·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : 45e Bericht van de Hoeders
Tekst : Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Expressie
Geliefden, nu de langste dag en de kortste nacht hun wending genomen hebben, breekt voor velen een expressieve tijd aan. Expressief in vele opzichten, doch allen gericht op ruimtelijke ontwikkeling en inzicht. Zowel individueel als collectief. Diegenen bij wie individueel nog afrondingen nodig zijn, zullen hier mee te maken krijgen om de weg vrij te maken om dit op een ander tijdstip en op een ander niveau te doen

Het is aan jullie te bepalen welke keuzes jullie maken naarmate dit zich verder ontwikkelt en manifesteert. Jullie hébben de ruimte deze persoonlijke transformatie verder te voltooien, doch het is aan jullie deze ruimte ook te nemen. Hierin hebben wij geen zeggenschap behalve jullie er liefdevol aan te herinneren dat jullie deze ruimte hebben.

Zorg dragen voor (I)
Hierin is het essentieel te bedenken dat jullie op geen enkele wijze afbreuk doen aan jullie Zijn op momenten waarop het voor jullie belangrijk is in jezelf te keren om ruimte te geven expressie te geven aan de innerlijke bewegingen.
Talloze handen staan klaar om jullie eigenlijke liefdevolle taken op te vangen tot jullie hiertoe zelf wederom in staat zullen zijn. Indien jullie die behoefte voelen, doe dan wat je nodig acht.
Wees alert dat de acties die inherent zijn aan de ruimte die jullie nodig hebben, openingen geeft in de ontwikkeling en jullie hierin constructieve intenties uitzenden.

Het Hier en Nu kan slechts bestaan indien er constructieve openingen geboden worden. Ook dit mag een keuze zijn die enkel jullie kunnen maken.

Zorg dragen voor (II)
Indien de fase van individuele afronding voorbij is ontstaat er ruimte voor andere liefdevolle taken. Mede door jullie individuele processen en hetgeen wij hierboven beschrijven hebben jullie ontdekt dat jullie ruimte net zo groot en net zo klein kunnen maken als jullie het verkiezen.
Jullie kunnen deze ruimte optimaal benutten waardoor er talloze openingen zijn, of haar beperken. Hierin, geliefde broeder en zusters, zijn jullie de bepaler.

De stroom van het Universum
Het Universum is in deze min of meer een Bron van energie dat constant in beweging blijft op zoek naar openingen. Wanneer een deur gesloten wordt blijft de energie in beweging op zoek naar een volgende deur. Jullie zouden het kunnen vergelijken met water dat altijd stroomt en in beweging is en op zoek is naar een plaats waar zij vrijelijk doorheen kan stromen. Doch, eveneens gelijk als water, zijn jullie perfect in staat het te willen controleren en in goede banen te leiden, niet beseffend dat energie haar eigen banen vindt zonder dat er pasklare wegen en antwoorden zijn. Alle energie stroomt precies daar waar het nodig is.

Het Hart
Ter verduidelijking, stel dat het bloed dat door jullie lichamen stroomt gecontroleerd zou worden en jullie in staat zouden zijn dit zelf te reguleren en het bloed te laten stromen zoals jullie verkiezen, wat zou er gebeuren indien jullie dit zouden willen controleren en het in andere banen gingen leiden? Niet zonder reden vertrouwen jullie er volledig op dat het Hart in staat is het bloed door jullie lichamen heen te geleiden.

Vertrouwen
Gelijk het vertrouwen dat jullie stellen dat het Hart in staat is dit te doen, zo mogen jullie vertrouwen dat de Universele energie altijd de energie vrijelijk laat stromen en altijd openingen zoekt.
En daar waar jullie niet durven vertrouwen op de functie van deze spier, deze levensader, is het dan niet zo, geliefde broeders en zusters dat er een blokkade is geweest die een dusdanige blokkade heeft opgeworpen dat er nieuwe openingen nodig zijn om ruimte te geven aan? Iedere ziekte is bedoeld nieuwe openingen te zoeken en ruimte te geven aan datgene wat nodig is.
Expressie is ruimte geven aan. En indien jullie ruimte kunnen geven aan de Universele energie, dan staan jullie open voor wat er op je pad komt zonder de verdere noodzaak te voelen dit te controleren en in te passen in een opgelegd keurslijf. Het vindt zijn weg. In het voorgaande Bericht spraken wij al van de bedding van de rivier. Hoewel de stenen bewogen kunnen worden door de veranderingen die jullie tot stand kunnen brengen, heeft het water de ruimte nodig te blijven stromen zonder beperkingen, Gelijk het water geldt dit voor Universele energie.

Liefde
Liefde is de Hoogste en meest Zuivere vorm van energie. Doch ook liefde kent zijn beperking. Doch enkel wanneer zij niet langer Zuiver is en gecontroleerd wordt en haar stroom niet langer vrijelijk is en beperkt wordt. Liefde kent geen twijfel, noch aarzeling, Liefde onderhandelt niet. Liefde kent geen beperking, noch blokkade, Liefde kent geen aanzien des persoon. Liefde is geen keuzevak.
Liefde is de Bron van Universele Energie. De oorsprong waaruit alles ontstaat en waarna alles terug zal keren in tijd.

En nu de langste dag en de kortste nacht hun wending hebben genomen zal de energie dusdanig zijn dat er nieuwe ontwikkelingen zullen ontstaan. Allen zullen geënt zijn op het maken van keuzes de energie vrijelijk te laten stromen.

Voor sommigen zal gelden dat deze energie gericht is op begeleiding van anderen. Hun persoonlijke afronding voor dit moment is volledig en zij hebben de ruimte hieraan een nieuwe impuls te geven. Hierin staan jullie niet alleen, geliefde broeders en zusters. Zowel wij als jullie liefdevolle begeleiders staan aan de zijlijn. Wees niet bevreesd ons advies te vragen indien nodig.

Voor anderen geldt dat deze keuzes geënt zijn op individuele ontwikkeling. Ook hierin geldt datgene wat wij hierboven beschreven hebben.

Anderen zullen de ruimte nog niet volledig kunnen benutten. Zij verlangen inzicht en de keuzes waarmee zij zich geconfronteerd weten, zullen impact hebben en soms uitzichtloos lijken. Doch heb vertrouwen in de Universele energie en de oorsprong van Liefde. Meer nog dan in bovenstaand, zullen wij jullie terzijde staan. Jullie hoeven slechts voorbij het moment te kijken om onze liefdevolle armen te voelen. In alle liefde en in alle vertrouwen, staan wij jullie onvoorwaardelijk terzijde. In zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in Liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.
Wees getroost.

Tot slot
Geliefde broeders en zusters, in de komende periode zal de energie gericht zijn constructief ruimte te geven en openingen te zien. Voor wie verder zien, zij zien de ruimte die er gecreëerd is, doch het is aan een ieder afzonderlijk de ruimte zelf te creëren en deel te nemen aan deze constructieve ruimte. Stap in het moment zelf. Dat is het enige dat wij van jullie vragen. Van daaruit zal het zijn weg vinden. Onvoorwaardelijk.

24 juni zal de ster Spica in het sterrenbeeld Maagd staan. De zuiverende werking van deze samenstand is bedoeld om oude processen af te ronden en nieuwe impulsen te geven.

27 juni zal Antares in het sterrenbeeld Schorpioen staan met op minimale afstand de planeet Jupiter waarna op 28 juni Jupiter in een wijde samenstand met de bijna Volle

Maan zal zijn. Hierbij zullen er openingen ontstaan ter bevordering van het maken van keuzes.

Dit zal benadrukt worden door de aanwezigheid van de Volle Maan op 30 juni en een samenstand van Venus en Saturnus op 1 juli.

Een kleine storing is mogelijk op 7 juli door de verwijdering van de zon ten aanzien van de aarde, doch één en ander zal door de aanwezigheid van Venus en Saturnus beperkt blijven.

Mars zal zijn invloed doen gelden op 9 juli, ook zijn invloed zal beperkt blijven door de Zeven Zusters, ofwel het Zevengesternte in het sterrenbeeld Stier. De aanwezigheid hiervan zal voor balans zorgen en gelijk ook vernieuwing inluiden door de Nieuwe Maan.

Tot slot 21 juli, hierbij zal wederom Spica in het sterrenbeeld Maagd staan.

De Hoeders.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

©Claudia Philippo – 23 juni 2007
Verspreid in België en Nederland door ©Helen Maijenburg op 23 juni 2007

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw

Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI