·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Bewustwording
Naam : Marijke Vonk
Titel : DE KRACHT VAN ONZE GEDACHTEN
Tekst : Artikel...............................De kracht van onze gedachten.

Mijn visie is, vanuit eigen ervaring, dat alles God is en alles Goed is. Dat er in wezen geen verschil bestaat tussen wat wij vroeger noemden, de duivel en god, het kwade en het goede. Dat alle energie uit één bron komt, één vormloze energie bron, die de essentie is van alle dingen. “De essentie van het zelf”. De kern van alles wat is. Waar alles in potentie aanwezig is, vormloze aanwezigheid. Deze aanwezigheid kun je het Al, God, het Is, noemen of welke naam dan ook, waarmee we, in welk geloof dan ook, dit aanduiden. Deze kern bestaat in alles dus ook in ieder mens. Alles is ontstaan en ontstaat vanuit deze energie.
Deze energie is dus ALLES in potentie aanwezig. Dus ook wat wij het kwade noemen. Ik heb ervaren dat ook het been dat wij het kwade noemen een helende kracht kan zijn.
Als we kunnen leren verstaan waarom deze ervaringen op ons pad komen. Daarvan is niets goed of fout alleen dat wat er nu is.

Ik denk dat de bedoeling van elk leven hier op deze planeet aarde is, om van een onbewust schepper, een bewust schepper te worden. Daarom hebben wij “het kwade” en “het goede” nodig. Tussen deze 2 energie benen, die beide stammen uit de essentie van het zelf, doen wij onze ervaringen op waardoor we ons steeds bewuster kunnen worden.
Want dat is bedoeling van dit drama of spel zoals de Oosterse mystici spreken. Ervaring op doen om zo van onbewust schepper een bewust schepper te worden.
Dat is wat we allemaal zijn: scheppers.
Maar dan zou de vraag kunnen zijn: hoe scheppen we dan?
Met onze gedachten scheppen wij, allemaal, deze wereld. Onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Een ieder van ons schept zijn/ haar eigen universum met de gedachten als middel. De gedachten als middel om het vormloze tot vorm te brengen.( films hierover zijn onder ander What the bleep do we know, en What the Bleep down the rabbit hole.

Alles is God en alles is Goed. Alle vormen zijn uitdrukkingen, verschillende uitdrukkingen van ons zelf. Wij zijn de scheppers van deze wereld want wij zijn zelf de goden die deze wereld tot vorm brengen. Vormen zijn niets anders dan samen gebrachte energiedelen. En deze energiedelen worden gevormd door mijn gedachten, door ieders gedachten. Nu zijn er vormen, ook weer in allerlei energiesamenstellingen, van licht en ijl naar zwaar, donker en log. Al deze vormen klonteren samen in opdracht van onze gedachten . Ieder individueel en allemaal samen. Dus samen zijn wij verantwoordelijk voor de gehele schepping. Je kunt niet zeggen dit is wel van mij en dat niet. Alles heeft effect op alles. Als ik iets denk heeft dat effect op de hele wereld op het hele wereldgebeuren. Allereerst op mij zelf en op mijn directe omgeving en daarna steeds verder als een steen die in het water valt.
Elke gedachte schept uiteindelijk vorm. Krijgt vorm. Onze gedachten zijn een soort middel waar mee wij als scheppers zijnde, alles tot vorm brengen.
Nu zijn er allerlei soorten gedachten: liefdevolle, minder liefdevolle maar vooral ook bewuste en onbewuste gedachten. Al deze gedachten hebben effect op de uiterlijke wereld maar ook op mijn innerlijke wereld. Ik heb ervaren en gezien dat wij veel scheppen vanuit onze onbewuste gedachten. Dus dat we van alles scheppen wat we misschien wel helemaal niet willen als we wisten wat we dachten en wat we van daaruit doen. Dit doet me denken aan wat Jezus zei toen hij aan het kruis hing: “God vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. “
Ik denk dat dat echt zo is. Als we echt zouden weten wie we zijn dan zouden we alleen nog maar liefde willen scheppen omdat dat veel fijner voelt dan angst of haat.
Het voelen wijst altijd het effect aan van elke gedachte. Het voelen is een sensor en kan ons de weg wijzen van het onbewuste en het bewuste, van het niet fijne en het fijne.
Omdat wij zelf de scheppers zijn met onze gedachten van alles, krijgt steeds alles vorm ook in onze directe omgeving. De spiegeling de zogenaamde illusionaire spiegeling. Alles in onze omgeving, eigenlijk de hele wereld en misschien wel het hele heelal, is illusie. Is de uiteindelijke vorm die door onze gedachten is aangestuurd. Het enige wat we hoeven te doen om te weten wie we zijn en wat onze gedachten zijn, is steeds kijken naar dat wat vorm krijgt of heeft in onze directe omgeving of even daarbuiten. Want als je in deze spiegels durft te kijken zul je kunnen gaan weten wat je gedachten zijn. Want zoals ik al zei al onze gedachten zijn scheppend. Als je nu de moed hebt om in je omgeving te kijken, in deze spiegels en daarna vervolgens naar binnen met de vraag: “wat hebben deze uiterlijke vormen te maken met mijn innerlijk?” Dan zul je (vaak wel met hulp omdat het zo lastig is te” zien” in je eigen geschapen duister) je bewust kunnen gaan worden van de immense kracht van jouw gedachten en van wat je schept. Wat je dan misschien wel wilt herscheppen omdat, nu je er kennis van hebt genomen en je je bewust bent geworden, je misschien wel iets anders wilt kiezen. En zo na een zwaar proces van vallen en weer opstaan, met het voelen als sensor, kan een ieder een bewuste keuze gaan maken over wat jij wilt scheppen. Om zo de verantwoordelijkheid op je te gaan nemen van jouw deel van deze schepping van dat wat aarde heet. Zodat we uiteindelijk gezamenlijk bewuste scheppers kunnen worden en zullen kiezen om een hemel te scheppen op deze wereld. Want dat is mijn visie dat als we echt weten wie we zijn, we allemaal zullen kiezen om de hemel op aarde te scheppen in plaats van de hel. Het voelt toch veel fijner, om in een hemel te leven in plaats van een hel.
Vanuit de immense kracht van onze gedachten, is vanuit het nulpunt energie veld alles mogelijk, onze stoutste verwachtingen te boven, maar alleen als we ons totaal bewustzijn van alle gedachten in ons zelf. En dat is een zwaar en moeizaam, maar zeer hoopvol proces.

Met vriendelijk groet
Marijke Vonk NIjmegen
0640058652
Maart 2007
www.vonkverbeeld.com
Website : http://www.vonkverbeeld.com
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI