·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Spiritualiteit
Naam : De Hoeders
Titel : 53e Bericht van de Hoeders
Tekst : 53e Bericht van de Hoeders

Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

In het voorgaande Bericht spraken wij over bezinning, berusting, voorbereiding en het laten vervloeien van jullie ademhaling met die van het Universum. De Eenwording. En hoewel de komende periode in het teken zal staan van diepe verandering in het veld rondom jullie, toch vragen wij jullie de Eenwording te bewaren voor de balans.
Kijk niet naar wat is, doch naar dat wat niet is.

Voltooid Verleden
Geliefde broeders en zusters, in het traject dat achter jullie ligt hebben velen die onder jullie hebben verkeerd achter de schermen onnoemelijk veel werk verzet dat nu zijn vruchten gaat afwerpen. Het is immers nimmer zonder reden geweest dat zo velen de aarde behuisde op bijna een identieke tijd.

Allen centreerden zich in het hier en nu, in de volledige wetenschap en met het volledige bewustzijn dat vernieuwing op de drempel ligt van een Nieuwe Wereld. Hoewel nog verscholen achter een sluier, zal in de komende periode deze sluier meer en meer wegvallen en zullen jullie kennis maken met deze Nieuwe Wereld ook wanneer het ogenschijnlijk anders zal lijken.

Zij, die zich van hun taken hebben gekweten, keren huiswaarts, waar zij in liefdevolle handen zich geborgen weten en waar hen een nieuwe taak wacht.
Ter Herinnering, geliefden, dit is echter geen taak, doch een liefdevolle staat van Zijn, waar zij in volledig Bewustzijn en in volledige Overgave voor gekozen hebben.

Overgave
Wat het moeilijkst zal zijn is de controle van schijnbare zekerheden los te durven laten en in volledige overgave met het Universum te leven in de wetenschap dat er voor jullie gezorgd wordt en zal worden. Het is goed wanneer jullie herkennen waar bij jullie de speerpunten liggen en hier gehoor aan te geven. Zij zijn zonder uitzondering een weerspiegeling van het grotere geheel. En zoals reeds in het voorgaande Bericht aangegeven: Ken U Zelve! Wat zien jullie wanneer jullie in de spiegel kijken? Zien jullie een reflectie van hetgeen je zou willen zien, of zien jullie werkelijk met jullie innerlijke ogen en kijk je naar de persoon die je Bent?
Meer en meer zullen de schijnbare zekerheden voor jullie wegvallen. Jullie zullen zelf de muren waarachter jullie je verscholen hebben naar beneden halen en frank en vrij de Wereld tegemoet treden.

Schakel
Daar waar velen jullie zijn voorgegaan is het langzaamaan tijd jullie plaatsen in te nemen en de schakel te zijn in de ketting.
Ook hier geldt wederom dat er onder zullen jullie evenzo vele broeders en zusters zijn die zich vast willen klampen aan schijnbare zekerheden. Ook zij zullen op een bepaald moment in tijd en plaats geroepen worden en gelijk liefdevolle handen hen gedragen en geborgen hebben die zich van hun taak gekweten hebben, zo ook zullen zij zich in liefdevolle handen geborgen weten.

Voor beiden, geliefde broeders en zusters, geldt dat dit een keuze is die niet aan het menselijk ego is te maken, doch een innerlijke keus die al sluimerde sinds het Begin der Tijd en nu in volledig Begrip tot uiting komt.

Roeping
Keuzes zullen geen keuzes meer zijn indien jullie het Hart volgen en luisteren naar de ware Roeping. Alles wat zich in eerdere fases heeft afgespeeld heeft jullie geleid tot de plek waar jullie nu zijn. Alle mantels die jullie opgelegd hebben gekregen, vallen langzaam af in de uiteindelijke bepaling wie jullie in werkelijkheid zijn.
Alle ervaringen zijn als een schatkamer waarin je tot in de oneindigheid naar kunt kijken en ze als persoonlijk bezit of persoonlijk verlies kunt blijven zien. Doch al deze ervaringen hebben kenmerkende kwaliteiten van en ín jou doen groeien. Wordt het niet eens tijd dat jullie ze in gebruik nemen?

Ook deze ervaringen behoren tot het Voltooid Verleden zoals wij deze eerder beschreven. Zij zijn de werkelijke bouwstenen geweest en hebben jullie gebracht tot een bepaald punt waarin het duidelijk werd wat jullie waarachtige Roeping is.
Geliefden, het is niet aan ons te bepalen of jullie daaraan gehoor willen geven. Deze stap kunnen alleen jullie zetten, doch wij vragen jullie voor een kort moment te trachten diep binnen in jullie zelf het gevoel op te roepen hoe het voelt wanneer je jouw bestemming hebt bereikt en de zoektocht tot een einde is gekomen. Het gevoel wanneer je intuïtief weet dat je Thuis bent gekomen.

Luisteren
De tijd van luisteren is aangebroken, geliefde broeders en zusters. Een diep en intensief luisteren dat niet langer een luisteren is naar de kakofonie van de wereld aan de oppervlakte, doch een diep luisteren dat diep van binnen klinkt. Dan alleen zien jullie dat de oppervlakte, soms vlak, soms rimpelig of zelfs stormachtig, altijd een stille diepere inhoud kent die voorbij wensen, voorbij dromen en voorbij verlangens gaat. Zij dragen immers altijd een kern met zich mee waaruit alles voortvloeit.
Wie intensief luistert, zal moeiteloos deze kern herkennen.

Jezelf kennen
Ken U Zelve. Zowel in het huidige als in het voorgaande Bericht hebben wij dit benadrukt. Ook dit is inherent aan het gevoel diep binnen in jullie zelf en het gevoel te weten dat jouw bestemming is bereikt en de zoektocht tot een einde is gekomen. Wanneer de mantels afvallen waarmee jullie gekleed werden en die jullie gedragen hebben tot de draden gerafeld en versleten waren en jullie jezelf kunt bekijken zonder een claim te leggen op de vele schatten in jullie schatkamers, dan, geliefde broeders en zusters, zal er ook geen behoefte zijn nieuwe mantels te passen en ze te gaan dragen. Warmte noch koude zal jullie deren in de prachtige wetenschap dat jullie deze mantels niet langer nodig hebben en het voldoende is in volledige overgave en aldus in volledige harmonie te leven met jullie zelf en inherent wederom met het Universum.
Vertrouwen op aanwezige kennis, vertrouwen hebben in dezelfde aanwezige kennis. Het brengt nieuwe openingen met zich mee en sluit oude processen af.

Tot slot
Geliefden, de tijden lenen zich ervoor dat oude processen naar de voorgrond dringen en bepaalde conflicten een opleving meemaken en zullen meemaken in de weg naar deze openingen. Immers, zolang er een schakel is dat niet functioneert zoals bedoeld, is geen ketting heel. Zij dienen stuk voor stuk hersteld te worden om zo de ketting te repareren. Wij vragen jullie intensief te luisteren teneinde de kern te herkennen. Pas dan en alleen dan zijn jullie in staat gezamenlijk veranderingen aan te brengen.
Deze veranderingen zullen niet langer gestoeld zijn op verlangen, dromen en wensen, maar op een vreedzame overgave aan het Universum van waaruit zij vanuit intentie en vanuit liefde kunnen gaan Helen.
Vanuit die gedachte zeggen wij jullie; er is geen vijand, er is enkel en alleen Liefde.
Zie de Liefde!

In de komende tijd zal er een opleving zijn van oude conflicten en van processen van wie de schakels nog niet gecompleteerd zijn. Vooral 27 maart wanneer de ster Antares in het sterrenbeeld Schorpioen zal staan en de daarop volgende periode zal dit gevolgen kennen voor de vrede in bepaalde gebieden.
Deze periode zal voortduren tot 8 april en onder de samenstand van de maansikkel en de aanwezigheid van de Zeven Zusters, ook wel het Zevengesternte genoemd, een lichte kentering kennen, doch geen evenwicht brengen.

De geldende invloed van zowel het sterrenbeeld Schorpioen en de aanwezigheid van de planeet Mars zullen hun greep nauwelijks verliezen.

Op 12 april zullen Castor en Pollux in het sterrenbeeld Tweeling staan. Deze beiden, aangemerkt als de balansbrengers, zullen wederom een lichte kentering brengen, doch ook deze kentering is uiterst wankel en wederom onder invloed van de planeet Saturnus en de ster Regulus in het sterrenbeeld Leeuw, zullen de lopende processen zich uitbreiden.

Op 19 april zal de ster Spica in het sterrenbeeld Maagd staan. Een periode van zuivering die ook ditmaal van korte duur zal zijn.

Geliefden, er staan heftige gebeurtenissen in het voorportaal te wachten. Wanneer wij kijken naar het energieveld van de komende periode dan zullen er enkelen excessief toenemen.

De Hoeders

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

©Claudia Philippo – 24 maart 2008
Verspreid in België, Nederland en Noorwegen door ©Helen Maijenburg op 24 maart 2008

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw

Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI