·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Channelingen
Naam : De Hoeders
Titel : 52e Bericht van de Hoeders
Tekst : Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Bezinning
Wanneer we deze periode zouden beschrijven, dan zou zij het best aangemerkt kunnen worden als een periode van bezinning. Een periode waarin alles zich lijkt te hullen in stille gedachten en van een afstand toekijkend naar de gebeurtenissen rondom jullie.
Het is alsof de kakofonie langs jullie glijdt zonder deelnemer te zijn of te willen zijn.
In stilte de gebeurtenissen testend aan jullie eigen innerlijke toetsingen. Je stilaan voorbereidend op het vervolg van jullie weg.

Klok
Geliefde broeders en zusters, wat een magnifieke periode is dit. Een voorbereiding in alle stilte en in alle eenvoud. Feitelijk zouden jullie kunnen zeggen dat in deze periode de klok stilstaat en tegelijk de klok almaar verder tikt. Het leven rondom jullie gaat door, doch voor nu concentreer je in alle werkelijkheid op het Hier en het Nu.

Het gaat gepaard met heldere inzichten en heldere vermogens. Keuzes zijn geen keuzes meer, doch een transparant en helder voelend vermogen gehoor te geven aan jullie Innerlijke stem en met een blik achter de sluier van het gordijn.

Zij die dit niet als zodanig ervaren en zich verward en in een toestand van chaos bevinden, zij laten veelal prikkelen toe die buiten hen zelf zich bevinden. Zij zouden er goed aan doen een stapje terug te doen en deze periode op zich te laten inwerken om vervolgens met nieuwe hervonden kalmte de wereld te kunnen betreden. Wanneer zij almaar doordenderen in het veellawaai van prikkels van buitenaf zonder de mogelijkheid zichzelf af te remmen en een stap terug te zetten en het overzicht te behouden, dan verliezen zij zichzelf daadwerkelijk. Hun stilte is dan geen stilte, doch een oorverdovend lawaai in zoektocht naar Innerlijke rust en stilte. Zij zijn blind voor de keuzes die geen keuzes zijn.
Ook hierin spelen acceptatie en vertrouwen een belangrijke rol, geliefde broeders en zusters. En met bezinning komt, berusting.

Berusting
Het vermogen zelfs indien een situatie niet is zoals je werkelijk zou verlangen, jullie innerlijke weegschaal in balans te houden en te ontdekken waaruit de situatie is ontstaan en welk doel zij dient. Begrip zonder de intentie te hebben dit vanuit eigen inzicht te willen verklaren is pas werkelijke acceptatie en een werkelijk vertrouwen. Immers, geliefden, veelal van deze verklaringen komen voort uit willen en niet vanuit zijn.

Het eerste is een toestand vanuit jullie verstandelijke vermogens, het tweede, echter, vanuit het gevoel en vanuit het innerlijk.
Evenzo zal er vanuit het eerste nog altijd een onbestendig gevoel blijven bestaan. Het zal niet werkelijk acceptatie vinden, geliefde broeders en zusters. Jullie zullen proberen je innerlijke onrust te sussen en jezelf te overtuigen van het doel, doch geliefden, het doel heiligt niet de middelen en zal zelden voldoende blijken.
Het tweede, echter, zal een onvoorstelbaar gevoel van acceptatie met zich meebrengen en begrip zal in jullie ogen dagen zodra het jullie helder voor de geest komt te staan. Vanuit dit proces, geliefden, zal berusting voortkomen. Het heldere inzicht dat het pad en de voetstappen waarmee jullie dit pad betreden, ontstaan is uit volmaakte eenheid met alle processen die zich zowel individueel als collectief afspelen.

Innerlijke rust en tevredenheid, geliefde broeders en zusters, komen niet voort uit een gemaakte vorm van vrolijkheid, noch komen zij voort uit verschuilen achter woorden en daden.
Zij komen voort uit een diepgeworteld gevoel van vertrouwen, acceptatie en berusting dat alles Één is en niets zijn doel, noch zijn uitwerking zal missen in het geheel.
Zij zullen steviger zijn dan de orkanen die jullie tegen gaan komen en al zijn tegengekomen. Immers, ieder huis kan slechts weer en wind trotseren door haar fundering.

Voorbereiding
Gelijk dit een periode is van bezinning, geliefden, zo is zij ook een periode van voorbereiding. Lang hebben jullie de liefdevolle veranderingen en ontwikkelingen toegepast in eigen huis en haard. Sommigen onder jullie zijn hier nog altijd mee bezig. Anderen echter begrijpen dat het nodig zal zijn deze veranderingen uit te dragen en te delen met jullie broeders en zusters. Zij die zelf al ontvlamd zijn door de kaars van Licht en Liefde en wiens pit stevig brandt zonder te verflauwen, zij zijn reeds in het stadium dat het energieveld waarop zij ademen – en hiermee, geliefde broeders en zusters, bedoelen wij niet het ademen van de mens, doch de adem van het Universum – een ín- en úitademing mag zijn van totale Liefde en verbinding en zich mag aansluiten bij de velen die hen reeds zijn voorgegaan.
Begrijp dit wel, geliefden, alvorens dit voor jullie mogelijk was, was het nodig vooreerst een hogere verbinding aan te gaan met jullie innerlijke Zelf. Kent U Zelve!
Geen stadia is jullie hierin ontgaan, noch zijn er ervaringen overgeslagen die jullie tot handvaten zijn geweest. Allen ter voorbereiding.

Adem in Éenwording met het Universum
Her-kennen, Er-kennen, Her-inneren. Woorden die jullie allen al reeds eerder hebben gehoord, gelijk het woord Her-nieuwing. Vandaag, geliefde broeders en zusters, op dit punt in het Universum, voegen wij, de Hoeders, een nieuw woord toe. Her-schepping.
Jullie, geliefden, bezitten het vermogen de wereld rondom jullie te Her-scheppen. Los van individueel belang en verlangens, doch collectief en in Eenheid en Liefde door Een te worden en te Zijn met de adem van het Universum.
Wees sterk, wees daadkrachtig en wees vol vertrouwen op het pad dat voor jullie ligt, doch met evenveel vertrouwen in het pad dat jullie reeds achter je hebt gelaten. Wederom, geen stadia is jullie hierin ontgaan, noch zijn er ervaringen overgeslagen die jullie tot handvaten zijn geweest. Allen ter voorbereiding. Wees standvastig te allen tijde. Maak gebruik van de kennis van het Hart.

HEMEL
Meer en meer zullen overbodige kennis, overbodig blijken. Snel ingeslagen zijwegen, zullen jullie in rap tempo terugvoeren naar het hoofdpad. De toetsingen die jullie jezelf toestaat gedurende deze periode van bezinning, behoeven slechts uit een aantal woorden te bestaan.

- Harmonie
- Eenheid
- Mededogen
- Eenvoud
- Liefde en Licht

Geloof, Hoop en Essentie zijn allen de resultaten van deze woorden die samen een cirkel vormen die onbreekbaar en onwankelbaar zijn.

Vrienden, houdt moed!

Tot slot
De periode van bezinning zal ook in de komende tijd nog voortduren. Neem jullie rust en jullie tijd hiervoor en ondersteun deze periode desgewenst zoals jullie gewoon zijn.
Het lichaam zal zich wellicht hiertegen licht verzetten, doch, geliefden, geen enkele geboorte is volkomen pijnloos en ook het lichaam doet verwoedde pogingen mee te gaan in het verhogingsproces. Niet enkel ziekte, doch ook kleine verwondingen of ogenschijnlijk minuscule kunnen het ten deel vallen. Jullie hoeven hierover niet ongerustheid te zijn. Daar waar jullie Geest en Ziel en het onstoffelijke lichaam schijnbaar moeiteloos mee vibreert in het grote geheel, zo heeft het lichaam iets meer tijd nodig. Immers, zij is van allen het meest stoffelijke aanwezig.
Ook hierin adviseren wij jullie, geliefde broeders en zusters, haar zo goed mogelijk te ondersteunen.

21 februari zal er een volledige maansverduistering plaatsvinden.
25 februari zal de ster Spica in het sterrenbeeld Maagd te vinden zijn. Deze beide gebeurtenissen benadrukken de periode van bezinning en van voorbereiding en lenen zich uitstekend voor processen van innerlijke zuivering.

Op deze ietwat vreemde dag voor de aarde, zal op 29 februari een samenstand te zien zijn van de afnemende Maan en de ster Antares in het sterrenbeeld Schorpioen. Een lichte verstoring van het energieveld is niet ondenkbaar, doch zal nauwelijks veel invloed uitoefenen en zal zich herstellen op 3 maart wanneer Jupiter en de Maan in samenstand zullen staan.

Ook Venus zal zich op deze dag wederom doen gelden. Haar aanwezigheid zal helder te zien zijn en hersteld hiermee de vrouwelijke energie.

Op 7 maart is het Nieuwe Maan.

Een prachtig harmonieus veld zal ontstaan op 12 maart wanneer Maan langs de Zeven Zusters, ook wel het Zevengesternte genoemd, glijdt.

Pas na 13 maart zal de periode van bezinning in kracht afnemen door de sterke aanwezigheid van de ster Aldebaran in het sterrenbeeld Stier gevolgd door de aanwezigheid van de Rode Planeet op 14 maart.

De aanwezigheid van Castor en Pollux in het sterrenbeeld Tweeling op 15 maart zal nauwelijks de kracht van de Rode Planeet doen afnemen. Dit zal zich kenmerken door storingen in het energieveld en veranderingen in het collectieve vlak. Het oplaaien van slepende conflicten zal hierin versterkt worden. Doch, geliefden, nogmaals wijzen wij jullie in alle liefde op het belang van Een te worden en te Zijn met de adem van het Universum.

De Hoeders.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

©Claudia Philippo – 18 februari 2008
Verspreid in België, Nederland en Noorwegen door ©Helen Maijenburg op 18 februari 2008

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw
Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI