·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : 51e Bericht van de Hoeders
Tekst : Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Voor velen onder jullie is op aarde het nieuwe jaar aangebroken, anderen vieren deze heugelijke dag op een ander moment in tijd, doch voor een ieder zit er eenzelfde betekenis achter: de afsluiting van een bepaalde periode en de lichte tred van het nieuwe.

Resoluties
Enkelen zullen in deze tijd voor zichzelf kenbaar maken welke veranderingen zij gaarne in hun leven zouden zien, geliefde broeders en zusters.
Uiteraard is verandering op ieder gewenst tijdstip mogelijk, doch wij begrijpen de symboliek die voor sommigen noodzakelijk is om zich mentaal voor te bereiden en toe te leven naar de verandering.

Het is in alle omstandigheden goed indien jullie veranderingen aan willen brengen; het oude af te ronden zodat er geen overtollige bagage meegenomen wordt die de verandering in de weg kunnen staan en het uitzetten van de intentie vanaf welk moment je de veranderingen wenst door te voeren.

Veranderingen
Veranderingen geven de groei aan en zijn inherent aan jullie vermogens creators te zijn van jullie individuele levens alsmede co-creators van het collectieve geheel. Zij worden niet geboren uit het gegeven dat hetgeen wat was zoals het was verkeerd zou zijn geweest.
Integendeel.

Iedere willekeurige periode, ieder moment en iedere seconde is er een geweest die jullie nodig hadden en ieder moment en iedere seconde is goed geweest. Het heeft jullie geleid tot het moment waar je vandaag bent. Het is een proces, geliefde broeders en zusters, dat jullie in ogenschouw mogen nemen alvorens een andere koers in te slaan.

Hersenen
De kern tot verandering ligt in de voorbereiding. Waaruit is zij ontstaan, geliefden? Zijn zij ideeën ontsproten uit jullie mentale vermogens? Waren zij een conclusie die jullie trokken met het besef zo niet verder te kunnen of te willen?

En wat zijn deze veranderingen? Zijn zij gericht op aardse materie en aardse gedachten die jullie deed besluiten veranderingen aan te brengen? Waren zij een ad hoc beslissing, genomen vanuit de wetenschap dat er een koerswijziging nodig is om verder te kunnen komen?
En op dit punt, geliefde broeders en zusters, tegen welke deur liep je aan dat jullie niet in staat waren de klink naar beneden te doen en de deur te openen?

Veranderingen vanuit dit aspect zijn veranderingen van de geest. Daar ontstaan de meeste veranderingen, veelal klein en gevoed door hetgeen zich buiten jullie afspeelt in jullie omgeving, ontvankelijk voor signalen en veelal zijn zij ook zichtbaar voor de buitenwereld.Hart
Minder zichtbaar en ontvankelijk zijn de veranderingen die voortkomen uit het Hart. Zij is een Innerlijke roepstem en geeft de cadans aan waaruit alles is ontstaan, waaruit alles is zoals het is, en plaveit de weg tot transformatie. Evenals de wereld rondom jullie, zend zij telkenmale signalen uit welke veranderingen er nodig zijn, welke veranderingen jullie nodig hebben om tot een volledig inzicht te komen.

Het is goed na te gaan van waaruit de wens tot verandering is voortgekomen. Komt zij voort uit een ideaalbeeld zoals jullie zouden willen dat het gaat of is zij gestimuleerd door de wereld rondom jullie. Of geven jullie hierin gehoor aan je Innerlijke roepstem, vrij van welke vorm van ruis dan ook.

Zuiver
Het is goed te beseffen, geliefde broeders en zusters, dat veranderingen die ontstaan vanuit het Hart altijd zuiver en puur van aard zijn; nimmer zullen zij kwetsend zijn noch zullen zij jullie voortstuwen op een moment waarop jullie hier nog niet aan toe zullen zijn. Zij volgt immers de stroom en geeft de cadans aan van het Leven.

Afstemmen
Al wat nodig is, is de juiste afstemming, waarmee wij terugkomen op het proces van voorbereiding en het afronden van het oude.
Het Hart weet nauwkeurig wanneer jullie toe zijn aan deze transformatie. Alle voorbereidingen zijn al in gang gezet. Aanreikingen zullen jullie ten deel vallen die nodig zijn het transformatie proces in te gaan. Het zal naadloos in elkaar overvloeien teneinde de nieuwe geboorte soepel te laten verlopen. Het is slechts aan jullie gehoor te geven aan het Hart. Zij zal jullie inzichten geven, zij zal jullie bij de hand pakken en leiden tot jullie waarachtige bestemming en zij doet dit met lichtvoetige tred en met zachte hand. Nimmer zal zij hierin een oordelende rol spelen, noch zal zij kritiek uiten.

Meditatie
In voorbereiding tot transformatie, geliefde broeders en zusters, is meditatie een meer dan geschikte vorm om met het Hart in contact te komen en haar te vragen de weg te laten zien die zij voor ogen heeft. Meditatie kan jullie eveneens helpen afscheid te nemen van het oude en jullie laten zien wie je waarlijk bent zonder ruis van buitenaf.
Vraag en het zal jullie gegeven zijn. Ook in dit aspect, geliefden, gaat het om de werkelijke vragen en de intenties die hieraan zijn afgegeven. Vragen vanuit het mentale deel van jullie menselijke vermogens zijn zelden toereikend op hun weg te vinden in het Universum.

Al reeds in jullie gedachten komen zij twijfels en onzekerheden tegen alsmede een ingebouwd programma van reserve en teleurstelling. De ruis die hiermee gepaard gaat, is voldoende om deze gedachtestroom niet ver te laten komen en zij blijft veelal direct steken. Sommigen zullen, opgetild door vastberadenheid, iets verder komen, maar het ook dan opgeven en tot zwijgen worden gebracht.

Het is nodig dat jullie begrijpen dat het niet het Universum is dat geen gehoor wil geven aan deze vorm van gewenste verandering of gewenste vragen, geliefden. Zij stuiten slechts op eigen aangebrachte afgesloten deuren. Vragen en wensen van het Hart zullen altijd beantwoord worden en worden nimmer tevergeefs gesteld.

Tot slot
Velen onder jullie zullen in dit jaar vanuit het Hart beslissingen nemen, al dan niet bewust van deze beslissingen. Immers, sommigen hiervan, geliefde broeders en zusters, worden gemaakt op Zielsniveau en zijn niet altijd even gemakkelijk te begrijpen. In onze eerdere berichtgeving gaven wij aan dat velen de veranderingen op het aardse niveau niet kunnen dragen en zich aan zullen sluiten bij vele anderen die hen zijn voorgegaan.

Doch ook een andere groep staat klaar om te vertrekken. Deze groep is slechts hier gekomen om de weg te plaveien voor hetgeen zich reeds aan het voltrekken is. Zij hadden een duidelijke missie voor ogen en nu deze missie volbracht is zullen zij afscheid nemen. Het meest bijzondere hiervan zal zijn dat jullie dit ook zullen weten. Het zal zonder enige vorm van twijfel duidelijk in hun ogen te lezen zijn op het moment dat het afscheid nadert en zij zullen allen ook met voldoening de ogen sluiten en het aardse achter zich laten. Zij zijn waarlijk klaar en hun bestemming voltooid.

8 januari is het Nieuwe Maan. Het proces van verstoring gedurende de laatste dagen van het oude jaar en de al eerder aangegeven poging dit proces in balans te brengen, zal nog enige tijd voortduren. Geschillen zullen hun hoogtepunten doch eveneens hun dieptepunten kennen.

Op 18 januari zal de Maan steeds meer het gezelschap zoeken van de Zeven Zusters, ook wel het Zevengesternte genoemd. Zij zoeken een broos evenwicht dat versterking krijgt van de Tweeling Castor en Pollux op 20 januari, doch ook Mars en het sterrenbeeld Stier zullen zich beiden doen gelden. Pas na 21 januari zal dit enigszins luwen onder invloed van de Tweeling Castor en Pollux en de invloed van de Volle Maan.

De periode wordt gevolgd door een periode van zuivering op 29 januari door de ster Spica en op 1 februari zal er een lichte kentering op weg naar een herstel van de balans zijn door de aanwezigheid van Venus en de aanwezigheid van de ster Antares in het sterrenbeeld Schorpioen.

De Hoeders.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

©Claudia Philippo – 6 januari 2008
Verspreid in België, Nederland en Noorwegen door ©Helen Maijenburg op 6 januari 2008

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw

Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI