·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Bewustwording
Naam : Roos
Titel : Worden Wij Wijzer?
Tekst : Worden Wij Wijzer?


Er is weer een nieuw boek toegevoegd aan de lange rij van meer dan tienduizend nieuwe exemplaren die ieder jaar verschijnen. Is er iets nieuws in te lezen? De auteur geeft aan dat de krachten van de duisternis de mensheid proberen te misleiden en gevangen proberen te houden in angst. Vervolgens schetst hij heel beeldend een horrorscenario waar zelfs de meest doorgewinterde pessimist het nog koud van krijgt. Wonderlijk.

De schrijver houdt ons voor dat het huidige systeem van zeven chakra’s nu ten einde loopt en in deze periode wordt vervangen door een beter systeem waarin er als het ware vijf extra chakra’s worden toegevoegd zodat het totaal op twaalf uitkomt. Dit correspondeert schijnbaar beter met andere twaalfvouden in onze natuur. Een wonderlijk verschijnsel immers gedurende vele tienduizenden jaren is er met succes een zevenvoudig menselijk wezen geëvolueerd op onze aarde en nu verandert schijnbaar het hele goddelijke bouwplan zoals dat al lange tijd bekend is bij de theosofen in onze samenleving. Alles wat vanuit het goddelijke in openbaring komt is zevenvoudig zo leren zij ons deze eeuwige wetten. Nu schijnt de auteur evenals vele anderen een uitzonderlijke wijziging te bespeuren alsof de goddelijke wetten opeens zouden worden aangepast aan de verwachtingen van de mensen. De Geheime Leer van Blavatsky wordt door de schrijver kennelijk niet echt serieus genomen. Hij meent dat het blij!
kbaar anders is.

De geestelijke evolutie verloopt heel langzaam in de loop van tienduizenden jaren. Toch wordt er nu een beeld geschetst door de schrijver alsof er in de jaren rond 2012 iets spectaculairs zou zijn te verwachten. Zoiets is volkomen uitzonderlijk en daarom hoogst onwaarschijnlijk. Vele mensen hebben rond het jaar 2000 tevergeefs gewacht op iets bijzonders. Zouden al deze teleurgestelde mensen nu hun hoop moeten vestigen op het jaar 2012? Is het gerechtvaardigd om mensen dergelijke verwachtingen aan te praten? Dit beeld heeft wonderlijk veel overeenkomsten met het voorhouden van een vette worst voor gulzige vleeseters. Toch wordt er door dezelfde bron beweerd dat het vooral de duistere krachten zijn die de mensen proberen te misleiden.

De Christus energie zou nu kennelijk in grote mate onze samenleving doorstromen en daardoor grote veranderingen mogelijk maken in een korte periode. De schrijver spreekt zelfs over een sprong in de evolutie naar een volgende dimensie. Hoe zoiets dan zou moeten gebeuren blijft vaag. Er moet kennelijk iets worden getransformeerd en dit gaat blijkbaar min of meer vanzelf voor de mensen die hiervoor geschikt zijn. De anderen kunnen kennelijk niet mee en blijven achter in het duister. Er ontstaat dan dus een grote tweedeling in de mensheid waarbij het ene deel de sprong al heeft kunnen maken en het andere deel dat nog niet voor elkaar gekregen heeft.
Toch wordt er even vrolijk gezegd dat juist de duistere krachten veel verdeeldheid zaaien tussen mensen onderling. Wonderlijk.

Er zijn al sinds duizenden jaren mensen die het spoor van de ziel proberen te volgen en zij hebben ervaren dat dit hard werken is, iedere dag opnieuw. Er is een grote inspanning nodig voordat er kleine vorderingen mogelijk worden op het smalle pad van dienst aan de medemens.

Wij schijnen nu volgens de schrijver een laatste en beslissende fase tegemoet te gaan in het proces van menselijke evolutie. Vreemd, immers na elke cyclus komt er toch steeds weer een nieuwe cyclus? Wanneer het tijdperk van de Vissen na ongeveer tweeduizend jaar is overgegaan naar het Watermantijdperk zou er dan na ongeveer tweeduizend jaar niet gewoon een overgang zijn naar het tijdperk van de Steenbok? Zouden er dan geen mogelijkheden meer zijn om verbinding met de ziel op te bouwen? Zou de Christus energie alleen verbonden zijn aan dit tijdperk van de Waterman en dan ook nog alleen rond 2012? Wonderlijk.
De schrijver houdt ons voor dat in de komende periode er een wereldwijd netwerk gaat ontstaan waarin alle mogelijke informatie over mensen zomaar bekend is en misbruikt zou kunnen worden door duistere krachten. Vanuit de esoterische studieboeken is bekend dat de Witte Broederschap al vele tienduizenden jaren de mensheid met succes begeleidt aan de hand van het Grote Plan van geestelijke evolutie. Zij kunnen daarbij gebruik maken van allerlei geestelijke informatiebronnen waarin alle menselijke gevoelens, gedachten en handelingen kunnen worden waargenomen. Dit is al zo sinds de komst van de Witte Loge op onze aarde in de dagen van Lemurië, het tijdperk dat voorafging aan het Atlantische. De ontwikkeling van de menselijke technologie staat hier volkomen los van. Zou het dan niet redelijk zijn om te veronderstellen dat ook de tegenhangers van de witte loge over ongeveer dezelfde informatie kunnen beschikken al sinds hun vestiging op onze aarde in de dagen van Atlantis? Niets ni!
euws dus. Er wordt nu gesuggereerd dat er een volstrekt unieke situatie zou kunnen ontstaan waarbij de duistere krachten de mensheid in hun greep zouden kunnen krijgen met behulp van computertechnologie. Zou het niet veel meer het verspreiden van angst en horrorscenario’s zijn dat de duistere broeders in de kaart speelt?

De schrijver adviseert mensen om de leidsels uit handen te geven aan de Christus die ons schijnbaar zal beschermen tegen lijden en ellende. Is dit een reëel beeld waarin de goeden worden begenadigd en de slechten worden gestraft met extra ellende? Zou de Christus iemand beschermen tegen het onheil dat iemand in voorgaande incarnaties over zichzelf heeft afgeroepen? Zou Hij de goddelijke wetten van karma opheffen en nietig verklaren? Wonderlijk.

De schrijver adviseert om alles maar los te laten wat je dierbaar is om zo vrijer te kunnen staan en jezelf vol te laten lopen met Liefde en Licht. Dit lijkt in het verlengde te liggen van wat de Boeddha heeft gezegd namelijk dat het willen hebben van iets de bron is van alle ellende. Soms wordt hieruit de conclusie getrokken dat het dan maar beter zou zijn om niets meer te willen om zo veel ellende te voorkomen. Persoonlijke voorkeur zou dan een uiting zijn van onbalans.

Wanneer dingen die nodig zijn toch geforceerd worden losgelaten omdat je vindt dat je dit zelf niet meer zou moeten willen dan ontstaat er een innerlijke scheuring waarbij het hoofd zich keert tegen het hart. De ziel wordt zo vermoord. Dit kan niet anders dan veel ellende veroorzaken. Wanneer je hoofd bijvoorbeeld zegt dat je beter geen vlees meer kunt eten terwijl je hart voelt dat je dit toch graag zou willen, wat is dan beter om te doen? De schrijver adviseert om in zo’n situatie het geliefde vlees dan toch maar los te laten in de hoop zo meer ruimte te maken voor de instroom van Liefde vanuit de ziel. Hiermee wordt de situatie omgedraaid. Wordt iemand een beter mens door geen vlees meer te eten? Dat zou toch wel heel gemakkelijk zijn!

Wanneer al dergelijke geliefde gewoontes zonder begrip worden afgekapt wat mag er dan in alle redelijkheid van worden verwacht? Zou iemand zich hierdoor niet bijzonder ongelukkig gaan voelen alsof hij tegen zichzelf wordt gekeerd en hem zijn vrijheid wordt ontnomen? Is er enige garantie dat dergelijke drastische keuzes worden gehonoreerd met de instroom van Liefde en Licht vanuit de ziel? Zou het niet eerder zo zijn dat er in zo’n situatie innerlijk een grote geestelijke leegte ontstaat die ten onrechte als verbinding met de Christus wordt bestempeld? Is het bovendien niet zo dat begeerte naar Liefde en Licht ook een vorm van begeerte is?

Verbinding met de ziel kan niet worden afgedwongen door eerst het dierbare weg te gooien zoals men ook geen nieuwe schoenen krijgt door de oude in de afvalbak te doen. Is het niet redelijk om eerst zorgvuldig te bouwen aan de opbouw van verbinding met de ziel en dan als gevolg daarvan vanuit begrip geleidelijk oude gewoontes los te laten omdat die dan niet meer per sé nodig zijn?

Laten we hopen dat onze verwarde schrijver gauw wakker wordt uit zijn nachtmerrie en de mensheid in zijn volgende boek meer hoop biedt dan nu.

Website : http://www.
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI