·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Spiritualiteit
Naam : De Monade
Titel : De (Kosmische) druk op het bewustzijn . Deel 1 en 2
Tekst : 12/1/07 Doorgeving via Berry Vincenta. meer teksten op www.monade.nl

“De druk op het Bewustzijn in deze tijd zal het uiterste van U allen vragen.”

“Deze grote vooral innerlijke maar ook zichtbaar uiterlijke druk wordt heden door veel mensen ervaren.
Zoals gezegd ( zie eerdere doorgeving) heeft dit te maken met een grote nieuwe Kosmische Energie-instroom die inwerkt op het Totale Bewustzijn.
Een nieuwe, duwende Beweging.
Het is een vernieuwende impuls die de mens áánzet écht te kijken naar zichzelf, naar zijn Bewust-Zijn.
Te zien, dat het vullen (materieel) van innerlijke leegtes niets te maken heeft met Bewustzijn, maar met onvrede, vanuit menselijke emotievelden.
Er wordt aan ieders wortels ‘geknaagd’ om de mens te ontdoen van allerlei illusies.
Het stuwt de mens van nu naar ongekende hoogten en duwt naar onbekende, onbeminde diepten.”

Wåt laat Het zien?
Stagnaties, manipulaties.
Dat velen lijken lamgeslagen, uitgeblust, energie-arm.
Dat er onrust is, collektief op een ongrijpbare manier.
Leven tussen hoop/wanhoop.
Dat er aan oude veiligheden wordt geschud wat allerlei soorten angsten oproept en grote verscheurde twijfel!
Dat wantrouwen ten opzichte van hetZelf groter is dan vertrouwen, óók ten opzichte van de wereld.
Innerlijke en uiterlijke oorlogen.

“Het oude Bewustzijn staat op breken en iets wat breekt, zal vernieuwd worden, niet gelijmd.
Het dwingt een ieder zijn echte Bewustzijns-wortels recht te doen als naakte realiteit in het NU.
Het dient begrepen te worden dat ieder mens in verbinding staat mét en dat niemand zich zal kunnen onttrekken, zoals nu vaak zo zichtbaar is in bijvoorbeeld onverschilligheid.
Deze genoemde onverschilligheid komt voort uit diepe, diepe pijn, uit onvermogen zichzelf niet te kunnen zien in waarheid en daardoor de ander niet......”

Wat vraagt het van ieder mens?
Het vraagt toewijding aan deze Evolutie...
De ogen te openen, het Hart te openen. Het vraagt keuzes te maken en niet ambivalent te blijven wachten. Op weg te gaan, levend te maken de Ziels-authoriteit.
Het vraagt daadkracht en het herwaarderen van het Leven zelf! Het vraagt oude vervormde ‘verworvenheden’ los te willen laten. Het is geweest in dienstbaarheid aan Uw groei.
Het is een voorbereiding op de toekomst. Véél gaat van z’n plaats....
In innerlijke waarheid te stáán, van binnen naar buiten gericht. Waardoor de mens waarachtig zal zijn, zoals bedoeld, en een nieuwe plaats in zal moeten gaan nemen.
Niemand uitgezonderd, alles zal verschuiven....
Laat los de angst en zie de nieuwe aandachts-krachten!

“Herstel opnieuw de Verbinding in Bewust-Zijn, zodat hele groepen Bewuste, Wetende Mensen, de onwetenden zullen raken, zullen tonen de waarheid van NU.
Leef vanuit deze Liefdevolle aandacht Uw Leven en ieders individuele bijdragen aan dit proces zal een feit zijn!”

Over dit onderwerp zal Zaterdag 21 April 2007 een Themadag worden gegeven.


DRUK OP HET BEWUSTZIJN DEEL 2 via Berry Vincenta 5-2-2007

Ik heb het gevoel dat ik op dit punt in mijn leven goed aansluit bij wat zich aandient in mij en dat geeft een heel bruisend, sprankelend gevoel en daarnaast ervaar ik een enorme druk waar mijn fysieke lichaam af en toe bijna op onderuit gaat en mijn vraag is hoe ik die 2 beter in balans kan brengen?

Antwoord: De druk die momenteel voelbaar is, is een druk die vooral in het hele wereldbewustzijn wordt gevoeld. De druk heeft vooral te maken met het indalen van een nieuw deel van kosmische energie, die een enorme indruk in de wereld zal achterlaten. De kracht die achter deze nieuwe energiebronnen ligt zullen op vele mensen die gevoelig daar voor zijn werkelijk fysiek maar ook geestelijk kunnen worden ervaren en wórden ook als zodanig ervaren.

Wát vindt er nu plaats?

Het is de synthese (= samenkomst) van de 2 polen in de mens, die ‘gedwongen’ worden, zich tot elkaar te verbinden.
De 2 polen (lees mannelijk en vrouwelijk) zijn vaak afgescheiden ervaren. Dit moest ook zo gaan. Zij zijn altijd tot elkaar ‘ veroordeeld’ geweest, in een aantrekkende én afstotende beweging.
Nu deze synthese werkzaam wordt, zal er een andere levensbeweging aangevuurt worden in de Leven-gevende, etherische Bewustzijnsvelden!
Een nieuw startpunt vanuit een ‘ andere’ werkelijkheid, nl Jouwzelf.....
Het zal ‘ander’ Leven geven aan het DNA!
Daartoe is de mens(heid) opnieuw sidderend op weg naar een volgend punt van balans, zoekend, ontkennend, én herkennend zichzelf.
En als hij/ zij eerlijk kijkt, weet dat hij/zij vaak óm zich heen kijkt, niet verbonden van binnen uit.
Scheurend innerlijk maar óók helend, als gezien wordt, dát wat zich opdringt. Als punt van Hoop en grote veranderingen.
Weest in stilte in bewogenheid en mededogen met het Zelf, in Bewustheid met de ander, in Bewust-Zijn.

En zie, deze Wereldschepping-creatie, het eigen aandeel. Vraag je af, wat is onwerkelijk, ónecht en wat is mijn échte Werkelijkheid? Wát verbindt mij?

Het is voor u belangrijk dat u zich gaat realiseren dat de druk op dat fysieke alles te maken heeft met dat datgene wat momenteel Kosmisch aansluiting zoekt, zich ook een weg zoekt in het DNA. En dat juist in dit DNA er steeds opnieuw veranderingen plaats zullen vinden die ook fysiek daarin heel erg voelbaar worden. Deze fysieke druk die het dan geeft zult u vooral in de wat hardere structuren van het lichaam kunnen terugvinden. Omdat daarin nu eenmaal de minste souplesse voelbaar is. Daarin zullen steeds opnieuw de aanwijzingen zitten dat u vanuit de bruisende sprankeling enerzijds ( de lichte kant) en de bruisende sprankeling anderzijds juist in dit deel van zwaarte en druk (de onbelichte kant) zich verbonden wil weten. Want wanneer u datgene wat u aan de ene kant van uw bewustzijn zo helder heeft, nu gaat koppelen aan dat wat zo een druk veroorzaakt, dan zal dat veel soepeler doorgang vinden. Het is belangrijk en dat geldt voor u allen, om zich te realiseren dat de gr!
ote druk bínnen het Wereldbewustzijn en óp het Wereldbewustzijn dus niet alleen maar individueel met u te maken heeft. Maar dat u ook datgene van de wereld ( mensheid) ervaart wat nog extra duwt en drukt. Dat maakt het soms zwaar vooral voor de mensen die daar heel gevoelig voor zijn. Wanneer u dit begrijpt dan zal daar, wanneer daar inzicht over is, ook wat meer lichtere energie in kunnen stromen. Zult U het niet meer alleen maar van uzelf hoeven maken.
U zult dan ook weten, vanuit een innerlijk troostend gebaar, dat het gezamenlijk wordt ontvangen en dat het ook gezamenlijk wordt gedragen. Daarin is het opnieuw weer de verbinding, verbinding die soms vanuit die druk in het leven, als eenzaamheid kan worden ervaren. Maar waar het tóch samen de eenheid binnen dit proces vervult. U kunt dus op een hele gemakkelijke wijze datgene wat zó in balans is, verbinden aan datgene wat zich ook laat gevoelen in onbalans. Geef daarin de balans helemaal zijn plek zodat ook in uw fysieke structuur de vernieuwing en de vitaliteit van het leven, maar vooral van het nieuwe dat zich aandient volkomen een weg zal vinden. Waarin deze vernieuwing, en ook daarin zit uw aanwijzing, deze vernieuwende bron van energie zich vooral zal laten gevoelen in de oude delen in u allen.
Dus alles wat daarin nog ligt opgesloten in de diepste diepte van uzelf, zal uitvergroot in uw leven verschijnen. Ga daar niet aan ten onder. Maar begrijp dat juist door die snelheid van die enorme energie-impuls en die duwkracht daarachter u allen in staat wordt gesteld, in de diepte op te ruimen dat wat niet meer dienstbaar is.

Het is de vraag aan de totale mensheid werkelijk te doorgronden. Werkelijk te doorzien en ook los te willen laten, vanuit dat wat u geweten noemt, dat wat niet meer meegenomen hoeft te worden. Maar wat zich nu opent om doorgeduwd te kunnen worden door dát wat nu zo voelbaar is.
Geef u zelf daarin alle ruimte in uw bewustzijn. Dus open de ogen zodat het zich een weg kan zoeken. Zodat u het áán zult gaan. Zodat u uw diepste duisternis werkelijk welkom zult heten en het in uw Hart en armen zult sluiten. Waardoor u dan ook zult weten dat deze druk een hele grote kans, een mogelijkheid biedt aan de volgende evolutiestap van de Mensheid en deze Schepping. Geef uzelf dus deze kans en open dat wat nu geopend is op een nog grotere manier dan dat u nu van zichzelf durft te weten.
Durf te weten, durf te zien in alle openheid en eerlijkheid, dat wat er nog is in u. Niet meer in afkeuring te zien maar in een volkomen omarmen. Zodat datgene wat dán ook op uw eigen weg zal worden geprojecteerd, dat u dat aan zult gaan. Niet meer er omheen zult lopen maar met het eerlijk oprechte openen van het Hart het zult verbinden aan dát wat u Werkelijk bent.
In Liefde voor U allen. Maar ook in Liefde voor deze Schepping, groet Ik U allen in diep respect. Amen.

Over dit onderwerp vindt een themadag plaats op Zaterdag 21 april 2007
Op deze dag wordt het effect van deze druk op de wereld maar ook op Uw persoonlijke leven belicht.
U kunt ons mailen/ bellen voor aanmelding.
Uitgebreide info op www.monade.nl


Website : http://www.monade.nl
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI