·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Channelingen
Naam : Gabriela Gaastra-Levin
Titel : Openbaring van Maria Magdalena over seksualiteit ontvangen door Gabriela Gaastra
Tekst : Maria Magdalena: “Lieve mensen, door middel van seksualiteit kunnen twee mensen contact met elkaar maken op alle niveau’s van het menselijke bewustzijn, vanuit het Hogere Zelf tot op het fysieke niveau. Toch zijn al deze niveau’s niet altijd beschikbaar voor contact. Jullie Aardse ervaringen worden permanent verwerkt op de verschillende lagen van jullie bewustzijn en ze worden geïntegreerd met ervaringen uit andere levens en uit andere dimensies. Tegelijkertijd krijgen jullie input van informatie uit verschillende dimensies zonder dat jullie je daar bewust van zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de kosmische veranderingen waar de Aarde bij betrokken is en die leiden tot verhoging van de Aardse trillingen en activering van bepaalde bewustzijnszones. Deze informatie wordt gedeeld met alle Aardse wezens waarbij elk wezen het op zijn of haar eigen manier verwerkt. De bedoelde informatie wordt uitgewerkt, geïntegreerd in jullie systeem en beschikbaar gest!
eld op een moment dat jullie eraan toe zijn om je er bewust van te worden. Dit verwerkingsproces kan onder meer veroorzaken dat diverse niveau’s van bewustzijn bij jullie niet openstaan voor contact en dus ook niet voor seksueel contact. Zoals jullie kunnen zien, is seksualiteit een veel breder onderwerp dan het intieme seksuele contact zelf.

Jullie seksuele geaardheid bepaalt mede de manier hoe jullie in het algemeen in contact met het leven en met anderen staan. De essentie van vrouw en man, ontvangen en geven, beïnvloedt jullie relatie met de wereld in bredere zin. Wat wil een vrouw van zichzelf, van anderen en van de wereld ontvangen? Wat wil een man aan zichzelf, aan anderen en aan de wereld geven? Deze vragen vormen een essentieel onderwerp van jullie aandacht in jullie leven. Eerder hebben wij ook gezegd dat het voluit leven en beleven van je eigen geslacht de meest directe weg is naar het bewust ervaren van je Goddelijkheid op Aarde.

Het intieme seksuele contact zelf is een middel om de ervaring van eenheid, waar jullie op het niveau van je Hogere Zelf al bewust van zijn, naar je Aardse bewustzijn toe te trekken. Op die manier verbinden jullie je met het oorspronkelijke splitsingsmoment vanuit de absolute naar de manifeste dimensie van God. Ook gebruiken jullie het seksuele contact om je te helpen herinneren waar jij je uiteindelijk op richt in je ontwikkelingsproces als mens. Door je ervaring als geïncarneerde mens wordt je je steeds meer bewust van je Goddelijkheid en focus jij je op een moment waarop je je wilt doen versmelten met de gehele schepping en weer terugkeert naar de absolute dimensie van God. Door seks met elkaar te hebben, helpen jullie elkaar te herinneren wie jullie werkelijk zijn; dat jullie Goddelijk zijn en dat jullie één zijn. Hoewel dit lang niet altijd door jullie op een bewuste manier wordt ervaren, omdat emotionele patronen jullie aandacht nog op het niveau van afgescheidenheid h!
oudt, wordt het signaal niettemin wel op meerdere niveau’s opgevangen en geïntegreerd.

Om de seksuele ervaring volledig tot zijn recht te laten komen, is het echter nodig dat jullie je hart naar jezelf en naar de ander openen. Het openen van je hart opent de deur naar hogere dimensies van je eigen bewustzijn en bevordert ook dat je partner dit doet. Het openen van je hart tijdens een seksuele ontmoeting is verbonden met het je kwetsbaar kunnen stellen naar iemand anders, jezelf en een ander kunnen vertrouwen en het je kunnen overgeven aan deze persoon.

Deze aspecten worden in je kindertijd op een zeer persoonlijke manier beïnvloed. Het niveau van speelsheid, vrijheid, onbevangen voelen en veiligheid dat je als kind hebt ervaren en hebt eigen gemaakt bepaalt het niveau van speelsheid, vrijheid, onbevangen voelen en veiligheid dat je in je seksuele leven als volwassene kunt ervaren en creëren. Deze aspecten worden later in de puberteit op een stabiele wijze in je persoonlijkheid geïntegreerd. Als je als kind pijn en/of blokkade’s rond deze aspecten hebt ondervonden, dien je deze eerst te helen en met je hart te verbinden vóórdat je een gelukkig seksueel leven als volwassene kunt ervaren. Indien er problemen in je puberteit geweest zijn bij het integreren van deze aspecten in je persoonlijkheid, dan dient dat ook geheeld te worden om een volledige ervaring van eenheid in je hart toe te laten. Daarbij is het goed om te weten dat de mogelijke puberteitsproblemen ten aanzien van seksualiteit van een relatief oppervlakkiger nivea!
u zijn dan de mogelijke geremde beleving van je kindertijd. Het vergeven van jezelf en van anderen en het oplossen van je zelfveroordeling in je hart spelen hierbij een centrale rol. Heb jezelf lief en jij zult ook een ander lief kunnen hebben. Hoe meer je van jezelf houdt, des te meer je hart zich opent om bewust je Goddelijkheid te ervaren, en des te beter jij je bewust kunt verbinden met al je alle niveau’s van bewustzijn. Dat opent de weg naar een volledige integratie van je Hogere Zelf met je fysieke dimensie. Hoe meer jij van jezelf houdt, des te meer jij je ook voor een ander kunt openen en jij je met de ander kunt verbinden. Op die manier kun je seksualiteit op alle niveau’s van je bewustzijn toelaten. En als dat met elkaar gedeeld wordt, ontstaat er een bijzonder uitwisseling die op het gehele Aardse energieveld en bewustzijn zijn uitwerking heeft. Er wordt dan een toestand van perfecte eenwording bereikt dat bevordert dat het absolute en het manifeste op Aarde dic!
hter naar elkaar toegroeien.

Momenten van seksuele verbindingen vormen een deel van de menselijke cyclus waarop jullie bewustzijn openstaat voor het toelaten en verwerken van bepaalde ervaringen. Jullie bewustzijn opent en sluit zich voor allerlei ervaringen en ook voor seksualiteit. Alles wat jullie meemaken moet verwerkt worden en een plaats in jullie bewustzijnsveld krijgen en dit geldt ook voor jullie seksuele ervaringen. Elke keer dat jullie je open voelen voor seksueel contact ontstaat een mogelijkheid om je hart op dit gebied te openen. Jij krijgt de kans om ook naar jezelf op dit gebied te kijken en te voelen in hoeverre jij je kunt openen om van jezelf en van een ander te houden. Je seksualiteit is dan ook een weg om bewust je Goddelijkheid op Aarde te ervaren. Ik, Maria Magdalena, en ook Maria, Jozef en Jezus zijn altijd voor jullie beschikbaar om verdieping in dit proces te krijgen. In liefde en eenheid, Maria Magdalena.”

(Deze doorgeving van Maria Magdalena is in februari 2007 door Gabriela Gaastra-Levin ontvangen in het kader van de training van de Gevorderdengroep van de Train de trainer-cursus 'De Goddelijkheid van de mens'. Voor meer openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena en de drie boeken 'Over de Goddelijkheid van de mens' kijk op www.openbaringen.com)

Website : http://www.openbaringen.com
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI