·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Channelingen
Naam : Celia Fenn
Titel : De energieën voor oktober 2007
Tekst : Het ontwaken van het planetaire hart
en ascenderen tot het nieuwe aarde bewustzijn
Aartsengel Michaël via Celia Fenn
vertaald uit het Engels door Jeanne, Jolanda met hulp van een prachtige Engel...
Oktober 2007

Dierbare Lichtwerkers, dit is de tijd van het Grote Ontwaken, dat omvangrijke en transformatieve proces dat jullie de Ascentie hebben genoemd.

Want inderdaad, in deze periode ascenderen jullie volledig, als een Collectief van Bewustzijn, een ‘planeet’ genaamd, van het oude Drie-dimensionale Rasters naar de Multi-Dimensionale Matrix van de Nieuwe Aarde.

Dit is een moment om te vieren, een tijd van vreugde! In deze maand zullen jullie de ascensie, de ‘verheffing’ van jullie bewustzijn als een Vreugde en Verlichting van het Hart en de Ziel ervaren. Jullie zullen het Goddelijke Vrouwelijke in haar Zon-aspect als Creatieve Energie en Vreugde ervaren nu jullie je Bewustzijn verankeren in de Diamanten Matrix van de Nieuwe Aarde.

Lieve vrienden, soms wordt ons gevraagd wat dit allemaal betekent en daarom zullen we nu in het kort verklaren wat dit proces van opschoning, loslaten, helen en veranderen inhoudt.

Vele duizenden jaren geleden, gebeurde dat wat jullie ‘de val’ noemen, toen jullie uit vrije wil kozen om de multidimensionale matrix van jullie creatie te verlaten en de beperkingen van de dichtere structuren van wat men de de Derde Dimensie noemt te verkennen. Want inderdaad, jullie zijn ondernemende wezens van licht! Naarmate jullie de val toestonden en verder ‘zakten’ in de dichtere energieën verloren jullie de balans en verwijderden jullie je van de volmaaktheid van de complementaire energieën van de Tweeledige Vlam, wat resulteerde in de tegengestelde en uit-balans zijnde energieen van dualiteit. Maar jullie stemden erin toe de dualiteit te onderzoeken als een wijze van zelfverkenning en om te ervaren Wie Je Was in deze compactere energieën.

En, terwijl jullie deze wereld van zware energie binnentraden, creëerden jullie van binnenuit deze energie van dualiteit en conflict en ervaringen als “het duivelse” en duistere. Oorlogen, ziekte en gebrek werden gemanifesteerd. Dit waren allen creaties van jullie disbalans en jullie duale bewustzijn.

En naarmate de conflicten intenser werden, kwamen ook de Mannelijke en Vrouwelijke energieen met elkaar in strijd, waarbij beiden elkaar probeerden te domineren en macht over elkaar trachtten uit te oefenen. Veel godsdiensten en levensopvattingen werden bij dit conflict betrokken en daarmee verloren zij hun focus op hun eigen Pad van Licht en werden instrumenten binnen het conflict en hun activiteiten werden duisterder en Verwijderden zich van de weerspiegeling van het Licht dat zij trachtten te belichamen.

Dit conflict kwam zo’n duizend jaar geleden tot een verontrustend einde toen de ongebalanceerde mannelijke energie de overhand kreeg over de vrouwelijke energieën. Het Vrouwelijke Raster, dat de vrouwelijke frequenties van de Goddelijke Bron in zich droeg, werd daarmee ‘afgesloten’. Wij hebben dat Vrouwelijke Raster het ‘Magdalena Grid’ genoemd, ter ere van het Vrouwelijke Christus Bewustzijn dat werd vertegenwoordigd door Maria Magdalena. Maar toen dit Raster werd afgesloten, werd het zwaar en donker en belast met de energieen van angst, bezorgdheid en depressie vanwege de terreurcampagnes tegen en vervolging van allen die poogden de waarheid van de Vrouwelijke Goddelijke energie in hun leven te leven. Er was geen resonantie meer met de energieën van Vreugde en Creativiteit, welke het oorspronkelijke doel waren.

Deze verandering werd geregistreed in jullie DNA, jullie celgeheugen. Jullie begonnen je te vereenzelvigen met de verwrongen waarden van de krachtige, maar overheersende mannelijke energie, en met angst, terwijl neergekeken werd op de zwak aandoende en kwetsbare vrouwelijke energie. En daarmee werd het ‘slachtofferbewustzijn’ deel van de geschiedenis van Wie Je Bent, maar dit was een illusie gebaseerd op verwrongen ideeen zonder enige waarheid, want jullie zijn ieder en allen talentvolle, machtige wezens vervuld met licht.

En toch, geliefden, zijn er door de jaren heen vele moedige zielen van Licht en Schoonheid geweest die naar deze zware en onstabiele matrix gekomen zijn met het doel het Licht en de Waarheid van Wie Jullie Zijn te belichamen en om de Mensheid terug te leiden naar het Hogere Bewustzijn van de Multi-Dimensionale matrix. Echter, de keuze en het besluit om terug te keren naar de Hogere Velden van Licht moest gemaakt worden als een Keuze van Vrije Wil, zoals de keuze om die werkelijkheid achter te laten ook een vrije keuze was. En nu, tijdens de laatste tijdscyclus, heeft het Menselijke Bewustzijn als een Collectief het besluit genomen om gezamenlijk terug te keren en daarmee begon een proces van heling en uitzuivering en het opnieuw in balans komen. Het Vrouwelijk of Magdalena grid is nu geaktiveerd en stroomt weer ‘met volle kracht’, en daarmee ontwaakt het Heilige Hart van de Planeet en de energie, ofwel het Bewustzijn van de Tweeledige Vlam is opnieuw en volledig aanwezig en !
beschikbaar voor diegenen die verkiezen om op dit moment te ontwaken.

En aldus, is de Mensheid nu klaar om te ascenderen van de dichtheid van het vervormde bewustzijn naar de Pure Vlam van het Christus Magdalena bewustzijn. De lange reis door de dichtheid is ten einde gekomen en het Pure Licht is wedergekeerd.

De mensheid is nu klaar en bereid om de produkten en creaties van de wereld van dichtheid en dualiteit, van duisternis en onrecht, van begeerte en uitbuiting los te laten. Deze begrippen zullen uit jullie bewustzijn vervagen naarmate jullie je bewustzijn toe laten treden tot de stralende Diamanten Matrix van het Multi-Dimensionale Bewustzijn.

Dierbare vrienden, jullie zullen deze veranderingen voelen in je fysieke lichaam, want je lichaam is een microcosmos van de Aarde zelf. Jullie zullen voelen hoe oude energieën van angst en verdriet worden losgelaten en nieuwe energieën van Licht en Vreugde ze zullen vervangen. De Reis en het Avontuur van Verkennen gaat door, maar nu met een “Nieuwe Aarde” en een Nieuw Bewustzijn.

Jullie zullen mogelijk perioden kennen waarin oude gewoonten, verslavingen en herinneringen vanuit het Oude Grid met de vertrokken waarheden pogen de overhand te nemen en dat kan je ongerust, depressief en angstig maken. Maar jullie zullen ook steeds meer het Geluk en de Vreugde en het HarteLied van het Nieuwe Grid herkennen, nu jullie weer kunnen voelen wat het oorspronkelijke bestemmingsplan was: het Vreugdevolle Avontuur van Creativiteit, dat we Leven op de Planeet Aarde noemen! En geleidelijk zullen jullie je weer veilig genoeg voelen om de Goddelijke Vrouwelijke energie, het Magdalena-Christus Bewustzijn volledig te gebruiken. Jullie zullen het Licht Zijn van het hart en de ziel verkennen en jullie zullen opnieuw leren te manifesteren vanuit de diepste wensen van jullie pure en liefdevolle hart.

Want inderdaad, dierbare vrienden, dit is het moment van het Ontwaken het Planetaire Hart en het Ontwakenen van je eigen diepe Hart-energieën nu de Persoonlijke en Planetaire energieen integreren en samenvallen. Nu jullie ontwaken tot de Tweeledige Vlam binnenin jullie, ontwaakt de planeet tot het pure bewustzijn van de Christus/het Goddelijk Mannelijke en de Magdalena/het Goddelijk Vrouwelijke.

En dus is het volbracht. Het is jullie werk de verschuiving toe te staan en erop te vertrouwen dat alles in goede orde is. Jullie zullen in toenemende mate gevoelens van licht zijn, van gemak en vreugde ervaren en dit na lange tijd, wellicht zelfs na vele levens en vele duizenden jaren.

Evenwicht en balans zullen worden bereikt en geleidelijk zullen jullie aanschouwen hoe dit nieuwe licht zich manifesteerd en vorm aanneemt op de planeet.

De energieën voor Oktober

De belangrijke momenten van deze verschuiving naar de nieuwe matrix vallen in october rond de Volle Maan op 26 october. Op de 27ste en 28ste october staat Pluto precies in het galactische centrum ten opzichte van de Aarde. Dit samenvallen van de Maan-energie met Pluto en met de Grote Centrale Zon zal een krachtige toename creëren van de Solaire Goddelijke Vrouwelijke energie, die zal samenkomen en zich zal verenigen met het Goddelijke Mannelijke in een krachtige manifestatie van de Tweeledige Vlam.

Want de Tweeledige Vlam ben JIJ- Jij bent de drager van de “God Codes” en het centrale punt van de Vereniging van de Tweeledige Vlammen oftewel de stroom van de Bron Energie. Jullie zijn de Aarde, die ontwaakt naar Volledig Bewustzijn.

In november en december zijn er nog drie krachtige momenten waarop jullie de gelegenheid hebben om je intens te verbinden met de Tweeledige Vlam energie binnen je eigen zijn. Dit zijn het 11:11 portaal op 11 november, het 12:12 portaal op 12 december en de Winterzonnewende eind december.

In oktober staat de Zon in Weegschaal, het Huis van Relaties en Huwelijk, dat geregeerd wordt door Venus, de Godin van de Liefde en de draagster van de Goddelijke Vrouwelijke energie. Moge zij je hart verlichten en lichter maken met de Vlam van Vreugde nu jullie de Vereniging van de Tweeledige Vlam ervaren binnen je eigen Heilige Hart. Moge jullie een vreugdevolle gast zijn bij jullie eigen innerlijke Heilig Huwelijk van de Tweeledige Vlam- het Goddelijk Mannelijke en Vrouwelijke, welke een verbinding aangaan in het Hart.

En dus wensen we jullie, dierbaren, in deze krachtige en wonderlijke periode, Vreugde en Celebratie toe. Opdat jullie ‘Thuis mogen komen’ bij Wie Je Bent en volledig de Creatieve Kracht en Vreugde van deze Hemel op Aarde mogen ervaren. Want in de Hemel is de Tweeledige Vlam EEN en hier op Aarde is de Tweeledige Vlam Eén binnen je Hart, nu je de Matrix van de Nieuwe Aarde betreedt. En zo wordt de Hemel op Aarde gecreëerd binnenin Jou - en op de Aarde.

En zo Is het!

Mogen Vreugde en Vrede overwinnen!

Copyright © 2007 Celia Fenn Star Child Global

Copyright © 2002-2007 Ditrianum Media Center


Website : http://www.
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI