·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : 50e Bericht van de Hoeders
Tekst : Voorwoord van Claudia:
In dit bericht wordt gesproken over creators en co-creators. In het Nederlands bestaat het woord creator niet, toch verzochten de Hoeders mij dit woord niet te wijzigen.
Toevoeging van Helen aan dit Bericht met instemming van De Hoeders en Claudia: voor degenen die geen kennis hebben van het Engels: creator en co-creator betekent in het NL letterlijk “schepper” en “medeschepper”.

Namasté,
Jullie zielenzuster
Claudia

~*~*~*~*~*~*~*~*~

50e Bericht van de Hoeders

Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Deuren openen die gesloten zijn geweest. Deuren open niet enkel voor de ziel, doch die een wisselwerking kent waardoor er eveneens voor anderen deuren open zullen gaan.

Ontdekkingen
Hierover spraken wij in onze voorgaande berichtgeving, geliefde broeders en zusters en dit riep bij velen een gevoel van herkenning op, wat jullie in staat stelde een aantal van jullie eigen dichte deuren te zien. Voor sommigen gaf het zelfs een mogelijkheid te onderzoeken of deuren geopend konden worden en wat hierachter verscholen is gebleven en kwamen tot geheel nieuwe ontdekkingen.

Wanneer we jullie zouden vragen, geliefden, om vandaag de dag te kijken naar welke processen er op gang gezet zijn in jullie individuele levens, wat zouden jullie aanwijzen als een direct resultaat van deze processen? Welk begrip daagt er in het licht van jullie ogen?

Verwachtingen
Eens, lang geleden was er een ziel die op reis ging. Al vóór dat de ziel zijn bagage pakte voor de reis die het zou gaan afleggen, vroeg de ziel zich af of de reis goed zou verlopen. Liever gezegd, het vroeg zich af hoeveel obstakels het tegen zou komen eer het zijn bestemming had bereikt.
Andere zielen rondom hem zwaaiden de ziel uit en wensten het een goede reis. En zo ging de ziel op weg. Vol twijfel. Zou het weer wel goed zijn? Zou de ziel tegenstand op zijn reis vinden? Zijn zorgen had de ziel reeds lang tegen anderen uitgesproken en zij hadden allen zijn zorg gedeeld en de ziel laten weten dat ze hoopten dat de reis ging zoals hij moest gaan.
Kort na zijn vertrek lagen de eerste obstakels op het pad van de ziel. Een grote boom versperde zijn weg.
“Zul je net zien”, dacht de ziel gemelijk. “Natuurlijk moet dat mij overkomen”. Na een poosje langs de kant van de weg te hebben gezeten, nadenkend over het obstakel, maakte de ziel de keus om de boom opzij te slepen en nadat de ziel hierin was geslaagd, veegde de ziel het zweet van zijn voorhoofd en wandelde verder.
“Het zal me benieuwen wat er nog meer komt”, dacht de ziel terwijl hij verder liep en het had het nog niet gedacht of een groot gat in de weg versperde de ziel de doorgang. Ook hier vond de ziel de oplossing voor en zo waren er meerdere obstakels. Bij ieder obstakel werd het gemoed van de ziel zwaarder en zwaarder en bij ieder obstakel nam zijn twijfel meer en meer toe tot de ziel uiteindelijk de bagage neerzette en langs de kant van de weg neerzeeg met de handen het hoofd ondersteunend. Moedeloos en geslagen.
“Zie je wel”, dacht de ziel. “het is zoals ik dacht. Deze reis is de zwaarste die ik ooit ben tegengekomen. En zul je net zien dat mijn eindbestemming ook niet is wat ik ervan verwacht.”

De zaaier die zaait
En zul je net zien dat mijn eindbestemming ook niet is wat ik ervan verwacht. Geliefde broeders en zusters, indien jullie dit lezen, wat valt jullie dan op?

Een zaadje dat in de woestijn valt, kan uitgroeien tot een prachtige rozentuin. Doch indien het zaad van twijfel valt, zal dit eveneens tot een rozentuin uitgroeien. Echter de zaaier zal dan alleen de doorns zien die aan de rozen groeien en zich telkens hieraan verwonden.
Uiteindelijk, geliefde broeders en zusters, kreeg de ziel exact datgene wat het van zijn reis verwachtte.

Was het een ander zaadje dat de ziel in de woestijn zaaide? Nee. Het zaadje bleef dezelfde en het ook het resultaat veranderde niet. Het was het perspectief van de ziel die uiteindelijk leidde tot een verandering in zijn verwachtingspatroon.

Verliep de reis zoals de reis ‘móest’ gaan?
Ja. Immers, de ziel twijfelde in beginsel al aan de reis en het verloop ervan. Het creëerde zijn eigen pad en alle obstakels die de ziel daarbij in de weg zouden liggen. Meer nog! Het deelde zelfs zijn zorgen met anderen, die zijn weg eveneens bemoeilijkten door zijn zorgen te delen en te versterken.

Creëren
Geliefde broeders en zusters, alles gaat zoals het moet gaan is een veel gehoorde stelling, doch feitelijk verloopt niets zoals het moet gaan, immers jullie zijn de“creators” van jullie pad en “co-creators” van vele anderen.

Het is gemakkelijker dichte deuren te creëren dan openingen.
Indien deze ziel in beginsel een andere insteek had verkozen had het zich verheugd op zijn reis en was vol enthousiasme begonnen met het inpakken van de bagage. Het had de vreugde gedeeld met de co-creators die hem terzijde stonden en zij hadden zich met de ziel verheugd. Geliefde broeders en zusters, zou de reis van de ziel dan anders zijn verlopen?

Uiteindelijk, nee. De obstakels zouden hetzelfde blijven. De boom die de ziel op de eerste schreden van zijn pad de weg versperde, zou er hoogstwaarschijnlijk nog steeds liggen, evenals het gat in de weg dat de ziel later was tegengekomen. Doch hoe zou de ziel reageren? Twijfelend? Zwaar te moede? Of zou het enthousiast zoeken naar de openingen en de obstakels uit de weg ruimen, verlangend naar het volgende deel van de reis en met de blik gericht op de bestemming?

De reis en de bestemming
Geliefde broeders en zusters, voor wat betreft het doel van de reis en de reis zelf; zijn beiden even belangrijk? Welke afweging zouden jullie maken indien we jullie zouden vragen aan beiden een cijfer toe te kennen nu jullie dit verhaal kennen?

En welke rol spelen jullie hierin, geliefden? Op welke manier zijn jullie de creators van het pad dat jullie volgen? Op welke manier zijn jullie co-creators van het pad dat andere zielen volgen? Hebben jullie vertrouwen dat het is zoals het is. Of is het vertrouwen dat alles moet gaan zoals het moet gaan?


Verantwoordelijkheid en acceptatie
Wanneer we dit zouden uitdiepen, komen we dan niet aan bij degene die de verantwoordelijkheid draagt voor het pad dat jullie bewandelen? Te herkennen aan waar jullie verantwoordelijkheid begint en deze eveneens te erkennen? En in het licht hiervan te accepteren dat wanneer er meerdere energieën jullie omgeven en jullie waarlijk creators en co-creators zijn en het is zoals het is, er eveneens gebeurtenissen zullen zijn waarop jullie geen grip hoeven te verkrijgen vanuit het denken? Dat alles meebeweegt op de stroom van het leven en elke stroom soms buiten zijn bedding treedt?

Openingen kunnen enkel ontstaan door de verantwoordelijkheid te nemen en te accepteren wat is en te weten en te begrijpen dat het Universum telkens de energiestroom volgt zoals jullie deze uitzenden.

Tot slot
Een vernieuwende periode bij het aanbreken van het nieuwe jaar zal zich aandienen. Geliefde broeders en zusters, wij willen jullie een lichte waarschuwing meegeven dat dit niet voor een ieder een helder en klaar verschijnsel zal zijn.

Velen zullen de veranderingen niet kunnen dragen en zij zullen zich aansluiten voor een bestaan dicht bij de sterren en het Alom vertegenwoordigde Universum. Voor een aantal is dit reeds het geval geweest. Weet dat zij in goede handen zijn en ontferm jullie over de achterblijvers.

5 december zal de ster Spica in het sterrenbeeld Maagd staan. Meer dan tevoren is dit een periode voor zuivering en - indien mogelijk - vragen wij jullie hier ook vanuit jullie individueel perspectief aan mee te werken.
Omdat op 6 december ook Venus zichtbaar zal zijn, wordt dit proces versterkt.

Deze periode zal aanhouden tot 9 december wanneer het Nieuwe Maan zal zijn.

Een herstelpunt van de balans zal worden gemaakt op 13 december, wanneer er een maximum van de meteorenzwerm Geminiden in het sterrenbeeld Tweeling zal zijn en met een lichte verstoring door de aanwezigheid van de Rode Planeet op 19 december, die op dat moment zijn kleinste afstand tot de aarde zal bereiken.

Op 21 december zullen een aantal sterren van de Pleiaden deels bedekt zijn door de aanwezigheid van de Maan.

Het proces van verstoring zal zich, mede onder invloed van de Rode Planeet en eveneens door de samenstand van de ster Aldebaran in het sterrenbeeld stier op 22 december, verder verspreiden en dit zal zich handhaven door de aanwezigheid van Jupiter op 23 december en de volle Maan op 24 december en de nog altijd aanwezige Rode Planeet.

Het sterrenbeeld Tweeling zal zich doen gelden om het evenwicht te behouden. De Rode Planeet zal op 25 december in dit sterrenbeeld staan geflankeerd door de aanwezigheid van de sterren Castor en Pollux.

De Hoeders

~*~*~*~*~*~*~*~*~
©Claudia Philippo – 1 december 2007
Verspreid in België, Nederland en Noorwegen door ©Helen Maijenburg op 1 december 2007

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw
Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI