·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : 46e Bericht van de Hoeders
Tekst : Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Verandering
Veranderingen worden reeds in gang gezet indien de intentie er is om te veranderen, geliefde broeders en zusters en een ieder van jullie zal in de komende tijd de veranderingen in zich dragen. Een roepstem vanuit jullie Innerlijke Zijn die steeds duidelijker zal worden.
Deze veranderingen zullen zowel individueel als collectief voor meer en meer verschuivingen zorgen in het Levenswiel.

Reeds in het voorgaande bericht spraken wij over een periode van constructieve ruimte en openingen. Zij waren de voorboden van de veranderingen zoals deze zich aandienen.

Functie
Maar wat zijn de functies van deze veranderingen? In gedachten horen we een enkeling deze vraag stellen en zij verdienen meer dan ooit een antwoord. Stel jezelf een rotonde voor. Op de rotonde komen meerdere wegen uit die jullie kunnen volgen, doch jullie hebben gedurende jullie levens, altijd dezelfde afslag genomen. Telkens bleek deze weg dood te lopen en geen doorgang te bieden. Jullie keerden terug naar de rotonde en vervolgens begonnen de kringloop opnieuw. Jullie waren voornemens andere wegen in te slaan, echter jullie kénden slechts de weg die jullie al zo vaak hadden doorlopen om iedere keer bij hetzelfde punt aan te komen.
De veranderingen laten jullie de andere wegen zien. Sommige wegen zullen reeds na enkele stappen doodlopen. Anderen echter zullen vooralsnog de doorgang lijken te bieden die jou en jullie in staat zullen stellen verder te gaan op het levenspad. Het zal jullie nieuwe openingen laten zien en jullie in staat stellen de veranderingen in eigen hand te nemen en te creëren.

Terugkeer
Zullen jullie vervolgens eindeloos doorlopen op het nieuwe levenspad, geliefde broeders en zusters? Genietend van de vernieuwing en veranderingen die jullie tegenkomen en vol verlangend dit je eigen te maken?
In eerdere berichten hebben wij jullie verteld over de blokkaden die jullie telkens zullen tegenkomen. Kleine obstakels die jullie soms zonder moeite zullen passeren, anderen die werkelijk een moment van bezinning en van creativiteit vragen om de obstakels van de weg te halen.

Ook deze wegen zullen niet vrij zijn van dergelijke hindernissen, geliefden en uiteindelijk zullen ook deze wegen een eind kennen, immers in beginsel is slechts de rotonde een kringloop die eeuwig kan en zal duren. Ieder pad kent een begin en een eind en vooralsnog namen jullie een andere route dan het pad dat zo vertrouwd was, doch dat dood liep. Op dit pad hebben jullie al veel obstakels overwonnen. Jullie zijn immers al tot aan het eind van dit pad gewandeld.

Levensweg
Doch wat brengt het nieuwe pad met zich mee, daar waar het oude pad in gebreke bleef? Het woord staat reeds geschreven - nieuw. Alles wordt nieuw. Alles ís nieuw. Onbekend terrein dat veel inzicht vereist van de persoon die het pad betreedt. Bewustwording, verandering en vernieuwing. Het vergt een andere kijk en een andere vorm van schepping en creatie daar het meer ruimte biedt dan het pad dat jullie tot dusver bewandelden. Dit pad kent wellicht zelfs zijpaden en jullie kunnen haar met al jullie kennis ontdekken en verkennen.

Vertrouwd
Soms is een pad waarover je al zovaak gewandeld hebt, zo vertrouwd geraakt dat je blindelings eroverheen wandelt. Je hebt het je eigen gemaakt. Elke grasspriet, elke bloem en elke boom is zo vertrouwd dat je er zonder kijken langsloopt. Enkel een verdwaalde vogel zal je wellicht nog kort doen opkijken om daarna je weg weer te vervolgen. Tot het einde van de doodlopende weg en weer terug.
Op dit nieuwe pad zul je vol verbazing om je heen kijken en zelfs stil staan om nieuwe indrukken op te doen en te verwerken. Er zijn vernieuwingen die je aandacht vergen!

Tijd
Neem alle tijd die jullie nodig hebben om dit nieuwe pad te ontdekken. Overkom de hindernissen door scheppend te zijn en sta stil bij de vernieuwingen. Laat deze vernieuwingen integreren. Geef jezelf ruimte en tijd en indien je aan het einde van ook deze weg komt, keer dan terug naar de rotonde. Wellicht is er nog een andere afslag die je nodig hebt, volg dan ook deze met dezelfde intensiviteit waarmee je de eerdere afslag hebt gevolgd. Uiteindelijk zullen jullie met een vernieuwende kijk het ‘oude’ pad opgaan.

Creatie
Wederom zullen jullie dit pad vervolgen. Daar waar andere wegen hulpmiddelen waren op jullie levensweg, ís deze weg jullie levensweg.

Maar deze weg is een doodlopende weg. Wederom, in gedachte, geliefde broeders en zusters, horen we opnieuw de vraag en deze beantwoorden we met een wedervraag.
Is het zo dat deze weg nog altoos een doodlopende weg is? De weg die jullie zo blindelings dachten te kennen? Waar elk grassprietje, elke bloem en elke boom vertrouwd leek?
Wat hebben jullie geleerd op de paden die vernieuwend waren en waarbij veranderingen jullie ten deel vielen en waarin jullie soms creatief dienden te zijn om de weg te kunnen vervolgen?

Juist ja, jullie leerden, geliefden, dat een weg enkel vernieuwend leek omdat het terrein onbekend was en jullie goed dienden op te letten waar jullie je voeten neer zouden zetten. Jullie waren het, geliefde broeders en zusters, die er met andere ogen naar keken en jullie leerden constructief en scheppend te zijn, omdat jullie verlangend waren de rest van het pad te ontdekken.

Wat denken jullie? Zijn jullie in staat om met dezelfde ogen als de ogen waarmee jullie het nieuwe en onbekende terrein betraden, ook het, zo op het oog lijkende vertrouwde pad te betreden? Jullie talent tot creëren benuttend? Jullie vermogen de ruimte in ogenschouw te nemen en zelf aan de, tot dusver, doodlopend lijkende weg te bouwen? Bouwstenen in overvloed?

Tot slot
Aan het begin van dit bericht schreven wij: Veranderingen worden al in gang gezet indien de intentie er is om te veranderen, geliefde broeders en zusters en een ieder van jullie zal in de komende tijd de veranderingen in zich dragen.

Dit is jullie Levenspad!

De sterke constructieve energie zal versterkt worden door de aanwezigheid van de planeet Jupiter en de ster Antares in het sterrenbeeld Schorpioen op 25 juli met een kleine storing van de Delta – Aquariden zwerm op 28 juli. Dit zal, door het sterk aanwezige, maanlicht echter nauwelijks van invloed zijn.

Ook de Alfa Capricorniden zwerm op 29 juli zal door de sterke aanwezigheid van het maanlicht nauwelijks van invloed zijn.

Dat de Maan van duidelijke invloed is wordt versterkt door de Volle Maan op 30 juli

Pas op 6 augustus zal er een verandering optreden in de constructieve energie door de aanwezigheid van de Rode Planeet en de ster Aldebaran in het sterrenbeeld Stier. De aanwezige energie kan zorgen voor innerlijke conflicten, doch dit zal de dag erna gecorrigeerd worden door de aanwezigheid van de Zeven Zusters, ofwel het Zevengesternte.

Doch de energie van de Rode Planeet en de ster Aldebaran in het sterrenbeeld Stier is nog niet helemaal geweken en zal opnieuw zijn invloed doen gelden op 8 augustus.

Pas 10 augustus zal deze energie zich terugtrekken en stabiliseren door de aanwezigheid van de sterren Castor en Pollux in het sterrenbeeld Tweeling.

Vernieuwende energie zal vrijkomen rond 13 augustus wanneer het tijd is voor de Nieuwe Maan.

Doch de Rode Planeet laat zich wederom zien op 15 augustus met daar exact aan tegenovergesteld de Zeven Zusters, ofwel het Zevengesternte.
Zijn invloed zal daarom nauwelijks merkbaar zijn en de veranderingen licht.

Op 18 augustus zal Venus haar herintrede doen. Door haar bijzondere stand ten opzichte van de aarde en de zon, is dit een uitstekende periode tot creativiteit. Haar energie houdt stand tot 21 augustus wanneer Jupiter en de ster Antares, de laatste in het sterrenbeeld Schorpioen, te zien zijn.

Op 22 augustus zijn er meerdere waarnemingen te doen onder invloed van Saturnus die op die dag ver verwijderd staat van de aarde, de aanwezigheid van Mars en Aldebaran in het sterrenbeeld Stier. Op die dag zullen zij nauw samen staan wat hun onderlinge verwantschap versterkt in het energieveld. Doch hun invloed zal zwaar beproefd worden door de aanwezigheid van de ster Betelgeuze in het sterrenbeeld Orion.

Indien de weg dood lijkt te lopen, hebben jullie het gereedschap in handen verder te bouwen aan de weg van jullie Leven.

De Hoeders.
.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

©Claudia Philippo – 26 juli 2007
Verspreid in België, Nederland en Noorwegen door ©Helen Maijenburg op 26 juli 2007

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw

Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI