·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : 44e Bericht van de Hoeders
Tekst : Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Intensief
Voorwaar geliefden, jullie naderen het einde van een intensieve periode van zuivering en inzicht. Enkelen onder jullie hebben zelf deze inzichten verkregen door vanuit een ander perspectief overzicht te vergaren, anderen hebben, zoals in het voorgaande Bericht benoemde voorbeeld, de kracht van ondersteuning ervaren.
Dit alles gebeurde in het Licht van Karma en volledige bevrijding van karma en de integratie van het volledig Bewustzijn op Zielsniveau.

Eens hebben wij hierover gesproken en jullie de aanreiking gegeven, geliefde broeders en zusters dat dit een immer terugkerend proces is, waarin het magnetische veld van dien aard is dat de overgang en transformatie een meer dan bijzondere ondersteuning van het Universum ontvangt. Let wel, geliefden, dat niet alleen jullie in Beweging zijn, doch ook alles rondom jullie en jullie maken er onderdeel van uit.

Kenmerkende veranderingen
Reeds hierin zijn jullie in staat de veranderingen te Her- en te Erkennen. Immers, bij de meeste van jullie gaan deze kenmerkende veranderingen niet langer samen met gevoelens van neerslachtigheid en een gevoel van onvermogen. De integratie van de geest begint zijn vruchten af te werpen. Het lichaam echter is hiervoor nog gevoelig. Vooral de diverse energiepunten in het lichaam, kunnen gedurende deze periode een overgevoelige reactie geven.

Ondersteunen
En jullie, geliefde broeders en zusters kunnen het lichaam helpen ondersteunen. Niet enkel door er zorg voor te dragen. Geliefden, indien er een buis zou zijn met een begin, een midden en een eindstuk en indien jullie water in de buis zouden laten stromen, welk deel van de buis zou het water als eerste bereiken? En welk deel als tweede? En als derde?
Juist ja. Het water zou in eerste instantie door het eerste gedeelte van de buis stromen om vervolgens aan te komen bij het middelste gedeelte. Pas tot slot komt het aan bij het eindstuk.
Gelijk zo is het met de Ziel, de Geest en het Lichaam. Indien zij de buis zouden zijn, dan zouden jullie weten dat het water eerst aankomt bij de Ziel en zich verspreidt naar de Geest en indien het vrijelijk verder kan stromen, zal het uiteindelijk het Lichaam bereiken.

Het lichaam is dan het afvloeiingskanaal waardoor het water wegstroomt, doch indien het Lichaam reeds vervuilt is doordat het bloot gesteld heeft gestaan aan allerlei invloeden van buitenaf en er reeds (gelijk eerder de Ziel en de Geest!) ophopingen en blokkades zijn, dan geliefden, kan het water dan nog vrijelijk een uitweg vinden?

Zorg
Gelijk jullie zorgen voor de voeding van jullie Ziel en van jullie Geest, zo zouden jullie ook zorg kunnen dragen voor het Lichaam. En indien zij, zoals wij hierboven benoemden, het afvloeiingskanaal is voor overtolligheid, dan, geliefde broeders en zusters, kunnen jullie het Lichaam helpen en haar taak vergemakkelijken door haar ondersteuning te bieden.

De IK vorm
Inherent aan de Ziel, de Geest én het lichaam is de IK vorm. Wanneer eenmaal de eerder genoemde drie in harmonie zijn, zullen zij zich ook harmonieus bewegen. De Ziel creëert en co-creëert. Dit in volledige harmonie met het Universum waarin zij ook in staat is vrijelijk de signalen waar te nemen zoals ze tot haar komen.
Indien dit volledig is stuurt zij deze signalen naar de Geest. De Geest is het centrum van planning en intentie, al dan niet aangestuurd door de Ziel.
Nota bene: Deze signalen ontvangt de Geest eveneens van buitenaf. De Geest zal de planning en intentie doorgeven aan het Lichaam dat uiteindelijk de meest directe handelingen zal vervullen.

In eenvoudige vorm betekent dit dat de Ziel signalen opvangt indien iemand in je omgeving steun nodig heeft, de Geest plant en zend de intentie uit dat dit dient plaats te vinden en het Lichaam zal uiteindelijk door gesproken woord of door daad dit ten uitvoer brengen.

Hierin vervult de IK vorm een centrale en cruciale rol. Doch slechts enkel wanneer zij alle drie in harmonie zijn. Er is een onwaarneembare transparante verbinding en niet zelden geschied dit zonder bewustzijn van de IK vorm in de zin van het EGO. Evenwel kan het zijn dat jullie je er wel van bewust zijn en het proces zijn verloop laten hebben zonder tussenkomst van het EGO.

EGO
Het woord heeft vele betekenissen. Allen zijn IK gericht. De meest zuivere vorm is de waarde die jullie jezelf toekennen en dat, geliefde broeders en zusters, is in vele situaties niet alleen een moeilijke vorm doch evenzo vaak een contradictie met de Ziel, de Geest en het Lichaam.

Jullie dienen te begrijpen, geliefden, dat EGO voor ons geen enkele betekenis heeft. De waarde die jullie jezelf toekennen, hebben wij jullie reeds lang toegekend. Jullie zijn waardevol, gelijk elk deel van het Universum waardevol is in zijn of haar eigen authenticiteit. Zonder jullie aanwezigheid, collectief doch even zo belangrijk, individueel, zouden de bewegingen niet zijn zoals deze zijn in het Hier en Nu. Wanneer een rivier door zijn bedding stroomt kan het eeuwenlang stromen zonder effect te hebben, doch de steen draagt zorg voor de verandering van de stroom en zie, door de verandering van de stroom kan het water een huis bereiken dat wellicht op een afstand van de rivier heeft gestaan en waar de bewoners snakten naar water. Zonder de steen had het water van de rivier het huis nimmer bereikt.
Hoe belangrijk het water ook moge zijn, zonder de steen zou het water niet tot zijn bestemming komen. Het laven van de dorstige.
Jullie zijn allen stenen en kunnen de bedding van de rivier wijzigen opdat een ieder die dorstig is gelaafd mag en kan worden.
De waarde is reeds toegekend slechts door jullie aanwezigheid, geliefde broeders en zusters.

Verplaatsing
En gelijk een steen die soms verplaatst wordt, zo kan het zijn dat ook jullie verplaatst worden. Er zijn momenten waarop de steen zijn werking beter ten uitvoer kan brengen op andere plekken. Gelijk zo is het met jullie, geliefden. Ook jullie werking wordt soms beter ten uitvoer gebracht op andere plaatsen in het Moment, in Tijd en in het Universum.

Soms behoeft men enkel de onderste steen boven te halen.

Tot slot
De periode van intensieve zuivering nadert zijn voltooiing. De aanwezigheid van Venus in samenstand met een kleine maansikkel worden gemarkeerd door de eveneens aanwezige sterren Castor en Pollux in het sterrenbeeld Tweeling.
Deze periode leent zich uitstekend om de balans op te maken, doch is van korte duur.

Regulus maakt zijn opwachting in de nacht van 23 mei in het sterrenbeeld Stier en de overheersend aanwezige mannelijke energie wordt slechts onderbroken door de ster Spica in het sterrenbeeld Maagd op 27 mei.

Hierna zal Antares in het sterrenbeeld Schorpioen staan en deze periode kan zorgen voor lichte onrust en onzekerheden. Jullie kunnen met zijn allen de balans bewaren door in deze periode met elkaar samen te werken en de intenties uit te zenden.

Deze periode zal op 2 juni een kentering doormaken door wederom de aanwezigheid van de sterren Castor en Pollux in het sterrenbeeld Tweeling doch een verschijnsel ligt op de loer.

Jupiter, in oppositie met de zon in het sterrenbeeld Slangendrager doet zijn invloed gelden. Dit sterrenbeeld, geliefde broeders en zusters wordt slechts zelden benoemd, doch is het dertiende teken van het sterrenbeeld en deze staat voor verschuiving.

Mede onder invloed van de verwijdering van de planeet Venus ten aanzien van de Zon en de samenstand van de planeet Mars met de afnemende maan zal de hierbij vrijkomende energie gelden tot 15 juni.

Pas na 15 juni onder de invloed van de Nieuwe Maan en op 17 juni de wedergeboorte van Venus zal dit zich stabiliseren.

De Hoeders.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

©Claudia Philippo – 19 mei 2007
Verspreid in België en Nederland door ©Helen Maijenburg op 19 mei 2007

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw

Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI