·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Channelingen
Naam : Gabriela Gaastra-Levin
Titel : Nieuwe Paasboodschap van Jezus en Maria Magdalena
Tekst : Nieuwe Paasboodschap van Jezus en Maria Magdalena

Jezus en Maria Magdalena: “Lieve mensen, jullie zijn er qua periode in het jaar weer aan toe om je bezig te houden met de gebeurtenissen rond Pasen en met wat ze teweegbrengen in jullie bewustzijn. Tot vorig jaar, toen Jezus in een openbaring aan Gabriela en Reint verklaarde nu van zijn kruis af te stappen, heeft het Paasfeest synoniem gestaan voor lijden en opoffering. Pasen stond symbool voor bewustzijnsontwikkeling als gevolg van ‘het jezelf weg moeten cijferen’. En ook de wederopstanding van Jezus bracht daarnaast nog eens een beperkend beeld van ‘genezing na de dood’ en ‘afstand nemen van de fysieke dimensie’ naar voren om ‘heel’ te kunnen zijn. Dit proces nu heeft zijn functie in jullie individuele en collectieve ontwikkeling gehad. Het heeft jullie geïnspireerd om alle spirituele kanten van jullie ‘zijn’ te onderzoeken. Het heeft ook een spirituele behoefte in jullie geactiveerd, die na de ondergang van Atlantis onderdrukt was. Velen van jullie, die toentertijd in Atl!
antis geïncarneerd waren, hebben deze val met veel schuldgevoelens en zelfveroordelingen geprobeerd uit te werken. Er waren veel verwijten naar elkaar en slachtoffer- en daderidentiteiten waren volop aanwezig. Als gevolg van de gebeurtenissen die het einde van Atlantis hebben ingeleid, hebben veel mensen zich gedistantieerd van het bewustzijn van het zijn van schepper en het zijn van een Goddelijk wezen. De slachtoffer- en daderrollen waren zeer krachtig in het collectieve bewustzijn aanwezig en moesten worden uitgewerkt en naar een hoger plan getild worden. Het uitwerken van deze rollen door de mens had ook een belangrijke functie in het ontwaken van het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde in ieders hart. Het optillen van deze rollen naar een hoger plan betekende dat er een niveau boven goed en kwaad voor de mensheid toegankelijk kon worden gemaakt. Namelijk het niveau van mededogen, een niveau dat correspondeert met een hogere laag van jullie bewustzijnsveld. !
Het openen van het niveau van mededogen bracht jullie ook dich!
ter bij
je Hogere Zelf.

Ten tijde van de Atlantis is er ook een splitsing ontstaan tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Als gevolg van deze verwijdering die tussen de beide seksen vorm kreeg zijn de slachtoffer- en daderidentiteiten krachtig gaan opspelen. Mannen en vrouwen konden elkaar niet meer spontaan vertrouwen. Het mannelijke heeft een dominante positie aangenomen ten opzichte van het vrouwelijke. Daarbij willen we wel aantekenen dat het vrouwelijke mede-creator is geweest van dit proces om zo later, met name in deze periode van de mensheid op Aarde, haar eigen kracht op een hoger niveau te kunnen herontdekken.
Het gevolg was destijds ook dat bij de meeste mensen, zowel bij mannen als vrouwen, het mannelijke en vrouwelijke principe uit balans raakten. Een kleine groep mensen hield echter wel een harmonisch evenwicht tussen het vrouwelijke en het mannelijke in stand totdat en opdat het later weer hersteld zou kunnen worden bij de totale mensheid. Het zich tijdelijk terugtrekken van het vrouwelijke principe maakte dat de visie en belevenis van spiritualiteit een sterk mannelijk karakter aannam. De fysieke dimensie, gekoppeld aan het vrouwelijke, werd als onrein gezien. Met name de spirituele dimensie werd met het Goddelijke geassocieerd en werd gezien als de weg voor de spirituele ontwikkeling van de mens, met de wederopstanding van Jezus als het ultieme symbool daarvan. Jezus onderging zelf, als man, het kruisigingritueel, om de overtollige mannelijke dominantie naar een hoger niveau te transformeren en de weg te openen voor het herwaarderen van het vrouwelijke principe en voor een !
nieuw evenwicht tussen beide principes dat juist in deze tijd vastere vormen aanneemt. Het geweld dat de kruisiging met zich meebracht en de onvoorwaardelijke liefde waarmee Jezus deze ervaring onderging maakte het mogelijk dat er een collectieve bewustzijnsopening ontstond voor het ontwikkelen van mededogen op een hoger niveau. Deze opening kon in die tijd alleen door het mannelijke veroorzaakt worden. Maria Magdalena ging later zelf verder met het verkondigen van de boodschap van liefde en eenheid in haar levensfase in Zuid-Frankrijk. Ze gaf toen een verdere Aarding aan de opening in bewustzijn die de kruisiging van Jezus had teweeggebracht en een verdieping aan haar eigen ervaring toentertijd. Zij had zelf een basis gelegd voor het ervaren van leegte en het loslaten als een basis voor de vrouwelijke energie.

Wat betreft de kruisiging nog het volgende. Er kwam zo’n 2000 jaar geleden een ‘spirituele vacature’ vrij voor wie zich beschikbaar wilde stellen om een opening in het collectieve bewustzijn te bewerkstelligen om zo ook het niveau van mededogen voor de mensheid te activeren. Wij, Maria Magdalena en Jezus, samen met Jozef en Maria en vele anderen die met ons deze uitdaging zijn aangegaan, hebben ons beschikbaar gesteld voor dit proces. Wij zijn alle betrokkenen die deze ervaring mogelijk hebben gemaakt dankbaar. Ook diegenen die een daderrol gespeeld hebben. Zonder hen waren de veelomvattende ervaring tijdens de kruisiging en de collectieve hartopening, die deze ervaring veroorzaakte, niet mogelijk geweest. Velen van jullie waren diep met ons verbonden en zijn na de kruisiging in verwarring gebleven of zijn achtervolgd en soms gemarteld of ook gedood. Velen kozen in hun volgende levens na de kruisiging voor het martelaarschap als een manier om de kruisigingservaring te verwer!
ken.
Jullie hebben veel pijnlijke ervaringen nodig gehad en gecreëerd om jezelf uiteindelijk te vergeven voor de schuldgevoelens die de kruisiging van Jezus in velen van jullie teweeg heeft gebracht. In een openbaring uit 2006 heb ik, Jezus, jullie mijn excuses aangeboden voor elke vorm van pijn of zelfveroordeling die mijn kruisiging als neveneffect bij velen had veroorzaakt. Ik ben zelf erg tevreden met de vele openingen die mijn kruisiging voor de mensheid tot stand heeft gebracht. Toch is het ook belangrijk om het kruisigingsritueel in een historisch perspectief te plaatsen, namelijk in het perspectief wat destijds tijd nodig was om de slachtoffer- en daderrollen uit te werken die na de val van Atlantis geactiveerd waren. Het openen van het niveau van mededogen voor de mensheid heeft het jullie mogelijk gemaakt dat de zelfveroordelingen, die na Atlantis zo sterk aanwezig waren, in jullie bewustzijn tot genezing mochten en konden komen. Bij velen is de genezing nu pas in volle!
gang. In deze tijd worden de slachtoffer- en daderrollen geheeld en in contact gebracht met hogere niveaus van jullie bewustzijn. Pas nu zijn veel mensen in staat en zo ver om zichzelf te vergeven en zichzelf lief te hebben.

Waar wij dit jaar met Pasen ook aandacht aan willen besteden is de rol van de beulen tijdens de kruisiging, van diegenen die toentertijd een vijandenrol hebben gespeeld. Deze mensen hebben zich destijds op zielsniveau beschikbaar gesteld om een dergelijke rol te vervullen. Daarvoor zijn wij hen nogmaals zeer dankbaar. Ze hebben tijdens vele levens na de kruisiging van Jezus zichzelf nog gestraft en in verdoemenis doorgebracht. Voor hen voelt het veel moeilijker om zichzelf te vergeven en contact te maken met het Goddelijk spel dat geen goed of kwaad kent. Ze hebben een moeilijker weg gekozen om het contact met hun Hogere Zelf te verdiepen. Toch was het ook een bewuste keuze en creatie. Aan hen en aan alle betrokkenen doen wij de volgende oproep: ‘Word wakker en herken je Goddelijke aard’! Open jezelf om de onvoorwaardelijke liefde in je hart te laten bloeien en geniet van het Goddelijke wezen dat je bent. En deel het ook met elkaar, zodat jullie gezamenlijk het paradijs op A!
arde kunnen ervaren. Een vrolijk en liefdevol Paasfeest toegewenst! In liefde en eenheid, Maria Magdalena en Jezus.”

Website : http://www.openbaringen.com
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI