·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : 48e Bericht van de Hoeders
Tekst : Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

In het voorgaande Bericht spraken wij over het energieveld en de wijze waarop het zou lijken alsof het jullie ten dienste was gesteld om op positieve wijze bij te kunnen dragen aan de veranderingen. En in dit proces, geliefde broeders en zusters, hebben jullie kennis gemaakt met trillingen en de wijze waarop deze van invloed kunnen zijn.

Trilling en Toon
Geliefden, trillingen zijn alom vertegenwoordigd. Ieder mens, dier, plant en alles dat adem heeft en bezieling in zich draagt. Wat dit niet van nature in zich vertegenwoordigd ziet, maakt onderdeel uit van datgene dat dit wel van nature in zich heeft.
Zij zijn als het ware, de uitwaseming. Alleen daarom al zou het goed zijn jezelf bewust te zijn van wat je doet, doch dit is een geheel ander vraagstuk waarover we nu niet zullen spreken.
Op een ander vlak heeft ook alles dat adem heeft en bezieling in zich draagt een eigen unieke toon. En deze eigen unieke toon maakt gezamenlijk uit van het unieke trillingsveld.

Collectief trillingsniveau
Vooreerst het collectieve trillingsniveau.
Jullie kunnen dit trillingsniveau vergelijken met dat van een orkest. Er zijn meerdere muzikanten en instrumenten nodig om samen een orkest te vormen.

Gelijk zo geldt dit bij het collectieve trillingsniveau. Jullie zijn de instrumenten en samen beÔnvloeden jullie een groot deel van het muziekstuk dat er gespeeld wordt om ervoor te zorgen dat jullie op collectief niveau functioneren.
Dit trillingsniveau zorgt ervoor dat jullie je bewust zijn dat jullie gezamenlijk een functie hebben en gezamenlijk in staat zijn te functioneren ongeacht in welke context dit functioneren plaatsvindt.
Het collectieve trillingsniveau is een breed begrip en zonder uitzonderingen maken jullie er allen onderdeel van uit, geliefde broeders en zusters. Het bestaat uit meerdere instrumenten die samengevoegd zijn.

Gezamenlijk kunnen jullie er tot een bepaalde hoogte invloed op uitoefenen, doch wees ervan bewust dat indien er invloed op uitgeoefend wordt er rekening gehouden dient te worden met zoveel andere factoren.

Een zuivere intentie is hierin medebepalend. Hoe zuiverder de intentie, hoe vatbaarder het trillingsniveau zal zijn voor de veranderingen die jullie gezamenlijk aan willen brengen.
In die hoedanigheid zullen jullie wederom, zoals in het voorgaande Bericht vermeld, eenheden zijn die samen een Eenheid vormen.

Dieper ingaand op het collectieve trillingsniveau, maakt dat er lichte ombuigingen in de nuances van deze trillingen zijn. Tot op bepaalde hoogte geliefden, zijn jullie allen zeer wel in staat deze nuances te herkennen en ze te nemen voor wat ze zijn.
Veelal is het zelfs een automatisme waarvan je nauwelijks bewust bent, hoewel wij in deze terugverwijzen naar het begin waarbij we jullie opmerkzaam maakten dat het goed is je ook van deze ogenschijnlijk kleine automatismen bewust te zijn.
Op een ander vlak zullen jullie deze nuances minder gemakkelijk gewaar worden, doch het is zeker niet onmogelijk.

Tonen
Voorts willen wij overgaan naar het aspect van tonen. Om dit te verduidelijken, een instrument zou geen instrument zijn wanneer het niet in staat zou zijn een toon voort te brengen.

Alles dat adem heeft en bezieling in zich draagt, bezit een dergelijke unieke toon. Dit zal jullie niet onbekend voorkomen, geliefde broeders en zusters.

Doch het verschil hier in ontstaat dat velen onder jullie menen dat jullie individuele groei inhoudelijk betekent dat jullie je eigen unieke trillingsniveau naar een hoger platform toebrengen. Waarbij jullie je je niet bewust zijn dat jullie eigen toon reeds aanwezig is en geen groei nodig heeft. Zij is reeds absoluut. Jullie individuele groei betekent eerder dat jullie groeien naar het punt waarop jullie je bewust zijn van jullie unieke toon en dit kunt toepassen.

Ieder mens, dier en plant bezit een unieke toon. En iedere uiting van disbalans houdt niets anders in dat jullie om welke reden ook te ver af zijn geweken van jullie unieke toon.

Disbalans
Hoe reageren jullie, geliefde broeders en zusters, wanneer er een valse noot gespeeld wordt? Juist ja, velen zullen hun oren dichthouden, of de ogen dichtknijpen om vooral maar niet teveel hinder te ondervinden van de valse noot. Anderen zullen het gelaten over zich heen laten komen in de hoop dat het snel beter zal worden.
Doch wat zou er gebeuren, geliefden, wanneer jullie op dat moment in staat zouden zijn je vast te houden aan de toon daarvoor die zuiver en vol oneindige harmonie was?
Op dat moment zal de valse noot jullie hoogstwaarschijnlijk minder erg voorkomen.

En feitelijk, geliefde broeders en zusters, zijn er op dagelijks niveau vele zogenoemde valse noten. Velen waarbij jullie niet eens zullen stilstaan doch die in iedere vorm toch een aantasting zullen zijn waardoor er een disbalans ontstaat.

De invloed ervan hang echter af van het feit in hoeverre dit jou afbrengt van je unieke toon. Een noot is slechts een valse noot, doch wanneer vervolgens het orkest verder borduurt op de valse noot, dan zal het stuk vals worden.

Bewustwording
In de komende tijd willen wij jullie vragen, lieverds, op zoek te gaan naar jullie unieke toon en, indien jullie menen deze te hebben gevonden deze proberen je eigen te maken. Het is hierbij noodzakelijk dat jullie er tijd en aandacht aangeven. Het hoofd en in het bijzonder het verstand leeg maken en aandachtig luisteren tot deze toon zich zal aandienen. Het is al in jullie aanwezig, doch veelal zijn jullie zo druk met allerlei omzwervingen, dat zij soms wat moeilijk te bereiken is.
Welke toon hoor je wanneer het geluid van de wereld rondom je is verstild?

En wanneer je haar gevonden hebt, ben je dan in staat deze toon vast te houden? Kunnen jullie je in meerdere situaties afstemmen op je unieke toon, zodat jullie niet uit balans raken en de disbalans die reeds aanwezig is laten verdwijnen op het moment dat jullie jezelf afstemmen op jullie unieke toon?

Iedere disbalans? Ja, indien jullie in staat zijn daadwerkelijk jullie eigen unieke toon vast te houden.

Afstemmen
Kennen jullie het principe van een stemvork, geliefde broeders en zusters? Weten jullie wat haar werking is? Feitelijk zorgt de stemvork er voor dat de tonen op de juiste wijze zijn afgestemd. Indien de Bron der Almachtigheid de stemvork is die ervoor heeft gezorgd dat alle tonen op de juiste wijze zijn afgestemd, is het dan niet nog enkel de muzikant die er zorg voor dient te dragen dat het instrument ook daadwerkelijk de juiste tonen vindt?

Alle tonen zijn al afgestemd. Jullie zijn de muzikanten. Het is aan jullie, geliefden, daadwerkelijk de juiste toon te vinden.

Tot slot
In de komende periode en indien jullie werkelijk op zoek gaan naar de juiste toon, kunnen er lichte storingen ontstaan. Dit heeft alles te maken met de inspanningen die jullie doen om deze toon te vinden en vast te houden. In beginsel zal dit nog de nodige concentratie vergen, doch ook het gezamenlijke trillingsveld zal uiteraard blijven meebewegen waardoor er lichte interrupties kunnen ontstaan. Doch, hoe meer jullie in staat zullen zijn de juiste toon te vinden, hoe meer harmonie er uiteindelijk zal ontstaan.

Een prachtige balans ontstaat op 30 september wanneer de Maan in samenstand zal zijn met de ster Aldebaran. Aldebaran zal in het sterrenbeeld Stier staan, doch de aanwezigheid van de Zeven Zusters, ook wel het Zevengesternte genoemd, zal een balans aanbrengen tussen de manlijke en vrouwelijke energie.

Dit is echter van korte duur daar de Rode Planeet op 1 oktober in samenstand zal zijn met de Maan en de ster Aldebaran. De mannelijke energie die hierbij aanwezig is zal duren tot 4 oktober wanneer Castor en Pollux in het sterrenbeeld Tweeling de balans opnieuw zullen aanbrengen.

Deze balans zal gecontinueerd worden door de aanwezigheid van Venus en Mars op 5 oktober.

Pas na 7 oktober zal het energieveld een meer vrouwelijk karakter krijgen door de sterke aanwezigheid van Venus en de iets minder krachtige aanwezigheid van Saturnus. Toch willen wij benadrukken dat juist dit iets minder overheersende mannelijke energieveld een positieve invloed zal hebben. Dit veld zal ook voor langere tijd actief zijn en pas na 15 oktober aan kracht inboeten.

Op 21 oktober dreigt er een lichte storing door de Orioniden, vooral op het collectieve vlak zullen er zich een aantal dreigende situaties voordoen.
Hoe deze situaties zich uiteindelijk zullen manifesteren hangt mede af van de Volle Maan op 26 oktober en de schitterende aanwezigheid van de Pleiaden op 27 oktober. Eveneens zullen opnieuw de Zeven Zusters, ofwel het Zevengesternte op 27 oktober duidelijk aanwezig zijn.

De Hoeders

~*~*~*~*~*~*~*~*~

©Claudia Philippo Ė 30 september 2007
Verspreid in BelgiŽ, Nederland en Noorwegen door ©Helen Maijenburg op 30 september 2007

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw

Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI