·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : 42e Bericht van de Hoeders
Tekst : In Liefdevolle Eenheid en Bewustwording
Ik wens jullie veel leesgenoegen en alle liefs.
Namasté,
Jullie zielenzuster
Claudia
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

42e Bericht van de Hoeders

Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Kentering
Het voorgaande bericht, geliefde broeders en zusters, sloten wij af met de kentering die plaatsvond in de nacht van 3 en 4 maart. De maansverduistering en de energie die hiermee gepaard is gegaan hebben een grote rol gespeeld. Het vrijkomen van de energie is gericht op de Her-inneringen op Zielsniveau en op het vinden van jullie ware Bestemming, hoewel vinden hier een woord is dat niet op zijn plaats is. Het is meer een Her-kenning én Er-kenning.

Begrijpen en gewicht
Geliefden, het begrijpen van jullie ervaringen en het toekennen van de juiste mate van balans op de weegschaal, is niet altijd een gemakkelijke opgaaf die jullie jezelf hebben toebedeeld. De leerschool van het leven, de keuzes die jullie maken, de zoektocht naar jullie ware Bestemmingsbron.
Alle ervaringen zijn directe voortvloeisels uit de keuzes die jullie maken. Jullie zijn hierin de bepaler, zoals jullie ook de bepaler zijn welke kant de weegschaal opslaat, indien er gebeurtenissen plaatsvinden waarvan jullie ogenschijnlijk denken er geen vat op te hebben.

Doch, zoals reeds vermeld in onze eerdere berichtgeving, slechts een fractie van deze gebeurtenissen zijn rechtstreeks een Universele beslissing. Veelvuldig echter zijn zij het gevolg van jullie eigen keuzes. Jullie zijn de bepaler. Jullie zetten de intentie uit.

Sommigen zullen intenties uitzetten om vervolgens verschrikt terug te deinzen om daarna verbolgen te reageren wanneer het niet loopt zoals zij dit in eerste instantie hoopten. Zij vergeten dat de reactie gevolgd op de intentie een nieuwe wending aan het geheel heeft gegeven.

Anderen zullen intenties uitzetten en ook daadwerkelijk de intentie volgen, doch met angst en beven en een gebrek aan vertrouwen in eigen kracht en eigen kunnen. Sommigen zullen deze angst en dit gebrek van vertrouwen in eigen kracht en eigen kunnen transformeren en in wilskracht omzetten. Hun weg zal zich vervolgen. Zij zullen op sommige vlakken te maken krijgen met lichamelijke ongemakken waarin de resten van deze angst en dit gebrek aan vertrouwen hun sporen dragen, doch zij zijn op weg naar herstel.

Zij die dit niet weten te transformeren zullen afhaken. Wellicht volgen zij een andere weg, doch ook bij hen vindt je restanten van verbolgenheid. Negatieve energie heeft een langer proces nodig om te transformeren en hieraan zijn onherroepelijk consequenties verbonden. Immers dit proces is inherent aan de intentie die uitgezet is en teleurstelling voortkomend uit, wat jullie betitelen als falen, draagt een negatieve lading.
Dit proces zouden jullie kunnen ondervangen door het woord falen te schrappen uit jullie vocabulaire en te kijken naar de zegeningen die jullie hebben ontvangen door het uitzenden van de intentie en de bewustwording ervan. Onthoudt, geliefde broeders en zusters: de Bron der Almachtigheid sluit nimmer een deur zonder een raam open te zetten. Ieder moment staat open voor vernieuwing en verandering.

Sommigen zetten de intentie uit en wandelen onherroepelijk in het Licht van vertrouwen. Zij kennen geen angst noch hapering.

Bepalen
Bepalen wie je bent en waar je naar toe wilt. Gedragen door de kentering gedurende de maansverduistering is het tijd om een gedegen blik in de spiegel te werpen en te bepalen wie je bent, maar onthoudt, niet wie je wílt zijn. Immers dat laatste is een afspiegeling en geen wéérspiegeling. Kun je jezelf accepteren wie je bent, nu op dit moment? Jezelf liefhebben, geliefde broeders en zusters? Vertrouwen op jezelf?
Zo ja, dan is het tijd om verder te kijken. Verder te kijken en te bepalen waar je naar toe wilt. Wat is je doel in het leven. Ben je afwachtend of terughoudend. Ben je je bewust van de plek waar je naar toe wilt en wat doe je concreet om naar dit doel te reizen?
Zo nee, wat heb je nodig om al deze zojuist genoemde punten te kunnen implanteren in je Zijn. Zijn zij late voortvloeisels uit eerder opgedane ervaringen? Zo ja, geliefde broeders en zusters, wat zorgt ervoor dat zij nog altijd een dusdanig effect teweegbrengen.

Vrij
Zijn jullie vrij om geheel en al jullie eigen levens in te richten?
Geliefde broeders en zusters, om te begrijpen dat jullie inderdaad deze vrijheid hebben daar deze voortvloeit uit de vrijheid om keuzes te maken, dienen jullie eveneens te begrijpen dat jullie, gelijk een herder die op pad gaat om zijn schapen in de weide te hoeden, ook dingen op jullie pad zullen vinden die jullie steeds opnieuw in staat stellen om juist deze keuzes te kúnnen maken. Een herder kan geconfronteerd worden met een steen in de hoef van het dier en tijd nodig hebben om de steen eruit te halen. Wanneer het dier zou doorlopen zou de hoef kunnen gaan ontsteken en voor een ergere verwonding kunnen zorgen. Het weer kan dusdanig zijn dat de herder beschutting zal zoeken tegen storm en regen of juist door de warmte een pauze inlassen. Of de kudde kan worden aangevallen door een wolf en de herder zal zijn kudde beschermen.
Toch heeft hij in al deze mogelijkheden, geliefden, een keuze. Hij kan ervoor kiezen de steen niet uit de hoef te halen of geen beschutting te zoeken. Hij kan weglopen wanneer een wolf zijn kudde bedreigd.

Doch zijn doel is, zijn dieren te brengen naar de weide opdat zij kunnen grazen van het sappige groene gras. Zijn verantwoordelijkheid is de zorg voor het pad dat hij, als man, en zijn schapen, als herder, bewandelen. Zijn intentie is dat hij en zijn schapen veilig daar aan zullen komen.

Geliefde broeders en zusters, dit alles houdt in dat, ook al zijn jullie niet altijd in staat te weten wat er op het pad ligt dat jullie naar de grazige weide voert, het altijd aan jullie is de keus te maken hoe jullie omgaan met de steen in de hoef van het schaap, of het noodweer dat jullie soms treft dan wel hoe je je kunt verweren tegen de wolf die de kudde dreigt aan te vallen.

Tot slot
Op 11 maart zal door de aanwezigheid van de ster Antares in het sterrenbeeld Schorpioen een overwegend krachtig veld aanwezig zijn. Dit kan zorgen voor een versteviging van de intenties die jullie uitzenden.

19 maart zal een nieuwe Maan in combinatie met een overdag in een aantal delen van jullie wereld zichtbare zonsverduistering, wederom voor een vernieuwende periode zorgen. Een direct gevolg van de eerdere Maansverduistering.

Op 21 maart zal er een samenstand zijn van de Maan samen met Venus. Dit zorgt voor een zacht energieveld waarin nieuwe betekenissen gegeven kunnen worden aan jullie eerder uitgezonden intenties. De mildheid zal jullie in staat stellen angsten te overwinnen.

De aanwezigheid van Mercurius op 22 maart en van de zeven Zusters, ofwel het Zevengesternte op 23 maart zullen voor een balans zorgen in het energieveld dat versterkt zal worden door de latere aanwezigheid van de sterren Castor en Pollux in het sterrenbeeld Tweeling op 26 maart.

Nadien volgt er een periode met overwegend sterke en krachtige energie dat te maken heeft met de ster Regulus in het sterrenbeeld Leeuw en de aanwezigheid van Saturnus, beiden op 29 maart, gevolgd door een volle Maan op 2 april.

2 en 3 april lenen zich voor een zuivering, daar ook de ster Spica in het sterrenbeeld Maagd aan de hemel zichtbaar zal zijn.

Na de eerste dagen van april zal het krachtige veld aanwezig blijven. Dit zal duren tot half april.

De Hoeders

~*~*~*~*~*~*~*~*~

©Claudia Philippo – 10 maart 2007
Verspreid in België en Nederland door ©Helen Maijenburg op 10 maart 2007

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw


Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI