·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Channelingen
Naam : Gabriela Gaastra-Levin
Titel : Maria Magdalena en Jezus over nieuwe balans tussen vrouwelijke en mannelijke energie
Tekst : Openbaring naar aanleiding van de 'Hemelvaart' van Jezus ontvangen door Gabriela Gaastra-Levin voor het boek 'Over de Goddelijkheid van de mens' Deel II.

Maria Magdalena en Jezus over de relatie tussen Hemelvaart en de balans tussen de mannelijke en vrouwelijke energie op Aarde. Het vinden van de balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke is momenteel het belangrijkste proces op Aarde. De meeste conflicten die zich nu op Aarde voordoen, zijn met dit vraagstuk verbonden.

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, naar aanleiding van mijn Hemelvaart willen wij een aantal aspecten ‘over de Goddelijkheid van de mens’ onder jullie aandacht brengen. De Hemelvaart van Jezus symboliseert niet alleen zijn versmelting met de Hemelse sferen, maar bovenal het stijgen in bewustzijn van de mens als gevolg van de eenwording met jullie Hogere Zelf, een eenwording die zich zowel bij overlijden als tijdens het leven kan manifesteren. De Hemelvaart maakt in wezen de bewustwording van jullie eigen Goddelijkheid manifest. Jullie persoonlijkheid en jullie ziel worden één met jullie Hogere Zelf. Het Hogere Zelf is een deel van jullie bewustzijn dat veelal nog niet volledig geïncarneerd is, maar dat wel volledig de eigen Goddelijkheid ervaart. Door de eenwording met het Hogere Zelf kunnen ook de ziel en de persoonlijkheid hun eigen Goddelijkheid op Aarde in volle omvang ervaren. In dit proces van eenwording verplaatst jullie bewustzijn zich ‘van dualiteit naar eenhe!
id’. Een belangrijk aspect van dualiteit is het zoeken van de balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke aspect. Het vinden van de balans tussen het vrouwelijke en mannelijke is essentieel om de ontwikkeling van dualiteit naar eenheid te kunnen maken.”

De acceptatie van elkaar vormt een bron van creativiteit, geluk en overvloed
Maria Magdalena en Jezus: “Het in balans komen van ‘vrouwelijk’ en ‘mannelijk’ vindt voornamelijk plaats binnen jullie eigen persoonlijke ontwikkelingsproces, maar het speelt zich ook af in relaties, vriendschappen, familiebanden, kleine groepen en in de hele maatschappij. Het speelt ook een belangrijke rol in de interactie tussen verschillende culturen. Wij willen duidelijk maken dat het vinden van de balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke momenteel het belangrijkste proces op Aarde is. De meeste conflicten die zich nu op Aarde voordoen, zijn met dit vraagstuk verbonden.
Het vrouwelijke principe is voor lange tijd ondergeschikt geweest aan het mannelijke. Deze verhouding bracht en brengt niet alleen het vrouwelijke, maar ook het mannelijke aspect op Aarde uit balans. Mannen en vrouwen beseffen veelal nog niet genoeg dat om volledig zichzelf te kunnen zijn en om in het hart te komen het noodzakelijk is dat ze elkaar als gelijkwaardig beschouwen. Deze gelijkwaardigheid die in essentie er altijd is, wordt pas ervaren als beide seksen in volledig respect elkaar accepteren en waarderen in wie, wat en hoe ze wezenlijk zijn. Dit impliceert ook dat mannen en vrouwen hun verschillen erkennen en accepteren. Door dit te doen opent het menselijke hart zich steeds meer en gaat liefde stromen. De acceptatie van elkaar vormt een bron van creativiteit, geluk en overvloed. Als de mannelijke en vrouwelijke aspecten niet in balans zijn, zowel op individueel als op collectief niveau, kunnen creativiteit, geluk en overvloed zich niet volledig manifesteren.”

Armoede en geweld hebben te maken met disbalans tussen vrouwelijk en mannelijk
Maria Magdalena en Jezus: “Armoede en geweld die op meerdere plaatsen op Aarde aanwezig zijn, hebben te maken met de disbalans tussen de vrouwelijke en mannelijke energie. Het vrouwelijke bewustzijn is in deze gebieden en situaties nauwelijks aanwezig. En het mannelijke bewustzijn, dat daar ook flink uit balans is, probeert wanhopig oplossingen te vinden zonder het inzicht te hebben wat de werkelijke oorzaak van de problemen is. Dit verstoorde mannelijke bewustzijn kan overigens zowel in mannen als in vrouwen aanwezig zijn. Problemen oplossen door middel van het aanvallen van een zogenaamde vijand kan nooit tot een ware oplossing, maar alleen tot een verdere escalatie van het conflict leiden. Het uit de hand lopen van deze conflicten is een uiting van een extreme vorm van vervreemding en dualiteit van het menselijke bewustzijn. Voorbeelden hiervan zijn de wreedheden die op dit moment onder meer in Israël, Palestina en Irak volop voorkomen. Volken die het vrouwelijke aspect n!
iet werkelijk eren, creëren armoede en geweld voor zichzelf. Als men voor deze weg kiest, wordt de liefde van het hart zodanig onderdrukt dat men moeilijk de weg terug naar het hart kan vinden. Het helen, eren en integreren van het vrouwelijke principe is hierbij dan ook van essentieel belang. Het vrouwelijke principe zal de weg wijzen naar het heropenen van het hart en het vinden van oplossingen voor al de huidige problemen. Het ware vrouwelijke principe zal ook het mannelijke principe in balans helpen komen om genezing en groei en harmonie te bewerkstelligen. Om jullie te inspireren de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke eerst in je eigen hart en dan op collectief niveau te hervinden, manifesteert Maria Magdalena zich thans zeer nadrukkelijk. Wij samen, Maria Magdalena en Jezus, vertegenwoordigen het in balans zijn van het vrouwelijke en mannelijke. Jullie kunnen de gebeden en oefeningen in ons boek gebruiken om deze balans te herstellen en manifest te maken. Teve!
ns brengen wij een gebed onder jullie aandacht dat voor iedere!
en van t
oepassing is:

Lieve Maria Magdalena en Jezus
Goddelijk paar
Ontferm jullie over mij
En word in mij wakker
En help mij
Om het vrouwelijke en het mannelijke principe
In mij te helen, te waarderen en te integreren
In alle diepten van mijn zijn
In mijn medemens
En in alles op Aarde
Amen”

Deel uit Openbaring 20 uit 'Over de Goddelijkheid van de mens - Openbaringen van maria, Jezus en Maria Magdalena Deel II (Uitg. Follow Your Heart - ISB 978 90807478 21) ontvangen door Gabriela Gaastra-Levin. Kijk ook op www.openbaringen.com

Website : http://www.openbaringen.com
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI