·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Bewustwording
Naam : De Hoeders
Titel : 54e Bericht van de Hoeders
Tekst : 54e Bericht van de Hoeders

Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Centreren
Geliefden, in de huidige tijd is alles zich aan het centreren. De wereld is een wereld van tegenstellingen, zoals dit ook in de loop der eeuwen altoos is geweest, doch in deze is de balansstelling een van cruciale werking in de toekomst. Zowel op het collectieve als het individuele vlak.

Te ervaren is te beseffen en hoewel de intensiteit van jullie ervaringen nimmer de bakermat kan zijn, vormt zij wel degelijk een glimp van het geheel.
Immers, zij is een afspiegeling van jullie collectieve werkelijkheid.
Zij is eveneens een weerspiegeling van wat er innerlijk afspeelt.

Innerlijke Kern
Wanneer jullie zouden beseffen dat inherent is aan wat er zich in de zogenoemde buitenwereld openbaart, dan, geliefde broeders en zusters, zouden wij jullie de vraag stellen wat jullie hieraan opvalt.
Iedere vulkaanuitbarsting kent en heeft een innerlijke kern die er voor zorgt dat er een eruptie plaatsvindt.

We behoeven dit niet expliciet te vermelden opdat het jullie duidelijk zal zijn, geliefden. Een kleine verduidelijking is voldoende.
• Innerlijke onvrede lijdt tot uiterlijke onvrede
• Innerlijke honger lijdt tot uiterlijke honger
• Innerlijke woede lijdt tot uiterlijke woede

En, indien zij voedingsbodem vindt in gelijkgestemden die evenzo onvrede, honger en woede kennen, dan is het zaad gezaaid en het zal zich verspreiden door de wereld. Haat, Macht, Oorlog, Honger en meer zullen de vruchten zijn die hieruit ontstaan.

Gelijk aan innerlijke rust, innerlijke vrede en innerlijke voeding zullen zij voedingsbodem vinden in gelijkgestemden en wanneer het zaad gezaaid is zal het zich zal door de wereld. Doch hieruit zullen andere vruchten ontstaan.

Is de balans verstoord?
Geliefden broeders en zusters, het is niet aan ons dit te beantwoorden. Immers, wij bekijken jullie met een nimmer aflatende blik van Liefde en Eenwording en met besef:

Wat eens was
Wat nu heden ten dage is
Wat eens komen zal

Doch het antwoord is simpel, hiervoor hoeven jullie enkel te kijken naar jullie individuele leven en te letten op de kenmerken.


Perspectief
In welke mate hebben jullie zelf grip op jullie leven? Zijn jullie bereidt concessies te doen? Leef je vanuit innerlijke vrede? Welke vat en invloed hebben bepaalde gebeurtenissen van buitenaf?

En zo, geliefden, zijn er meerdere aspecten waar jullie naar zouden kunnen kijken met als graadmeter: leef je zowel innerlijk als uiterlijk in gezonde harmonie met jezelf en met de wereld rond jezelf?

Doch, bedenk wel dat het eenvoudig is dingen over het hoofd te zien omdat ze op dat moment niet in jouw werkelijkheid passen. Zij worden eenvoudig terzijde geschoven of vergoelijkt.
En indien dit plaatsvindt, zullen er nieuwe zaadjes sluimeren op de achtergrond waardoor nog altoos de balans verstoord zal zijn en blijven. Immers, op momenten waarop jullie er het minst op verdacht zijn, zullen zij zich wederom laten gelden. Zij zullen niet volledig uit jullie systeem verdwenen zijn.

Houdt dit in dat jullie al deze aspecten radicaal zullen moeten omgooien teneinde ‘het leven te krijgen zoals je dat graag zou willen?’
Driewerf Nee!
Doch zij verdienen tenminste dat jullie hen de aandacht geven die nodig is en daar waar nodig, beslissen het perspectief van waaruit jullie kijken naar een andere dimensie te brengen.
Alleen dan, geliefde broeders en zusters, kunnen werkelijke veranderingen ontstaan en zij zullen een direct voortvloeisel zijn vanuit het nieuwe perspectief en de nieuwe dimensie.

Stuwend
Het is een weten wanneer je, je inzet en energie geeft aan deze veranderingen en deze energie zal stuwend en scheppend zijn en komen vanuit een innerlijke harmonie en zij zal vorm krijgen.
Het is een weten wanneer je meedrijft op de stroom van het Ál zonder je erin te willen mengen en er naarstig grip op wilt krijgen.

En dan, geliefden, stellen wij jullie de vraag wat er ontstaan is vanuit dit nieuwe inzicht?

Openingen
Let wel, geliefde broeders en zusters, wij bezien jullie vanuit een volledig ander licht dan jullie jezelve zien. Daar waar jullie verschillen zien, zien wij overeenkomsten. Daar waar jullie het begrip einde kennen, kennen wij het begrip oneindigheid. Daar waar jullie verdriet en troosteloosheid kennen, daarin kennen wij vreugde en hoop. Daar waar jullie de sporen van vernietiging zien, zien wij de fundamenten voor een nieuwe bouw, sterker dan dat zij eens was en tegelijkertijd zien wij de soldaat die een pasgeborene in veiligheid brengt over de ruïne van puinstenen terwijl jullie de moeder zien die levenloos in de straten ligt, haar ogen gericht naar de hemel. Zij is reeds in het oneindige aanwezig en haar ziel, het onsterfelijke stukje van haar alom aanwezigheid loopt met de soldaat mee en zorgt dat hij niet struikelt over de brokstukken.

Het is alles Één.

Een nieuwe wereld
En een nieuwe wereld zal ontstaan.
Niet omdat zij is zoals zij is, doch omdat zij zal Zijn zoals het verkozen is te Zijn.
Wanneer haar kind wordt grootgebracht met de innerlijke woede van haar moordenaars en indoctrinatie hem voedt, gelijk zal hij op een dag een nieuwe oorlog ontketenen.
Wanneer haar kind wordt grootgebracht met innerlijke vrede en bovenal met liefde voor al wat scheppend is, gelijk zal hij op een dag vrede en liefde brengen en scheppend zijn.

En zo, geliefde broeders en zusters, is het hoog tijd de balans te hervinden in jullie innerlijke Zijn. Open en onbevreesd. En jullie zullen bemerken dat de energie van de wereld zich hierop aanpast.
In eerste instantie vindt het plaats in het klein en in jullie nabije omgeving, doch we behoeven jullie niet te vertellen dat uit iets kleins iets groots kan voorkomen.

Tot slot
In ons voorgaande bericht spraken wij over heftige gebeurtenissen die in het voorportaal stonden te wachten. Nog altoos is hiervan een sprankje zichtbaar.

Op 4 mei zal de Rode Planeet op één lijn staan met de sterren Castor en Pollux in het sterrenbeeld Tweeling. Zijn aanwezigheid kan voor een lichte storing zorgen, doch het effect zal nauwelijks invloed hebben. De aanwezigheid van de beide sterren zullen een evenwichtigheid aanbrengen gevolgd door de Nieuwe Maan op 5 mei.

Gedrieën zullen zij dit voorzichtige evenwicht in de volgende periode in stand houden. De Rode Planeet zal eveneens in deze dagen aanwezig zijn.

Dit evenwicht zal verder door de aanwezigheid van Saturnus op 12 mei aan kracht winnen. Regulus in het sterrenbeeld Stier zal slechts een zwakke poging doen veranderingen aan te brengen en het evenwicht verstoren.

De Rode Planeet zal aan kracht inboeten wanneer zijn omloopbaan het verste van de zon verwijderd zal staan.

Op 16 mei zal de ster Spica in het sterrenbeeld Maagd staan. Van oudsher is deze periode er een van zuivering doch dit zal van korte duur zijn daar de ster Antares op 20 mei in het sterrenbeeld Schorpioen zal staan en dit licht oprukkende veld van verstoring in kracht zal toenemen door de opkomende planeet Jupiter in de periode van eind mei.

De Hoeders

©Claudia Philippo – 2 mei 2008
Verspreid in België, Nederland en Noorwegen door ©Helen Maijenburg op 2 mei 2008

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw

Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI