·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : 41e Bericht van de Hoeders
Tekst : Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

In het voorgaande Bericht hebben wij gesproken over communicatie, geliefde broeders en zusters. Communicatie met jezelf; het afstemmen op de frequentie met jullie innerlijk. Wij deden dit opdat jullie konden kennismaken met de innerlijke Bron die in een ieder van jullie vertegenwoordigd is en hierin toegang kregen tot jullie ware Zelf, ontdaan van invloeden van buitenaf. Indien zij jullie zou leiden zonder geremd te worden door deze invloeden en interpretaties, niet op de laatste plaats die van jullie zelf, ontstaat er een transparantie. Een transparantie geënt op een uitgebalanceerde wisselwerking tussen het Universum en jezelf en vormt een geheel.
Geliefde broeders en zusters, communicatie bestaat uit tweerichtingsverkeer. Een communicatie over en weer tussen de gever en de ontvanger. Wanneer jullie slechts hierin zouden geven en de ontvanger zou ontvangen, dan treedt er een stagnatie op en wordt de wisselwerking onderbroken.

Luisteren naar je innerlijke stem
Geliefde broeders en zusters, luisteren naar je innerlijke stem: wat heeft zij jullie te vertellen? Hoe kunnen jullie haar stimuleren tot het delen van wat zij nodig heeft om zich verder te ontwikkelen? Want, geliefde broeders en zusters, zij heeft deze stimulans nodig. Niet uit oogpunt waarop jullie schijnbaar zoveel nodig hebben, doch om verder te groeien en te reiken om, waar haar noodzaak lag te worden herboren in de kringloop van de eeuwigheid, haar bestemming in te nemen. Iedere keer wanneer zij wordt afgewezen, zal zij op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden en zij zal blijvend signalen afgeven. Het is aan jullie bereidheid hiernaar te willen luisteren en bestaansrecht te geven en dit niet naar eigen inzicht te willen interpreteren, doch de kern ervan te leren zien, voelen, horen, begrijpen en in balans te brengen.

Lichaam en Ziel
Het lichaam, geliefde broeders en zusters, is het huis waarin de ziel woont. Het vergt onderhoud zodat de ziel zich hierin kan ontwikkelen. Immers, haar wens is haar plaats in de kringloop van de eeuwigheid naar beste vermogen te vervolmaken. Indien het haar plaats in deze geboorte was een moeder te zijn die haar kinderen opvoedde tot liefdevolle en zorgzame jongemannen en vrouwen, die op hun beurt deze opvoeding verder uitdragen en dit als een mosterdzaadje zich verder en verder verspreidt, wat, geliefde broeders en zusters, zou er dan gebeuren wanneer zij haar lichaam verwaarloost? Haar geest en ziel, aangetast door negatieve energie door invloeden van buitenaf die haar lichaam teisteren en haar verzwakken, zouden niet langer de kracht hebben hun taak te volbrengen. Zij zou ziek kunnen worden of zelfs kunnen sterven.
Haar lichaam, geest en ziel zijn uit balans geraakt.
Doch door het proces raken er andere processen uit balans. De kinderen zullen vervroegd gedwongen zijn taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen waartoe zij eigenlijk nog niet in staat zijn en het proces waarin zij op zouden groeien tot liefdevolle en zorgzame jongemannen en vrouwen zou een onderbreking kennen doordat zij zichzelf geconfronteerd zien met nieuwe processen waar zij eigenlijk nog niet toe in staat zijn die aan te kunnen. Wederom ontstaat er onbalans.
Ook hun verzorgers zijn onderhevig aan veranderingen in hun eigen ontwikkeling op zielsniveau. Immers, zij zien zichzelf voor een onvoldongen keus geplaatst. Een taak die zij weliswaar vol liefde op zich zullen nemen, doch de onbalans schuilt niet in wat ze doen.

Niets gebeurd zonder reden
Nee inderdaad, geliefde broeders en zusters, niets geschiedt zonder reden. Processen die gepaard gaan met ziekte, depressie, pijn, lijden en vroegtijdig overlijden, zijn zij werkelijk processen die het Universum jullie toebedeelt met het idee dat alles een reden heeft? Zet het Universum dergelijke processen op gang? Daar waar het Universum en de Bron van het Al alles met Liefde ondersteunt? Zijn zij de manipulators? Of is het de liefdevolle ziel, jullie innerlijke zelf, die vroegtijdig haar taak afbreekt? Geeft zij haar taak op voordat deze is voltooid?

Actie en reactie
Natuurlijk, ieder proces gaat gepaard met nieuwe processen. In jullie wereld kennen jullie het spreekwoord; “God sluit nimmer een deur zonder een raam open te zetten”. Dit spreekwoord laat zich het best vertalen door te zeggen dat de Bron van Al er altijd voor zorgt dat niets zonder reden is en uit dergelijke processen van verdriet, nieuwe mogelijkheden zullen ontstaan.
Geliefde broeders en zusters, juist dat is de kracht van Liefde. De kracht van Liefde om in de duisternis Licht te scheppen en nieuwe mogelijkheden te openen en ze te tonen.

Luisteren naar het lichaam
Het ondersteunen van het lichaam door middel van goede voeding, een gezond leefpatroon en voldoende rust spreekt voor zich. Hier hebben wij niets aan toe te voegen. Wij zouden zeggen, het is haast vanzelfsprekend.
Maar luisteren naar het lichaam betekent eveneens tijd nemen om het lichaam te leren kennen en de zwakke plekken, die aandacht nodig hebben, te herkennen en te erkennen. Wij vragen jullie hier in de komende periode aandacht aan te geven en de communicatie met het lichaam aan te gaan door tijdens een meditatie of een ander moment waarin zowel jullie geest als lichaam tot rust komt, zonder verder nadenken of controle te willen houden door het te sturen of een eigen interpretatie aan te geven wat jullie zelf denken welke plekken zwak zijn, een hand vlak boven jullie lichaam te laten glijden en het jullie naar de zwakke plekken te laten leiden. Dat, geliefde broeders en zusters, zijn de plaatsen die extra aandacht nodig hebben.
Een kleine waarschuwing is op zijn plaats, immers het is menselijk wanneer jullie verkouden zijn te denken dat juist dat de zwakke plek is en het daar verder bij te laten. Het is daarom noodzakelijk goed naar het lichaam te luisteren en contact te maken.
Ondersteun de zwakke plekken. Niet enkel door mogelijke veranderingen in externe processen (wederom voeding, leefpatroon en anderszins), doch geef deze plekken energie en ondersteuning door ermee te communiceren.

Geest en ziel
Evenzo goed als met het lichaam, is er een communicatie nodig tussen de geest en de ziel. Doch hierin is er wel een verschil. Daar waar jullie veelal wel de controle hebben ten aanzien van voeding, leefpatroon en anderszins, is de geest evenzeer afhankelijk van de ervaringen die het tot zich neemt. Zij is, wederom net zoals het lichaam, te beïnvloeden door andere processen, maar in tegenstelling tot het lichaam, kan de geest niet altijd bepaalde ervaringen buitensluiten, noch zou zij hier goed aan doen, daar zij een uitdaging vormen voor zowel de geest als de ziel om zich verder te ontwikkelen en in evenwicht met elkaar te komen.
Iedere pasgeborene bezit al een aantal talenten. Deze talenten zijn latent aanwezig in de genen. Sommigen zijn erfelijk, anderen behoorden reeds toe aan de wedergeboren ziel.
Door middel van ervaringen zal zij deze talenten verder ontwikkelen waarbij het potentieel gaat om het evenwicht. De ervaringen van de geest dienen in verhouding te staan tot het talent dat de wedergeboren ziel al in zich heeft.
Geliefde broeders en zusters, jullie kunnen je voorstellen dat ieder talent verschilt, evenals dat iedere ervaring verschilt.
Sommige ervaringen zullen door meerderen tegelijk worden beleefd. Toch zal ieders reactie een andere reactie zijn. Deze reacties en de verdere ontwikkeling van de ervaring zal in verhouding zijn tot de latente talentvermogens van ieder individu afzonderlijk en uiteindelijk het perfecte evenwicht zijn in de ontwikkeling van deze talenten.
In verhouding zullen zij elkaar in evenwicht brengen en tot stimulans zijn, doch slechts dan wanneer jullie gebruik maken van de talenten die de wedergeboren ziel mee heeft genomen.

Luisteren naar de geest
Concreet kan dit niet bestaan zonder ook te luisteren naar de ziel en naar de talenten die zij herbergt. Wanneer onafgeronde processen worden verbannen naar de donkere uithoeken van jullie geest zonder er verder acht op te willen slaan, hoe kan hierin dan een evenwicht ontstaan en hoe kunnen jullie dan herkennen welke talenten de ziel aan jullie wil openbaren?
O, wees ervan verzekerd, geliefde broeders en zusters, de ziel wil niets liever dan dat jullie naar haar luisteren en jullie de kans geven jullie talenten te ontwikkelen en te gebruiken en hierin constant jullie aandacht trekken. Het is echter wederom aan jullie te luisteren en de ervaringen op gelijke hoogte te brengen met deze talenten en ze te benutten.

Tot slot
Nog altijd hebben wij één communicatievorm niet benoemd. Reeds in ons voorgaande bericht hebben wij gezegd dat wij hier later over zullen spreken. Hoewel reeds velen van jullie deze vorm beoefenen en deze tot een absolute grote en liefdevolle steun dient is het eveneens een proces dat een natuurlijk verloop kent indien jullie de eerder genoemde communicatievormen eigen hebben gemaakt. De communicatie tussen jullie liefdevolle begeleiders en ondersteuners is één van de meest natuurlijke processen die zich nimmer laat dwingen. Zij verkeren reeds in jullie nabijheid, ook wanneer jullie hen noch horen, noch zien.
En zij willen niets liever dan gezien en gehoord worden en jullie bijstaan en tot liefdevolle steun zijn. Immers, gelijk het ons Wezen is jullie in contact te brengen het jullie Innerlijke Zelf en daardoor dichter tot de Bron van Al, zo is het hun Wezen ondersteuning te geven en te zijn vanuit hun Liefdevolle staat.
Indien jullie je ervoor openstellen, zullen zij zich openbaren. Zij doen dit al op vele andere manieren. Het is aan jullie dit te herkennen en te erkennen.

Mercurius kent vandaag zijn grootste afstand ten opzichte van de zon en door de aanwezigheid van Venus zorgt dit geheel voor een zachte vriendelijke energie waarbij er nauwelijks van storing sprake kan zijn.

De samenstand van de Ster Spica in het sterrenbeeld Maagd en de Maan zorgen voor een periode van zuivering en vernieuwing op 8 februari. Deze periode zal duren tot 12 februari wanneer er een onderbreking komt door een samenstand van de planeet Jupiter en de ster Antares, beiden in het sterrenbeeld Schorpioen. Hierna zal er een periode van het verder onderzoeken van jullie innerlijk, ontstaan.

Deze periode zal mede gekenmerkt worden door de Nieuwe Maan op 17 februari en de aanwezigheid van de planeet Venus op 19 februari.

De aanwezigheid van Venus en de daarbij behorende vrouwelijke energie zal onder invloed van de Zeven Zusters, ofwel het zevengesternte, toenemen doch op 28 februari zal de invloed hiervan gestabiliseerd worden door de aanwezigheid van zowel de ster Castor als die van Pollux . Deze zullen, zoals gebruikelijk bij deze specifieke twee sterren, te zien zijn in het sterrenbeeld Tweeling.

Op 3 maart zal er een maansverduistering plaatsvinden. Het opmerkelijke hiervan is dat de volle Maan op 4 maart in het teken van kentering, een nieuwe periode, zal staan.
Mochten velen van jullie reeds diep in contact zijn met zielsherinneringen, dan zullen deze processen en andere processen verder worden uitgebreid en verdiept. Dit zal een periode zijn van antwoorden op velerlei vragen.

De Hoeders

~*~*~*~*~*~*~*~*~

©Claudia Philippo – 7 februari 2007
Verspreid in België en Nederland door ©Helen Maijenburg op 7 februari 2007

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw

Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews.
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI