·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : 43e Bericht van de Hoeders
Tekst : Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Vrij en vrijheid
In onze eerdere berichtgeving spraken wij over vrij zijn, geliefde broeders en zusters. Vrij om jullie eigen levens in te richten en de vrijheid dit te doen vanuit de keuzes die jullie maken. Sommigen zullen van mening zijn dat zelfs de obstakels die jullie op je weg tegenkomen door jullie zelf gecreëerd worden om te rijpen vanuit de ervaringen die jullie opdoen.
Uit lijden ontstaat wijsheid en met deze wijsheid, die als een nieuw stukje kennis op een plank ligt te wachten tot iemand anders voorbij komt die eenzelfde soort leiden met zich meedraagt, kunnen jullie het van de plank halen om het lijden van de ander te verzachten.
Doch, indien dit jullie waarneming is - jullie waarneming vanuit de ervaringen die jullie bij jullie dragen, geliefden - is het dan niet zo dat er vanuit deze waarneming een essentieel deel wordt gemist? Is het dan niet zo dat jullie vanuit dit perspectief iets over het hoofd hebben gezien?

Indien de ervaringen die jullie hebben opgedaan en vanuit, zoals we dit vanuit jullie perspectief zullen benoemen, hebben beseft en geaccepteerd en beleefd en deze daadwerkelijk op de plank hebben gelegd, wachtend tot een gelijkgestemde ervaring voorbijkomt waardoor jullie in staat zijn een handreiking te geven, wat dan geliefde broeders en zusters, is het deel waaraan jullie voorbij zijn gegaan ondanks de talloze voorbeelden die jullie hierin zijn voorgegaan?

Vernieuwing
Voorbij dit alles, geliefden, ligt vernieuwing. Indien jullie de ervaringen hebben laten rijpen en wijsheid is ontstaan, dan ontstaat er eveneens ruimte voor vernieuwing en vanuit vernieuwing zullen wederom nieuwe keuzes ontstaan evenals nieuwe processen. Doch deze vernieuwingen zullen ontstaan vanuit andere perspectieven en andere inzichten en meer ruimte.
Een nieuwe wereld, een nieuwe dag, een nieuw uur en een nieuw moment waarin alles mogelijk is zonder je vast te houden aan dat wat is geweest en vanuit liefdevolle zelfacceptatie, doch ook vanuit een liefdevolle acceptatie dat alles met elkaar verbindt.

Veranderingen
Geliefde broeders en zusters, veelal wordt er gesproken over de veranderingen op energetisch niveau en de dimensies waarop jullie je zouden bevinden. Het is geenszins onze bedoeling hieraan afbreuk te doen. Echter, wij willen jullie erop wijzen dat geen van deze veranderingen werkelijk plaats kan vinden indien jullie vasthouden aan de wijsheid die is ontstaan uit de verkregen ervaringen zonder de kracht van vernieuwing hierin te Her-kennen en te Er-kennen.

En zo dit geldt voor jullie persoonlijk als individu, geldt hetzelfde voor de mensen rondom jullie en ver daarbuiten. De kracht van vernieuwing houdt eveneens in dat jullie in staat zijn de ander te zien zoals hij zich op dat moment manifesteert zonder terugblik, zonder vast te houden aan eerdere ervaringen. Indien jij veranderingen meemaakt en hierin vernieuwing Her-kent, zo geldt dit ook voor de ander, die in feite geen ander is, doch een reflectie van wie jij bent. En zo dit geldt voor deze ander, zo geldt dit voor situaties en je omgeving. Alles is een reflectie en alles zal zich reflecteren in de vernieuwing zoals jij die zelf aandraagt.

Stap in de vernieuwing
Stap in de vernieuwing, geliefden. En wederom is dit een keuze die jullie mogen maken. Het kan en mag nímmer een bepaling zijn. Sterker nog, soms is het hiervoor nog geen tijd. Niet omdat het Universum of de Bron der Almachtigheid dit als bepalende factor heeft verbonden aan deze stap, doch simpelweg omdat het proces nog niet is afgerond.

Immers, enkel Zij zullen zien wiens Ogen geopend zijn. En enkel Zij zullen horen wiens Oren het geluid op zullen vangen dat als een meeuw hoog boven het strand klapwiekend zijn geluid zal laten horen met daarin de roepstem van Vrijheid en Vernieuwing.
Hierin zal het nodig zijn alle perspectieven onder de loep te nemen en Bewust te worden van de Inzichten die hiermee gepaard gaan.

Wandelen in het Licht van vertrouwen
Pas dan zullen de vragen verstommen en de twijfel vervagen. Vol vertrouwen en ongehinderd zullen jullie verder lopen. De reden tot verklaren zal wegvallen. Voor sommige zaken zal er een innerlijk weten in de plaats komen, voor andere zaken zal er het besef zijn dat het weten zal ontstaan wanneer de tijd daarvoor rijp is. Afdwingen heeft geen zin, want juist dan lopen jullie op de zaken vooruit vanuit een geestelijk verlangen om grip te krijgen. Niet langer een zoektocht, doch een pleziertocht in het land van vernieuwing.

Omgaan met Energie
Geliefde broeders en zusters, is het jullie wel eens opgevallen hoeveel aandacht jullie besteden aan het verkrijgen van grip en inzicht op gebeurtenissen en ervaringen die simpelweg acceptatie nodig hebben en een vernieuwend perspectief?
Energie geven aan het stellen van vragen is Energie geven aan de verleden tijd. Op bepaalde momenten zijn de zaken simpelweg zoals ze zijn en is het zaak om ze in het Hier en Nu te beoordelen zonder Energie te geven aan de vraag waarom. De vragen zijn dan nog niet verstomd en wandelen in het zonlicht van vertrouwen verandert wederom in een zoektocht. Denk hierbij aan het voorgaande bericht waarin we spraken over het pad dat jullie bewandelen en de blokkades die jullie op dit pad zullen tegenkomen. Denk hierbij ook aan de vrijheid die jullie hebben, hoe jullie verkiezen hiermee om te gaan en aan het uitzetten van de intenties.

Her-inneren
Onthoudt hierbij geliefden, dat negatieve Energie een langere periode nodig zal hebben zich te transformeren en dat hieraan consequenties verbonden zullen zijn. Accepteer wat is zoals het is, doch besef eveneens dat in het Licht van vernieuwing hieruit veranderingen zullen ontstaan. Accepteer wat is zoals het is, het is een momentopname vanuit het Hier en Nu en ieder moment draagt beweging in zich mee.

Beweging
Ieder moment draagt beweging met zich mee. Geliefde broeders en zusters, net zomin als tijd ooit stil zal staan, en hiermee doelen wij niet op de tijd zoals jullie deze in aardse vormen hebben ingedeeld, zo staat een moment niet stil. Het zal altijd beweging met zich meedragen. Acceptatie betekent hierin dat jullie in staat zijn de verleden tijd van het moment volledig te accepteren, maar niet te integreren.
Door de intentie uit te zetten en jullie Energie hieraan te geven zijn jullie bereid het volgende moment van het Hier en Nu te omarmen in de Geest van Vernieuwing. Dit proces is altijd in Beweging en het is aan jullie te bepalen welke stroom te volgen. Zwemmen jullie tegen de stroom in, dan geliefden, kan dit zwaar en uitputtend zijn. Doch zij die in staat zijn zich mee te laten drijven op de stroom zullen zijn uitgerust.

Elkander kracht geven
Een goede leermeester zal zijn leerlingen leren met de stroom mee te drijven en ze de kracht geven. Hij zal ze niet afleren tegen de stroom in te zwemmen. Immers niet de leermeester kan hen dwingen de Ogen te openen. Doch hij zal ze bewust maken van de minder enerverende reis met de stroom mee en ze kracht geven de vernieuwingen te Zien met open Ogen. Bij sommigen zal de leermeester zelfs een stukje meedrijven en hen ondersteunend vertrouwen geven de stroom van het Leven te volgen tot zij voldoende op eigen kracht kunnen vertrouwen. Een goede leermeester weet wanneer de tijd daar is om los te laten.
Een kind dat leert fietsen krijgt niet alleen de basisbeginselen mee. Zijn vader of moeder zal hem gedurende de eerste periode op de fiets vasthouden en hem een zetje geven om vervolgens nog een paar meters naast het kind te blijven rennen om vervolgens stil te blijven staan. Vol vertrouwen fietst het kind alleen verder.

Geliefde broeders en zusters, wees elkanders kracht in de komende periode en de hand die de ander vasthoudt. Ren met hen mee totdat het tijd wordt om los te laten. Vol vertrouwen zal de ander dan alleen verder gaan.

Tot slot
In de nacht van 20 april zal er een prachtige balans ontstaan in het mannelijke en vrouwelijke energieveld door de samenstand van de planeet Venus en de smalle Maansikkel. Deze balans wordt verstevigd door de zichtbaarheid van de ster Aldebaran in het sterrenbeeld Stier.

Deze balans zal zich handhaven door de sterren Castor en Pollux in het sterrenbeeld Tweeling op 23 april, doch op 24 april zal het vrouwelijke energieveld iets in kracht afnemen door de aanwezigheid van Saturnus en de ster Regulus in het sterrenbeeld Leeuw.

Deze periode zal duren tot 30 april waarna er een periode ontstaat voor vernieuwing door de aanwezigheid van de ster Spica in het sterrenbeeld Maagd.

Op 2 mei is het Volle Maan.

Na deze periode zal er een tamelijk aanwezig mannelijk energieveld zijn. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van Jupiter en de ster Antares in het sterrenbeeld Schorpioen. Doch de aanwezigheid van deze ster in dit sterrenbeeld duidt eveneens transformatie aan.
Deze periode duurt tot half mei.

Op 16 mei is het Nieuwe Maan.

De Hoeders.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

©Claudia Philippo – 18 april 2007
Verspreid in België en Nederland door ©Helen Maijenburg op 18 april 2007

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw

Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI