtbaar zijn in het sterrenbeeld Tweeling.

De Hoeders.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

©Claudia Philippo – 7 januari 2007
Verspreid in België en Nederland door ©Helen Maijenburg op 7 januari 2007

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnwWebsite : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI