·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : 47e Bericht van de Hoeders
Tekst : Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Gereedschap
Vooreerst hebben velen onder jullie daadwerkelijk het gereedschap opgepakt en zijn begonnen met de voltooiing van het volgende stuk op hun levenspad. Jullie zijn aan het werk gegaan! Sommigen zijn de voltooiing genaderd en hebben afscheid genomen om op een ander plan verder te reizen door, wat jullie zouden noemen tijd en eeuwigheid.

Eenheden
In waarheid geliefde broeders en zusters kan tijd slechts daar bestaan waar zijhaar toegelaten wordt te zijn. Het is een begrip dat zich heeft gemanifesteerd om jullie menselijke vermogens niet te overbelasten en duidelijkheid te scheppen in de tijdslijnen. Ingedeeld in een verleden, een heden en een toekomst. Het bijzondere hiervan is lieverds, dat de middelste al al antwoorden geeft. Een heden. Wanneer jullie deze beide woorden samen zouden voegen zou er een nieuw woord ontstaan; Eenheden.

De Eenheden is de werkelijkheid die al het andere van de illusie onderscheiden. Geen begin, noch een eind, doch een kringloop opgebouwd uit Eenheden. Deeltjes die allen een stukje schakel vormen en in Eenheid zijn met het grotere geheel.

Eens, in eerdere berichtgeving, spraken wij over de namen die jullie bij de geboorte hebben gekregen en de naam die al de jouwe was vanuit jullie Bestaansrecht. Wij vroegen jullie naar je Ware Naam te zoeken en deze te dragen.
Wij deden dit uit het besef dat deze Ware Naam jullie voorbij het tijdsbesef zouden brengen, immers, ook zij bevat een essentieel stuk gereedschap in het ontdekken van jullie Levenspad. Immers, zij draagt al de naam, geliefde broeders en zusters en indien jullie het bij name kan noemen dan kun je jezelf ook in de tijdslijn op de juiste plek plaatsen.

Verschuivingen
Hierin liggen de verschuivingen in de komende periode en zij zijn de portalen naar de verschuivingen van al andere momenten in tijd. Zij lijken wellicht onbereikbaar, doch nimmer zijn zij ver van jullie verwijderd geweest, noch zullen zij nimmer ver van jullie verwijderd zijn. Doch de herinneringen die jullie dragen zijn ontstaan en voortgekomen vanuit het menselijk herinneren en nu vragen wij jullie voor een moment stil te staan van te Herinneren vanuit jullie Ziel. Haar kijk verschilt wezenlijk, nietwaar?

Wanneer jullie altoos zouden kijken vanuit het menselijk herinneren, wat, geliefde broeders en zusters zouden jullie dan blijvend zien en blijvend herinneren? Dit, geliefden, is overigens een retorische vraag. Wij vragen jullie niet werkelijk dit vanuit menselijk perspectief te bekijken, doch het is goed voor een moment er bij stil te staan en te begrijpen welke verschillen zich aandienen indien jullie dit werkelijk zouden doen.
Indien jullie dit zouden doen, dan zouden jullie beseffen dat jullie vanuit jullie Ziel een heel ander perspectief zouden aanbrengen. Jullie zouden begrijpen waarom en een Aha-erlebnis ervaren en ook intuïtief begrijpen waarom en waarvoor, met zelfs een antwoord op de vraag: waarheen. Dralen en op één plaats wachten tot de volgende stap zich aandient betekend onzekerheid over de wandeling die je al maakt op het Levenspad. Onzekerheid over eigen kracht en eigen kunnen en het gereedschap dat je reeds bij je draagt en dat het voldoende is verder te kunnen gaan.

En, geliefde broeders en zusters, het gereedschap vormt al evenzeer een onderdeel van de Eenheden waarover wij reeds spraken. Het is slechts een kwestie van Herkennen.

Bouwplannen
Hierbij komt geen menselijke wil aan te pas. Immers, hoe spijtig ook, en dit, geliefde broeders en zusters zeggen wij met goedmoedige humor, niet het menselijke Ego is de bepaler. Hoewel jullie je een voorstelling kunnen maken van het pad dat je zou willen bewandelen, is het pad dat je in werkelijkheid bewandeld een pad dat reeds in wording was. Het begon met het maken van plannen op Zielsniveau waar jullie reeds de mogelijkheden onderzochten en bepaalden waar jullie wilden dat het levenspad zou komen en welke richting het zou volgen. Jullie zochten zelfs al de werknemers uit die jullie zouden helpen aan dit pad te beginnen en de werknemers die pas later in het proces naar voren zouden komen.

En zij die in beginsel met jullie aan het pad werkten waren de intimi die al wisten welk doel jullie voor ogen hadden op Zielsniveau. Zij kenden de bouwtekeningen en legden en deden hun uiterste best de voorbereidingen te treffen in eerdere stadia ten behoeve van het pad dat jullie zouden gaan bouwen, ondertussen bouwend aan hun eigen pad. Immers, ook zij hadden een reis te bewandelen en een weg te bouwen. Die van zichzelf. Individueel!
En ook van dat pad vormden jullie een onderdeel.
En zij én jullie hebben je uitstekend van hun taken gekweten. Eenheden die samen werkten.

Toen eenmaal de eerste stenen werden gelegd en het pad zijn vorm begon te krijgen kwamen anderen. We zullen ze werknemers noemen, werknemers die al door de Ziel zijn aangesteld om jullie verder te brengen op jullie Levenspad. En ook zij hadden en hebben hun eigen Levenspad en ook hier maken jullie (onder-)deel van uit. Zij aan zij bouwen jullie en wederom zijn het Eenheden die samenwerken.

In het voorbereidende stadia, was het menselijke Ego nog niet aanwezig en met de beste wil ter wereld is zij niet in staat die veranderingen aan te brengen anders dan slechts voor een korte tijd. Doch tijd is slechts daar waar zij toegestaan wordt te zijn en de Ziel heeft waarachtig de eeuwigheid om haar Levenspad te voltooien. En wederom, geliefde broeders en zusters, zeggen we dit met goedmoedige humor.

Sprong voorwaarts
Ter Herinnering, geliefden, dralen en op één plaats wachten tot de volgende stap zich aandient betekend onzekerheid over de wandeling die je al maakt op het Levenspad. Onzekerheid over eigen kracht en eigen kunnen en het gereedschap dat je bij je draagt en dat het voldoende is verder te kunnen gaan.
Jullie staan aan de vooravond van een sprong voorwaarts en gelet op alle voorbereidingen, de plannen en bouwtekeningen, het gereedschap en de werknemers is het niet langer een zaak van verstandelijk beredeneren hoe groot de sprong zal worden die jullie willen nemen, doch te vertrouwen op het intuïtieve, het innerlijk weten.
Eenheden die samen een eenheid vormen. In het verleden, doch evenzeer in het heden en in de toekomst.

Tot slot
De hangende energie zal in de komende tijd dusdanig zijn dat het lijkt alsof zij tot jullie dienst is gesteld, dit om positief te kunnen bijdragen in de veranderingen.
Let wel, dit houdt helemaal niet in dat jullie in staat zijn haar te beheersen en om te buigen. Doch, zij vormt een extra portaal de sprong in gang te zetten beginnend bij de totale maansverduistering op 28 augustus, gevolgd door op 2 september wanneer de Maan in de aanwezigheid van de Zeven Zusters, ook wel het zevengesternte genaamd, zal verkeren.

Op 4 september zal er een lichte kentering zijn door de aanwezigheid van de rode planeet, Mars. Maar Orion zal, slechts één dag later, haar invloed doen gelden door haar aanwezigheid waardoor de - over het algemeen overheersende invloed van de rode planeet - nauwelijks het energieveld zal aantasten.

Een en ander zal versterkt worden door de aanwezigheid van Castor en Pollux in het sterrenbeeld Tweeling en ook de zachtheid van Venus zal hierin van toepassing zijn op 7 september. Venus zal de versterking zijn van het energieveld en ook in de komende dagen waarneembaar zijn.

Op 11 september is er zowel een nieuwe Maan als een gedeeltelijke zonsverduistering.

Wederom zal de rode planeet trachten zijn invloed te doen gelden in combinatie met de ster Aldebaran in het sterrenbeeld Stier, doch ook de ster Betelgeuze in Orion zal zich niet onbetuigd laten. Een lichte storing kan in deze periode plaatsvinden, doch de uitwerking zal minimaal zijn. Een en ander zal plaatsvinden op 17 september.

18 september zal gekenmerkt worden door de planeet Jupiter, gevolgd door de Volle Maan op 26 september.

De Hoeders.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

©Claudia Philippo – 27 augustus 2007
Verspreid in België, Nederland en Noorwegen door ©Helen Maijenburg op 27 augustus 2007

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw

Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI