·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Channelingen
Naam : De Hoeders
Titel : 55e Bericht van de Hoeders
Tekst : Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Vele processen zijn in de afgelopen periode afgerond waardoor er ruimte is ontstaan. Ruimte in zowel jullie individuele levens, alsmede collectief waarin er duidelijk een scheidingslijn zich begint af te tekenen dat een voorbode is voor de veranderingen zoals zij in de toekomst plaats zullen vinden.
Nieuwe processen zijn opgestart, hoewel ze niet zo nieuw zijn zoals jullie wellicht denken, geliefde broeders en zusters.
Zij sluimerden reeds sinds het begin, doch het ontbrak hen aan de ruimte te kunnen groeien en de tijd, zoals wij deze kennen, was er nog niet rijp voor. Zij zijn voortvloeisels uit eerder verworven kennis en ervaringen.

Een nieuwe Tijd is aangebroken
Geliefde broeders en zusters, al wat is geweest is een voorbereidende tijd geweest. Ervaringen dienden te rijpen en kennis diende te worden ontwikkeld. Een doolhof kent vele wegen en wie het gevoel heeft dat iedere weg doodloopt, heeft de signalen gemist waarin leermomenten verscholen lagen en heeft ook vergeten de ervaringen te leren herkennen.
Nimmer was het een kwestie van eenvoudigweg vergeten en verder gaan net zolang tot je de uitgang gevonden had.
Nu is het moment daar om uit het doolhof te stappen en de ruimte te overzien die jullie zelf hebben gecreëerd. Hier zijn geen blokkaden meer die jullie zelf hebben opgeworpen. Hier zijn wel grenzen, doch deze grenzen stellen jullie zelf vast, geliefden en ze mogen er zijn zolang zij gesteld worden vanuit jullie Innerlijke Zelf en dus met werkelijke Liefde.

Paradijs
Wie vrijelijk in deze ruimte stapt, beweegt zich in een paradijs wederom gecreëerd door jullie Waarlijk en Innerlijke Zelf.
Jullie kunnen je wellicht indenken wat er zou geschieden indien een ieder uit het doolhof zou stappen en zijn of haar plek in het geheel zou innemen; puur en zonder zelfzuchtigheid. Er zou Eenheid ontstaan. Alles dat nu als separate raderen functioneert zou op zijn plek vallen.
Andere, nu aanwezige, overtollige ballast zou wegvallen, opdat alles in het Universum zich concentreert op de Eenheid. Immers geliefde broeders en zusters, ruimte impliceert evenzo het wegvallen van onnodige zaken waaraan nog altijd veel tijd wordt geïnvesteerd. Doch, gebruik ze, zolang jullie denken ze nodig te hebben. Immers, jullie hebben ze zelf gecreëerd.

Ondersteuning
Voor het overgrote deel zal de Nieuwe Tijd een vloeiend proces zijn. Er zullen zich zaken aandienen en jullie zullen deze met hernieuwde intuïtieve kijk herkennen en waar nodig reageren. Doch het is zeker geen periode van achterover leunen. Zij vraagt jullie een actieve rol te spelen. Doch evenmin is dit een periode van afdwingen.
Dit alles zal zich kenmerken door schijnbaar plotselinge nieuwe mogelijkheden die zich aandienen in een vroeg stadium en waarbij jullie de mogelijkheid gegeven is deze tot ontwikkeling te brengen. Let wel, geliefde broeders en zusters, als altijd ligt de ontwikkeling in eigen hand.

Concreet
Wat betekent dit concreet voor jullie, geliefden?
Uit het doolhof stappend, in de ruimte die jullie voor jezelf mogen innemen, zijn jullie in staat oude patronen te herkennen en ze te doorgronden. Wellicht bezorgen zij jullie nog voor een kort moment een onbehaaglijk gevoel, doch jullie weten waar dit gevoel vandaan komt en zijn in staat het te ondervangen. Het is een kuil die reeds gedicht is!

Voor of Tegen
Eveneens zullen jullie herkennen dat zaken waar je tegen bent krampachtige pogingen zijn om vast te houden aan en de controle niet uit handen te willen geven en jullie zullen je realiseren dat deze pogingen nimmer vruchtbaar zullen zijn. En herkennen dat zaken waar je voor bent (let wel, beide woorden zijn vervangbaar door de woorden inzet en intentie), energie geven en gebaseerd zijn op een volledig andere instelling.
Denk hierbij aan de woorden geven en nemen; zaken waar jullie energie aan géven zullen vloeiend een wisselwerking vormen. Zaken die energie nemen, vormen een onherroepelijke blokkade.

Denken in Zijn
Denk in Zijn en in wat Is; beide zijn inherent. Sinds lang zijn jullie je het gewoon te denken in vraagstellingen, geliefde broeders en zusters. Vraagstellingen zijn beleefd en vriendelijk. Het nodigt de ander uit tot handelen met de mogelijkheid zich hiervan te distantiëren. Op geen enkele wijze oefent het een inbreuk uit op de privacy van een ander, noch oefent het druk uit, mits dat de ondervraagde vanuit eerder opgedane ervaring op andere wijze reageert dan hij of zij in werkelijkheid zou willen. Doch evenwel is dit zaak van de ondervraagde en geenszins jullie verantwoordelijkheid. Of toch?

Evenwel kent het Universum het denken in concrete beelden waarin wij niets anders zouden wensen dan dat jullie de vrijheid voelen wat het denken in beelden betekent en vragen jullie je hierop in de komende tijd te concentreren. Dit dient uiteraard te geschieden vanuit het Hart en jullie Innerlijke Zelf.

Oefening baart Kunst
Dit is een leerzame periode, geliefde broeders en zusters! Jullie kunnen dit gezamenlijk oefenen door concrete afspraken te maken en onderling ervaringen hierover uit te wisselen.
Evenzo kunnen jullie hierbij andere wezens betrekken. Dieren zijn uitermate sensitief in het denken en overbrengen van beelden en vinden dit een prachtig samenspel.
Zij zullen het prachtig vinden om samen met jullie te oefenen.

Dit is het begin, geliefden. Het ontwikkelen van denken in beelden en in wat is vergt een geheel nieuwe instelling. Wij adviseren jullie er de tijd voor te nemen het je eigen te maken. Het is evenwel geen nieuwe theorie die jullie onbekend is. De vraag ligt ook niet in het aanleren van de theorie, doch de uitwerking in de praktijk en de doelstellingen die hieraan ten grondslag liggen.

Tot slot
Zoals reeds hierboven genoemd, dit is een leerzame periode en voor het overgrote deel zijn jullie leraar en leerling tegelijk. Maak kennis met deze nieuwe energie; voel welke veranderingen het met zich meebrengt en laat het langzaam integreren. Aarzel niet, geliefde broeders en zusters jullie geleidegidsen raad te vragen indien jullie daar behoefte toe voelen. Zij zullen jullie terzijde staan.

Op 12 juni zal de ster Spica in het sterrenbeeld Maagd staan. Anders dan de voorgaande periode, waarin zij een periode van zuivering inluidde, is zij deze maal ook aanwezig om de nieuwe energie te neutraliseren teneinde de integratie vloeiend te laten verlopen en om balans aan te brengen. Niet zonder reden overigens zal eenzelfde verschijnsel ook op 13 juni plaatsvinden.

Op 16 juni zal de ster Antares in het Sterrenbeeld Schorpioen staan. De krachtige energie die hierbij vrijkomt wordt in balans gehouden door de bijna Volle Maan op 18 juni.

Voor korte tijd kan er een licht storingsveld optreden na 24 juni waarbij de Rode Planeet en Saturnus vrijwel gelijk staan aan de ster Regulus in het sterrenbeeld Leeuw.
Deze periode zal zich handhaven tot 10 juli. Zowel Saturnus als de Rode Planeet zullen meerdere malen zichtbaar zijn en ook de ster Regulus zal zich blijvend doen gelden.

Op 10 juli is wederom de aanwezigheid van de ster Spica merkbaar in het sterrenbeeld Maagd.
Evenwel zijn ook Saturnus en de Rode Planeet nog altijd zichtbaar, doch het energieveld zal zich licht herstellen door de neutraliserende invloed van de ster Spica in het sterrenbeeld Maagd.

De Hoeders.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

©Claudia Philippo – 10 juni 2008
Verspreid in België, Nederland en Noorwegen door ©Helen Maijenburg – 14 juni 2008

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw
Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI